Home TRANG CHỦ Thứ 5, ngày 25/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 8 8 4 9 7
Số người đang truy cập
1 7 2
 Thư viện điện tử Thông tin-Tư liệu NCKH
Phê duyệt khía cạnh đạo đức y sinh trong chăm sóc và sử dụng động vật trong nghiên cứu (Phần 2-Hết)

Chính sách Tạm dừng/ Dừng thực nghiệm, hay thí nghiệm trên động vật

Hội đồng Đạo đức về Chăm sóc và Sử dụng động vật phải có cách khắc phục các vấn đề trong chăm sóc động vật, bao gồm đối xử công bằng với những người tố giác đã báo cáo các hành vi vi phạm quyền lợi động vật liên quan đến các loài động vật được bảo vệ bởi Cơ quan USDA (United States Department of Agriculture).


Hình 4. Mô hình nguyên tắc 12R liên quan phân tích phúc lợi coh động vật nghiên cứu

Kiểm tra/ Giám sát

Hoạt động của IACUC phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhiều cơ quan. Nhân viên và cố vấn của PHS có thể kiểm tra bất kỳ cá nhân nào được chứng nhận của PHS vào bất kỳ lúc nào để xác minh việc tuân thủ chính sách PHS. Chi nhánh APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service)của USDA tiến hành kiểm tra đột xuất các tổ chức sử dụng các loài thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Phúc lợi Động vật tối đa 06 tháng một lần. Các cuộc kiểm tra này nhằm xác minh việc tuân thủ Đạo luật Phúc lợi động vật, một nhóm các chính sách PHS quản lý IACUC. AAALAC kiểm tra các cơ sở để cấp chứng nhận ít nhất 03 năm một lần. Việc công nhận cũng yêu cầu báo cáo hàng năm cho AAALAC.

Độ tin cậy

Tầm quan trọng trung tâm của Hội đồng Đạo đức về Chăm sóc và Sử dụng động vật có ý nghĩa là việc chăm sóc và sử dụng động vật cơ bản phụ thuộc vào việc áp dụng các quy định của Hướng dẫn về Chăm sóc và Sử dụng Động vật Thí nghiệm của Hội đồng Đạo đức của tổ chức đó. Có ý kiến ​​cho rằng thước đo thành công của hệ thống IACUC là độ tin cậy của việc phê duyệt quy trình giữa các tổ chức khác nhau. Nói cách khác, liệu một quy trình sử dụng động vật đã được IACUC phê duyệt tại một tổ chức có được phê duyệt ở một tổ chức khác không? Câu hỏi này đã được các nhà nghiên cứu Plous và Herzog giải quyết cụ thể vào năm 2001: Bất kể nghiên cứu có liên quan đến các thủ tục giai đoạn cuối hay giai đoạn đau đớn hay không, việc đánh giá quy trình IACUC đều không vượt quá mức độ ngẫu nhiên của đồng thuận giữa các ủy ban.

Công trình nghiên cứu của Plous và Herzog đã bị một số nhà khoa học trong cộng đồng nghiên cứu động vật chỉ trích là đưa ra kết luận là không có giá trị vì IACUC dựa vào hiểu biết kinh nghiệm của các nhà khoa học và nhân viên. Nghiên cứu của Plous và Herzog đã so sánh phản hồi của các IACUC nội bộ, những người biết nghiên cứu viên và nhân viên, với các IACUC mù, những người không biết các nghiên cứuviên và nhân viên. Các IACUC mù không nhất thiết phải có kiến thức chuyên môn về loài hoặc quy trình đang được xem xét hoặc về các biểu mẫu được sử dụng để gửi quy trình và hầu như thiếu sự thống nhất giữa xếp hạng IACUC không mù và mù đều dẫn đến yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Đáp lại, Plous và Herzog chỉ ra rằng việc thiếu độ tin cậy không khác nhau tùy theo loài động vật, rằng 17 quy trình đã bị ủy ban thứ hai từ chối rõ ràng mặc dù 16 trong số đó đã được ủy ban thứ nhất chấp thuận và rằng nếu những đánh giá đáng tin cậy chỉ có thể được đưa ra khi người đánh giá biết nhà nghiên cứu hoặc sử dụng các hình thức nhất định về quy trình thì việc đánh giá quy trình phải được xem xét lại.Báo cáo kiểm toán tháng 9 năm 2005 do Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ ban hành cũng nêu ra các vấn đề về độ tin cậy của hoạt động giám sát của IACUC. Tài liệu mô tả sự thất bại của một số IACUC trong việc xem xét hiệu quả các quy trình và đảm bảo tuân thủ luật phúc lợi động vật liên bang.

Một số IACUC không giám sát hiệu quả các hoạt động chăm sóc động vật, quy trình hoặc phương pháp nghiên cứu thay thế. Tình trạng này tồn tại vì: (1) IACUC chỉ được yêu cầu tiến hành đánh giá cơ sở nửa năm một lần; (2) IACUC có tỷ lệ luân chuyển cao và (3) Một số thành viên không được đào tạo bài bản. Trong rất ít trường hợp, cơ sở vật chất không chịu thay đổi, thể hiện sự coi thường các quy định của APHIS. Kết quả là các cơ sở không tiến hành nghiên cứu với sự tuân thủ theo AWA hoặc, trong một số trường hợp, không cung cấp các điều kiện nhân đạo cho động vật đang thực hiện nghiên cứu.Hội đồng Đạo đức về Chăm sóc và Sử dụng động vật (IACUC) đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc và sử dụng động vật cho mục đích nghiên cứu và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thí nghiệm trên động vật đều tuân thủ các hướng dẫn của Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Nghiên cứu Động vật trong Phòng thí nghiệm (NACLAR).

Trước khi nghiên cứu viên có thể bắt tay vào một dự án nghiên cứu trên động vật, trước tiên họ phải nộp mẫu đơn đăng ký IACUC hoàn chỉnh nêu rõ bản tóm tắt về nghiên cứu, các loài động vật sẽ được sử dụng, quy trình thí nghiệm, số lượng động vật cần thiết, …để IACUC phê duyệt.

NGỪNG HOẠT ĐỘNG iSHaRe VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ IACUC

CIRB đã công bố ý định chuyển sang ECOS Quốc gia (Hệ thống Trực tuyến về Đạo đức và Tuân thủ) trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 và ngày 01 tháng 02 năm 2024 sẽ là ngày nộp đơn đăng ký IRB cuối cùng. Để chuẩn bị cho việc di chuyển và ngừng hoạt động của iSHaRe, IACUC cũng cần sẵn sàng đảm bảo rằng hoạt động của IACUC sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

iSHaRe sẽ được thay thế bằng hệ thống Đánh giá Đạo đức trong nghiên cứu động vật và Quản lý cơ sở động vật (còn được gọi là "Hệ thống thông tin và Đạo đức nghiên cứu động vật" hoặc "ARIES").Để biết thêm chi tiết về quá trình chuyển đổi iSHaRe sang ARIES, vui lòng tham khảo.

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN SINGHEALTH IACUC

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2023, tất cả đơn đăng ký IACUC mới phải được gửiqua Email chính thức của công ty tới Ban thư ký IACUC theo địa chỉ:iacuc@singhealth.com.sg.

Từ ngày 08 tháng 11 năm 2023, tất cả các yêu cầu sửa đổi đối với các quy trình thực hiện đã được phê duyệt, Cập nhật dự án và Báo cáo cuối cùng của dự án phải được gửi qua email chính thức của công ty tới Ban thư ký IACUC theo địa chỉ:acuc@singhealth.com.sg.

Đại học Harvard, Khoa Khoa học và Nghệ thuật (“FAS”) điều hànhHội đồng Đạo đức về Chăm sóc và Sử dụng động vật (IACUC) theo yêu cầu của Chính sách Dịch vụ Y tế Công (PHS) về Chăm sóc Nhân đạo và Sử dụng Động vật trong Phòng thí nghiệm. Động vật được nuôi dưỡng theo "Hướng dẫn Chăm sóc và Sử dụng Động vật trong Phòng thí nghiệm" (Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia, ấn bản thứ 8, 2011) và tất cả các quy trình dành cho động vật phải được IACUC phê duyệt trước khi có thể đặt hàng động vật.

Hội đồng Đạo đức về Chăm sóc và Sử dụng Động vật (IACUC) đảm bảo rằng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao nhất được duy trì cùng với việc tiến hành nghiên cứu khoa học chính xác, hợp lệ thông qua việc giám sát, điều phối, đào tạo, hướng dẫn và đánh giá mọi dự án được đề xuất bao gồm việc sử dụng động vật có xương sống tại Đại học Michigan.

Ủy ban Thường trực về Chăm sóc và Sử dụng Động vật trongNghiên cứu

Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia sẽ thành lập một ủy ban thường trực mới để cung cấp địa điểm trao đổi ý tưởng và chia sẻ kiến thức giữa các cơ quan chính phủ liên bang, khu vực tư nhân, cộng đồng học thuật và các bên liên quan khác tham gia nghiên cứu trên động vật, đào tạo nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm sinh học hoặc cho các mục đích liên quan hoặc các hạng mục đặc biệt khác liên quan đến động vật được thực hiện nghiên cứu. Các hoạt động của ủy ban thường trực được sử dụng để thông báo mọi cập nhật hoặc bổ sung trong tương lai cho Hướng dẫn chăm sóc và sử dụng động vật trong phòng thí nghiệm (Hướng dẫn) và các sản phẩm liên quan sẽ được tạo ra bởi các ủy ban riêng biệt liên quan đến dự án này.

Cụ thể, Ủy ban thường trực sẽ thực hiện:

• Tương tác thường xuyên với các bên liên quan đến nghiên cứu động vật và giám sát các vấn đề liên quan đến nghiên cứu động vật và sử dụng động vật nhân đạo của các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực vàchuyên đề khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các môi trường nghiên cứu đa dạng (ví dụ: Phòng thí nghiệm lâm sàng, Phòng thí nghiệm thực địa và các cơ sở trên mặt đất hoặc trên biển khác); nhiều loại động vật khác nhau (Ví dụ: động vật hoang dã, động vật nuôi trong nhà, động vật đồng hành, vật nuôi và các động vật thuộc sở hữu tư nhân khác); và các hạng mục đặc biệt khác;

• Cung cấp một diễn đàn để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc nâng cao sức khỏe động vật, chất lượng nghiên cứu và nâng cao kiến thức khoa học có liên quan đến cả con người và động vật (Ví dụ: tính sẵn có của dữ liệu, tính nghiêm ngặt, tính minh bạch và khả năng dịch thuật để cải thiện nghiên cứu liên quan đến mô hình động vật, đánh giá quy trình nghiên cứu);

• Xác định các chủ đề có thể được xem xét cho bất kỳ bản cập nhật nào trong tương lai đối với Hướng dẫn và các sản phẩm liên quan khác;

• Cung cấp một diễn đàn để thảo luận về các phương pháp thực hiện chu trình đánh giá-sửa đổi theo từng giai đoạn, lặp đi lặp lại các bằng chứng khoa học có tiềm năng dẫn đến việc cập nhật kịp thời Hướng dẫn và các sản phẩm liên quan khác;

• Cung cấp diễn đàn để thảo luận về nền tảng phân phối nội dung của Hướng dẫn và các sản phẩm liên quan nhằm củng cố niềm tin, tính kịp thời cũng như khả năng sử dụng và khả năng tiếp cận thông tin của các bên liên quan trên toàn thế giới.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Ethical Guidelines for the Use of Animals in Research. https://www.forskningsetikk.no/en/guidelines/science-and-technology/ethical-guidelines-for-the-use-of-animals-in-research/

2.The Norwegian National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT). Guidelines for research ethics in science and technology (2007) 2016. Oslo.

3.Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 o­n the protection of animals used for scientific purposes. 

4.Regulation o­n the capture and collection of wild animals for scientific or other special purposes  2003.https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2003-03-14-349

5.Regulation o­n Animal Experimentation. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift.

6.Act of 2 April 1993 No. 38 Relating to the Production and Use of Genetically Modified Organisms, etc. https://www.regjeringen.no/en/ dokumenter/gene-technology-act/id173031/

7.The Animal Welfare Act. 2009. https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/animal-welfare-act/id571188/

8.The ARRIVE Guidelines (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments). 2010. 
https://www.nc3rs.org.uk/sites/default/files/documents/Guidelines/NC3Rs%20ARRIVE%20Guidelines%202013.pdf

9.The Norwegian Food Safety Authority's instructions o­n the management of the Regulation o­n Animal Experimentation
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/forsoksdyr/

10.PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures o­n Animals: Recommendations for Excellence) guidelines. 2017. 
https://norecopa.no/prepare

 

Ngày 26/05/2024
TS. Nguyễn Thị Liên Hạnh & TS.BS. Huỳnh Hồng Quang
(Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích