Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 08/04/2020
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 0 8 2 4 8 8 5
Số người đang truy cập
1 1
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Đảng
Kế hoạch chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa X

Thực hiện Nghị quyết số 22 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Đề án “Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng thuộc khối Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; ngày 4/9/2009 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có kế hoạch số 67-KH/BTCĐUK về chuyển giao, tiếp nhận tổ chức trong Đảng bộ Khối.

 

Mục đích yêu cầu

Sắp xếp tổ chức đảng theo hướng gắn tổ chức đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội; kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc đồng bộ, thống nhất với tổ chức hành chính, xây dựng mô hình tổ chức đảng thống nhất phù hợp với tổ chức chính quyền.

Nội dung

Nguyên tắc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng

Chuyển các tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị trong cơ cấu tổ chức của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương đang trực thuộc cấp ủy địa phương về trực thuộc đảng bộ các bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đối với tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành sắp xếp theo hướng những tổ chức đảng trong các doanh nghiệp công ích, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành thì chuyển về trực thuộc đảng bộ các bộ, ngành Trung ương thuộc Đảng bộ Khối; những tổ chức đảng trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc loại doanh nghiệp đặc biệt do Thủ tướng quyết định thành lập hoặc phê duyệt thì chuyển về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; những tổ chức đảng trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuần túy thì chuyển về trực thuộc cấp ủy địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Quy trình và hồ sơ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng

Quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng

1.Cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối có nhu cầu xin chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng làm văn bản trao đổi ý kiến với Đảng ủy cấp trên trực tiếp nơi có tổ chức đảng được chuyển giao, tiếp nhận; khi được cấp ủy nơi chuyển giao hoặc tiếp nhận thống nhất thì đảng ủy trực thuộc làm công văn đề nghị Đảng ủy Khối.

2.Đảng ủy Khối có công văn đề nghị Ban Tổ chức Trung ương về việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng của cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đề nghị.

3.Khi có công văn đồng ý của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối hướng dẫn Đảng ủy trực thuộc làm thủ tục chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng theo đúng quy định.

Lưu ý trường hợp chuyển giao, tiếp nhận nhiều tổ chức đảng trực thuộc ở nhiều quận, huyện ủy hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng khác nhau trong cùng tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng thời điểm thì phải có ý kiến trao đổi của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộcTrung ương. Những trường hợp khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư thì Ban Tổ chức Trung ương sẽ có công văn trao đổi ý kiến với các tỉnh ủy, thành ủy hoặc ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy.

Hồ sơ đề nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng

1.Công văn đề nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng của Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối (kềm theo văn bản có liên quan).

2.Công văn trao đổi ý kiến của Đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức đảng được chuyển giao, tiếp nhận.

3.Công văn đề nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng của Đảng ủy Khối gửi Ban Tổ chức Trung ương.

4.Trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Trung ương thẩm định và có công văn trả lời.

Tổ chức thực hiện

1.Ban Tổ chức Đảng ủy Khối mở hội nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng theo kế hoạch đề ra, dự kiến thời gian trung tuần tháng 9 năm 2009.

2.Thời gian tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng của các đảng bộ

-Tháng 10/2009 chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng của 3 đảng bộ: Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã việt Nam; Đảng bộ Bộ Nội vụ; Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

-Tháng 11/2009 chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng của 3 đảng bộ: Đảng bộ cơ quan Bộ Tư pháp; Đảng bộ Bộ kế hoạch & Đầu tư; Đảng bộ Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội.

-Tháng 12/2009 chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng của 3 đảng bộ: Đảng bộ Bộ Giáo dục & Đào tạo; Đảng bộ Bộ Y tế; Đảng bộ Bộ Tài chính.

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào tình hình cụ thể của đảng bộ mình xây dựng kế hoạch chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và báo cáo về Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương qua Ban Tổ chức trước ngày 15/9/2009.

 

Ngày 28/11/2009
Ban Biên tập Website
(Theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn chuyên sản xuất mua bán hóa chất, vật tư, chế phẩm diệt côn trùng; dịch vụ diệt côn trùng gây bệnh, côn trùng gia dụng như muỗi, ruồi, gián, kiến, dịch vụ phòng diệt mối mọt...


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích