Home TRANG CHỦ Thứ 2, ngày 22/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 5 6 7 5 8
Số người đang truy cập
1 1 5
 Thư viện điện tử Thông tin-Tư liệu NCKH
Phần 1: Cập nhật thông tin về các hóa chất diệt & kiểm soát côn trùng

Sốt rét trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ trong việc giảm mắc, giảm chết và không để dịch sốt rét xảy ra, tuy nhiên ngành y tế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức nên có thể dẫn đến nguy cơ thất bại các thành quả bởi các rào cản và khó khăn về mặt kỹ thuật cũng như ngân sách đầu tư như muỗi kháng hóa chất dệt côn trùng, ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc, sốt rét trên nhóm dân di biến động, giao lưu biên giới và đi rừng ngủ rẫy. Một trong các thách thức đó là đáp ứng của muỗi sốt rét Anophes spp. và muỗi sốt xuất huyết Aedes spp.với các hoá chất đang sử dụng trong chương trình.

Hội đồng hành động kháng hóa chất (The Insecticide Resistance Action Committee_IRAC) quốc tế đã đưa ra định nghĩa về kháng hóa chất (insecticide resistance) là một sự thay đổi mang tính di truyền (heritable change) về tính nhạy của quần thể côn trùng, phản ánh sự lập lại sản phẩm diệt côn trùng với mức độ mong đợikhi sử dụng theo liều khuyến cáo. Trong vòng 15 năm qua, tiến trình phòng chống sốt rét và các bệnh do vector truyền đã sử dụng rất nhiều can thiệp phòng chống vector, đặc biệt tại khu vực các quốc cận sa mạc Sahara, châu Phi. Tuy nhiên, khi có sự giảm nhạy và kháng hóa chất de dọa sự sống còn của các hóa chất cũng như đe dọa thất bại một loại cong cụ quan trọng trong kiểm soát vector như quần thể muỗi Anopheles spp. cũng như Aedes spp. đi cùng với kháng thuốc do quần thể ký sinh trùng Plasmodium spp. Nếu không kiểm tra giám sát kháng hóa chất có thể dãn đến tăng tỷ lệ mắc sốt rét và nguy c cơ tử vong. Cộng đồng sốt rét toàn cầu cần có các hành động khẩn cấp đẻ ngăn ngừa kháng hóa chất và duy trì hiệu quả các biện pháp phòng chống vector. Kháng hóa chất phản ánh mức độ ít nhiều 4 phân lớp hóa chất. Kể từ năm 2010, tổng số 61 quốc gia báo cáo kháng vói ít nhất một hóa chấttại ít nhất 50 trong số quốc gia đang có báo cáo kháng với hai hoặc hơn. Tuy nhiên, sự hiểu biết về vấn đề vẫn chưa hoàn hảo vì:

  • Nhiều quốc gia không tiến hành giám sát thường quy kháng hóa chất với quần thể vector tại chỗ cũng như nguy cơ kháng lan rộng;
  • Dữ liệu giám sát thường không được báo cáo kịp thời.

Hành động toàn cầu đề xuất vào tháng 5/2012, Kế hoạch toàn cầu quản lý về hóa chất trong kiểm soát sốt rét (WHO Global Plan for Insecticide Resistance Management in malaria vectors-GPIRM) là một kế hoạch hành động toàn cầu đối với các đối tác trong phòng chống sốt rét. Các tài liệu cung cấp một sự hiểu biết về các khuyến cáo kỹ thuật để quản lý hóa chất kháng trong các tình huống khác nhau. Kế hoạch GPIRM kêu gọi các hành động then chốt để tiến hành:

  • Kế hoạch và chiến lược quản lý kháng hóa chất tại các quốc gia có lưu hành sốt rét;
  • Đảm bảo giám sát hóa chất hiệu quả, hợp lý, kịp thời và cho các dữ liệu kịp thời;
  • Phát triển các công cụ phòng chống vector mưới và cải tiến;
  • Hiểu biết đầy đủ về cơ chế kháng hóa chất diệt và tác động của các tiếp cận hiện hành để quản lý kháng hóa chất;
  • Đảm bảo rằng các cơ chế có thể và huy động các nguồn lực trong nghiên cứu.

Kế hoạch GPIRM ở cấp quốc gia có các dữ liệu đôi khi còn giới hạn, một mặt do thiếu nghiêm trọng về tài chính, nguốn lực và nhân lực. Một phân tích tình huống đánh giá tiến trình đưa ra các thách thức. TCYTTG tiếp tục làm việc với các chính phủ tại các quốc gia có bệnh lưu hành các nhà tài trợ, các cơ quan của Liên Hiệp quốc và nghiên cứu cùng với các đối tác trong việc giải quyết 5 nhóm công việc chính (5-pillar strategy) trong đó có hành động GPIRM gồm hỗ trợ phát triển các công cụ mới và cải tiến trong phòng chống vector. Các quốc gia có bệnh lưu hành cần khẩn trương phát triển và thiết lập các chiến lược quản lý kháng hóa chất và đảm bảo giám sát hóa chất về mặt hiệu lực kịp thời.
 
 
 
 

Cơ sở dữ liệu của TCYTTG tổng hợp các thông tin thu thập về tính nhạy kháng với hóa chất với muỗi Anopheles tại các vùng sốt rét. Cần có các dữ liệu thử nghiệm sinh học (insecticide bioassay data) tổng hợp và chuẩn hóa. Các dữ liệu này cần thông tin cấp quốc gia và chính sách vector sốt rét.

Validation of a multi-residue method to determine deltamethrin and alpha-cypermethrin in mosquito nets by gas chromatography with electron capture detection (GC-μECD).

Ouattara JP, Pigeon O, Spanoghe P.

Parasit Vectors. 2013 Mar 20;6:77. doi: 10.1186/1756-3305-6-77. Review.

PMID: 23514225 Free PMC Article

Development and validation of a 'universal' HPLC method for pyrethroid quantification in long-lasting insecticidal mosquito nets for malaria control and prevention.

Jenkins DW, Hensens A, Lloyd J, Payne M, Cizmarik P, Hamel S.

Trop Med Int Health. 2013 Jan;18(1):2-11. doi: 10.1111/tmi.12011. Epub 2012 Oct 29.

PMID: 23107509 Free Article

Median knock-down time as a new method for evaluating insecticide-treated textiles for mosquito control.

Skovmand O, Bonnet J, Pigeon O, Corbel V.

Malar J. 2008 Jun 27;7:114. doi: 10.1186/1475-2875-7-114.

PMID: 18582393 Free PMC Article

Simultaneous determination of cypermethrin and fenvalerate residues in tomato by gas chromatography and their applications to kinetic studies after field treatment.

Shinger MI, Elbashir AA, Ahmed Hel-O, Aboul-Enein HY.

Biomed Chromatogr. 2012 May;26(5):589-93. doi: 10.1002/bmc.1679. Epub 2011 Aug 31.

PMID: 21882207

Determination of residues of endosulfan and five pyrethroid insecticides in virgin olive oil using gas chromatography with electron-capture detection.

Lentza-Rizos C, Avramides EJ, Visi E.

J Chromatogr A. 2001 Jul 6;921(2):297-304.

PMID: 11471813

Group-selective enrichment and determination of pyrethroid insecticides in aquaculture seawater via molecularly imprinted solid phase extraction coupled with gas chromatography-electron capture detection.

Shi X, Liu J, Sun A, Li D, Chen J.

J Chromatogr A. 2012 Mar 2;1227:60-6. doi: 10.1016/j.chroma.2012.01.012. Epub 2012 Jan 11.

PMID: 22265776

Evaluation of a rapid colorimetric field test to assess the effective life of long-lasting insecticide-treated mosquito nets in the Lao PDR.

Green MD, Mayxay M, Beach R, Pongvongsa T, Phompida S, Hongvanthong B, Vanisaveth V, Newton PN, Vizcaino L, Swamidoss I.

Malar J. 2013 Feb 7;12:57. doi: 10.1186/1475-2875-12-57.

PMID: 23391349 Free PMC Article

Comparison of the laboratory standard washing using CIPAC washing agent and the domestic washing o­n three recommended types of long-lasting insecticidal mosquito nets.

Ouattara JP, Louwagie J, Pigeon O, Spanoghe P.

PLoS o­ne. 2013 Oct 9;8(10):e74824. doi: 10.1371/journal.pone.0074824. eCollection 2013.

PMID: 24130671 Free PMC Article

Determination of pyrethroid residues in tobacco and cigarette smoke by capillary gas chromatography.

Cai J, Liu B, Zhu X, Su Q.

J Chromatogr A. 2002 Jul 26;964(1-2):205-11.

PMID: 12198849 Similar articles

Evidence for a useful life of more than three years for a polyester-based long-lasting insecticidal mosquito net in Western Uganda.

Kilian A, Byamukama W, Pigeon O, Gimnig J, Atieli F, Koekemoer L, Protopopoff N.

Malar J. 2011 Oct 13;10:299. doi: 10.1186/1475-2875-10-299.

PMID: 21992483 Free PMC Article

Effectiveness and durability of Interceptor® long-lasting insecticidal nets in a malaria endemic area of central India.

Bhatt RM, Sharma SN, Uragayala S, Dash AP, Kamaraju R.

Malar J. 2012 Jun 10;11:189. doi: 10.1186/1475-2875-11-189.

PMID: 22682024Free PMC Article

Comparative study of different clean-up techniques for the determination of λ-cyhalothrin and cypermethrin in palm oil matrices by gas chromatography with electron capture detection.

Muhamad H, Zainudin BH, Abu Bakar NK.

Food Chem. 2012 Oct 15;134(4):2489-96. doi: 10.1016/j.foodchem.2012.04.095. Epub 2012 Apr 22.

PMID: 23442715 Similar articles

Deltamethrin and permethrin residue o­n long-lasting insecticidal nets after 18 months of use in a visceral leishmaniasis-endemic area in Nepal.

Das M, Roy L, Picado A, Kroeger A, Rijal S, Boelaert M.

Trans R Soc Trop Med Hyg. 2012 Apr;106(4):230-4. doi: 10.1016/j.trstmh.2012.01.007. Epub 2012 Feb 29.

PMID: 22381627

What are we determining using gas chromatographic multiresidue methods: tralomethrin or deltamethrin?

Valverde A, Aguilera A, Rodríguez M, Boulaid M.

J Chromatogr A. 2002 Jan 11;943(1):101-11.

PMID: 11820271

Experimental hut trials of bednets impregnated with synthetic pyrethroid or organophosphate insecticide for mosquito control in The Gambia.

Miller JE, Lindsay SW, Armstrong JR.

Med Vet Entomol. 1991 Oct;5(4):465-76.

PMID: 1685337

Rapid colorimetric field test to determine levels of deltamethrin o­n PermaNet surfaces: association with mosquito bioactivity.

Green MD, Atieli F, Akogbeto M.

Trop Med Int Health. 2009 Apr;14(4):381-8. doi: 10.1111/j.1365-3156.2009.02247.x. Epub 2009 Feb 22.

PMID: 19254275 Free Article

Multi-residue matrix solid-phase dispersion method for the determination of six synthetic pyrethroids in vegetables followed by gas chromatography with electron capture detection.

Ling YC, Huang IP.

J Chromatogr A. 1995 Mar 24;695(1):75-82.

PMID: 7735459

Determination of chlorfenapyr in leek grown under greenhouse conditions with GC-μECD and confirmation by mass spectrometry.

Rahman MM, Choi JH, Abd El-Aty AM, Park JH, Park JY, Im GJ, Shim JH.

Biomed Chromatogr. 2012 Feb;26(2):172-7. doi: 10.1002/bmc.1643. Epub 2011 May 24.

PMID: 21607997

Modification of AOAC multiresidue method for determination of synthetic pyrethroid residues in fruits, vegetables, and grains. Part I: Acetonitrile extraction system and optimization of florisil cleanup and gas chromatography.

Pang GF, Chao YZ, Fan CL, Zhang JJ, Li XM, Zhao TS.

J AOAC Int. 1995 Nov-Dec;78(6):1481-8.

PMID: 8664586 Similar articles

Estimation of insecticide persistence, biological activity and mosquito resistance to PermaNet® 2 long-lasting insecticidal nets over three to 32 months of use in Ethiopia.

Anshebo GY, Graves PM, Smith SC, Wills AB, Damte M, Endeshaw T, Shargie EB, Gebre T, Mosher AW, Patterson AE, Emerson PM.

Malar J. 2014 Mar 6;13:80. doi: 10.1186/1475-2875-13-80.

PMID: 24602340 Free PMC Article

Multi-country field trials comparing wash-resistance of PermaNet and conventional insecticide-treated nets against anopheline and culicine mosquitoes.

Graham K, Kayedi MH, Maxwell C, Kaur H, Rehman H, Malima R, Curtis CF, Lines JD, Rowland MW.

Med Vet Entomol. 2005 Mar;19(1):72-83.

PMID: 15752180

HPLC determination of flumethrin, deltamethrin, cypermethrin, and cyhalothrin residues in the milk and blood of lactating dairy cows.

Bissacot DZ, Vassilieff I.

J Anal Toxicol. 1997 Sep;21(5):397-402.

PMID: 9288595

Determination of pesticides in lettuce using solid-liquid extraction with low temperature partitioning.

Costa AI, Queiroz ME, Neves AA, de Sousa FA, Zambolim L.

Food Chem. 2015 Aug 15;181:64-71. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.02.070. Epub 2015 Feb 20.

PMID: 25794722

Determination of pyrethroid pesticide residues in processed fruits and vegetables by gas chromatography with electron capture and mass spectrometric detection.

Sannino A, Bandini M, Bolzoni L.

J AOAC Int. 2003 Jan-Feb;86(1):101-8.

PMID: 12607747

Low-temperature clean-up method for the determination of pyrethroids in milk using gas chromatography with electron capture detection.

Goulart SM, de Queiroz ME, Neves AA, de Queiroz JH.

Talanta. 2008 Jun 15;75(5):1320-3. doi: 10.1016/j.talanta.2008.01.058. Epub 2008 Feb 8.

PMID: 18585219

Evaluation of PermaNet 3.0 a deltamethrin-PBO combination net against Anopheles gambiae and pyrethroid resistant Culex quinquefasciatus mosquitoes: an experimental hut trial in Tanzania.

Tungu P, Magesa S, Maxwell C, Malima R, Masue D, Sudi W, Myamba J, Pigeon O, Rowland M.

Malar J. 2010 Jan 19;9:21. doi: 10.1186/1475-2875-9-21.

PMID: 20085631 Free PMC Article

Evaluation of KO-Tab 1-2-3: a wash-resistant 'dip-it-yourself' insecticide formulation for long-lasting treatment of mosquito nets.

Yates A, N'Guessan R, Kaur H, Akogbéto M, Rowland M.

Malar J. 2005 Nov 3;4:52.

PMID: 16269088

Rapid preconcentration method for the determination of pyrethroid insecticides in vegetable oils and butter fat and simultaneous determination by gas chromatography-electron capture detection and gas chromatography-mass spectrometry.

Ramesh A, Balasubramanian M.

Analyst. 1998 Sep;123(9):1799-802.

PMID: 10071378 Similar articles

Dissipation kinetics of alpha-cypermethrin and lambda-cyhalothrin residues in aboveground part of white mustard (Sinapis alba L.).

Słowik-Borowiec M.

J Environ Sci Health B. 2016 Sep;51(9):628-33. doi: 10.1080/03601234.2016.1181913. Epub 2016 May 26.

PMID: 27229135

Effectiveness of pressurized liquid extraction and solvent extraction for the simultaneous quantification of 14 pesticide residues in green tea using GC.

Cho SK, Abd El-Aty AM, Choi JH, Jeong YM, Shin HC, Chang BJ, Lee C, Shim JH.

J Sep Sci. 2008 Jun;31(10):1750-60. doi: 10.1002/jssc.200800010.

PMID: 18481329

A biological test to quantify pyrethroid in impregnated nets.

Martin T, Chandre F, Chabi J, Guillet PF, Akogbeto M, Hougard JM.

Trop Med Int Health. 2007 Feb;12(2):245-50.

PMID: 17300632 Free Article

Persistence and dissipation kinetics of deltamethrin o­n chili in different agro-climatic zones of India.

Pandher S, Sahoo SK, Battu RS, Singh B, Saiyad MS, Patel AR, Shah PG, Reddy CN, Reddy DJ, Reddy KN, Rao ChS, Banerjee T, Banerjee D, Hudait R, Banerjee H, Tripathy V, Sharma KK.

Bull Environ Contam Toxicol. 2012 May;88(5):764-8. doi: 10.1007/s00128-012-0588-9. Epub 2012 Mar 13.

PMID: 22411176

Assessment of analytical methods to determine pyrethroids content of bednets.

Castellarnau M, Ramón-Azcón J, Gonzalez-Quinteiro Y, López JF, Grimalt JO, Marco MP, Nieuwenhuijsen M, Picado A.

Trop Med Int Health. 2017 Jan;22(1):41-51. doi: 10.1111/tmi.12794. Epub 2016 Nov 2.

PMID: 27717143

Simultaneous determination of procymidone, pyridaben and beta-cypermethrin residues in tea solution by GC-ECD.

Zhang C, Zhao H, Wu M, Hu X, Cai X, Ping L, Li Z.

J Chromatogr Sci. 2012 Nov-Dec;50(10):940-4. doi: 10.1093/chromsci/bms094. Epub 2012 Jun 11.

PMID: 22689906

Determination of fluvalinate residues in beeswax by gas chromatography with electron-capture detection.

Tsigouri A, Menkissoglu-Spiroudi U, Thrasyvoulou AT, Diamantidis GC.

J AOAC Int. 2000 Sep-Oct;83(5):1225-8.

PMID: 11048864 Similar articles

Pesticide residue levels in green beans cultivated in Souss Masa valley (Morocco) after multiple applications of bifenthrin and λ-cyhalothrin.

Bouri M, Salghi R, Bazzi L, Zarrouk A, Rios A, Zougagh M.

Bull Environ Contam Toxicol. 2012 Sep;89(3):638-43. doi: 10.1007/s00128-012-0722-8. Epub 2012 Jul 11.

PMID: 22782357 Similar articles

Multiresidue determination of pyrethroid pesticide residues in pepper through a modified QuEChERS method and gas chromatography with electron capture detection.

Zhang Y, Hu D, Zeng S, Lu P, Zhang K, Chen L, Song B.

Biomed Chromatogr. 2016 Feb;30(2):142-8. doi: 10.1002/bmc.3528. Epub 2015 Jul 2.

PMID: 26043404 Similar articles

Cypermethrin residues determination in the milk of a lactating dairy cow by gas chromatography-ion trap mass spectrometry.

Sassine A, Moura S, Léo VM, Bustillos OV.

J Anal Toxicol. 2004 May-Jun;28(4):238-41.

PMID: 15189673 Similar articles

Field efficacy of a new mosaic long-lasting mosquito net (PermaNet 3.0) against pyrethroid-resistant malaria vectors: a multi centre study in Western and Central Africa.

Corbel V, Chabi J, Dabiré RK, Etang J, Nwane P, Pigeon O, Akogbeto M, Hougard JM.

Malar J. 2010 Apr 27;9:113. doi: 10.1186/1475-2875-9-113.

PMID: 20423479 Free PMC Article

Gas-liquid chromatographic screening method for six synthetic pyrethroid insecticides.

Bolygó E, Zakar F.

J Assoc Off Anal Chem. 1983 Jul;66(4):1013-7.

PMID: 6885685

Long-lasting insecticidal nets in Zambia: a cross-sectional analysis of net integrity and insecticide content.

Craig AS, Muleba M, Smith SC, Katebe-Sakala C, Chongwe G, Hamainza B, Walusiku B, Tremblay M, Oscadal M, Wirtz R, Tan KR.

Malar J. 2015 Jun 10;14:239. doi: 10.1186/s12936-015-0754-8.

PMID: 26054336 Free PMC Article

Comparison of different sample pre-treatments for multi-residue analysis of organochlorine and pyrethroid pesticides in chrysanthemum by gas chromatography with electron capture detection.

Xue J, Xu Y, Liu F, Xue J, Li H, Peng W.

J Sep Sci. 2013 Apr;36(7):1311-6. doi: 10.1002/jssc.201201067. Epub 2013 Mar 8.

PMID: 23471658

Rapid and sensitive determination of pyrethroids indoors using active sampling followed by ultrasound-assisted solvent extraction and gas chromatography.

Barro R, Garcia-Jares C, Llompart M, Bollain MH, Cela R.

J Chromatogr A. 2006 Apr 7;1111(1):1-10. Epub 2006 Feb 3.

PMID: 16458901 Similar articles

Evaluation of Interceptor long-lasting insecticidal nets in eight communities in Liberia.

Banek K, Kilian A, Allan R.

Malar J. 2010 Mar 24;9:84. doi: 10.1186/1475-2875-9-84.

PMID: 20334677 Free PMC Article

The effects of different drying methods and sun exposure o­n the concentrations of deltamethrin in nets treated with K-O Tab tablets.

Kayedi MH, Kaur H, Haghdoost AA, Lines JD.

Ann Trop Med Parasitol. 2009 Jan;103(1):85-90. doi: 10.1179/136485909X385018.

PMID: 19173779 Similar articles

The importance of considering community-level effects when selecting insecticidal malaria vector products.

Killeen GF, Okumu FO, N'Guessan R, Coosemans M, Adeogun A, Awolola S, Etang J, Dabiré RK, Corbel V.

Parasit Vectors. 2011 Aug 12;4:160. doi: 10.1186/1756-3305-4-160.

PMID: 21838903 Free PMC Article

Single-step modified QuEChERS for determination of chlorothalonil in shallot (Allium ascalonicum) using GC-μECD and confirmation via mass spectrometry.

Rahman MM, Park JH, Abd El-Aty AM, Choi JH, Bae HR, Yang A, Park KH, Shim JH.

Biomed Chromatogr. 2013 Apr;27(4):416-21. doi: 10.1002/bmc.2808. Epub 2012 Sep 17.

PMID: 22987571 Similar articles

Evaluation of long-lasting insecticidal nets after 2 years of household use.

Lindblade KA, Dotson E, Hawley WA, Bayoh N, Williamson J, Mount D, Olang G, Vulule J, Slutsker L, Gimnig J.

Trop Med Int Health. 2005 Nov;10(11):1141-50.

PMID: 16262739 Free Article

Multiresidue gas chromatographic method for determining synthetic pyrethroid pesticides in agricultural products: collaborative study.

Pang GF, Cao YZ, Fan CL, Zhang JJ, Li XM.

J AOAC Int. 1999 Jan-Feb;82(1):186-212.

PMID: 10028687

Development of a monoclonal antibody-based enzyme immunoassay for the pyrethroid insecticide deltamethrin.

Kong Y, Zhang Q, Zhang W, Gee SJ, Li P.

J Agric Food Chem. 2010 Jul 28;58(14):8189-95. doi: 10.1021/jf101483w.

PMID: 20593827

Determination of malathion, coumaphos, and fluvalinate residues in honey by gas chromatography with nitrogen-phosphorus or electron capture detectors.

Menkissoglu-Spiroudi U, Diamantidis GC, Georgiou VE, Thrasyvoulou AT.

J AOAC Int. 2000 Jan-Feb;83(1):178-82.

PMID: 10693018

Bioefficacy of long-lasting insecticidal nets against pyrethroid-resistant populations of Anopheles gambiae s.s. from different malaria transmission zones in Uganda.

Okia M, Ndyomugyenyi R, Kirunda J, Byaruhanga A, Adibaku S, Lwamafa DK, Kironde F.

Parasit Vectors. 2013 May 2;6:130. doi: 10.1186/1756-3305-6-130.

PMID: 23634798 Free PMC Article

Determination of multi-residue insecticides of organochlorine, organophosphorus, and pyrethroids in wheat.

Riazuddin, Khan MF, Iqbal S, Abbas M.

Bull Environ Contam Toxicol. 2011 Sep;87(3):303-6. doi: 10.1007/s00128-011-0325-9. Epub 2011 Jun 8.

PMID: 21656043 Similar articles

Determination of residues of deltamethrin in milk and butter.

Venant A, Van Neste E, Borrel S, Mallet J.

Food Addit Contam. 1990 Jan-Feb;7(1):117-23.

PMID: 2307261

Selective sample cleanup by immunoaffinity chromatography for determination of fenvalerate in vegetables.

Wang Y, Zhang Q, Li P, Zhang W, Li Y, Ding X.

J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011 Nov 15;879(30):3531-7. doi: 10.1016/j.jchromb.2011.09.037. Epub 2011 Sep 24.

PMID: 22000963

[Determination of tau-fluvalinate residue in honey by GC].

Liu P, Wang Y, Shi W.

Se Pu. 2004 May;22(3):290. Chinese. No abstract available.

PMID: 15712926

A new strategy for treating nets. Part 1: formulation and dosage.

Miller JE, Buriyo A, Karugila A, Lines JD.

Trop Med Int Health. 1999 Mar;4(3):160-6.

PMID: 10223210 Free Article

Persistence behaviour of deltamethrin o­n tea and its transfer from processed tea to infusion.

Paramasivam M, Chandrasekaran S.

Chemosphere. 2014 Sep;111:291-5. doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.03.111. Epub 2014 May 13.

PMID: 24997931 Similar articles

Village-scale evaluation of mosquito nets treated with a tablet formulation of deltamethrin against malaria vectors.

Sharma SK, Upadhyay AK, Haque MA, Padhan K, Tyagi PK, Batra CP, Adak T, Dash AP, Subbarao SK.

Med Vet Entomol. 2005 Sep;19(3):286-92.

PMID: 16134977 Similar articles

Design of a compressed air modulator to be used in comprehensive multidimensional gas chromatography and its application in the determination of pesticide residues in grapes.

Pizzutti IR, Vreuls RJ, de Kok A, Roehrs R, Martel S, Friggi CA, Zanella R.

J Chromatogr A. 2009 Apr 10;1216(15):3305-11. doi: 10.1016/j.chroma.2009.01.088. Epub 2009 Jan 31.

PMID: 19233371 Similar articles

Interlaboratory study of a multiresidue gas chromatographic method for determination of organochlorine and pyrethroid pesticides and polychlorobiphenyls in milk, fish, eggs, and beef fat.

Bordet F, Inthavong D, Fremy JM.

J AOAC Int. 2002 Nov-Dec;85(6):1398-409.

PMID: 12477205 Similar articles

Persistence of cypermethrin and decamethrin residues in/on brinjal fruits.

Kaur P, Yadav GS, Chauhan R, Kumari B.

Bull Environ Contam Toxicol. 2011 Dec;87(6):693-8. doi: 10.1007/s00128-011-0395-8. Epub 2011 Sep 25.

PMID: 21947500 Similar articles

[Qualitative and quantitative detections of pyrethroid pesticides by terahertz time-domain spectroscopy].

Hao GH, Guo CS, Liu JJ, Hong Z.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2012 May;32(5):1184-8. Chinese.

PMID: 22827050 Similar articles

Determination of 17 pyrethroid residues in troublesome matrices by gas chromatography/mass spectrometry with negative chemical ionization.

Shen CY, Cao XW, Shen WJ, Jiang Y, Zhao ZY, Wu B, Yu KY, Liu H, Lian HZ.

Talanta. 2011 Mar 15;84(1):141-7. doi: 10.1016/j.talanta.2010.12.041. Epub 2011 Jan 8.

PMID: 21315911 Similar articles

Separation and analysis of diastereomers and enantiomers of cypermethrin and cyfluthrin by gas chromatography.

Liu W, Gan JJ.

J Agric Food Chem. 2004 Feb 25;52(4):755-61.

PMID: 14969527 Similar articles

[Residue analysis of pyrethroid insecticides in cereal grains, milled fractions and bread].

Dicke W, Ocker HD, Thier HP.

Z Lebensm Unters Forsch. 1988 Feb;186(2):125-9. German.

PMID: 3354265 Similar articles

Application of deltamethrin-impregnated bednets for mosquito and malaria control in Yunnan, China.

Zhang Z, Yang C.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1996 Jun;27(2):367-71. Review.

PMID: 9280005 Similar articles

Quantification of multi-residue levels in peach juices, pulps and peels using dispersive liquid-liquid microextraction based o­n floating organic droplet coupled with gas chromatography-electron capture detection.

Matsadiq G, Hu HL, Ren HB, Zhou YW, Liu L, Cheng J.

J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011 Jul 15;879(22):2113-8.doi: 10.1016/j.jchromb.2011.05.047. Epub 2011 Jun 12.

PMID: 21703950 Similar articles

Impact of insecticide-treated nets o­n wild pyrethroid resistant Anopheles epiroticus population from southern Vietnam tested in experimental huts.

Van Bortel W, Chinh VD, Berkvens D, Speybroeck N, Trung HD, Coosemans M.

Malar J. 2009 Oct 29;8:248. doi: 10.1186/1475-2875-8-248.

PMID: 19874581 Free PMC Article

Determination of active ingredient in synthetic pyrethroid formulations by high-performance thin-layer chromatography/densitometry.

Sharma KK.

J AOAC Int. 2002 Nov-Dec;85(6):1420-4.

PMID: 12477208 Similar articles

Rapid method for the determination of multiple pyrethroid residues in fruits and vegetables by capillary column gas chromatography.

Pang GF, Fan CL, Chao YZ, Zhao TS.

J Chromatogr A. 1994 Apr 29;667(1-2):348-53.

PMID: 8025635

Deltamethrin treated bednets for control of malaria transmitted by Anopheles culicifacies (Diptera: Culicidae) in India.

Yadav RS, Sampath RR, Sharma VP.

J Med Entomol. 2001 Sep;38(5):613-22.

PMID: 11580032

Study o­n the effect of grain storage and processing o­n deltamethrin residues in post-harvest treated wheat with regard to baby-food safety requirements.

Balinova AM, Mladenova RI, Shtereva DD.

Food Addit Contam. 2007 Aug;24(8):896-901.

PMID: 17613077 Similar articles

Low density solvent based dispersive liquid-liquid microextraction with gas chromatography-electron capture detection for the determination of cypermethrin in tissues and blood of cypermethrin treated rats.

Mudiam MK, Jain R, Maurya SK, Khan HA, Bandyopadhyay S, Murthy RC.

J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2012 May 1;895-896:65-70. doi: 10.1016/j.jchromb.2012.03.015. Epub 2012 Mar 19.

PMID: 22497834

Clean-up of aqueous acetone vegetable extracts by solid-matrix partition for pyrethroid residue determination by gas chromatography-electron-capture detection.

Di Muccio A, Barbini DA, Generali T, Pelosi P, Ausili A, Vergori F, Camoni I.

J Chromatogr A. 1997 Mar 21;765(1):39-49.

PMID: 9129300

Simultaneous determination of pyrethroids from pesticide residues in porcine muscle and pasteurized milk using GC.

Khay S, Abd El-Aty AM, Choi JH, Shin EH, Shin HC, Kim JS, Chang BJ, Lee CH, Shin SC, Jeong JY, Shim JH.

J Sep Sci. 2009 Jan;32(2):244-51. doi: 10.1002/jssc.200800481.

PMID: 19107766

[Simultaneous determination of 56 organochlorine and pyrethroid pesticides in traditional Chinese medicines by GC coupled with dual-tower and dual-column].

Jia ZW, Mao XH, Miao S, Lu JW, Chen K, Wang K, Ji S.

Yao Xue Xue Bao. 2010 Mar;45(3):353-8. Chinese.

PMID: 21351512 Similar articles

Measuring internal azole and pyrethroid pesticide concentrations in Daphnia magna using QuEChERS and GC-ECD--method development with a focus o­n matrix effects.

Kretschmann A, Cedergreen N, Christensen JH.

Anal Bioanal Chem. 2016 Feb;408(4):1055-66. doi: 10.1007/s00216-015-9197-x. Epub 2015 Dec 16.

PMID: 26677019

Interlaboratory study of identification and quantitation of multiresidue pyrethroids in agricultural products by gas chromatography-mass spectrometry.

Pang GF, Can YZ, Fan CL, Zhang JJ, Li XM, Mu J, Wang DN, Liu SM, Song WB, Li HP, Wong SS, Kubinec R, Tekel J, Tahotna S.

J Chromatogr A. 2000 Jun 16;882(1-2):231-8.

PMID: 10895947 Similar articles

Determination of total free and glucose-conjugated 3-phenoxybenzyl alcohol residues in foods by gas chromatography with electron capture detection.

Mortimer RD, Shields JB.

J AOAC Int. 1996 Jul-Aug;79(4):967-71.

PMID: 8757455

Determination of acaricide residues in saudi arabian honey and beeswax using solid phase extraction and gas chromatography.

Kamel A, Al-Ghamdi A.

J Environ Sci Health B. 2006;41(2):159-65.

PMID: 16393903 Similar articles

Long-term field performance of a polyester-based long-lasting insecticidal mosquito net in rural Uganda.

Kilian A, Byamukama W, Pigeon O, Atieli F, Duchon S, Phan C.

Malar J. 2008 Mar 20;7:49. doi: 10.1186/1475-2875-7-49.

PMID: 18355408 Free PMC Article

The efficacy and residual life span of two alphacypermethrin insecticide formulations (Fendona 6% suspension concentrate and Fendona Dry 15%) treated o­n mosquito bed nets.

Chirebvu E, Nzira L.

Cent Afr J Med. 2000 Jul;46(7):190-4.

PMID: 11317588 Similar articles

Comparison of different mass spectrometric detection techniques in the gas chromatographic analysis of pyrethroid insecticide residues in soil after microwave-assisted extraction.

Esteve-Turrillas FA, Pastor A, de la Guardia M.

Anal Bioanal Chem. 2006 Feb;384(3):801-9. Epub 2005 Dec 17.

PMID: 16362291 Similar articles

A multiresidue method for the determination of insecticides and triazine herbicides in fresh and processed olives.

Avramides EJ, Gkatsos S.

J Agric Food Chem. 2007 Feb 7;55(3):561-5.

PMID: 17263441 Similar articles

Development of an analytical method for the determination of the residues of four pyrethroids in meat by GC-ECD and confirmation by GC-MS.

Barbini DA, Vanni F, Girolimetti S, Dommarco R.

Anal Bioanal Chem. 2007 Nov;389(6):1791-8. Epub 2007 Aug 7.

PMID: 17680238 Similar articles

Determination of deltamethrin residues in plant materials by liquid chromatography/tandem mass spectrometry with electrospray ionization.

Zimmer D, Philipowski C, Posner B, Gnielka A, Dirr E, Dorff M.

J AOAC Int. 2006 May-Jun;89(3):786-96.

PMID: 16792077 Similar articles

Quantitation of pyrethrum residues in brown tree snakes.

Johnston JJ, Furcolow CA, Volz SA, Mauldin RE, Primus TM, Savarie PJ, Brooks JE.

J Chromatogr Sci. 1999 Jan;37(1):5-10.

PMID: 9987852 Similar articles

Multipesticide residue levels in UHT and raw milk samples by GC-μECD after QuEChER extraction method.

Jawaid S, Talpur FN, Nizamani SM, Khaskheli AA, Afridi HI.

Environ Monit Assess. 2016 Apr;188(4):230. doi: 10.1007/s10661-016-5222-6. Epub 2016 Mar 18.

PMID: 26992902

Phase III evaluation of the insecticidal efficacy and durability of a deltamethrin-treated polypropylene long-lasting net LifeNet®, in comparison with long-lasting nets made from polyester and polyethylene: study protocol.

Tungu P, Messenger LA, Kirby MJ, Sudi W, Kisinza W, Rowland M.

Arch Public Health. 2016 Dec 30;74:56. doi: 10.1186/s13690-016-0168-2. eCollection 2016.

PMID: 28042474 Free PMC Article

Persistence and risk assessment of cypermethrin residues o­n chilli (Capsicum annuum L.).

Singh Y, Mandal K, Singh B.

Environ Monit Assess. 2015 Mar;187(3):120. doi: 10.1007/s10661-015-4341-9. Epub 2015 Feb 19.

PMID: 25690610 Similar articles

Application of solid-phase microextraction for the determination of pyrethroid residues in vegetable samples by GC-MS.

Beltran J, Peruga A, Pitarch E, López FJ, Hernández F.

Anal Bioanal Chem. 2003 Jun;376(4):502-11. Epub 2003 May 15.

PMID: 12750867

How should nets be dried after insecticide treatment in the field?

Magris M, Lines JD, Magbity E, Alexander N, Rubio-Palis Y.

J Am Mosq Control Assoc. 2009 Dec;25(4):480-5.

PMID: 20099596

Ngày 25/12/2017
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích