Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 29/06/2022
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
Quảng Bình
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Finance & Retail Tin tức - Sự kiện
Các hoạt động địa phương
Các hoạt động chuyên môn chung

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 7 0 1 8 9 7 1
Số người đang truy cập
1 2 4
 Tin tức - Sự kiện Các hoạt động địa phương
Các hoạt động chính của Trung tâm PCSR-BC tỉnh Quảng Bình.

 

Vừa qua Trung tâm PCSR-BC tỉnh Quảng Bình được Bộ Y tế tặng bằng khen về thành tích công tác PCSR 5 năm 2000 - 2005 và được Bộ Y tế tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2005.

2 . Ngày 10 tháng 3 nătn 2006, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 676/QĐ-UBND kiện toàn trung tâm PCSR-BC thành Trung tâm PCSR-Nội Tiết.Ngày 03 tháng 4 năm 2006. Hội nghị cốt cán mở rộng của Trung tâm bao gồm Cấp uỷ,Ban giám đốc,Trưởng phó các khoa phòng chức năng, Kế toán trưởng, tổ chức cán bộ , toàn bộ Ban chấp hành Công Đoàn cơ sở của Trung tâm bàn bạc và nhất trí về vị trí chức năng, cơ cấu tổ chức của các khoa phòng.

3 . Ngày 06 tháng 4 năm 2006, Trung tâm PCSR-Nội Tiết Tỉnh đã tố chức giao ban công tác quí I, triến khai công tác quí là ngoài cán bộ trong ngành các tuyến còn có đại điện UBND tỉnh và Sở y tế dự .Trong quí tình hình SR ổn định,có 390 trường hợp mắc SR, giảm15,22% so với cùng kỳ, KSTSR là 30 trường hợp giảm 47,44% .Tuy nhiên số mắc SR ở các Công nông lâm trường Xí nghiệp tăng 82%(5 l/28.).Trong quí đã đẩy mạnh công tác giám sát dịch tế SR lồng ghép tập huấn lại kỷ năng phun tồn lưu hoá chất của Dự án QTC PCSR. Đến 3 l/3/2006, đã tập huấn xong cho l10/112 xă của Dự án, toàn tỉnh tổ chức chiến dịch ra quân PCSR vào 10/4 và chiến dịch phun tẩm hoá chất PC vector từ 24/4 đến 5/2006.

 

Ngày 11/04/2006
Bác Sĩ. Nguyền Đình Yến  

THÔNG BÁO


• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích