Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 18/09/2020
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
Kon Tum
Finance & Retail Tin tức - Sự kiện
Dịch tễ
Ký sinh trùng
Côn trùng
Dân tộc thiểu số
Điểm tin y tế

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 2 1 5 7 7 8 9
Số người đang truy cập
1 0 1
 Tin tức - Sự kiện Dịch tễ
Đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người cao tuổi, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi là một trong 18 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế tỉnh Kon Tum. (ảnh st)
18 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế tỉnh Kon Tum năm 2009

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, ngành y tế tỉnh Kon Tum đã xây dựng 18 nhiệm vụ trọng tâm năm 2009.

 

1. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến thôn, làng; thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế . Thành lập một số đơn vị theo quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh; củng cố, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị; bố trí nhân viên y tế thôn, làng kiêm cộng tác viên dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) theo quy mô hộ gia đình; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Xiết chặt kỷ cương, tăng cường Y đức và nâng cao nghiệp vụ” và thực hiện đề án 1816 về việc “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên, về hổ trợ tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”.

2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế và nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong ngành Y tế.

3. Triển khai thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

4. Tiếp tục tăng cường, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở từ huyện, xã, thôn; thực hiện tốt việc xây dựng y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng chống thiên tai, thảm họa trên địa bàn tỉnh; tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiểu, nắm được và chủ động thực hiện tốt các biện pháp tự phòng chống dịch; chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện sớm các nguy cơ ô nhiễm và dịch bệnh; dự phòng thuốc, hóa chất để chủ động trong công tác phòng chống dịch; không để dịch lớn xảy ra sau thiên tai. Tiếp tục vận động nhân dân triển khai xây dựng Làng văn hóa sức khỏe.

6. Triển khai có hiệu quả 4 chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS; Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm; chương trình DS-KHHGĐ; Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động).

7. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa các loại hình hành nghề y dược tư nhân và quản lý tốt hoạt động hành nghề y dược tư nhân.

8. Triển khai tốt công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng với việc nâng cao y đức và tinh thần phục vụ người bệnh của cán bộ y tế; đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

9. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn; thành lập và từng bước đưa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm an toàn Vệ sinh thực phẩm các huyện, thị xã đi vào hoạt động có hiệu quả.

10. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Dược, quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị y tế, kiểm soát chặt chẻ giá thuốc, tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu thầu cung ứng thuốc tập trung.

11. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra kinh tế-xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

12. Tăng cường cải cách hành chính và áp dụng khoa học công nghệ cào công tác quản lý ngành. Đặc biệt là quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin.

13. Đổi mới công tác kế hoạch và quản lý tài chính y tế, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch và kế toán ở các đơn vị trong ngành, gắn với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

14. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cấp trang thiết bị y tế.

15. Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế và đảm bảo an toàn bức xạ trong các cơ sở y tế.

16. Triển khai có hiệu quả các Dự án quốc tế đầu tư cho ngành Y tế Kon Tum.

17. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết o4/NQ-TU về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn.

18. Quan tâm chỉ đạo, bố trí cán bộ làm việc chuyên trách, đầu tư kinh phí và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các Hội (Hội Y dược học, Hội Y học cổ truyền và Hội Điều dưỡng) đi vào hoạt động có nề nếp góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Ngày 09/03/2009
CN. Nguyễn Văn Đức
Giám đốc Trung tâm PCSR tỉnh Kon Tum
 

THÔNG BÁO


• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích