Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 24/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 7 9 7 0 9
Số người đang truy cập
2 2 0
 Thư viện điện tử Thông tin-Tư liệu NCKH
Đã đến lúc cần đánh giá hiệu lực/hiệu quả của thuốc triclabendazole (TCBZ) trong điều trị ca bệnh tại bệnh viện và thử nghiệm tại thực địa cộng đồng

 

Thuốc triclabendazole (TCBZ) từ lâu được xem là thuốc lựa chọn đầu tay sử dụng trong điều trị bệnh sán lá gan lớn do Fasciola hepaticaFasciola gigantica trong bệnh viện và cả qua các điều tra cộng đồng. Thuốc rất nhạy cảm với Fasciola spp., có hiệu lực và hiệu quả cao trong điều trị bệnh nhân mắc sán lá gan lớn hơn 30 năm qua trên các động vật và người nhiễm với hiệu quả điều trị cao, dung nạp tốt và ít tác dụng ngoại ý khi dùng liều dược lý khuyến cáo của các cơ quan chức năng về dược và y tế.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều ca bệnh xác định mắc sán lá gan lớn đơn thuần biểu hiện giảm nhạy, kém đáp ứng với thuốc TCBZ (liều 10mg/kg), nhiều ca phải dùng lại liều thứ 2 và liều thứ 3 với liều gấp đôi (20mg/kg) tại Việt Nam, đồng thời trên thế giới như tại Peru, Hà Lan và Tây Ban Nha đã có các báo cáo ca bệnh kháng thuốc TCBZ rất rõ ràng và khẳng định bằng xét nghiệm trứng sau điều trị, khía cạnh kính hiển vi điển tử trên hình thái học của sán trước và sau điều trị TCBZ trên các phân lập nhạy và kháng thuốc. Bên cạnh đó, các dữ liệu về kháng thuốc TCBZ trên gia súc và vật nuôi đẫ được báo cáo trên y văn ngày một nhiều. Trong khi các thuốc mới vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn thì việc duy trì thành quả của hiệu lực là cần thiết.  


Hình 1

Tại Việt Nam, đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào cụ thể và bài bản về tình trạng kháng thuốc thật sự hay không, cơ chế kháng thế nào và định loài và bộ gen của nó cũng như các chỉ điểm liên quan đến kháng TCBZ. Để có thể xây dựng một đề cương cụ thể và có thể chấp nhận và mang tính khoa học.

Xin chia sẻ với bạn đồng nghiệp một số nghiên cứu dưới đây:

Confirmation of Fasciola hepatica resistant to triclabendazole in naturally infected Australian beef and dairy cattle.

Brockwell YM, Elliott TP, Anderson GR, Stanton R, Spithill TW, Sangster NC.

Int J Parasitol Drugs Drug Resist. 2013 Dec 11;4(1):48-54. doi: 10.1016/j.ijpddr.2013.11.005. eCollection 2014 Apr.

PMID: 24596668 Free PMC Article Similar articles Select item 255291432.

Fasciola hepatica: a comparative survey of adult fluke resistance to triclabendazole, nitroxynil and closantel o­n selected upland and lowland sheep farms in Northern Ireland using faecal egg counting, coproantigen ELISA testing and fluke histology.

Hanna RE, McMahon C, Ellison S, Edgar HW, Kajugu PE, Gordon A, Irwin D, Barley JP, Malone FE, Brennan GP, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2015 Jan 15;207(1-2):34-43. doi: 10.1016/j.vetpar.2014.11.016. Epub 2014 Nov 24.

PMID: 25529143 Similar articles Select item 257719313.

High prevalence of fasciolosis and evaluation of drug efficacy against Fasciola hepatica in dairy cattle in the Maffra and Bairnsdale districts of Gippsland, Victoria, Australia.

Elliott TP, Kelley JM, Rawlin G, Spithill TW.

Vet Parasitol. 2015 Apr 15;209(1-2):117-24. doi: 10.1016/j.vetpar.2015.02.014. Epub 2015 Feb 23.

PMID: 25771931 Similar articles Select item 211121534.

Comparison of two assays, a faecal egg count reduction test (FECRT) and a coproantigen reduction test (CRT), for the diagnosis of resistance to triclabendazole in Fasciola hepatica in sheep.

Flanagan A, Edgar HW, Gordon A, Hanna RE, Brennan GP, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2011 Mar 10;176(2-3):170-6. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.10.057. Epub 2010 Nov 5.

PMID: 21112153 Similar articles Select item 210931565.

Standardisation of a coproantigen reduction test (CRT) protocol for the diagnosis of resistance to triclabendazole in Fasciola hepatica.

Flanagan AM, Edgar HW, Forster F, Gordon A, Hanna RE, McCoy M, Brennan GP, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2011 Feb 28;176(1):34-42. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.10.037. Epub 2010 Oct 27.

PMID: 21093156 Similar articles Select item 236436236.

Comparative kinetics of serological and coproantigen ELISA and faecal egg count in cattle experimentally infected with Fasciola hepatica and following treatment with triclabendazole.

Brockwell YM, Spithill TW, Anderson GR, Grillo V, Sangster NC.

Vet Parasitol. 2013 Sep 23;196(3-4):417-26. doi: 10.1016/j.vetpar.2013.04.012. Epub 2013 Apr 16.

PMID: 23643623 Similar articles Select item 264489037.

First report of closantel treatment failure against Fasciola hepatica in cattle.

Novobilský A, Höglund J.

Int J Parasitol Drugs Drug Resist. 2015 Aug 28;5(3):172-7. doi: 10.1016/j.ijpddr.2015.07.003. eCollection 2015 Dec.

PMID: 26448903 Free PMC Article Similar articles Select item 233521078.

Resistance of Fasciola hepatica against Triclabendazole in cattle in Cajamarca (Peru): a clinical trial and an in vivo efficacy test in sheep.

Ortiz P, Scarcella S, Cerna C, Rosales C, Cabrera M, Guzmán M, Lamenza P, Solana H.

Vet Parasitol. 2013 Jul 1;195(1-2):118-21. doi: 10.1016/j.vetpar.2013.01.001. Epub 2013 Jan 10.

PMID: 23352107 Similar articles Select item 261316149.

Fasciola hepatica: Histology of the Reproductive Organs and Differential Effects of Triclabendazole o­n Drug-Sensitive and Drug-Resistant Fluke Isolates and o­n Flukes from Selected Field Cases.

Hanna R.

Pathogens. 2015 Jun 26;4(3):431-56. doi: 10.3390/pathogens4030431. Review.

PMID: 26131614 Free PMC Article Similar articles Select item 2436065610.

Evidence for high genetic diversity of NAD1 and COX1 mitochondrial haplotypes among triclabendazole resistant and susceptible populations and field isolates of Fasciola hepatica (liver fluke) in Australia.

Elliott T, Muller A, Brockwell Y, Murphy N, Grillo V, Toet HM, Anderson G, Sangster N, Spithill TW.

Vet Parasitol. 2014 Feb 24;200(1-2):90-6. doi: 10.1016/j.vetpar.2013.11.019. Epub 2013 Dec 1.

PMID: 24360656 Similar articles Select item 2281819811.

The field evaluation of albendazole and triclabendazole efficacy against Fasciola hepatica by coproantigen ELISA in naturally infected sheep.

Novobilský A, Averpil HB, Höglund J.

Vet Parasitol. 2012 Nov 23;190(1-2):272-6. doi: 10.1016/j.vetpar.2012.06.022. Epub 2012 Jun 26.

PMID: 22818198 Similar articles Select item 2127709012.

Resistance of Fasciola hepatica against triclabendazole in cattle in Patagonia (Argentina).

Olaechea F, Lovera V, Larroza M, Raffo F, Cabrera R.

Vet Parasitol. 2011 Jun 10;178(3-4):364-6. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.12.047. Epub 2011 Jan 11.

PMID: 21277090 Similar articles Select item 1956027613.

Comparative assessment of albendazole and triclabendazole ovicidal activity o­n Fasciola hepatica eggs.

Alvarez L, Moreno G, Moreno L, Ceballos L, Shaw L, Fairweather I, Lanusse C.

Vet Parasitol. 2009 Oct 14;164(2-4):211-6. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.05.014. Epub 2009 May 20.

PMID: 19560276 Similar articles Select item 2242149214.

On farm evaluation of the coproantigen ELISA and coproantigen reduction test in Scottish sheep naturally infected with Fasciola hepatica.

Gordon DK, Zadoks RN, Stevenson H, Sargison ND, Skuce PJ.

Vet Parasitol. 2012 Jul 6;187(3-4):436-44. doi: 10.1016/j.vetpar.2012.02.009. Epub 2012 Feb 21.

PMID: 22421492 Similar articles Select item 1088936815.

Resistance of Fasciola hepatica against triclabendazole in cattle and sheep in The netherlands.

Moll L, Gaasenbeek CP, Vellema P, Borgsteede FH.

Vet Parasitol. 2000 Jul 24;91(1-2):153-8.

PMID: 10889368 Similar articles Select item 2306268916.

Fasciola hepatica: histological demonstration of apoptosis in the reproductive organs of flukes of triclabendazole-sensitive and triclabendazole-resistant isolates, and in field-derived flukes from triclabendazole-treated hosts, using in situ hybridisation to visualise endonuclease-generated DNA strand breaks.

Hanna RE, Forster FI, Brennan GP, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2013 Jan 31;191(3-4):240-51. doi: 10.1016/j.vetpar.2012.09.014. Epub 2012 Sep 18.

PMID: 23062689 Similar articles Select item 2789008417.

Comparison of molecular and conventional methods for the diagnosis of Fasciola hepatica infection in the field.

Arifin MI, Höglund J, Novobilský A.

Vet Parasitol. 2016 Dec 15;232:8-11. doi: 10.1016/j.vetpar.2016.11.003. Epub 2016 Nov 6.

PMID: 27890084 Similar articles Select item 2623489818.

Fasciola hepatica: Specificity of a coproantigen ELISA test for diagnosis of fasciolosis in faecal samples from cattle and sheep concurrently infected with gastrointestinal nematodes, coccidians and/or rumen flukes (paramphistomes), under field conditions.

Kajugu PE, Hanna RE, Edgar HW, McMahon C, Cooper M, Gordon A, Barley JP, Malone FE, Brennan GP, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2015 Sep 15;212(3-4):181-7. doi: 10.1016/j.vetpar.2015.07.018. Epub 2015 Jul 23.

PMID: 26234898 Similar articles Select item 1877464819.

Evaluation of the flukicide treatment policy for dairy cattle in Galicia (NW Spain).

Mezo M, González-Warleta M, Castro-Hermida JA, Ubeira FM.

Vet Parasitol. 2008 Nov 7;157(3-4):235-43. doi: 10.1016/j.vetpar.2008.07.032. Epub 2008 Aug 3.

PMID: 18774648 Similar articles Select item 2012889820.

Unchanged triclabendazole kinetics after co-administration with ivermectin and methimazole: failure of its therapeutic activity against triclabendazole-resistant liver flukes.

Ceballos L, Moreno L, Alvarez L, Shaw L, Fairweather I, Lanusse C.

BMC Vet Res. 2010 Feb 3;6:8. doi: 10.1186/1746-6148-6-8.

PMID: 20128898 Free PMC Article Similar articles

The T687G SNP in a P-glycoprotein gene of Fasciola hepatica is not associated with resistance to triclabendazole in two resistant Australian populations.

Elliott TP, Spithill TW.

Mol Biochem Parasitol. 2014 Nov;198(1):45-7. doi: 10.1016/j.molbiopara.2014.11.006. Epub 2014 Dec 4.

PMID: 25481750 Similar articles Select item 1928210822.

An evaluation of the efficacy of compound alpha and triclabendazole against two isolates of Fasciola hepatica.

McConville M, Brennan GP, Flanagan A, Edgar HW, Hanna RE, McCoy M, Gordon AW, Castillo R, Hernández-Campos A, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2009 May 26;162(1-2):75-88. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.02.004. Epub 2009 Feb 12.

PMID: 19282108 Similar articles Select item 2182135923.

Development of an egg hatch assay for the diagnosis of triclabendazole resistance in Fasciola hepatica: proof of concept.

Fairweather I, McShane DD, Shaw L, Ellison SE, O'Hagan NT, York EA, Trudgett A, Brennan GP.

Vet Parasitol. 2012 Feb 10;183(3-4):249-59. doi: 10.1016/j.vetpar.2011.07.023. Epub 2011 Jul 20.

PMID: 21821359 Similar articles Select item 2374342024.

The diagnosis of fasciolosis in feces of sheep by means of a PCR and its application in the detection of anthelmintic resistance in sheep flocks naturally infected.

Robles-Pérez D, Martínez-Pérez JM, Rojo-Vázquez FA, Martínez-Valladares M.

Vet Parasitol. 2013 Oct 18;197(1-2):277-82. doi: 10.1016/j.vetpar.2013.05.006. Epub 2013 May 14.

PMID: 23743420 Similar articles Select item 2631458025.

Screening anthelmintic resistance to triclabendazole in Fasciola hepatica isolated from sheep by means of an egg hatch assay.

Robles-Pérez D, Martínez-Pérez JM, Rojo-Vázquez FA, Martínez-Valladares M.

BMC Vet Res. 2015 Aug 28;11:226. doi: 10.1186/s12917-015-0543-1.

PMID: 26314580 Free PMC Article Similar articles Select item 2257950026.

Evaluation of the comparative efficacy of a moxidectin plus triclabendazole pour-on solution against adult and immature liver fluke, Fasciola hepatica, in cattle.

Geurden T, Bartram D, Van Brussel L, Bo L, Scott-Baird E, Rugg D.

Vet Parasitol. 2012 Oct 26;189(2-4):227-32. doi: 10.1016/j.vetpar.2012.04.019. Epub 2012 Apr 20.

PMID: 22579500 Similar articles Select item 2241898427.

In vitro effects of triclabendazole (TCBZ) o­n the excretory-secretory products (ESP) of Fasciola spp parasites.

Farahnak A, Golmohamdi T, Eshraghian M.

Acta Med Iran. 2012;50(3):164-8.

PMID: 22418984 Free Article Similar articles Select item 1938292928.

Efficacy against Fasciola hepatica and the pharmacokinetics of triclabendazole administered by oral and topical routes.

Martin P, Chambers M, Hennessy D.

Aust Vet J. 2009 May;87(5):200-3. doi: 10.1111/j.1751-0813.2009.00425.x.

PMID: 19382929 Similar articles Select item 2120874729.

Enhancement of triclabendazole action in vivo against a triclabendazole-resistant isolate of Fasciola hepatica by co-treatment with ketoconazole.

Devine C, Brennan GP, Lanusse CE, Alvarez LI, Trudgett A, Hoey E, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2011 May 11;177(3-4):305-15. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.12.002. Epub 2010 Dec 13.

PMID: 21208747 Similar articles Select item 2005350130.

Fasciola hepatica: histological changes in the reproductive structures of triclabendazole (TCBZ)-sensitive and TCBZ-resistant flukes after treatment in vivo with TCBZ and the related benzimidazole derivative, Compound Alpha.

Hanna RE, Edgar HW, McConnell S, Toner E, McConville M, Brennan GP, Devine C, Flanagan A, Halferty L, Meaney M, Shaw L, Moffett D, McCoy M, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2010 Mar 25;168(3-4):240-54. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.11.014. Epub 2009 Nov 27.

PMID: 20053501 Similar articles Select item 1535708031.

An ultrasensitive capture ELISA for detection of Fasciola hepatica coproantigens in sheep and cattle using a new monoclonal antibody (MM3).

Mezo M, González-Warleta M, Carro C, Ubeira FM.

J Parasitol. 2004 Aug;90(4):845-52.

PMID: 15357080 Similar articles Select item 2409056732.

Increased action of triclabendazole (TCBZ) in vitro against a TCBZ-resistant isolate of Fasciola hepatica following its co-incubation with the P-glycoprotein inhibitor, R(+)-verapamil.

Savage J, Meaney M, Brennan GP, Hoey E, Trudgett A, Fairweather I.

Exp Parasitol. 2013 Nov;135(3):642-53. doi: 10.1016/j.exppara.2013.09.015. Epub 2013 Oct 1.

PMID: 24090567 Similar articles Select item 1730482033.

Resistance-induced changes in triclabendazole transport in Fasciola hepatica: ivermectin reversal effect.

Mottier L, Alvarez L, Fairweather I, Lanusse C.

J Parasitol. 2006 Dec;92(6):1355-60.

PMID: 17304820 Similar articles Select item 2187239934.

Potentiation of triclabendazole action in vivo against a triclabendazole-resistant isolate of Fasciola hepatica following its co-administration with the metabolic inhibitor, ketoconazole.

Devine C, Brennan GP, Lanusse CE, Alvarez LI, Trudgett A, Hoey E, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2012 Feb 28;184(1):37-47. doi: 10.1016/j.vetpar.2011.08.006. Epub 2011 Aug 6.

PMID: 21872399 Similar articles Select item 2421124435.

Time-course and accumulation of triclabendazole and its metabolites in bile, liver tissues and flukes collected from treated sheep.

Moreno L, Ceballos L, Fairweather I, Lanusse C, Alvarez L.

Exp Parasitol. 2014 Jan;136:14-9. doi: 10.1016/j.exppara.2013.10.014. Epub 2013 Nov 7.

PMID: 24211244 Similar articles Select item 141345336.

Experiments o­n anthelmintic control of Fasciola hepatica in Brazil.

Echevarria FA, Correa MB, Wehrle RD, Correa IF.

Vet Parasitol. 1992 Jul;43(3-4):211-22.

PMID: 1413453 Similar articles Select item 1617441537.

Altered drug influx/efflux and enhanced metabolic activity in triclabendazole-resistant liver flukes.

Alvarez LI, Solana HD, Mottier ML, Virkel GL, Fairweather I, Lanusse CE.

Parasitology. 2005 Oct;131(Pt 4):501-10.

PMID: 16174415 Similar articles Select item 1580154738.

Triclabendazole biotransformation and comparative diffusion of the parent drug and its oxidized metabolites into Fasciola hepatica.

Mottier L, Virkel G, Solana H, Alvarez L, Salles J, Lanusse C.

Xenobiotica. 2004 Nov-Dec;34(11-12):1043-57.

PMID: 15801547 Similar articles Select item 2072655239.

Comparative proteomic analysis of triclabendazole response in the liver fluke Fasciola hepatica.

Chemale G, Perally S, LaCourse EJ, Prescott MC, Jones LM, Ward D, Meaney M, Hoey E, Brennan GP, Fairweather I, Trudgett A, Brophy PM.

J Proteome Res. 2010 Oct 1;9(10):4940-51. doi: 10.1021/pr1000785.

PMID: 20726552 Similar articles Select item 2654226140.

A single amino acid substitution in isozyme GST mu in Triclabendazole resistant Fasciola hepatica (Sligo strain) can substantially influence the manifestation of anthelmintic resistance.

Fernández V, Estein S, Ortiz P, Luchessi P, Solana V, Solana H.

Exp Parasitol. 2015 Dec;159:274-9. doi: 10.1016/j.exppara.2015.10.007. Epub 2015 Nov 2.

PMID: 26542261 Similar articles

Efficacy of an injectable combination anthelmintic (nitroxynil+clorsulon+ivermectin) against early immature Fasciola hepatica compared to triclabendazole combination flukicides given orally or topically to cattle.

Hutchinson GW, Dawson K, Fitzgibbon CC, Martin PJ.

Vet Parasitol. 2009 Jun 10;162(3-4):278-84. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.03.032. Epub 2009 Mar 27.

PMID: 19375232 Similar articles Select item 2133344942.

Fasciola hepatica: comparative effects of host resistance and parasite intra-specific interactions o­n size and reproductive histology in flukes from rats infected with isolates differing in triclabendazole sensitivity.

Hanna RE, Gordon AW, Moffett D, Edgar HW, Oliver LF, McConnell S, Shaw L, Brennan GP, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2011 Jun 10;178(3-4):251-63. doi: 10.1016/j.vetpar.2011.01.045. Epub 2011 Feb 1.

PMID: 21333449 Similar articles Select item 2359777243.

Effect of the P-glycoprotein inhibitor, R(+)-verapamil o­n the drug susceptibility of a triclabendazole-resistant isolate of Fasciola hepatica.

Savage J, Meaney M, Brennan GP, Hoey E, Trudgett A, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2013 Jul 1;195(1-2):72-86. doi: 10.1016/j.vetpar.2013.03.007. Epub 2013 Mar 22.

PMID: 23597772 Similar articles Select item 2404158944.

Increase of gluthatione S-transferase, carboxyl esterase and carbonyl reductase in Fasciola hepatica recovered from triclabendazole treated sheep.

Scarcella S, Solana MV, Fernandez V, Lamenza P, Ceballos L, Solana H.

Mol Biochem Parasitol. 2013 Oct;191(2):63-5. doi: 10.1016/j.molbiopara.2013.09.002. Epub 2013 Sep 13.

PMID: 24041589 Similar articles Select item 2554991645.

Efficacy of treatment of cattle for liver fluke at housing: influence of differences in flukicidal activity against juvenile Fasciola hepatica.

Forbes AB, Reddick D, Stear MJ.

Vet Rec. 2015 Mar 28;176(13):333. doi: 10.1136/vr.102720. Epub 2014 Dec 30.

PMID: 25549916 Similar articles Select item 2488969746.

Disruption of vitellogenesis and spermatogenesis by triclabendazole (TCBZ) in a TCBZ-resistant isolate of Fasciola hepatica following incubation in vitro with a P-glycoprotein inhibitor.

Savage J, Meaney M, Brennan GP, Hoey E, Trudgett A, Fairweather I.

Parasitology. 2014 Jul;141(8):1064-79. doi: 10.1017/S0031182014000377.

PMID: 24889697 Similar articles Select item 2341137547.

Identification of the rumen fluke, Calicophoron daubneyi, in GB livestock: possible implications for liver fluke diagnosis.

Gordon DK, Roberts LC, Lean N, Zadoks RN, Sargison ND, Skuce PJ.

Vet Parasitol. 2013 Jul 1;195(1-2):65-71. doi: 10.1016/j.vetpar.2013.01.014. Epub 2013 Jan 24.

PMID: 23411375 Similar articles Select item 2327377948.

Identification of a field isolate of Fasciola hepatica resistant to albendazole and susceptible to triclabendazole.

Sanabria R, Ceballos L, Moreno L, Romero J, Lanusse C, Alvarez L.

Vet Parasitol. 2013 Mar 31;193(1-3):105-10. doi: 10.1016/j.vetpar.2012.11.033. Epub 2012 Dec 5.

PMID: 23273779 Similar articles Select item 2421141949.

Efficacy of an anthelmintic combination in sheep infected with Fasciola hepatica resistant to albendazole and clorsulon.

Martínez-Valladares M, Cordero-Pérez C, Rojo-Vázquez FA.

Exp Parasitol. 2014 Jan;136:59-62. doi: 10.1016/j.exppara.2013.10.010. Epub 2013 Nov 6.

PMID: 24211419 Similar articles Select item 2094669250.

Piperonyl butoxide enhances triclabendazole action against triclabendazole-resistant Fasciola hepatica.

Devine C, Brennan GP, Lanusse CE, Alvarez LI, Trudgett A, Hoey E, Fairweather I.

Parasitology. 2011 Feb;138(2):224-36. doi: 10.1017/S0031182010001125. Epub 2010 Oct 15.

PMID: 20946692 Similar articles Select item 2185848051.

Erratum to: inhibition of triclabendazole metabolism in vitro by ketoconazole increases disruption to the tegument of a triclabendazole-resistant isolate of Fasciola hepatica.

Devine C, Brennan GP, Lanusse CE, Alvarez LI, Trudgett A, Hoey E, Fairweather I.

Parasitol Res. 2011 Oct;109(4):1209-23. doi: 10.1007/s00436-011-2554-6. Epub 2011 Aug 14.

PMID: 21858480 Similar articles Select item 335415652.

Comparative efficacy of triclabendazole, nitroxynil and rafoxanide against immature and mature Fasciola hepatica in naturally infected cattle.

Rapic D, Dzakula N, Sakar D, Richards RJ.

Vet Rec. 1988 Jan 16;122(3):59-62.

PMID: 3354156 Similar articles Select item 1500290653.

Comparative assessment of the access of albendazole, fenbendazole and triclabendazole to Fasciola hepatica: effect of bile in the incubation medium.

Alvarez LI, Mottier ML, Lanusse CE.

Parasitology. 2004 Jan;128(Pt 1):73-81.

PMID: 15002906 Similar articles Select item 2375657654.

Increased susceptibility of a triclabendazole (TCBZ)-resistant isolate of Fasciola hepatica to TCBZ following co-incubation in vitro with the P-glycoprotein inhibitor, R(+)-verapamil.

Meaney M, Savage J, Brennan GP, Hoey E, Trudgett A, Fairweather I.

Parasitology. 2013 Sep;140(10):1287-303. doi: 10.1017/S0031182013000759. Epub 2013 Jun 12.

PMID: 23756576 Similar articles Select item 1907981855.

Effect of the metabolic inhibitor, methimazole o­n the drug susceptibility of a triclabendazole-resistant isolate of Fasciola hepatica.

Devine C, Brennan GP, Lanusse CE, Alvarez LI, Trudgett A, Hoey E, Fairweather I.

Parasitology. 2009 Feb;136(2):183-92. doi: 10.1017/S0031182008005222. Epub 2008 Dec 12.

PMID: 19079818 Similar articles Select item 1721694056.

Experimental infection of rabbits with Fasciola gigantica and treatment with triclabendazole (TCBZ) or BT6: parasitological, haematological and immunological findings.

Sherif N, Shalaby I, Abdel Moneim M, Soliman M.

J Egypt Public Health Assoc. 2001;76(5-6):505-29.

PMID: 17216940 Similar articles Select item 2051258957.

Enhancement of the drug susceptibility of a triclabendazole-resistant isolate of Fasciola hepatica using the metabolic inhibitor ketoconazole.

Devine C, Brennan GP, Lanusse CE, Alvarez LI, Trudgett A, Hoey E, Fairweather I.

Parasitol Res. 2010 Jul;107(2):337-53. doi: 10.1007/s00436-010-1866-2. Epub 2010 May 30.

PMID: 20512589 Similar articles Select item 1592572358.

Evaluation of a commercially available enzyme-linked immunosorbent assay for detecting antibodies to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica in cattle, sheep and buffaloes in Australia.

Molloy JB, Anderson GR, Fletcher TI, Landmann J, Knight BC.

Vet Parasitol. 2005 Jun 30;130(3-4):207-12. Epub 2005 Apr 21.

PMID: 15925723 Similar articles Select item 958295159.

Evaluation of a diagnostic monoclonal antibody-based capture enzyme-linked immunosorbent assay for detection of a 26- to 28-kd Fasciola hepatica coproantigen in cattle.

Abdel-Rahman SM, O'Reilly KL, Malone JB.

Am J Vet Res. 1998 May;59(5):533-7.

PMID: 9582951 Similar articles Select item 2917354060.

Characterization of multiple life stages of two Australian Fasciola hepatica isolates in sheep.

George SD, Baker K, Lake L, Vanhoff K, D'Arcy R, Emery D, Rolfe PF.

Vet Parasitol. 2017 Dec 15;248:4-9. doi: 10.1016/j.vetpar.2017.10.012. Epub 2017 Oct 23.

PMID: 29173540 Similar articles

The distribution of Fasciola hepatica in Queensland, Australia, and the potential impact of introduced snail intermediate hosts.

Molloy JB, Anderson GR.

Vet Parasitol. 2006 Apr 15;137(1-2):62-6. Epub 2006 Feb 24.

PMID: 16500028 Similar articles Select item 2279151962.

Composite faecal egg count reduction test to detect resistance to triclabendazole in Fasciola hepatica.

Daniel R, van Dijk J, Jenkins T, Akca A, Mearns R, Williams DJ.

Vet Rec. 2012 Aug 11;171(6):153, 1-5. doi: 10.1136/vr.100588. Epub 2012 Jul 11.

PMID: 22791519 Similar articles Select item 2002581963.

Inhibition of cytochrome P450-mediated metabolism enhances ex vivo susceptibility of Fasciola hepatica to triclabendazole.

Devine C, Brennan GP, Lanusse CE, Alvarez LI, Trudgett A, Hoey E, Fairweather I.

Parasitology. 2010 Apr;137(5):871-80. doi: 10.1017/S003118200999148X. Epub 2009 Dec 22.

PMID: 20025819 Similar articles Select item 647657764.

Efficacy of triclabendazole against Fasciola hepatica and Fascioloides magna in naturally infected calves.

Craig TM, Huey RL.

Am J Vet Res. 1984 Aug;45(8):1644-5.

PMID: 6476577 Similar articles Select item 2564226665.

Triclabendazole Effect o­n Protease Enzyme Activity in the Excretory- Secretory Products of Fasciola hepatica in Vitro.

Shrifi Y, Farahnak A, Golestani A, Eshraghian MR, Faridi A, Molaei Rad MB.

Iran J Parasitol. 2014 Mar;9(1):107-13.

PMID: 25642266 Free PMC Article Similar articles Select item 2609397166.

Epidemiology and impact of Fasciola hepatica exposure in high-yielding dairy herds.

Howell A, Baylis M, Smith R, Pinchbeck G, Williams D.

Prev Vet Med. 2015 Sep 1;121(1-2):41-8. doi: 10.1016/j.prevetmed.2015.05.013. Epub 2015 Jun 5.

PMID: 26093971 Free PMC Article Similar articles Select item 1116369667.

An experimental study o­n triclabendazole resistance of Fasciola hepatica in sheep.

Gaasenbeek CP, Moll L, Cornelissen JB, Vellema P, Borgsteede FH.

Vet Parasitol. 2001 Feb;95(1):37-43.

PMID: 11163696 Similar articles Select item 1877464768.

Fasciola hepatica: Histology of the testis in egg-producing adults of several laboratory-maintained isolates of flukes grown to maturity in cattle and sheep and in flukes from naturally infected hosts.

Hanna RE, Edgar H, Moffett D, McConnell S, Fairweather I, Brennan GP, Trudgett A, Hoey EM, Cromie L, Taylor SM, Daniel R.

Vet Parasitol. 2008 Nov 7;157(3-4):222-34. doi: 10.1016/j.vetpar.2008.07.022. Epub 2008 Jul 26.

PMID: 18774647 Similar articles Select item 2116358069.

Disruption of egg formation by Fasciola hepatica following treatment in vivo with triclabendazole in the sheep host.

Toner E, Brennan GP, Hanna RE, Edgar HW, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2011 Apr 19;177(1-2):79-89. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.11.032. Epub 2010 Nov 25.

PMID: 21163580 Similar articles Select item 2372157970.

Identification of putative markers of triclabendazole resistance by a genome-wide analysis of genetically recombinant Fasciola hepatica.

Hodgkinson J, Cwiklinski K, Beesley NJ, Paterson S, Williams DJ.

Parasitology. 2013 Oct;140(12):1523-33. doi: 10.1017/S0031182013000528. Epub 2013 May 31.

PMID: 23721579 Similar articles Select item 2062741871.

Tegumental surface changes in adult Fasciola hepatica in response to treatment in vivo with triclabendazole in the sheep host.

Toner E, Brennan GP, Hanna RE, Edgar HW, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2010 Sep 20;172(3-4):238-48. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.05.012. Epub 2010 May 16.

PMID: 20627418 Similar articles Select item 2605494072.

Impact of meteorological and environmental factors o­n the spatial distribution of Fasciola hepatica in beef cattle herds in Sweden.

Novobilský A, Novák J, Björkman C, Höglund J.

BMC Vet Res. 2015 Jun 9;11:128. doi: 10.1186/s12917-015-0447-0.

PMID: 26054940 Free PMC Article Similar articles Select item 2938547973.

Genetic correlations between endo-parasite phenotypes and economically important traits in dairy and beef cattle.

Twomey AJ, Carroll RI, Doherty ML, Byrne N, Graham DA, Sayers RG, Blom A, Berry DP.

J Anim Sci. 2018 Mar 6;96(2):407-421. doi: 10.1093/jas/sky008.

PMID: 29385479 Similar articles Select item 1851119974.

Tegumental surface changes in juvenile Fasciola hepatica in response to treatment in vivo with triclabendazole.

Halferty L, Brennan GP, Hanna RE, Edgar HW, Meaney MM, McConville M, Trudgett A, Hoey L, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2008 Aug 1;155(1-2):49-58. doi: 10.1016/j.vetpar.2008.04.011. Epub 2008 Apr 22.

PMID: 18511199 Similar articles Select item 1084200075.

Serological responses of cattle after treatment and during natural re-infection with Fasciola hepatica, as measured with a dot-ELISA system.

Castro E, Freyre A, Hernández Z.

Vet Parasitol. 2000 Jun 27;90(3):201-8.

PMID: 10842000 Similar articles Select item 1790537076.

Activity of artemether and OZ78 against triclabendazole-resistant Fasciola hepatica.

Keiser J, Utzinger J, Vennerstrom JL, Dong Y, Brennan G, Fairweather I.

Trans R Soc Trop Med Hyg. 2007 Dec;101(12):1219-22. Epub 2007 Oct 1.

PMID: 17905370 Similar articles Select item 1133675577.

Early immunodiagnosis of fasciolosis in ruminants using recombinant Fasciola hepatica cathepsin L-like protease.

Cornelissen JB, Gaasenbeek CP, Borgsteede FH, Holland WG, Harmsen MM, Boersma WJ.

Int J Parasitol. 2001 May 15;31(7):728-37.

PMID: 11336755 Similar articles Select item 2009004578.

Experimental infection of liver flukes, Fasciola hepatica and Fascioloides magna, in Bison (Bison bison).

Foreyt WJ, Drew ML.

J Wildl Dis. 2010 Jan;46(1):283-6.

PMID: 20090045 Similar articles Select item 1901954879.

MM3-ELISA evaluation of coproantigen release and serum antibody production in sheep experimentally infected with Fasciola hepatica and F. gigantica.

Valero MA, Ubeira FM, Khoubbane M, Artigas P, Muiño L, Mezo M, Pérez-Crespo I, Periago MV, Mas-Coma S.

Vet Parasitol. 2009 Jan 22;159(1):77-81. doi: 10.1016/j.vetpar.2008.10.014. Epub 2008 Oct 11.

PMID: 19019548 Similar articles Select item 763561780.

The effect of triclabendazole ("Fasinex") o­n protein synthesis by the liver fluke, Fasciola hepatica.

Stitt AW, Fairweather I, Mackender RO.

Int J Parasitol. 1995 Apr;25(4):421-9.

PMID: 7635617 Similar articles

Kinetics of anti-Fasciola IgG antibodies in serum and milk from dairy cows during lactation, and in serum from calves after feeding colostrum from infected dams.

Mezo M, González-Warleta M, Castro-Hermida JA, Carro C, Ubeira FM.

Vet Parasitol. 2010 Feb 26;168(1-2):36-44. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.10.007. Epub 2009 Nov 7.

PMID: 19897308 Similar articles Select item 2133723482.

Residual concentrations of the flukicidal compound triclabendazole in dairy cows' milk and cheese.

Imperiale F, Ortiz P, Cabrera M, Farias C, Sallovitz JM, Iezzi S, Pérez J, Alvarez L, Lanusse C.

Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2011 Apr;28(4):438-45. doi: 10.1080/19440049.2010.551422. Epub 2011 Feb 17.

PMID: 21337234 Similar articles Select item 2073304283.

In vivo and in vitro sensitivity of Fasciola hepatica to triclabendazole combined with artesunate, artemether, or OZ78.

Duthaler U, Smith TA, Keiser J.

Antimicrob Agents Chemother. 2010 Nov;54(11):4596-604. doi: 10.1128/AAC.00828-10. Epub 2010 Aug 23.

PMID: 20733042 Free PMC Article Similar articles Select item 2116764584.

Reproductive disruption in Fasciola hepatica associated with incomplete efficacy of a new experimental formulation of triclabendazole.

Scarcella S, Fiel C, Guzman M, Alzola R, Felipe A, Hanna RE, Fairweather I, McConnell S, Solana H.

Vet Parasitol. 2011 Mar 10;176(2-3):157-64. doi: 10.1016/j.vetpar.2010.11.009. Epub 2010 Nov 19.

PMID: 21167645 Similar articles Select item 2680159885.

Liver fluke control o­n sheep farms in Northern Ireland: A survey of changing management practices in relation to disease prevalence and perceived triclabendazole resistance.

McMahon C, Edgar HW, Hanna RE, Ellison SE, Flanagan AM, McCoy M, Kajugu PE, Gordon AW, Irwin D, Barley JE, Malone FE, Brennan GP, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2016 Jan 30;216:72-83. doi: 10.1016/j.vetpar.2015.11.018. Epub 2015 Dec 12.

PMID: 26801598 Similar articles Select item 1902723886.

Relative activity of triclabendazole metabolites against the liver fluke, Fasciola hepatica.

Halferty L, Brennan GP, Trudgett A, Hoey L, Fairweather I.

Vet Parasitol. 2009 Feb 5;159(2):126-38. doi: 10.1016/j.vetpar.2008.10.007. Epub 2008 Oct 11.

PMID: 19027238 Similar articles Select item 2003090787.

A transmission electron microscope study o­n the route of entry of triclabendazole into the liver fluke, Fasciola hepatica.

Toner E, Brennan GP, McConvery F, Meaney M, Fairweather I.

Parasitology. 2010 Apr;137(5):855-70. doi: 10.1017/S0031182009991247. Epub 2009 Dec 24.

PMID: 20030907 Similar articles Select item 1679784488.

Serum antibody isotype responses of Fasciola-infected sheep and cattle to excretory and secretory products of Fasciola species.

Phiri IK, Phiri AM, Harrison LJ.

Vet Parasitol. 2006 Nov 5;141(3-4):234-42. Epub 2006 Jun 23.

PMID: 16797844 Similar articles Select item 1501914489.

Determination of the effective dose of an experimental fasciolicide in naturally and experimentally infected cattle.

Ibarra F, Vera Y, Quiroz H, Cantó J, Castillo R, Hernández A, Ochoa P.

Vet Parasitol. 2004 Feb 26;120(1-2):65-74.

PMID: 15019144 Similar articles Select item 2582631090.

Distribution of Fasciola hepatica in Swedish dairy cattle and associations with pasture management factors.

Novobilský A, Sollenberg S, Höglund J.

Geospat Health. 2015 Mar 19;9(2):293-300. doi: 10.4081/gh.2015.351.

PMID: 25826310 Free Article Similar articles Select item 1150236791.

Efficacy of combined chemotherapy against gastrointestinal nematodes and Fasciola hepatica in cattle.

Ibarra-Velarde F, Vera-Montenegro Y, Nájera-Fuentes R, Sánchez-Albarran A.

Vet Parasitol. 2001 Aug 20;99(3):199-204.

PMID: 11502367 Similar articles Select item 1665033792.

Adult triclabendazole-resistant Fasciola hepatica: surface and subsurface tegumental responses to in vitro treatment with the sulphoxide metabolite of the experimental fasciolicide compound alpha.

McConville M, Brennan GP, McCoy M, Castillo R, Hernandez-Campos A, Ibarra F, Fairweather I.

Parasitology. 2006 Aug;133(Pt 2):195-208. Epub 2006 May 2.

PMID: 16650337 Similar articles Select item 1936648593.

Triclabendazole progress report, 2005-2009: an advancement of learning?

Fairweather I.

J Helminthol. 2009 Jun;83(2):139-50. doi: 10.1017/S0022149X09321173. Epub 2009 Apr 15. Review.

PMID: 19366485 Similar articles Select item 1955606394.

The comparative efficacy of four anthelmintics against a natural acquired Fasciola hepatica infection in hill sheep flock in the west of Ireland.

Mooney L, Good B, Hanrahan JP, Mulcahy G, de Waal T.

Vet Parasitol. 2009 Oct 14;164(2-4):201-5. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.05.017. Epub 2009 May 23.

PMID: 19556063 Similar articles Select item 2584838695.

Triclabendazole (Anthelmintic Drug) Effects o­n the Excretory- Secretory Proteome of Fasciola hepatica in Two Dimension Electrophoresis Gel.

Faridi A, Farahnak A, Golmohammadi T, Eshraghian M, Sharifi Y, Molaei Rad M.

Iran J Parasitol. 2014 Apr-Jun;9(2):202-8.

PMID: 25848386 Free PMC Article Similar articles Select item 1745768796.

Pharmacokinetic disposition of triclabendazole in cattle and sheep; discrimination of the order and the rate of the absorption process of its active metabolite triclabendazole sulfoxide.

Mestorino N, Formentini EA, Lucas MF, Fernandez C, Modamio P, Hernández EM, Errecalde JO.

Vet Res Commun. 2008 Jan;32(1):21-33. Epub 2007 Apr 25.

PMID: 17457687 Similar articles Select item 2877912097.

Estimation of the impact of Fasciola hepatica infection o­n time taken for UK beef cattle to reach slaughter weight.

Mazeri S, Rydevik G, Handel I, Bronsvoort BMD, Sargison N.

Sci Rep. 2017 Aug 4;7(1):7319. doi: 10.1038/s41598-017-07396-1.

PMID: 28779120 Free PMC Article Similar articles Select item 2634506498.

Bovine fasciolosis: prevalence, relationship between faecal egg count and worm burden and its economic impact due to liver condemnation at Rudsar abattoir, Northern Iran.

Radfar MH, Nourollahi-Fard SR, Mohammadyari N.

J Parasit Dis. 2015 Sep;39(3):522-5. doi: 10.1007/s12639-013-0389-z. Epub 2013 Nov 19.

PMID: 26345064 Free PMC Article Similar articles Select item 2936865999.

Pleiotropic alterations in gene expression in Latin American Fasciola hepatica isolates with different susceptibility to drugs.

Radio S, Fontenla S, Solana V, Matos Salim AC, Araújo FMG, Ortiz P, Hoban C, Miranda E, Gayo V, Pais FS, Solana H, Oliveira G, Smircich P, Tort JF.

Parasit Vectors. 2018 Jan 24;11(1):56. doi: 10.1186/s13071-017-2553-2.

PMID: 29368659 Free PMC Article Similar articles Select item 27598003100.

Prevalence of Liver Fluke (Fasciola hepatica) in Wild Red Deer (Cervus elaphus): Coproantigen ELISA Is a Practicable Alternative to Faecal Egg Counting for Surveillance in Remote Populations.

French AS, Zadoks RN, Skuce PJ, Mitchell G, Gordon-Gibbs DK, Craine A, Shaw D, Gibb SW, Taggart MA.

PLoS o­ne. 2016 Sep 6;11(9):e0162420. doi: 10.1371/journal.pone.0162420. eCollection 2016.

PMID: 27598003 Free PMC Article Similar articles

Exploring and Expanding the Fatty-Acid-Binding Protein Superfamily in Fasciola Species.

Morphew RM, Wilkinson TJ, Mackintosh N, Jahndel V, Paterson S, McVeigh P, Abbas Abidi SM, Saifullah K, Raman M, Ravikumar G, LaCourse J, Maule A, Brophy PM.

J Proteome Res. 2016 Sep 2;15(9):3308-21. doi: 10.1021/acs.jproteome.6b00331. Epub 2016 Aug 16.

PMID: 27495901 Similar articles Select item 29426482102.

Comparison of early detection of Fasciola hepatica in experimentally infected Merino sheep by real-time PCR, coproantigen ELISA and sedimentation.

Calvani NED, George SD, Windsor PA, Bush RD, Šlapeta J.

Vet Parasitol. 2018 Feb 15;251:85-89. doi: 10.1016/j.vetpar.2018.01.004. Epub 2018 Jan 3.

PMID: 29426482 Similar articles Select item 29702654103.

Identification and characterization of the Fasciola hepatica sodium- and chloride-dependent taurine transporter.

Hamali B, Pichler S, Wischnitzki E, Schicker K, Burger M, Holy M, Jaentsch K, Molin M, Sehr EM, Kudlacek O, Freissmuth M.

PLoS Negl Trop Dis. 2018 Apr 27;12(4):e0006428. doi: 10.1371/journal.pntd.0006428. eCollection 2018 Apr.

PMID: 29702654 Free PMC Article Similar articles Select item 27564546104.

Evaluation of the Performance of Five Diagnostic Tests for Fasciola hepatica Infection in Naturally Infected Cattle Using a Bayesian No Gold Standard Approach.

Mazeri S, Sargison N, Kelly RF, Bronsvoort BM, Handel I.

PLoS o­ne. 2016 Aug 26;11(8):e0161621. doi: 10.1371/journal.pone.0161621. eCollection 2016.

PMID: 27564546 Free PMC Article Similar articles Select item 29465161105.

Assessment of the pharmacological interactions between the nematodicidal fenbendazole and the flukicidal triclabendazole: In vitro studies with bovine liver microsomes and slices.

Viviani P, Lifschitz AL, Maté ML, García JP, Lanusse CE, Virkel GL.

J Vet Pharmacol Ther. 2018 Jun;41(3):476-484. doi: 10.1111/jvp.12492. Epub 2018 Feb 21.

PMID: 29465161 Similar articles Select item 29789434106.

Erratum for Graham-Brown et al., "Dairy Heifers Naturally Exposed to Fasciola hepatica Develop a Type 2 Immune Response and Concomitant Suppression of Leukocyte Proliferation".

Graham-Brown J, Hartley C, Clough H, Kadioglu A, Baylis M, Williams DJL.

Infect Immun. 2018 May 22;86(6). pii: e00247-18. doi: 10.1128/IAI.00247-18. Print 2018 Jun. No abstract available.

PMID: 29789434 Free PMC Article Similar articles Select item 14970672107.

The future of cattle genome research: the beef is here.

Lewin HA.

Cytogenet Genome Res. 2003;102(1-4):10-5. Review. No abstract available.

PMID: 14970672 Similar articles Select item 28727012108.

BEEF SPECIES SYMPOSIUM: Improving Welfare of Beef Cattle.

Vasconcelos JT.

J Anim Sci. 2017 May;95(5):2168-2169. doi: 10.2527/jas.2017.1487. No abstract available.

PMID: 28727012 Similar articles

Ngày 11/06/2018
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích