Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 23/04/2021
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 3 7 0 4 0 8 6
Số người đang truy cập
2 5 6
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Công đoàn-Nữ công
Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V năm 2010

Thực hiện Công văn số 1985/BYT-PC ngày 6/4/2010 và Kế hoạch số 921/KH-BYT ngày 2/10/2009 của Bộ Y tế về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V năm 2010, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn, Bộ Y tế đã thành lập Ban tổ chức và chuẩn bị triển khai hội nghị vào cuối tháng 6 năm 2010.

 

Nội dung hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Y tế

Theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Y tế mục đích yêu cầu của Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V là Đại hội của những điển hình tiên tiến xuất sắc trong ngành y tế, tiếp tục khơi dậy và phát huy tốt sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của ngành trong 5 năm qua, khẳng định những thành quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; thống nhất phương hướng nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuyên dương những tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu của ngành trong thời kỳ đổi mới, cử đại biểu đi dự Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII.

Để tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến theo các nội dung sau:

Hình thức tổ chức

Các đơn vị trực thuộc Bộ, tổng công ty, công ty tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt” hoặc “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Nội dung Hội nghị

1.Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2.Phát biểu khai mạc.

3.Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010:

-Báo cáo cần đánh giá đúng và đầy đủ công tác tổ chức phát động phong trào thi đua, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

-Biểu dương những gương cá nhân, tập thể điển hình tiến tiến cho các cá nhân, tập thể khác học tập.

-Phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới trên cơ sở tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010 xây dựng phương hướng cho giai đoạn tới; phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cần cụ thể, tập trung giải quyết những vấn đề, những nội dung quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cần có chỉ tiêu biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể.

4.Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến.

5.Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị.

6.Cử đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V.

7.Tổng kết, bế mạc Hội nghị và phát động thi đua.

Thành phần Hội nghị và số đại biểu cử đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành

Theo Hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 14/6/2010, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế dưới 300 cán bộ, công chức, viên chức & người lao động thì tổ chức Hội nghị toàn thể; thành phần gồm đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc, người lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, sản xuất số lượng chiếm 70%; đại biểu là khách mời và đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan chiếm 30%.

Số đại biểu được cử đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V ngoài số lượng, thành phần đại biểu đương nhiên là đại diện Lãnh đạo, Công đoàn còn cử thêm 1 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc thuộc đối tượng trực tiếp công tác, sản xuất, hoạt động nghiên cứu khoa học, lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Công tác chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở

1.Phát động thi đua rộng rãi trong đơn vị với những nội dung và chỉ tiêu cụ thể.

2.Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng và của ngành nhằm tuyên truyền, biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

3.Sơ kết đợt thi đua trước khi tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.

4.Chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, hướng dẫn viết báo cáo tham luận.

5.Thành lập Ban Tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị cho Hội nghị.

Kế hoạch chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn

Căn cứ vào hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Y tế, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã họp liên tịch Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Trưởng/Phó các Khoa/Phòng thuộc Viện triển khai kế hoạch của Bộ Y tế và chuẩn bị nội dung Hội nghị. Tại cuộc họp này Viện đã sơ kết, đánh giá công tác thi đua trong 5 năm qua (2006-2010);thành lập Ban tổ chức Hội nghị để chỉ đạo thực hiện gồm 7 thành viên do TS. Triệu Nguyên Trung làm Trưởng Ban; chỉ đạo các khoa, phòng trực thuộc Viện đề xuất các tập thể, cá nhân điển hình và đề xuất thi đua khen thưởng các cấp; Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện căn cứ đề xuất của cơ sở phê duyệt danh sách tập thể, cá nhân điển hình và hướng dẫn viết báo cáo tham luận. Các thành viên tham dự cuộc họp cũng thảo luận kỹ nội dung báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010, phương hướng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, nội dung chương trình Hội nghị, thời gian tổ chức Hội nghị, thành phần tham dự Hội nghị, số đại biểu mời dự và các vấn đề có liên quan đến nội dung Hội nghị.

Kết quả cuộc họp đã thống nhất nội dung chương trình Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Viện để tiến tới Đại hội thi đua ngành y tế lần thứ V như sau:

Tiêu đề Hội nghị

Hội nghị điển hình tiên tiến Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn 2006-2010

Thời gian Hội nghị

Ngày 29 tháng 6 năm 2010

Thành phần Hội nghị

Thành phần tham dự của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn

-Đại biểu là chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở; Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đương chức và đã nghỉ hưu;

-Đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc, người lao động giỏi, lao động sáng tạo; người có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và công tác;

-Toàn thể cán bộ, viên chức & người lao động của Viện;

Đại biểu khách mời và đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương;
         - Lãnh đạo Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường và Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế;

-Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn khu vực miền Trung-Tây Nguyên: Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vac xin Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bệnh viện Phong & da liễu trung ương Quy Hòa, Viện Pasteur-Vac xin Đà Lạt, Công ty Vac xin-sinh phẩm số 2 Nha Trang;

-Lãnh đạo các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định: Trung tâm Phục hồi chức năng thuộc Bộ Thương binh-xã hội, Liên đoàn địa chất V thuộc Bộ Công nghiệp, Trường Đại học Quy Nhơn thuộc Bộ Giáo dục & đào tạo; Bệnh viện Quân Y 13 thuộc Quân Y khu V-Bộ Quốc Phòng;

-Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, Ban Khoa giáo Tỉnh ủy Bình Định, Dân chính Đảng Bình Định, Thành ủy Quy Nhơn, Sở Y tế Bình Định, Ban Thi đua tỉnh Bình Định, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Công đoàn Y tế Bình Định;

-Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Sức khỏe đời sống-Bộ Y tế, Tạp chí Y học thực hành-Bộ Y tế, Trung tâm truyền thông & giáo dục sức khỏe-Bộ Y tế, Chương trình O2TV-Bộ Y tế; Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Đài Phát thanh truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, cơ quan thường trú các Báo đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chương trình Hội nghị

-Văn nghệ chào mừng;

-Chào cờ;

-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

-Khai mạc;

-Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Viện giai đoạn 2006-2010;

-Các báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình:

+ Báo cáo tham luận của tập thể Khoa Dịch tễ chỉ đạo về công tác nghiên cứu khoa học, Phòng khám chữa bệnh chuyên khoa về công tác phục vụ bệnh nhân, Phòng Hành chính quản trị về thực hành tiết kiệm & chống lãng phí;

+ Báo cáo điển hình của cá nhân thuộc Khoa Nghiên cứu lâm sàng & điều trị về công tác nghiên cứu gắn liền với phục vụ bệnh nhân tại thực địa, Khoa Côn trùng về tấm gương lấy thân mình hy sinh cho muỗi đốt để phục vụ phòng chống sốt rét.

-Phát biểu tham luận của đại diện các đơn vị mời dự.

-Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam.

-Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị;

-Đề cử đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V;

-Phát động thi đua;

-Tổng kết bế mạc Hội nghị.

Để tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Y tế với nội dung chương trình nêu trên, Viện sẽ tổ chức Hội nghị trù bị vào ngày 26/6/2010; bởi vì những kết quả đạt được của Hội nghị không chỉ tổng kết đánh giá phong trào thi đua yeu nước trong 5 năm qua mà còn có ý nghĩa nhân rộng điển hình, động viên đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của Viện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong những năm tiếp theo.

 

 

Ngày 15/06/2010
TS. Triệu Nguyên Trung  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn chuyên sản xuất mua bán hóa chất, vật tư, chế phẩm diệt côn trùng; dịch vụ diệt côn trùng gây bệnh, côn trùng gia dụng như muỗi, ruồi, gián, kiến, dịch vụ phòng diệt mối mọt...


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích