Home TRANG CHỦ Thứ 3, ngày 24/05/2022
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Finance & Retail Hoạt động hợp tác
Hợp tác trong nước
Hợp tác quốc tế
Dân tộc thiểu số
Dự án Quỹ toàn cầu PCSR
Quân dân y kết hợp
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 6 7 4 9 1 0 7
Số người đang truy cập
1 2 6
 Hoạt động hợp tác Hợp tác trong nước
BV Chợ Rẫy, thành phố HCM là BV hạt nhân của một số BV vệ tinh ở phía Nam (ảnh internet)
Bệnh viện vệ tinh, một giải pháp giảm quá tải bệnh viện tuyến trên

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020. Bệnh viện vệ tinh sẽ gắn thương hiệu của bệnh viện tuyến trên với bệnh viện tuyến dưới, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ cho tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên xuống bệnh viện tuyến dưới; giúp bệnh viện tuyến dưới sử dụng có hiệu quả có sở vật chất đã được đầu tư, góp phần giảm quá tải bệnh viện ở tuyến trên.

 

Xuất phát điểm của đề án

Từ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án bệnh viện vệ tinh để triển khai thực hiện vấn đề này. Để đề án được vận hành, một số khái niệm về thuật ngữ được sử dụng gồm bệnh viện hạt nhân, bệnh viện vệ tinh và đơn vị vệ tinh. Bệnh viện hạt nhân là bệnh viện tuyến trên có đủ năng lực, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh để giúp bệnh viện tuyến dưới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện vệ tinh là bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến huyện có một hay nhiều đơn vị vệ tinh. Đơn vị vệ tinh là khoa hoặc trung tâm thuộc bệnh viện tuyến tỉnh hay bệnh viện tuyến huyện được bệnh viện hạt nhân lựa chọn đỡ đầu, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực và khả năng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mô hình bệnh viện hạt nhân.

 

BVĐKTƯ Huế là BV hạt nhân của một số BV vệ tinh ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên
(ảnh internet)

Mục tiêu thực hiện đề án

Mục tiêu chung của đề án là nâng cao năng lực về khám chữa bệnh cho các bệnh viện vệ tinh thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế; giúp người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao tại các bệnh viện vệ tinh mà không phải lên tuyến trên. Trước mắt tập trung cho 5 chuyên khoa ung bướu, ngoại-chấn thương, tim mạch, sản và nhi.

Mục tiêu cụ thể là hình thành và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh gồm một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về các chuyên khoa hiện đang quá tải trầm trọng như ung bướu, ngoại-chấn thương, tim mạch, sản và nhi. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các bệnh viện vệ tinh thông qua việc tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tư vấn khám chữa bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin với các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2015 là 100% cán bộ, nhân viên y tế trong nhóm tiếp nhận kỹ thuật của bệnh viện vệ tinh được đào tạo về chuyên môn phù hợp; 100% các bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh thực hiện được việc đào tạo và tư vấn khám chữa bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin; giảm tối thiểu 15% tỷ lệ chuyển tuyến từ bệnh viện vệ tinh lên bệnh viện hạt nhân so với trước khi thực hiện đề án; 100% bệnh viện hạt nhân thực hiện việc chuyển bệnh nhân ở giai đoạn hồi phục về bệnh viện vệ tinh, giúp rút ngắn thời gian điều trị trung bình hợp lý tại bệnh viện hạt nhân; bảo đảm 100% các kỹ thuật mà bệnh viện hạt nhân đã chuyển giao cho bệnh viện vệ tinh được bệnh viện vệ tinh thực hiện tốt và duy trì bền vững. Các bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh được đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương tiện chuyển tuyến, công nghệ thông tin để bảo đảm việc chuyển giao, tiếp nhận kỹ thuật có hiệu quả cao và bền vững.

 

 BV Chợ Rẫy, thành phố HCM là BV hạt nhân của một số BV vệ tinh ở phía Nam
(ảnh internet)

Phạm vi triển khai đề án

Phạm vi đề án được triển khai tập trung đầu tư vào 5 chuyên khoa có công suất sử dụng giường bệnh khá cao như ung bướu, ngoại-chấn thương, tim mạch, sản và nhi. Thời gian và địa điểm thực hiện được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 sẽ ưu tiên đầu tư cho 45 bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện vệ tinh của 14 bệnh viện hạt nhân gồm 9 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 5 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ tiếp tục duy trì kết quả của đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn năm 2013-2015, đồng thời căn cứ vào thực trạng quá tải bệnh viện, điều kiện kinh tế xã hội để mở rộng đề án.

Hoạt động của đề án

Tiêu chí để lựa chọn bệnh viện vệ tinh là bệnh viện đại diện cho các vùng miền có tầm ảnh hưởng đối với các bệnh viện lân cận; có mật độ dân cư đông, giao thông thuận lợi; phù hợp quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên khoa, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, năng lực chuyên môn, đủ khả năng phát triển thành vệ tinh theo yêu cầu chuyên môn của chuyên khoa được lựa chọn; có tỷ lệ chuyển tuyến lên bệnh viện hạt nhân cao; có sự cam kết và quyết tâm tham gia thực hiện đề án của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các bệnh viện dự kiến tham gia đề án. Ngoài ra cần bảo đảm các điều kiện khác theo yêu cầu đặc thù của chuyên khoa vệ tinh.

Mạng lưới bệnh viện vệ tinh được xây dựng theo 5 chuyên khoa gồm chuyên khoa ung bướu, chuyên khoa ngoại-chấn thương, chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa sản, chuyên khoa nhi.

Chuyên khoa ung bướu có 20 bệnh viện vệ tinh của 4 bệnh viện hạt nhân gồm Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế.

Chuyên khoa ngoại-chấn thương có 18 bệnh viện vệ tinh của 4 bệnh viện hạt nhân gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên khoa tim mạch có 17 bệnh viện vệ tinh của 5 bệnh viện hạt nhân gồm Bệnh viện Bạch Mai (Viện Tim mạch), Bệnh viện E (Trung tâm Tim mạch), Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh.

 

 Bệnh viện E là BV hạt nhân chuyên khoa tim mạch của BV vệ tinh một số tỉnh phía Bắc
(ảnh internet)

Chuyên khoa sản có 9 bệnh viện vệ tinh của 2 bệnh viện hạt nhân gồm Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên khoa nhi có 10 bệnh viện vệ tinh của 3 bệnh viện hạt nhân gồm Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hỗ Chí Minh.

Hoạt động của Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020 tập trung vào công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động chỉ đạo tuyến; hoàn thiện cơ chế chính sách; truyền thông tư vấn sức khỏe; quản lý, giám sát của bệnh viện hạt nhân đối với các bệnh viện vệ tinh đã được phân công trách nhiệm.

Trong thời gian qua, tình trạng quá tải bệnh viện ngày càng gia tăng đã gây nhiều bức xúc cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả cộng đồng xã hội. Đây là mối quan tâm lớn của người dân do nguyên nhân hạn chế về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến dưới. Vì vậy việc triển khai thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh sẽ góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện này, củng cố lòng tin của người dân, tăng tỷ lệ người bệnh đến khám và điều trị; giảm quá tải bệnh nhân đến điều trị tại các bệnh viện hạt nhân ở tuyến trung ương; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

 

Ngày 14/03/2013
TTƯT.BS. Nguyễn Võ Hinh  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích