Home TRANG CHỦ Thứ 5, ngày 30/06/2022
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
Quảng Bình
Finance & Retail Giới thiệu
Giới thiệu chung
Cơ cấu Tổ chức
Ban lãnh đạo Viện
Chức Năng - Nhiệm Vụ
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 7 0 1 9 2 3 9
Số người đang truy cập
1 1 0
 Giới thiệu
BAN GIÁM ĐỐC (13/12/2012)


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT- NỘI TIẾT TỈNH QUẢNG BÌNH (13/12/2012)


TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT- NỘI TIẾT TỈNH QUẢNG BÌNH
THE PROVINCIAL CENTRE OF MALARIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY OF QUANG BINH
(13/12/2012)

Địa chỉ                 :74 Đồng Hải, TP. Đồng Hới
Điện thoại            :052.3845445
Fax                     :052.3845445
Đ/c mail             : bsquyet52@yahoo.com.vn
Address            : 74 Dong Hai, Dong Hoi city
Telephone       : 052. 3845 445
Fax                  : 052. 3845 445
Email               : bsquyet52@yahoo.com.vn

 


Tổ chức bộ máy và Đội ngũ cán bộ (13/12/2012)

1. Tổng số khoa/phòng:07 ( 2 phòng, 5 khoa)
2. Tổng số cán bộ viên chức cơ quan:31 nhân viên
- Trình độ/sau trên đại học:06
- Trình độ đại học:11
- Trình độ trung cấp và cán bộ khác:14


 
 
Xem tin ngày: tháng năm  

THÔNG BÁO


• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích