Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 23/04/2021
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 3 7 0 3 7 1 7
Số người đang truy cập
1 1 9
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Công đoàn-Nữ công
Hội thi phòng chống chữa cháy tại Nha Trang
Phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010 của tỉnh Bình Định

Năm 2010 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), 65 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945-2010), 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975-2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2010) cùng khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/1/2010 về việc tăng cường công tác thi đua khen thưởng năm 2010 và Sở Nội vụ Bình Định cũng đã có Công văn số 418/SNV-BTĐKT hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010 với những nội dung chính như sau.

 

Mục đích yêu cầu của phong trào nhằm phát động và tổ chức thực hiện thi đua với nội dung thiết thực, xác định nhiệm vụ trọng tâm, lượng hóa các chỉ tiêu thi đua cụ thể phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương; khơi dậy ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo phong trào thi đua có tính bền vững, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, biến nhận thức thành hành động cụ thể. Phong trào thi đua năm 2010 phải tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước; tạo động lực thúc đẩy mọi người hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cần kiệm, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, dồn sức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2010.

Nội dung phong trào thi đua trước hết là khắc phục những tồn tại và yếu kém trong năm 2009, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của công tác thi đua khen thưởng góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị, hoàn thành Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp đảm bảo yêu cầu tôn vinh, nêu gương các điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và chọn cử các điển hình thật sự tiêu biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Tỉnh Bình Định. Tiếp tục triển khai học tập, tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng đổi mới về công tác thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước; gắn kết chặt chẽ công tác thi đua khen thưởng với thực hiện bước hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của công tác thi đua khen thưởng đúng các quy định của pháp luật. Phát động phong trào thi đua yêu nước tại từng địa phương, đơn vị lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước; kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, đoàn thể, đơn vị tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đồng thời cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy xản xuất và xuất khẩu, triển khai kế hoạch kích cầu đầu tư và tiêu dùng, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2010; đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính, thực hiện Đề án 30 của Chính phủ; tích cực thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua cả về nội dung lẫn hình thức; duy trì và thúc đẩy các phong trào thi đua “Quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan “Xanh-sạch-đẹp”, “An toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ”.
 

 Hội thi phòng chống chữa cháy tại Nha Trang


           Phát động phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông, lâm, ngư nghiệp, thâm canh tăng năng suất, áp dụng giống mới có năng suất cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất trong lao động, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hộ nông dân làm kinh tế giỏi”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức rà soát đơn giản hóa thủ tuch hành chính đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu và thời gian quy định; thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính các cấp, chống tham nhũng, sách nhiễu, phiền hà, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tăng cường công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và bảo vệ tài nguyên môi trường. Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông và trật tự vệ sinh môi trường đô thị, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu của tỉnh, phấn đấu giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, đưa việc thực hiện an toàn giao thông trở thành chỉ tiêu thi đua để xét thi đua hàng năm đối với tập thể cũng như cá nhân. Duy trì đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Khuyến học, khuyến tài, khuyến thiện”, hưởng ứng cuộc vận động “Học thật, thi thật” và “Hai không: nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành giáo dục đào tạo”; thực hiện tốt các chương trình quốc gia về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao y đức và chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa-xã hội; tiếp tục chỉ đạo sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xóa đói giảm nghèo”, thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm sóc người có công, gia đình chính sách và tích cực chống các tệ nạn xã hội.

 

Một góc của Quy Nhơn

Duy trì có nề nếp việc đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua, sơ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả; chú ý tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký đề xuất sáng kiến, mô hình mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét chọn các danh hiệu thi đua (chiến sĩ thi đua, tập thể lao động xuất sắc hoặc đơn vị quyết thắng) cuối năm. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua theo chuyên đề có nội dung, có thời gian, có sơ tổng kết rút kinh nghiệm; quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo từng chuyên đề báo cáo UBND tỉnh xem xét khen thưởng động viên kịp thời. Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác lựa chọn, suy tôn, biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến, tạo cơ sở vững chắc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, các ngành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực sự là cơ quan tư vấn tốt cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Các Trưởng cụm, Trưởng khối thi đua lấy ý kiến của các đơn vị trong cụm, khối thi đua để hoàn thiện quy chế hoạt động và tiêu chí thang bảng điểm để ban hành và thực hiện, tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, tổ chức kiểm tra chéo, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến, đôn đốc báo cáo tổng kết, tổ chức tham mưu tổng hợp kết quả bình xét trước khi tổng kết tại cụm, khối thi đua.

 

 Một góc của Quy Nhơn

Về tổ chức thực hiện trên cơ sở nội dung hướng dẫn này, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2010 hoặc xây dựng lồng ghép nội dung đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong kế hoạch của đơn vị; tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá danh hiệu thi đua, bình xét khen thưởng kịp thời, chính xác góp phần hoàn thành có chất lượng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền Luật thi đua khen thưởng, tình hình tổ chức các phong trào thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, nêu gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi góp phần tạo đọng lực thúc đẩy phong trào lao động sản xuất, công tác lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện trong năm 2010.

Ngày 01/04/2010
TS. Triệu Nguyên Trung
(Theo Chỉ thị của UBND tỉnh Bình Định)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn chuyên sản xuất mua bán hóa chất, vật tư, chế phẩm diệt côn trùng; dịch vụ diệt côn trùng gây bệnh, côn trùng gia dụng như muỗi, ruồi, gián, kiến, dịch vụ phòng diệt mối mọt...


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích