Home TRANG CHỦ Thứ 7, ngày 13/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 0 0 8 5 6
Số người đang truy cập
1 5 9
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Đảng
Đại hội Đảng bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015 thành công tốt đẹp

Hòa chung trong không khí đại hội Đảng cơ sở các cấp đang gấp rút tiến hành để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngày 7/5/2010 Đại hội Đảng bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã được tiến hành trọng thể, kết quả thành công của Đại hội sẽ tăng cường sức mạnh lãnh đạo và chỉ đạo Viện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà nước & Bộ Y tế giao trong giai đoạn mới.

            Đến dự Đại hội  có đồng chí  Huỳnh Quốc Trị-Bí thư Dân chính Đảng tỉnh Bình Định, các đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Phục hồi chức năng Quy Nhơn thuộc Bộ Thương binh & xã hội, đại diện Liên đoàn địa chất V thuộc Bộ công nghiệp cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Viện. Theo chương trình nội dung Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010 để trên cơ sở đó đề ra Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời bầu lại Ban chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

           
  

Đồng chí Lê Ngọc Linh-Bí thư Đảng ủy-Phó Viện trưởng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội
Đảng bộ nhiệm kỳ XV (2005-2010)
 
 

         Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XV (2005-2010), đồng chí Lê Ngọc Linh-Bí thư Đảng ủy-Phó Viện trưởng nêu rõ về tổ chức Đảng bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn
có 05 chi bộ trực thuộc, 56 đảng viên chiếm tỷ lệ 42,42 % so với tổng số 132 cán bộ viên chức và người lao động; trong đó trình độ chuyên môn gồm 04 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 29 đại học, 16 trung học chuyên nghiệp. So với đầu nhiệm kỳ Đảng bộ Viện tăng thêm được 2 chi bộ và 22 đảng viên.
              Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, bên cạnh
những thuận lợi cơ bản Đảng bộ Viện còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do khu vực miền Trung-Tây Nguyên được phân công phụ trách là trọng điểm bệnh sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh; địa bàn rộng và hiểm trở trên 100.000 km; điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết cũng như các bệnh giun sán phát triển; diện bảo vệ dân lớn với 15 tỉnh/thành phố, 140 huyện/thị, 1.930 xã/phường, 17 triệu dân, 40 dân tộc, trong đó có 92% số huyện và 57% số dân sống trong vùng sốt rét lưu hành, 70-80% người dân nhiễm bệnh giun sán; đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, hàng năm phải hứng chịu hậu quả của thiên tai bão lụt và nắng hạn kéo dài; mức thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc chuyên ngành sốt rét cũng như y tế dự phòng thấp nhất trong ngành y tế; lại phải thường xuyên công tác độc lập ở những vùng điều kiện an ninh, quốc phòng còn phức tạp… làm ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như công tác xây dựng đảng.
  

 TS. Triệu Nguyên Trung-Phó Bí thư Đảng ủy-Viện trưởng 
phát biểu tại Đại hội

 Đồng chí  Huỳnh Quốc Trị-Bí thư Dân chính Đảng tỉnh
Bình Định phát biểu tại Đại hội

 
            Tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Quy nhơn (2005-2008), Đảng ủy Dân Chính Đảng Bình Định (2009) và Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; sự phối hợp đồng bộ của Đảng bộ với các cấp ủy và chính quyền địa phương trong khu vực, sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể quần chúng; sự nỗ lực phấn đấu của và cán bộ viên chức, đảng viên; nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế giao về công tác phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, phòng chống các bệnh giun sán, công tác khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân tại phòng khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện, công tác đào tạo truyền thông giáo dục sức khỏe, c
ông tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và công nghệ thông tin, công tác hợp tác quốc tế và công tác quản lý đơn vị. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng Đảng ủy chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết cuả Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, gắn liền với “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Quy tắc ứng xử của CBVC trong ngành y tế”, “Y đức nghề nghiệp và gương Anh hùng liệt sĩ Bác sĩ Đặng Thùy Trâm”. Truyền đạt, phổ biến và tổ chức cho 95% đảng viên, 92% cán bộ viên chức ngoài đảng và 98% học sinh học tập Nghị quyết Đại hội X của Đảng, NQ XVII Đảng bộ tỉnh Bình Định, NQ XI Đảng bộ Quy Nhơn, NQ XI Đảng bộ Dân Chính Đảng và các Nghị quyết của Trung ương Đảng đạt; 100% học sinh tham gia “Tuần giáo dục công dân” và học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiến thức pháp luật nhà nước. Sau học tập theo yêu cầu của từng nghị quyết mỗi cán bộ, đảng viên và học sinh viết thu hoạch, đăng ký phấn đấu, rèn luyện và thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy. 
  

 Các Đảng viên tại Viện bỏ phiểu bầu ra Ban chấp hành Đảng nhiệm kỳlần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015


             T
riển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức phát động, tuyên truyền, học tập các chuyên đề trung ương quy định về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Quy chế và kế hoạch chương trình hành động. Sau học tập, cán bộ, đảng viên và học sinh viết bản thu hoạch, tự liên hệ về mình và đăng ký phấn đấu rèn luyện làm theo gương Bác, tổ chức lấy ýkiến góp ý của quần chúng trong cơ quan và nơi cư trú, gắn với việc thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế; mỗi quý phân công đ/c lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo và báo cáo sơ kết, đánh giá về những việc làm được, chưa làm được nhằm phát huy những mặt tích cực của các phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân.Nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị-tư tưởng nên nhiệm kỳ qua, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng tiền tệ thế giới, mặt trái của nền kinh tế thị trường, các thế lực thù địch không ngừng chống phá bằng âm mưu “diễn biến hòa bình”; nhưng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn có lập trường tư tưởng kiên định, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng; nêu cao ‎ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc, gây mất đoàn kết nội bộ và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra Đảng bộ Viện còn thực hiện tốt công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát; côngtác lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên.
              Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Viện vãn còn một số mặt khuyết điểm tồn tại như tổ chức học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đôi khi còn chậm hoặc chưa đạt yêu cầu về thời gian; một số cán bộ ngoài đảng chưa nghiêm túc chấp hành nội quy và quy chế của cơ quan, một số bác sĩ chưa yên tâm công tác do phải thường xuyên đi công tác lưu động ở vùng sâu, vùng xa và mức thu nhập thấp; triển khai thực hiện Cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có nhiều tích cực nhưng chất lượng chưa cao; một số cán bộ, đảng viên tham gia viết thu hoạch và đăng ký phấn đấu mang tính hình thức; một số chi bộ, tổ đảng sinh hoạt chưa đều; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, chưa được cải tiến; một số đảng viên chưa gương mẫu, thiếu chính kiến, thiếu tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; đảng viên trẻ, mới kết nạp còn rụt rè, ít tham gia ý kiến; k
ết quả tự kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra chưa sâu, chưa tác động tích cực đến vai trò đảng viên; một số chi bộ còn nặng về chuyên môn nên tỷ lệ kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ đảng còn thấp.
            Nguyên nhân khuyết điểm là do Ban chấp hành Đảng ủy hầu hết là cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm công tác đảng nên thời gian hạn chế cho công tác xây dựng đảng, chỉ có 7 đảng ủy viên, chưa có ban thường vụ nên việc giải quyết các khuyết điểm tồn tại còn chậm và chưa kịp thời. Đặc thù chuyên ngành sốt rét rất vất vả, thường xuyên phải đi lưu động ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chế độ phụ cấp, tiền lương, thu nhập thấp nên việc động viên, thu hút cán bộ, đặc biệt là bác sĩ gặp nhiều khó khăn. Những bài học kinh nghiệm xây dựng được khối đoàn kết nhất trí trên cơ sở Quy chế dân chủ, không phô trương hình thức; tự phê bình và phê bình trong đảng, nhất là người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt; chống độc đoán chuyên quyền, cá nhân, xem thường tập thể; xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan và đoàn thể vững mạnh; động viên, khen thưởng kịp thời và phát huy được vai trò gương mẫu của cán bô, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá đúng tinh hình, kịp thời uốn nắn những nhược điểm, tồn tại của cán bộ, đảng viên.

           Về phương hướng nhiệm kỳ (2010-2015), Đảng bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn bước vào nhiệm kỳ lần thứ XVI (2010-2015) trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chậm hồi phục, khí hậu biến đổi bất thường; nhiều dịch bệnh tối nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu (cúm A/H1N1, cúm A/H5N1), bệnh mới nổi (bệnh lợn tai xanh, sán lá gan lớn) và khó kiểm soát (tả, sốt rét, sốt xuất huyết), cơ cấu bệnh tật tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp; bệnh sốt rét, ký sinh trùng và các bệnh nhiệt đới do véc tơ truyền gia tăng là những khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng chúng ta có những thuận lợi cơ bản, đó là truyền thống đoàn kết nhất trí cao trong Đảng; đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao và bề dày kinh nghiệm, có nhiệt huyết cách mạng và giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, ham mê nghiên cứu khoa học; tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh nên hoàn toàn có khả năng phát huy được truyền thống của các thế hệ đi trước, là cơ sở để Đảng bộ Viện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XVI nhiệm kỳ (2010-2015). Đảng bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn tập trung mọi nguồn lực, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các labo nghiên cứu, trang thiết bị máy móc kỹ thuật cao, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, các biện pháp phòng chống sốt rét có hiệu quả nhằm giảm mắc bệnh sốt rét, ký sinh trùng, giảm chết do sốt rét, không để dịch sốt rét xảy ra; giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, có năng lực, yêu ngành yêu nghề, có đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, chủ động sáng tạo trong công tác góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới theo tinh thần NQ 46 của Bộ Chính trị.

 

 Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XVI của Vện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng
Quy Nhơn

             Kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XVI của Vện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn gồm 9 đồng chí: Lê Ngọc Linh-Bí thư Đảng ủy, Triệu Nguyên Trung-Phó Bí thư Đảng ủy và 7 ủy viên Nguyễn Văn Chương, Hồ Văn Hoàng, Lê Thiện Phong, Nguyễn Ngọc Hòa, Ngô Thị Hương, Võ Trí Dũng, Nguyễn Văn Trung.Quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Viện ngang tầm với các Viện trong nước và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ Dân Chính Đảng, Đảng bộ cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Ngày 13/05/2010
TS. Triệu Nguyên Trung  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích