Home TRANG CHỦ Thứ 2, ngày 22/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Finance & Retail Giới thiệu
Giới thiệu chung
Ban lãnh đạo Viện
Cơ cấu Tổ chức
Tổ chức Đảng & Đoàn thể
Thành tích
Các hoạt động chính
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 8 4 8 3 2
Số người đang truy cập
3 8 9
 Giới thiệu
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2023-2028 (29/05/2023)

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí: ThS.Đào Ngọc Trung- Trưởng phòng TC-HC; BS CKII. Đào Trịnh Khánh Ly-Phó Trưởng Phòng khám bệnh; ThS. Đinh Việt Hùng-Phó GĐ Trung tâm Đào tạo; ThS.Trần Thị Tuyết Mai-Phó Trưởng phòng TCKT; ThS.Nguyễn Hồng Sang, Phó Trưởng Khoa Côn trùng; ThS. Phạm Thị Hòa, Phó Trưởng phòng TC-HC; ThS.Nguyễn Doãn Khôi, Tổ trưởng, Khoa NC & ĐT; ThS.Nguyễn Thị Thanh Trầm, Phó Trưởng khoa Dịch tễ;


Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2017-2022 (21/07/2022)

 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 09 ủy viên gồm các đồng chí: ThS.Hồ Đắc Thoàn- Trưởng phòng KHTH; ThS.Đào Ngọc Trung- Trưởng phòng TC-HC; ThS.Nguyễn Thị Thanh Trầm, Phó Trưởng khoa Dịch tễ; BS CKII. Đào Trịnh Khánh Ly-P.Trưởng Khoa khám bệnh; ThS.Phạm Thị Trà-Trưởng phòng TCKT; TS.Nguyễn Xuân Quang, Trưởng Khoa Côn trùng; ThS.Đinh Việt Hùng-Phó GĐ Trung tâm Đào tạo; ThS. Phạm Thị Hòa, Phó Trưởng phòng TC-HC;ThS.Nguyễn Doãn Khôi, Tổ trưởng, Khoa NC & ĐT


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 (27/05/2022)

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022-2027 xin hứa trước Đại hội đoàn kết, nhất trí và ra sức phấn đấu quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội thành hiện thực, nhằm không ngừng xây dựng Đoàn Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn ngày càng vững mạnh. Đại hội đã thành công rực rỡ với tinh thần Đoàn kết, Đổi mới và thống nhất cao. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 07 đồng chí như sau:


Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2020-2025 (21/03/2022)

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí như sau: Đ/c Hồ Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng; Đ/c Võ Trí Dũng, Phó Bí thư Đảng bộ; Đ/c Đào Ngọc Trung, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng;Đ/c Huỳnh Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành; Đ/c Nguyễn Xuân Thiện, Ủy viên Ban chấp hành; Đ/c Hồ Đắc Thoàn, Ủy viên Ban chấp hành; Đ/c Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban chấp hành; Đ/c Phạm Thị Trà, Ủy viên Ban chấp hành; Đ/c Đào Trịnh Khánh Ly, Ủy viên Ban chấp hành


Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú của Viện qua các thời kỳ (26/02/2021)

TTND.BSCKII.Bùi Đình Bái, Nguyên Phân Viện trưởng Viện sốt rét-KST-CT Quy Nhơn thời kỳ 1977-1994
PGS.TS.TTND Triệu Nguyên Trung-Nguyên Viện trưởng Viện sốt rét-KST-CT Quy Nhơn thời kỳ 2003-2012
PGS.TS. TTND Nguyễn Văn Chương-Viện trưởng Viện trưởng Viện sốt rét-KST-CT Quy Nhơn thời kỳ 2012 đến tháng 7/2019
PGS.TS. TTND Hồ Văn Hoàng, Viện trưởng Viện sốt rét-KST-CT Quy Nhơn từ tháng 8/2019 đến nay


Tổ chức bộ máy Viện Sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn (07/07/2020)

Tổ chức bộ máy Viện Sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 4840/QĐ-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)có 13 khoa, phòng và đơn vị trực thuộc (6 khoa chuyên môn, 5 phòng chức năng và 2 đơn vị trực thuộc); Tổng số cán bộ viên chức và hợp đồng hiện có của Viện tính đến 31/12/2019 là 215 CBVC, trong đó Cán bộ viên chức sau đại học là 56 người trong đó có 02 PGS, 05 TS, 01 BSCKII, 02 BSCKI, 01 DSCKI, 51 Thạc sỹ, 83 Đại học, còn lại là trung cấp và nhân viên hợp đồng khác. Tổng số viên chức, người lao động hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN là 61 CBVC trong đó02 hạng I, 10 hạng II, 39 hạng III, 10 hạng IV.


Chức năng và nhiệm vụ của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 4840/QĐ-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế) (07/07/2020)

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn là Viện khu vực, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế, được thành lập theo Quyết định 259/BYT/QĐ, ngày 8/3/1977 của Bộ trưởng Bộ Y tế và được khẳng định lại tại Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


Phòng Tổ chức - Hành chính- Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn (07/07/2020)

Tham mưu giúp Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng.Tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện quản lý về cơ sở vật chất, thiết bị, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và lễ tân, khánh tiết.


Ban chấp hành Đảng ủy Viện Sốt rét- KST-CT Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 (15/06/2020)

Ban chấp hành Đảng bộ Viện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí như sau: Đ/c Hồ Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng; Đ/c Võ Trí Dũng, Phó Bí thư Đảng bộ; Đ/c Đào Ngọc Trung, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng;Đ/c Huỳnh Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành;Đ/c Nguyễn Xuân Thiện, Ủy viên Ban chấp hành;Đ/c Hồ Đắc Thoàn, Ủy viên Ban chấp hành;.Đ/c Bùi Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành; Đ/c Phạm Thị Trà, Ủy viên Ban chấp hành;Đ/c Đào Trịnh Khánh Ly, Ủy viên Ban chấp hành


Khoa Xét nghiệm-Sinh học phân tử-Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn (14/03/2020)

NHÂN SỰ: Tổng số cán bộ: 11 viên chức. Trong đó:  Thạc sỹ: 05; Đại học: 05; Trung cấp: 01;Các tổ trực thuộc: Tổ PCR, Tổ Khảo nghiệm hóa chất-Thực phẩm.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:Ứng dụng sinh học phân tử chủ yếu là kỹ thuật PCR để phục vụ phòng chống sốt rét, các bệnh do ký sinh trùngvà côn trùng truyền.


 
Các tin khác »
  Trang tiếp
Xem tin ngày: tháng năm  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích