Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 19/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
Thừa Thiên - Huế
Finance & Retail Tin tức - Sự kiện
Tin tức - sự kiện chung
Các hoạt động địa phương
Các hoạt động chuyên môn chung

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 5 2 5 0 6
Số người đang truy cập
3 7 5
 Tin tức - Sự kiện Các hoạt động chuyên môn chung
Hoạt dộng phòng chống sốt rét và ký sinh trùng tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Định và Ninh Thuận năm 2008

 

Trong những năm gần đây tình hình sốt rét cả nước có xu hướng giảm thấp, qua số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2008 sốt rét khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng chưa có diễn biến gì đặc biệt; tuy nhiên là khu vực trọng điểm nên các tỉnh đều tăng cường chất lượng các biện pháp chuyên môn kỹ thuật và quản lý bệnh nhân sốt rét ngay từ cơ sở để đề phòng sốt rét quay trở lại.

Tỉnh Quảng Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2008 Trung tâm Phòng chống sốt rét-Nội tiết tỉnh Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo toàn tỉnh triển khai tốt công tác phòng chống sốt rét như giám sát dịch tễ, phát hiện và điều trị bệnh nhân sốt rét, phun/tẩm hóa chất phòng chống véc tơ, cấp thuốc tự điều trị cho những người làm ăn xa cơ sở y tế trong vùng sốt rét, chiến dịch phòng chống sốt rét tiến hành đạt kế hoạch và đúng tiến độ; triển khai tốt các nội dung hoạt động Dự án Quỹ toàn cầu PCSR cũng như hoạt động truyền thông phòng chống sốt rét-bướu cổ. Nhờ đó tỉnh Quảng Bình đã giảm được 36,7% bệnh nhân sốt rét, giảm 49,3 tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét, giảm 83,33% sốt rét ác tính so với năm 2007; không có tử vong do sốt rét ác tính và không có dịch xảy ra. Về công tác phòng chống bướu cổ, tỉnh tiếp tục duy trì và củng cố các thành quả đã đạt được, đồng thời triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; cụ thể kết quả đạt được là độ bao phủ muối Iode đủ tiêu chuẩn phòng bệnh ³ 96%, mức Iode niệu trung vị 10-< 20mcg/dl, tỷ lệ bướu cổ học sinh nhóm tuổi từ 8-10 £ 5%. Tăng cường các hoạt động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phòng chống bướu cổ; tổ chức một lớp tập huấn cho 19 cán bộ y tế tuyến huyện/thành phố về phát hiện, quản lý bệnh bướu cổ tại cơ sở; tổ chức chỉ đạo cơ sở về hoạt động chuyên môn và kiểm tra mẫu muối theo kế hoạch.

 

 Sinh cảnh sốt rét

Trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2008, tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện kịp thời những nơi có sốt rét gia tăng để có biện pháp can thiệp kịp thời nhằm ngăn chặn dịch sốt rét và tử vong sốt rét; tăng cường phát hiện và điều trị bệnh nhân sốt rét, đặc biệt là đối với các đối tượng trẻ em, phụ nữ có thai và những người đi làm ăn xa từ các vùng sốt rét trở về; triển khai công tác tẩy giun cho học sinh tiểu học và tháng 10/2008; tăng cường giám sát muối Iode tại cơ sở, chỉ đạo nâng cao chất lượng khám và quản lý ngoại trú tại các tuyến, nhất là với trẻ em và người nghèo. Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống sốt rét-bướu cổ bằng nhiều hình thức; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý cấp phát sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, kinh phí của Chương trình quốc gia PCSR cũng như Dự án Quỹ toàn cầu PCSR tránh thất thoát lãng phí và tích cực phòng chống tham nhũng từ các tuyến; xây dựng và bảo vệ kế hoạch phòng chống sốt rét-bướu cổ năm 2009 đạt hiệu quả và quán triệt tư tưởng không chủ quan trước tình hình sốt rét giảm, đề phòng dịch sốt rét cục bộ và tử vong sốt rét tại các đối tượng có nguy cơ cao.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế

Tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục duy trì tốt hoạt động phòng chống sốt rét tại các vùng trọng điểm, nhất là quản lý chặt chẽ bệnh nhân sốt rét các vùng có giao lưu biên giới Việt-Lào; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục phòng chống sốt rét cũng như công tác quân dân y kết hợp bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng sâu, vùng xa và biên giới; hướng dẫn các tuyến khắc phục được những khó khăn trước mắt về nguồn kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế dự phòng theo Thông tư 147 và hướng điều trị bệnh nhân sốt rét do P.vivax trong điều kiện Chương trình quốc gia phòng chống sốt rét chưa đáp ứng được nhu cầu thuốc Primaquine điều trị tiệt căn và chống tái phát xa.

Trọng tâm hoạt động 6 tháng cuối năm 2008 ngoài công tác xây dựng và bảo vệ kế hoạch mục tiêu chương trình phòng chống sốt rét quốc gia năm 2009, tỉnh Thừa Thiên-Huế là 1/29 tỉnh cả nước và là 1/14 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên được tiếp nhận hoạt động Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét vòng 7 (2009-2013); đây là điều kiện và cơ hội hết sức thuận lợi để tăng cường nguồn đầu tư cho tỉnh nhằm “Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của Chương trình phòng chống sốt rét quốc gia”.

Tỉnh Bình Định

Trong 6 tháng đầu năm 2008 tỉnh Bình Định đã đạt và vượt cả ba mục tiêu Chương trình phòng chống sốt rét đề ra trong việc giảm 35,71% bệnh nhân sốt rét, giảm 50% ký sinh trùng sốt rét so với cùng kỳ năm 2007, không có tử vong sốt rét và không để dịch sốt rét xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên có hai huyện bệnh nhân sốt rét tăng là Tuy Phước (tăng 71,43%) và An Nhơn (tăng 13,98%) do di biến động dân cư từ Tây Nguyên trở về. Tỉnh Bình Định đã tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống sốt rét, triển khai kịp thời các hoạt động của Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét nhằm duy trì các thành quả phòng chống sốt rét đã đạt được; chú trong giám sát dịch tễ sốt rét, giám sát các điểm kính hiển vi và phòng chống dịch bệnh. Về công tác phòng chống giun sán tỉnh đã cung cấp thuốc đặc hiệu Egaten, tổ chức phát hiện và điều trị 232 bệnh nhân sán lá gan lớn tại các tuyến trong tỉnh (trong đó có 20 người từ tỉnh khác), đã và đang triển khai điêu tra nhiễm giun đường ruột tại một số huyện Vĩnh Thạnh, Tây sơn, Hoài Ân và Hoài Nhơn. Về phòng chống các rối loạn nội tiết đảm bảo các mục tiêu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối Iode đủ tiêu chuẩn phòng bệnh 97%, mức Iode niệu trung vị 13 mcg/dl, tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8-10 tuổi 4%. Để đạt được các chỉ tiêu này tỉnh Bình Định đã điều tra đánh giá dịch tễ học bướu cổ cho học sinh 8-10 tuổi tại 10 huyện với số khám 3.376 em phát hiện tỷ lệ mắc 3,9%, giám sát chất lượng muối Iode tại các cơ sở sản xuất muối, lấy 540 mẫu định lượng đạt 100% hàm lượng Iode trong muối theo quy định và giám sát chất lượng muối Iode tại các hộ gia đình. Tăng cường các biện pháp truyền thông phòng chống sốt rét và bướu cổ bằng nhiều hình thức đến tận cộng đồng.

 

 Sinh cảnh sốt rét

Trọng tâm 6 tháng cuối năm tỉnh Bình Định tăng cường thực hiện tốt chiến dịch PCSR đợt II/2008 trước mùa mưa, tăng cường giám sát dịch tễ, quản lý chặt chẽ các đối tượng di biến động vào vùng sốt rét, giám sát biến động véc tơ tại các vùng; triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống thích hợp cho đối tượng có nguy cơ cao; triển khai thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu PCSR đúng tiến độ và hiệu quả; quản lý và sử dụng có hiệu quả thuốc sốt rét, hóa chất, vật tư không để lãng phí, hư hỏng, thất thoát và không để thuốc sốt rét tồn đọng hoặc quá hạn; tăng cường công tác xã hội hóa PCSR và củng cố hệ thống thông tin báo cáo ở các tuyến; bảo vệ tốt kế hoạch phòng chống sốt rét năm 2009. Về chương trình phòng chống bệnh nội tiết tăng cường công tác truyền thông vận động cộng đồng mua muối và sử dụng muối Iode, giám sát muối Iode tại cơ sở sản xuất và hộ gia đình, tổ chức khám phát hiện và điều trị bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa tại Phòng khám Trung tâm PCSR-CBNT.

Tỉnh Ninh Thuận

Mặc dù trong những năm qua tình hình bệnh sốt rét diễn biến ổn định, năm 2007 bệnh nhân sốt rét giảm 13,32%, có 2 ca tử vong và không có dịch sốt rét xảy ra; tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2008 tình hình bệnh sốt rét có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2007, số bệnh nhân sốt rét tăng 7,31%, tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét tăng 32,40% nguyên nhân do không kiểm soát được các đối tượng dân di cư tự do, người đi rừng, ngủ rẫy và người dân chưa có ý thức tốt trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống sốt rét.

Để tăng cường hơn nữa công tác phòng chống sốt rét, khống chế sự gia tăng bệnh nhân sốt rét có hiệu quả, không để dịch sốt rét và tử vong sốt rét xảy ra trong những tháng cuối năm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 4/8/2008 yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các sở/ban/ngành/đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện/thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả lồng ghép chiến dịch truyền thông giáo dục và chiến dịch tẩm mùngbằng hóa chất phòng chống sốt rét trên phạm vi toàn tỉnh từ 7/8-27/8/2008; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến dịch lồng ghép truyền thông giáo dục và tẩm mùng  bằng hóa chất trên địa bàn; Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình và Báo Ninh Thuận cần tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch, kịp thời thông tin tuyên truyền các mô hình, địa phương và các cá nhân điển hình trong công tác phòng chống sốt rét; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể phối hợp chỉ đạo trong đơn vị, hệ thống tổ chức của mình thực hiện tốt chiến dịch này.

Ngày 18/08/2008
TS. Triệu Nguyên Trung
(nguồn thông tin từ các địa phương)
 

THÔNG BÁO


• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích