Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 08/04/2020
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 0 8 2 5 2 4 3
Số người đang truy cập
1 2 8
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Đảng
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban Cán sự ĐảngBộ Y tế

 

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 02/7/2009 của Ban Bí thư về ký niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch số 126-KH/BCSĐ ngày 29/7/2009 về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn ngành Y tế.

Mục đích, yêu cầu

Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng về đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hoá kết tinh trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động đấu tranh bác bỏ những luận điệu, sai trái, xuyên tạc, thù địch, bảo vệ nền tâng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nêu bật những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, về công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau nâng cao đời sông nhân dân; đoàn kết quốc tế. Gắn liền những thành tựu chung của đất nước với thành tích của ngành Y tế đã đạt được trong 40 năm qua trên lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dược-trang thiết bị vật tư y tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực y tế, củng cố và phát triến y tế cơ sở, dân số-kế hoạch hoá gia đình...Những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại và Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ rõ những thời cơ, thách thức trên con đường phát triến của đất nước; cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình cách mạng mới.

Phối hợp chặt chẽ với Cấp uỷ Đảng các địa phương, đơn vị, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm trong đạo đức Hồ Chí Minh” đưa cuộc vận động vào chiều sâu tạo ra nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiến tiến, gương mẫu làm theo tấm trong đạo đức Hồ Chí Minh, đây lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, lối sống thực dụng; đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo lời dạy của Bác thực hiện tốt Đề án 1816 và Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng.

Yêu cầu

Yêu cầu cấp ủy Đảng các đơn vị trong ngành Y tế quán triệt rõ ý nghĩa, nội dung kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng thiết thực ý nghĩa, nội dung chủ đề kỷ niệm với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực công tác trong ngành để liên hệ sát thực, sâu rộng thiết thực, đạt chất lượng, hiệu quả. . .

Kết hợp nội dung kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ đề thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”trong năm 2009 với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, công tác chính trị, tư tưởng và giáo dục y đức trong ngành Y tế, Quy tắc trong xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Y tế.

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành

Các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 58/KH-BYT ngày 22/01/2009 về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngành Y tế năm 2009, Tô chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập vê chủ đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự: Tố Quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Trong quá trình học tập, sinh hoạt chính trị có thảo luận, liên hệ thực tiễn về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân với nhiệm vụ của ngành Y tế, đề ra tiêu chuẩn đạo đức, chương trình hành động cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung này. Nội dung cần tập trung vào việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ ''Lương y phải như từ mẫu'', 12 điều y đức, Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Y tế.

 

Cán bộ y tế đang tư vấn phương pháp chăm sóc sức khỏe
cho người dân

Trong năm 2009, các đơn vị trong ngành ỵ tế tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm (2007 - 2010).

Lễ kỷ niệm

Tại Cơ quan Bộ Y tế, Đảng uỷ Cơ quan Bộ Y tế xây dựng nội dung, Chương trình lễ kỷ niệm vào dịp 02/09/2009. Các đơn vị theo hướng dẫn của cấp uỷ Đảng cấp trên, tổ chức các hình thức kỷ niệm thích hợp, phù hợp đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công,chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tham gia đợt sinh hoạt chính trị về nguồn, tổ chức tham quan những khu di tích lịch sử gắn với những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức lễ dâng hương, lễ báo công.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo lời dạy của Bác, thục hiện tốt Đề án 1816 và Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế. Xây dựng gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm giảng đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong.toàn ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo lời dạy của Bác, thực hiện tốt Đề án 1816 và Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế theo Kế hoạch số 254/KH-BYT ngày 07/4/2009; xây dựng gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành từ Trung ương đến địa phương.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp trong ngành Y tế phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả, có tác dụng tốt đối với địa phương, đơn vị và với ngành. Chú trọng những tấm gương cán bộ, công chức, viên chức là lao động trực tiếp tại cơ sở.

Tổ chức hội thảo, toạ đàm

Các đơn vị trong toàn ngành Y tế tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, toạ đàm, khẳng định giá trị lịch sử của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện, xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tới.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao

Tố chức các chương trình văn nghệ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trong toàn ngành Y tế.

Tổ chức các hoạt động thê dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tổ chức tham quan, du lịch những địa đanh lịch sử cách mạng về Bác Hồ.

 
Tổ chức thực hiện

1. Đảng uỷ Cơ quan Bộ Y tế căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương và kế hoạch này, xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức lễ kỷ niệm 40 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp ngày 02/9/2009 và các hoạt động sinh hoạt chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức thuộc Cơ quan Bộ Y tế.

2. Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khoẻ Trung ương chỉ đạo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ các địa phương tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngành y tế với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

3. Báo Sức khoẻ & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung tuyên truyền về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình thức và nội dung trang trọng hấp dẫn.

4. Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cuộc vận động ngành Y tế, phối hợp chặt chẽ với Cấp uỷ các cấp tại địa phương, đơn vị, các đơn vị có liên quan, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả việc thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo cuộc vận động ngành Y tế.

5. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại các địa phương đơn vị theo từng lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền quản lý.

6. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc,Trung ương, y tế các bộ, ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm báo cáo Cấp uỷ cấp trên trực tiếp, triển khai kế hoạch tồ chức kỷ niệm đúng mục tiêu của Ban Chỉ đạo Trung ương và của ngành.

7. Kinh phí: Các đơn vị trong nghành Y tế, căn cứ yêu cầu và nội dung trên, dự toán kinh phí bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí cho các họat động kỷ niệm.

 

Ngày 28/08/2009
Ban biên tập Website
(Theo Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn chuyên sản xuất mua bán hóa chất, vật tư, chế phẩm diệt côn trùng; dịch vụ diệt côn trùng gây bệnh, côn trùng gia dụng như muỗi, ruồi, gián, kiến, dịch vụ phòng diệt mối mọt...


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích