Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 24/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 7 8 4 2 5
Số người đang truy cập
1 3 4
 Thư viện điện tử Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Phần 2: Cập nhật về các nghiên cứu liên quan đến vector sốt rét trên thế giới và Việt Nam

   Nghiên cứu về các phương diện liên quan đến các loài côn trùng nói chung và vector truyền bệnh sốt rét nói riêng hiện đang được quan tâm đầu tư, song hành với các nghiên cứu cơ bản khác cũng như các nghiên cứu ứng dụng để sao cho có hiệu quả trong Lộ trình tiến tới loại trừ sốt rét trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đặc biệt, khía cạnh muỗi kháng hóa chất hiện cũng được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu để lựa chọn loại hóa chất tối ưu còn hiệu dụng trong kiểm soát vector.

Tất cả các vấn đề đó được nghiên cứu, công bố trên y văn. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ các ấn phẩm như trên.

[Malaria in the central health district of Dakar (Senegal). Entomological, parasitological and clinical data].

Diallo S, Konate L, Ndir O, Dieng T, Dieng Y, Bah IB, Faye O, Gaye O.Sante. 2000 May-Jun;10(3):221-9. French. PMID: 11022155 Free Article Similar articles Select item 1569112919.

Malaria transmission by Anopheles dirus in Attapeu Province, Lao PDR.

Sidavong B, Vythilingam I, Phetsouvanh R, Chan ST, Phonemixay T, Hakim SL, Phompida S.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Jun;35(2):309-15.PMID: 15691129 Similar articles Select item 1853400620.

The insecticide resistance status of malaria vectors in the Mekong region.

Van Bortel W, Trung HD, Thuan le K, Sochantha T, Socheat D, Sumrandee C, Baimai V, Keokenchanh K, Samlane P, Roelants P, Denis L, Verhaeghen K, Obsomer V, Coosemans M.Malar J. 2008 Jun 5;7:102. doi: 10.1186/1475-2875-7-102.PMID: 18534006 Free PMC Article Similar articles

Malaria transmission and major malaria vectors in different geographical areas of Southeast Asia.

Trung HD, Van Bortel W, Sochantha T, Keokenchanh K, Quang NT, Cong LD, Coosemans M.Trop Med Int Health. 2004 Feb;9(2):230-7.PMID: 15040560 Similar articles Select item 157305102.

Behavioural heterogeneity of Anopheles species in ecologically different localities in Southeast Asia: a challenge for vector control.

Trung HD, Bortel WV, Sochantha T, Keokenchanh K, Briët OJ, Coosemans M.Trop Med Int Health. 2005 Mar;10(3):251-62.PMID: 15730510 Free Article Similar articles Select item 115483083.

[Current malaria situation in the Republic of Kazakhstan].

Bismil'din FB, Shapieva ZhZh, Anpilova EN.Med Parazitol (Mosk). 2001 Jan-Mar;(1):24-33. Russian. PMID: 11548308 Similar articles Select item 117919654.

Confirmation of Anopheles varuna in vietnam, previously misidentified and mistargeted as the malaria vector Anopheles minimus.

Van Bortel W, Harbach RE, Trung HD, Roelants P, Backeljau T, Coosemans M.Am J Trop Med Hyg. 2001 Dec;65(6):729-32.PMID: 11791965 Similar articles Select item 151859375.

Eco-ethological heterogeneity of the members of the Anopheles minimus complex (Diptera: Culicidae) in Southeast Asia and its consequences for vector control.

Van Bortel W, Trung HD, Sochantha T, Keokenchan K, Roelants P, Backeljau T, Coosemans M. J Med Entomol. 2004 May;41(3):366-74.PMID: 15185937 Similar articles Select item 211827746.

Malaria transmission and vector behaviour in a forested malaria focus in central Vietnam and the implications for vector control.

Van Bortel W, Trung HD, Hoi le X, Van Ham N, Van Chut N, Luu ND, Roelants P, Denis L, Speybroeck N, D'Alessandro U, Coosemans M.Malar J. 2010 Dec 23;9:373. doi: 10.1186/1475-2875-9-373.PMID: 21182774 Free PMC Article Similar articles Select item 208464477.

Vectors and malaria transmission in deforested, rural communities in north-central Vietnam.

Manh CD, Beebe NW, Van VN, Quang TL, Lein CT, Nguyen DV, Xuan TN, Ngoc AL, Cooper RD.Malar J. 2010 Sep 16;9:259. doi: 10.1186/1475-2875-9-259.PMID: 20846447 Free PMC Article Similar articles Select item 182564288.

Effect of rice cultivation o­n malaria transmission in central Kenya.

Muturi EJ, Muriu S, Shililu J, Mwangangi J, Jacob BG, Mbogo C, Githure J, Novak RJ.Am J Trop Med Hyg. 2008 Feb;78(2):270-5.PMID: 18256428 Similar articles Select item 127910589.

The prevalence of Anopheles (Diptera: Culicidae) mosquitoes in Sekong Province, Lao PDR in relation to malaria transmission.

Vythilingam I, Phetsouvanh R, Keokenchanh K, Yengmala V, Vanisaveth V, Phompida S, Hakim SL.Trop Med Int Health. 2003 Jun;8(6):525-35.PMID: 12791058 Free Article Similar articles Select item 1154831210.

Current malaria situation in Turkmenistan.

Amangel'diev KA.Med Parazitol (Mosk). 2001 Jan-Mar;(1):37-9. Russian. PMID: 11548312 Similar articles Select item 1809297211.

Abundance, biting behaviour and parous rate of anopheline mosquito species in relation to malaria incidence in gold-mining areas of southern Venezuela.

Moreno JE, Rubio-Palis Y, Páez E, Pérez E, Sánchez V.Med Vet Entomol. 2007 Dec;21(4):339-49.PMID: 18092972 Similar articles Select item 333305812.

Some entomological observations o­n malaria transmission in a remote village in northwestern Thailand.

Harbach RE, Gingrich JB, Pang LW.J Am Mosq Control Assoc. 1987 Jun;3(2):296-301.PMID: 3333058 Similar articles Select item 2404442413.

Outdoor malaria transmission in forested villages of Cambodia.

Durnez L, Mao S, Denis L, Roelants P, Sochantha T, Coosemans M.Malar J. 2013 Sep 17;12:329. doi: 10.1186/1475-2875-12-329.PMID: 24044424 Free PMC Article Similar articles Select item 152414814.

Heightened transmission of stable malaria in an isolated population in the highlands of Irian Jaya, Indonesia.

Anthony RL, Bangs MJ, Hamzah N, Basri H, Purnomo, Subianto B.Am J Trop Med Hyg. 1992 Sep;47(3):346-56.PMID: 1524148 Similar articles Select item 1196397915.

Malaria transmission risk variations derived from different agricultural practices in an irrigated area of northern Tanzania.

Ijumba JN, Mosha FW, Lindsay SW.Med Vet Entomol. 2002 Mar;16(1):28-38.PMID: 11963979 Similar articles Select item 912952516.

High annual and seasonal variations in malaria transmission by anophelines and vector species composition in Dielmo, a holoendemic area in Senegal.

Fontenille D, Lochouarn L, Diagne N, Sokhna C, Lemasson JJ, Diatta M, Konate L, Faye F, Rogier C, Trape JF.Am J Trop Med Hyg. 1997 Mar;56(3):247-53.PMID: 9129525 Similar articles Select item 1269358817.

Entomological surveys of malaria in Khammouane Province, Lao PDR, in 1999 and 2000.

Toma T, Miyagi I, Okazawa T, K obayashi J, Saita S, Tuzuki A, Keomanila H, Nambanya S, Phompida S, Uza M, Takakura M.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2002 Sep;33(3):532-46.PMID: 12693588 Similar articles Select item 1102215518.

[Malaria in the central health district of Dakar (Senegal). Entomological, parasitological and clinical data].

Diallo S, Konate L, Ndir O, Dieng T, Dieng Y, Bah IB, Faye O, Gaye O.Sante. 2000 May-Jun;10(3):221-9. French. PMID: 11022155 Free Article Similar articles Select item 1569112919.

Malaria transmission by Anopheles dirus in Attapeu Province, Lao PDR.

Sidavong B, Vythilingam I, Phetsouvanh R, Chan ST, Phonemixay T, Hakim SL, Phompida S.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Jun;35(2):309-15.PMID: 15691129 Similar articles Select item 1853400620.

The insecticide resistance status of malaria vectors in the Mekong region.

Van Bortel W, Trung HD, Thuan le K, Sochantha T, Socheat D, Sumrandee C, Baimai V, Keokenchanh K, Samlane P, Roelants P, Denis L, Verhaeghen K, Obsomer V, Coosemans M.Malar J. 2008 Jun 5;7:102. doi: 10.1186/1475-2875-7-102.PMID: 18534006 Free PMC Article Similar articles

Plasmodium vivax polymorphs and Plasmodium falciparum circumsporozoite proteins in Anopheles (Diptera: Culicidae) from Belize, Central America.

Achee NL, Korves CT, Bangs MJ, Rejmankova E, Lege M, Curtin D, Lenares H, Alonzo Y, Andre RG, Roberts DR.J Vector Ecol. 2000 Dec;25(2):203-11.PMID: 11217218 Similar articles Select item 973593742.

[Malaria transmission in the rural zone of Niakhar, Senegal].

Robert V, Dieng H, Lochouran L, Traoré SF, Trape JF, Simondon F, Fontenille D.Trop Med Int Health. 1998 Aug;3(8):667-77. French. PMID: 9735937 Free Article Similar articles Select item 1201295543.

[Dynamics of malaria transmission in Kafiné, a rice growing village in a humid savannah area of Côte d'Ivoire].

Doannio JM, Dossou-Yovo J, Diarrassouba S, Rakotondraibé ME, Chauvancy G, Chandre F, Rivière F, Carnevale P.Bull Soc Pathol Exot. 2002 Mar;95(1):11-6. French. PMID: 12012955 Similar articles Select item 1737821844.

Behaviour and population dynamics of the major anopheline vectors in a malaria endemic area in southern Nigeria.

Oyewole IO, Awolola TS, Ibidapo CA, Oduola AO, Okwa OO, Obansa JA.J Vector Borne Dis. 2007 Mar;44(1):56-64.PMID: 17378218 Free Article Similar articles Select item 928925245.

[Anopheles species and the transmission of malaria in the forest/savannah transition zone in central Cameroon].

Manga L, Bouchite B, Toto JC, Froment A.Bull Soc Pathol Exot. 1997;90(2):128-30. French. PMID: 9289252 Similar articles Select item 882549746.

Hyperendemic malaria in a forested, hilly Myanmar village.

Tun-Lin W, Thu MM, Than SM, Mya MM.J Am Mosq Control Assoc. 1995 Dec;11(4):401-7.PMID: 8825497 Similar articles Select item 1579952847.

Entomological characteristics of malaria transmission in Manhiça, a rural area in southern Mozambique.

Aranda C, Aponte JJ, Saute F, Casimiro S, Pinto J, Sousa C, Rosario VD, Petrarca V, Dgedge M, Alonso P.J Med Entomol. 2005 Mar;42(2):180-6.PMID: 15799528 Similar articles Select item 1553561948.

High malaria transmission intensity due to Anopheles funestus (Diptera: Culicidae) in a village of savannah-forest transition area in Cameroon.

Cohuet A, Simard F, Wondji CS, Antonio-Nkondjio C, Awono-Ambene P, Fontenille D.J Med Entomol. 2004 Sep;41(5):901-5.PMID: 15535619 Similar articles Select item 2008915249.

Low perception of malaria risk among the Ra-glai ethnic minority in south-central Vietnam: implications for forest malaria control.

Peeters Grietens K, Xuan XN, Van Bortel W, Duc TN, Ribera JM, Ba Nhat T, Van KP, Le Xuan H, D'Alessandro U, Erhart A.Malar J. 2010 Jan 20;9:23. doi: 10.1186/1475-2875-9-23.PMID: 20089152 Free PMC Article Similar articles Select item 1518923950.

Adult anopheline ecology and malaria transmission in irrigated areas of South Punjab, Pakistan.

Herrel N, Amerasinghe FP, Ensink J, Mukhtar M, van der Hoek W, Konradsen F.

Med Vet Entomol. 2004 Jun;18(2):141-52.

PMID: 15189239 Similar articles Select item 1633630751.

Malaria transmission risk by the mosquito Anopheles baimaii (formerly known as An. dirus species D) at different hours of the night in North-east India.

Prakash A, Bhattacharyya DR, Mohapatra PK, Mahanta J.Med Vet Entomol. 2005 Dec;19(4):423-7.PMID: 16336307 Similar articles Select item 1659915652.

Geographical distribution of Anopheles minimus species A and C in western Thailand.

Kengluecha A, Rongnoparut P, Boonsuepsakul S, Sithiprasasna R, Rodpradit P, Baimai V.J Vector Ecol. 2005 Dec;30(2):225-30.PMID: 16599156 Similar articles Select item 1471704953.

[Epidemiology of malaria in a village of Sudanese savannah area in Mali (Bancoumana). 2. Entomo-parasitological and clinical study ].

Dolo A, Camara F, Poudiougo B, Touré A, Kouriba B, Bagayogo M, Sangaré D, Diallo M, Bosman A, Modiano D, Touré YT, Doumbo O.Bull Soc Pathol Exot. 2003 Nov;96(4):308-12. French. PMID: 14717049 Similar articles Select item 956161854.

Collection of anopheline mosquitos in three villages endemic for malaria in Khammouane, Lao PDR.

Kobayashi J, Nambanya S, Miyagi I, Vanachone B, Manivong K, Koubouchan T, Amano H, Nozaki H, Inthakone S, Sato Y.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1997 Sep;28(3):20.PMID: 9561618 Similar articles Select item 2007432655.

Prevalence of anopheline species and their Plasmodium infection status in epidemic-prone border areas of Bangladesh.

Alam MS, Khan MG, Chaudhury N, Deloer S, Nazib F, Bangali AM, Haque R.Malar J. 2010 Jan 14;9:15. doi: 10.1186/1475-2875-9-15.PMID: 20074326 Free PMC Article Similar articles Select item 819254256.

[Epidemiological stratification of malaria in Madagascar].

Mouchet J, Blanchy S, Rakotonjanabelo A, Ranaivoson G, Rajaonarivelo E, Laventure S, Rossella M, Aknouche F.Arch Inst Pasteur Madagascar. 1993;60(1-2):50-9. Review. French. PMID: 8192542 Similar articles Select item 1108164657.

Studies o­n Anopheles fluviatilis and Anopheles culicifacies sibling species in relation to malaria in forested hilly and deforested riverine ecosystems in northern Orissa, India.

Nanda N, Yadav RS, Subbarao SK, Joshi H, Sharma VP.J Am Mosq Control Assoc. 2000 Sep;16(3):199-205.PMID: 11081646 Similar articles Select item 1077465058.

Well-breeding Anopheles dirus and their role in malaria transmission in Myanmar.

Htay-Aung, Minn S, Thaung S, Mya MM, Than SM, Hlaing T, Soe-Soe, Druilhe P, Queuche F.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1999 Sep;30(3):447-53.PMID: 10774650 Similar articles Select item 2176737659.

False positive circumsporozoite protein ELISA: a challenge for the estimation of the entomological inoculation rate of malaria and for vector incrimination.

Durnez L, Van Bortel W, Denis L, Roelants P, Veracx A, Trung HD, Sochantha T, Coosemans M.Malar J. 2011 Jul 18;10:195. doi: 10.1186/1475-2875-10-195.PMID: 21767376 Free PMC Article Similar articles Select item 1462837460.

[Study o­n the thresholds of malaria transmission by Anopheles anthropophagus in Hubei Province].

Xia ZG, Tang LH, Gu ZC, Huang GQ, Zheng X, Wang Y, Huang XP.Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2003;21(4):224-6. Chinese. PMID: 14628374 Similar articles

Epidemiological characteristics of imported and locally-acquired malaria in Singapore.

Lee YC, Tang CS, Ang LW, Han HK, James L, Goh KT.Ann Acad Med Singapore. 2009 Oct;38(10):840-9.PMID: 19890574 Free Article Similar articles Select item 1471705362.

[Ecoethology of vectors and transmission of malaria in the lowland rice growing region of Mandritsara, Madagascar ].

Ravoahangimalala RO, Rakotoarivony HL, Le Goff G, Fontenille D.Bull Soc Pathol Exot. 2003 Nov;96(4):323-8. French. PMID: 14717053 Similar articles Select item 1689612263.

Variation in malaria transmission intensity in seven sites throughout Uganda.

Okello PE, Van Bortel W, Byaruhanga AM, Correwyn A, Roelants P, Talisuna A, D'Alessandro U, Coosemans M.Am J Trop Med Hyg. 2006 Aug;75(2):219-25.PMID: 16896122 Similar articles Select item 1776456864.

Evaluation of antibody response to Plasmodium falciparum in children according to exposure of Anopheles gambiae s.l or Anopheles funestus vectors.

Sarr JB, Remoue F, Samb B, Dia I, Guindo S, Sow C, Maiga S, Tine S, Thiam C, Schacht AM, Simondon F, Konate L, Riveau G.Malar J. 2007 Sep 1;6:117.PMID: 17764568 Free PMC Article Similar articles Select item 227618865.

[Comparative studies o­n the role of Anopheles anthropophagus and Anopheles sinensis in malaria transmission in China].

Liu C.Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 1990 Dec;11(6):360-3. Chinese. PMID: 2276188 Similar articles Select item 1590674766.

Mekong malaria. II. Update of malaria, multi-drug resistance and economic development in the Mekong region of Southeast Asia.

Socheat D, Denis MB, Fandeur T, Zhang Z, Yang H, Xu J, Zhou X, Phompida S, Phetsouvanh R, Lwin S, Lin K, Win T, Than SW, Htut Y, Prajakwong S, Rojanawatsirivet C, Tipmontree R, Vijaykadga S, Konchom S, Cong le D, Thien NT, Thuan le K, Ringwald P, Schapira A, Christophel E, Palmer K, Arbani PR, Prasittisuk C, Rastogi R, Monti F, Urbani C, Tsuyuoka R, Hoyer S, Otega L, Thimasarn K, Songcharoen S, Meert JP, Gay F, Crissman L, Cho-Min-Naing, Chansuda W, Darasri D, Indaratna K, Singhasivanon P, Chuprapawan S, Looareesuwan S, Supavej S, Kidson C, Baimai V, Yimsamran S, Buchachart K.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2003;34 Suppl 4:1-102.PMID: 15906747 Similar articles Select item 1805316667.

Spatial targeted vector control in the highlands of Burundi and its impact o­n malaria transmission.

Protopopoff N, Van Bortel W, Marcotty T, Van Herp M, Maes P, Baza D, D'Alessandro U, Coosemans M.Malar J. 2007 Dec 3;6:158.PMID: 18053166 Free PMC Article Similar articles Select item 218468868.

Characteristics of malaria transmission in Kataragama, Sri Lanka: a focus for immuno-epidemiological studies.

Mendis C, Gamage-Mendis AC, De Zoysa AP, Abhayawardena TA, Carter R, Herath PR, Mendis KN.Am J Trop Med Hyg. 1990 Apr;42(4):298-308.PMID: 2184688 Similar articles Select item 208715869.

Observations o­n the distribution of anophelines in Suriname with particular reference to the malaria vector Anopheles darlingi.

Rozendaal JA.Mem Inst Oswaldo Cruz. 1990 Apr-Jun;85(2):221-34.PMID: 2087158 Free Article Similar articles Select item 1895053670.

History of malaria control in Tajikistan and rapid malaria appraisal in an agro-ecological setting.

Matthys B, Sherkanov T, Karimov SS, Khabirov Z, Mostowlansky T, Utzinger J, Wyss K.Malar J. 2008 Oct 26;7:217. doi: 10.1186/1475-2875-7-217.PMID: 18950536 Free PMC Article Similar articles Select item 1039969271.

[Impact of the use of permethrin pre-impregnated mosquito nets o­n malaria transmission in a hyperendemic village of Senegal].

Faye O, Konate L, Gaye O, Fontenille D, Sy N, Diop A, Diagne M, Molez JF.Med Trop (Mars). 1998;58(4):355-60. French. PMID: 10399692 Similar articles Select item 825464472.

Importance of low dispersion of Anopheles gambiae (Diptera: Culicidae) o­n malaria transmission in hilly towns in south Cameroon.

Manga L, Fondjo E, Carnevale P, Robert V.J Med Entomol. 1993 Sep;30(5):936-8.PMID: 8254644 Similar articles Select item 2286279573.

Joint malaria surveys lead towards improved cross-border cooperation between Savannakhet province, Laos and Quang Tri province, Vietnam.

Pongvongsa T, Ha H, Thanh L, Marchand RP, Nonaka D, Tojo B, Phongmany P, Moji K, Kobayashi J.Malar J. 2012 Aug 3;11:262. doi: 10.1186/1475-2875-11-262.PMID: 22862795 Free PMC Article Similar articles Select item 861943274.

Detection of Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum circumsporozoite antigen in anopheline mosquitoes collected in southern Thailand.

Rattanarithikul R, Konishi E, Linthicum KJ.Am J Trop Med Hyg. 1996 Feb;54(2):114-21.PMID: 8619432 Similar articles Select item 2634167075.

Spatial and temporal variation of malaria entomological parameters at the o­nset of a hydro-agricultural development in central Côte d'Ivoire.

Diakité NR, Guindo-Coulibaly N, Adja AM, Ouattara M, Coulibaly JT, Utzinger J, N'Goran EK.Malar J. 2015 Sep 5;14:340. doi: 10.1186/s12936-015-0871-4.PMID: 26341670 Free PMC Article Similar articles Select item 1256768376.

[Malaria situation in the People's Republic of China in 1999].

[No authors listed]. Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2000;18(3):129-31. Chinese. PMID: 12567683 Similar articles Select item 2012227877.

Malaria vectors of Timor-Leste.

Cooper RD, Edstein MD, Frances SP, Beebe NW.Malar J. 2010 Feb 2;9:40. doi: 10.1186/1475-2875-9-40.PMID: 20122278 Free PMC Article Similar articles Select item 142148378.

Anopheles nili as the main vector of human malaria in villages of southern Cameroon.

Carnevale P, Le Goff G, Toto JC, Robert V.Med Vet Entomol. 1992 Apr;6(2):135-8.PMID: 1421483 Similar articles Select item 1462836179.

Malaria situation in the People's Republic of China in 2002.

Sheng HF, Zhou SS, Gu ZC, Zheng X.Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2003;21(4):193-6. Chinese. PMID: 14628361 Similar articles Select item 1526462580.

Seasonal abundance, vector behavior, and malaria parasite transmission in Eritrea.

Shililu J, Ghebremeskel T, Seulu F, Mengistu S, Fekadu H, Zerom M, Asmelash GE, Sintasath D, Mbogo C, Githure J, Brantly E, Beier JC, Novak RJ.J Am Mosq Control Assoc. 2004 Jun;20(2):155-64.PMID: 15264625 Similar articles

Bionomics of malaria vectors and relationship with malaria transmission and epidemiology in three physiographic zones in the Senegal River Basin.

Dia I, Konate L, Samb B, Sarr JB, Diop A, Rogerie F, Faye M, Riveau G, Remoue F, Diallo M, Fontenille D.Acta Trop. 2008 Feb;105(2):145-53. Epub 2007 Nov 4.PMID: 18068685 Similar articles Select item 1578034182.

Malaria vectors and urbanization in the equatorial forest region of south Cameroon.

Antonio-Nkondjio C, Simard F, Awono-Ambene P, Ngassam P, Toto JC, Tchuinkam T, Fontenille D.Trans R Soc Trop Med Hyg. 2005 May;99(5):347-54.PMID: 15780341 Similar articles Select item 794467083.

Malaria in a rural area of Sierra Leone. III. Vector ecology and disease transmission.

Bockarie MJ, Service MW, Barnish G, Maude GH, Greenwood BM.Ann Trop Med Parasitol. 1994 Jun;88(3):251-62.PMID: 7944670 Similar articles Select item 1600795284.

Transmission of malaria in the Tesseney area of Eritrea: parasite prevalence in children, and vector density, host preferences, and sporozoite rate.

Waka M, Hopkins RJ, Akinpelu O, Curtis C.J Vector Ecol. 2005 Jun;30(1):27-32.PMID: 16007952 Similar articles Select item 149502885.

Method to estimate relative transmission efficiencies of Anopheles species (Diptera: Culicidae) in human malaria transmission.

Mendis C, Herath PR, Rajakaruna J, Weerasinghe S, Gamage-Mendis AC, Mendis KN, De Zoysa AP.J Med Entomol. 1992 Mar;29(2):188-96.PMID: 1495028 Similar articles Select item 817421486.

[Studies o­n distribution and behavior of Anopheles minimus and its role of malaria transmission in Hainan Province at present].

Wu KC, Chen WJ, Wang ZG, Cai XZ, Deng D, Hu LK, Liu ZY, Zhu WG, Guan DH, Jiang WK, et al.Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 1993;11(2):120-3. Chinese. PMID: 8174214 Similar articles Select item 823361287.

The ecology and behaviour of the forest form of Anopheles gambiae s.s.

Bockarie MJ, Service MW, Touré YT, Traoré S, Barnish G, Greenwood BM.Parassitologia. 1993 Jul;35 Suppl:5-8.PMID: 8233612 Similar articles Select item 1611215488.

Epidemiology of malaria in Attapeu Province, Lao PDR in relation to entomological parameters.

Vythilingam I, Sidavong B, Chan ST, Phonemixay T, Vanisaveth V, Sisoulad P, Phetsouvanh R, Hakim SL, Phompida S.Trans R Soc Trop Med Hyg. 2005 Nov;99(11):833-9.PMID: 16112154 Similar articles Select item 1949972689.

[Update o­n the epidemiology of malaria in French Guiana].

Carme B, Ardillon V, Girod R, Grenier C, Joubert M, Djossou F, Ravachol F.Med Trop (Mars). 2009 Feb;69(1):19-25. French. PMID: 19499726 Similar articles Select item 801443590.

Present perspectives of malaria transmission in Boko area of Assam.

Nandi J, Misra SP, Rajagopal R, Narasimham MV.J Commun Dis. 1993 Mar;25(1):18-26.PMID: 8014435 Similar articles Select item 1898149891.

Forest malaria in central Vietnam.

Sanh NH, Van Dung N, Thanh NX, Trung TN, Van Co T, Cooper RD.Am J Trop Med Hyg. 2008 Nov;79(5):652-4.PMID: 18981498 Similar articles Select item 744779192.

Biting prevalence and malaria transmission patterns in the Anopheles punctulatus complex (Diptera: Culicidae) in Papua New Guinea.

Afifi SE, Spencer M, Hudson PB, Tavil NW.Aust J Exp Biol Med Sci. 1980 Feb;58(1):1-17.PMID: 7447791 Similar articles Select item 136318193.

Malaria entomological inoculation rates in western Venezuela.

Rubio-Palis Y, Wirtz RA, Curtis CF.Acta Trop. 1992 Dec;52(2-3):167-74.PMID: 1363181 Similar articles Select item 1465165794.

Multiplex PCR assay for malaria vector Anopheles minimus and four related species in the Myzomyia Series from Southeast Asia.

Phuc HK, Ball AJ, Son L, Hanh NV, Tu ND, Lien NG, Verardi A, Townson H.Med Vet Entomol. 2003 Dec;17(4):423-8.PMID: 14651657 Similar articles Select item 1569113095.

Changes in malaria vector densities over a twenty-three year period in Mae Hong Son Province, northern Thailand.

Suwonkerd W, Tsuda Y, Overgaard HJ, Chawprom S, Tuno N, Prajakwong S, Takagi M.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Jun;35(2):316-24.PMID: 15691130 Similar articles Select item 1772286896.

Impact of Olyset nets o­n malaria transmission in India.

Sreehari U, Razdan RK, Mittal PK, Ansari MA, Rizvi MM, Dash AP.J Vector Borne Dis. 2007 Jun;44(2):137-44.PMID: 17722868 Free Article Similar articles Select item 2057854097.

Bionomic status of Anopheles epiroticus Linton & Harbach, a coastal malaria vector, in Rayong Province, Thailand.

Sumruayphol S, Apiwathnasorn C, Komalamisra N, Ruangsittichai J, Samung Y, Chavalitshewinkoon-Petmitr P.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2010 May;41(3):541-7.PMID: 20578540 Similar articles Select item 1899221198.

Entomological investigations in the region of the last malaria focus in Morocco.

Faraj C, Adlaoui E, Ouahabi S, Rhajaoui M, Fontenille D, Lyagoubi M.Acta Trop. 2009 Jan;109(1):70-3. doi: 10.1016/j.actatropica.2008.09.021. Epub 2008 Oct 17.PMID: 18992211 Similar articles Select item 778327999.

Malaria and filariasis transmission in a village/forest setting in Baram District, Sarawak, Malaysia.

Chang MS, Doraisingam P, Hardin S, Nagum N.J Trop Med Hyg. 1995 Jun;98(3):192-8.PMID: 7783279 Similar articles Select item 12950662100.

An estimation of the entomological inoculation rate for Ifakara: a semi-urban area in a region of intense malaria transmission in Tanzania.

Drakeley C, Schellenberg D, Kihonda J, Sousa CA, Arez AP, Lopes D, Lines J, Mshinda H, Lengeler C, Armstrong Schellenberg J, Tanner M, Alonso P.Trop Med Int Health. 2003 Sep;8(9):767-74.PMID: 12950662 Free Article Similar articles

Epidemiology of malaria transmission in forest and plain ecotype villages in Sundargarh District, Orissa, India.

Sharma SK, Tyagi PK, Padhan K, Upadhyay AK, Haque MA, Nanda N, Joshi H, Biswas S, Adak T, Das BS, Chauhan VS, Chitnis CE, Subbarao SK.Trans R Soc Trop Med Hyg. 2006 Oct;100(10):917-25. Epub 2006 May 11.PMID: 16697022 Similar articles Select item 10872861102.

Anopheles arabiensis and An. funestus are equally important vectors of malaria in Matola coastal suburb of Maputo, southern Mozambique.

Mendis C, Jacobsen JL, Gamage-Mendis A, Bule E, Dgedge M, Thompson R, Cuamba N, Barreto J, Begtrup K, Sinden RE, Høgh B.Med Vet Entomol. 2000 Jun;14(2):171-80.PMID: 10872861 Similar articles Select item 10672201103.

Malaria prevalence and a brief entomological survey in a village surrounded by rice fields in Khammouan province, Lao PDR.

Kobayashi J, Somboon P, Keomanila H, Inthavongsa S, Nambanya S, Inthakone S, Sato Y, Miyagi I. Trop Med Int Health. 2000 Jan;5(1):17-21.PMID: 10672201 Free Article Similar articles Select item 7827515104.

[Transmission of malaria in villages far away or situated o­n the border of a mangrove in Senegal].

Faye O, Gaye O, Faye O, Diallo S.Bull Soc Pathol Exot. 1994;87(3):157-63. French. PMID: 7827515 Similar articles Select item 22776520105.

Vector capacity of Anopheles sinensis in malaria outbreak areas of central China.

Pan JY, Zhou SS, Zheng X, Huang F, Wang DQ, Shen YZ, Su YP, Zhou GC, Liu F, Jiang JJ.Parasit Vectors. 2012 Jul 9;5:136. doi: 10.1186/1756-3305-5-136.PMID: 22776520 Free PMC Article Similar articles Select item 18807380106.

Studies o­n prevalence of anopheline species and community perception of malaria in Jaffna district, Sri Lanka.

Kannathasan S, Antonyrajan A, Srikrishnaraj KA, Karunaratne SH, Karunaweera ND, Surendran SN.J Vector Borne Dis. 2008 Sep;45(3):231-9.PMID: 18807380 Free Article Similar articles Select item 19820839107.

Malaria entomological inoculation rates in gold mining areas of Southern Venezuela.

Moreno JE, Rubio-Palis Y, Páez E, Pérez E, Sánchez V, Vaccari E.Mem Inst Oswaldo Cruz. 2009 Aug;104(5):764-8.PMID: 19820839 Free Article Similar articles Select item 11980390108.

[Molecular identification of sibling Anopheles species: example of the Anopheles minimus and Anopheles dirus complexes, major malarial vectors in Southeast Asia].

Manguin S, Mouchet J, Coosemans M.Med Trop (Mars). 2001;61(6):463-9. French. PMID: 11980390 Similar articles Select item 8729625109.

Malaria transmission by Anopheles punctulatus in the highlands of Irian Jaya, Indonesia.

Bangs MJ, Rusmiarto S, Anthony RL, Wirtz RA, Subianto DB.Ann Trop Med Parasitol. 1996 Feb;90(1):29-38.PMID: 8729625 Similar articles Select item 14732238110.

Malaria incidence in relation to rice cultivation in the irrigated Sahel of Mali.

Sissoko MS, Dicko A, Briët OJ, Sissoko M, Sagara I, Keita HD, Sogoba M, Rogier C, Touré YT, Doumbo OK.Acta Trop. 2004 Jan;89(2):161-70.PMID: 14732238 Similar articles Select item 9303813111.

[Transmission of urban malaria in Buenaventrua, Colombia: entomological features].

Olano V, Carrasquilla G, Méndez F.Rev Panam Salud Publica. 1997 Apr;1(4):287-94. Spanish. Erratum in: Rev Panam Salud Publica 1997 Sep;2(3):214. PMID: 9303813 Similar articles Select item 19851633112.

Malaria vectors in two indigenous reserves of the Brazilian Amazon.

Santos RL, Padilha A, Costa MD, Costa EM, Dantas-Filho Hde C, Povoa MM.Rev Saude Publica. 2009 Oct;43(5):859-68. English, Portuguese. PMID: 19851633 Free Article Similar articles Select item 15607336113.

Larvivorous fish in wells target the malaria vector sibling species of the Anopheles culicifacies complex in villages in Karnataka, India.

Ghosh SK, Tiwari SN, Sathyanarayan TS, Sampath TR, Sharma VP, Nanda N, Joshi H, Adak T, Subbarao SK.Trans R Soc Trop Med Hyg. 2005 Feb;99(2):101-5.PMID: 15607336 Similar articles Select item 19505467114.

Malaria vectors of Papua New Guinea.

Cooper RD, Waterson DG, Frances SP, Beebe NW, Pluess B, Sweeney AW.Int J Parasitol. 2009 Nov;39(13):1495-501. doi: 10.1016/j.ijpara.2009.05.009. Epub 2009 Jun 6.PMID: 19505467 Similar articles Select item 14732241115.

Malaria transmission in Southern Madagascar: influence of the environment and hydro-agricultural works in sub-arid and humid regions. Part 1. Entomological investigations.

Marrama L, Jambou R, Rakotoarivony I, Leong Pock Tsi JM, Duchemin JB, Laventure S, Mouchet J, Roux J.Acta Trop. 2004 Jan;89(2):193-203.PMID: 14732241 Similar articles Select item 15679559116.

DDT indoor residual spray, still an effective tool to control Anopheles fluviatilis-transmitted Plasmodium falciparum malaria in India.

Gunasekaran K, Sahu SS, Jambulingam P, Das PK.Trop Med Int Health. 2005 Feb;10(2):160-8.PMID: 15679559 Free Article Similar articles Select item 9220672117.

Comparison of behavior and vector efficiency of Anopheles gambiae and An. arabiensis (Diptera:Culicidae) in Barkedji, a Sahelian area of Senegal.

Lemasson JJ, Fontenille D, Lochouarn L, Dia I, Simard F, Ba K, Diop A, Diatta M, Molez JF.J Med Entomol. 1997 Jul;34(4):396-403.PMID: 9220672 Similar articles Select item 3238480118.

Population cytogenetics of the malaria vector Anopheles leucosphyrus group.

Baimai V.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1988 Dec;19(4):667-80.PMID: 3238480 Similar articles Select item 9740259119.

Entomological and epidemiological investigations of malaria transmission in relation to population movements in forest areas of north-west Thailand.

Somboon P, Aramrattana A, Lines J, Webber R.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1998 Mar;29(1):3-9.PMID: 9740259 Similar articles Select item 17568935120.

Vector bionomics and malaria transmission in the Upper Orinoco River, Southern Venezuela.

Magris M, Rubio-Palis Y, Menares C, Villegas L.Mem Inst Oswaldo Cruz. 2007 Jun;102(3):303-11.PMID: 17568935 Free Article Similar articles

Anopheles population dynamics in two malaria endemic villages in Faiyum Governorate, Egypt.

el Said S, Beier JC, Kenawy MA, Morsy ZS, Merdan AI.J Am Mosq Control Assoc. 1986 Jun;2(2):158-63.PMID: 3333790 Similar articles Select item 11845534122.

Malarial vectors in French Guiana: study in an epidemic focus near Cayenne (1989-1998).

Claustre J, Venturin C, Nadiré M, Fauran P.Bull Soc Pathol Exot. 2001 Nov;94(4):353-7. French. PMID: 11845534 Similar articles Select item 15707286123.

Vectors and malaria transmission in a gem mining area in Sri Lanka.

Yapabandara AM, Curtis CF.J Vector Ecol. 2004 Dec;29(2):264-76.PMID: 15707286 Similar articles Select item 17175702124.

Impact of urbanisation o­n bionomics and distribution of malaria vectors in Lagos, southwestern Nigeria.

Oyewole IO, Awolola TS.J Vector Borne Dis. 2006 Dec;43(4):173-8.PMID: 17175702 Free Article Similar articles Select item 25889228125.

Role of underappreciated vectors in malaria transmission in an endemic region of Bangladesh-India border.

Al-Amin HM, Elahi R, Mohon AN, Kafi MA, Chakma S, Lord JS, Khan WA, Haque R, Norris DE, Alam MS.Parasit Vectors. 2015 Apr 1;8:195. doi: 10.1186/s13071-015-0803-8.PMID: 25889228 Free PMC Article Similar articles Select item 4023805126.

Status of Anopheles malaria vectors in Indonesia.

Kirnowardoyo S.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1985 Mar;16(1):129-32.PMID: 4023805 Similar articles Select item 16739419127.

Entomological evaluation of malaria vectors at different altitudes in Hai district, northeastern Tanzania.

Kulkarni MA, Kweka E, Nyale E, Lyatuu E, Mosha FW, Chandramohan D, Rau ME, Drakeley C.J Med Entomol. 2006 May;43(3):580-8.PMID: 16739419 Similar articles Select item 14732237128.

Malaria transmission in relation to rice cultivation in the irrigated Sahel of Mali.

Dolo G, Briët OJ, Dao A, Traoré SF, Bouaré M, Sogoba N, Niaré O, Bagayogo M, Sangaré D, Teuscher T, Touré YT.Acta Trop. 2004 Jan;89(2):147-59.PMID: 14732237 Similar articles Select item 12145967129.

[The epidemiology of malaria in the southwestern forests of the Ivory Coast (Tai region)].

Nzeyimana I, Henry MC, Dossou-Yovo J, Doannio JM, Diawara L, Carnevale P.Bull Soc Pathol Exot. 2002 Jun;95(2):89-94. French. PMID: 12145967 Similar articles Select item 16398761130.

Review of the Minimus Complex of Anopheles, main malaria vector in Southeast Asia: from taxonomic issues to vector control strategies.

Garros C, Van Bortel W, Trung HD, Coosemans M, Manguin S.Trop Med Int Health. 2006 Jan;11(1):102-14. Review.PMID: 16398761 Free Article Similar articles Select item 19917039131.

The impact of a small-scale irrigation scheme o­n malaria transmission in Ziway area, Central Ethiopia.

Kibret S, Alemu Y, Boelee E, Tekie H, Alemu D, Petros B.Trop Med Int Health. 2010 Jan;15(1):41-50. doi: 10.1111/j.1365-3156.2009.02423.x. Epub 2009 Nov 16.PMID: 19917039 Free Article Similar articles Select item 1446181132.

The Anopheles fauna and the transmission of human malaria in Kinshasa (Zaire)].

Karch S, Asidi N, Manzambi ZM, Salaun JJ.Bull Soc Pathol Exot. 1992;85(4):304-9. French. PMID: 1446181 Similar articles Select item 17017249133.

Malaria transmission and insecticide resistance of Anopheles gambiae (Diptera: Culicidae) in the French military camp of Port-Bouët, Abidjan (Côte d'Ivoire): implications for vector control.

Girod R, Orlandi-Pradines E, Rogier C, Pages F.J Med Entomol. 2006 Sep;43(5):1082-7.PMID: 17017249 Similar articles Select item 14740876134.

High seasonal variation in entomologic inoculation rates in Eritrea, a semi-arid region of unstable malaria in Africa.

Shililu J, Ghebremeskel T, Mengistu S, Fekadu H, Zerom M, Mbogo C, Githure J, Novak R, Brantly E, Beier JC.Am J Trop Med Hyg. 2003 Dec;69(6):607-13.PMID: 14740876 Similar articles Select item 19732925135.

Behavioral heterogeneity of Anopheles darlingi (Diptera: Culicidae) and malaria transmission dynamics along the Maroni River, Suriname, French Guiana.

Hiwat H, Issaly J, Gaborit P, Somai A, Samjhawan A, Sardjoe P, Soekhoe T, Girod R.Trans R Soc Trop Med Hyg. 2010 Mar;104(3):207-13. doi: 10.1016/j.trstmh.2009.07.007. Epub 2009 Sep 3.PMID: 19732925 Similar articles Select item 9773207136.

[Malaria in the southern sanitary district of Dakar (Senegal). 2. Entomologic data].

Diallo S, Konate L, Faye O, Ndir O, Faye M, Gueye A, Diouf M.Bull Soc Pathol Exot. 1998;91(3):259-63. French. PMID: 9773207 Similar articles Select item 7819809137.

Malaria in Vietnam. Environment, prevention and treatment].

Nguyen TA.Bull Soc Pathol Exot. 1993;86(5 Pt 2):494-9. French. PMID: 7819809 Similar articles Select item 1688287138.

[Longitudinal study o­n malaria transmission and biology of vectors in the island of Sainte Marie, o­n the east coast of Madagascar, from 1988 to 1990].

Fontenille D, Lepers JP, Campbell GH, Coluzzi M, Rakotoarivony I, Andrianaivolambo L, Coulanges P.Arch Inst Pasteur Madagascar. 1991;59(1):99-124. French. PMID: 1688287 Similar articles Select item 25218697139.

Increased malaria transmission around irrigation schemes in Ethiopia and the potential of canal water management for malaria vector control.

Kibret S, Wilson GG, Tekie H, Petros B.Malar J. 2014 Sep 13;13:360. doi: 10.1186/1475-2875-13-360.PMID: 25218697 Free PMC Article Similar articles Select item 1824355140.

Infection rate and vectorial capacity of malaria vectors in Jeypore hill tract.

Parida SK, Gunasekaran K, Sadanandane C, Patra KP, Sahu SS, Jambulingam P.Indian J Malariol. 1991 Dec;28(4):207-13.PMID: 1824355 Similar articles

Highly efficient dry season transmission of malaria in Thailand.

Rosenberg R, Andre RG, Somchit L.Trans R Soc Trop Med Hyg. 1990 Jan-Feb;84(1):22-8.PMID: 2189240 Similar articles Select item 3057115142.

Anopheles culicifacies: siblings species composition and its relationship to malaria incidence.

Subbarao SK, Vasantha K, Raghavendra K, Sharma VP, Sharma GK.J Am Mosq Control Assoc. 1988 Mar;4(1):29-33.PMID: 3057115 Similar articles Select item 9827082143.

[Comparison of the transmission of malaria in 2 epidemiological patterns in Senegal: the Sahel border and the Sudan-type savanna].

Faye O, Gaye O, Fontenille D, Sy N, Konate L, Hebrard G, Herve JP, Trouillet J, Diallo S, Mouchet J, et al.Dakar Med. 1995;40(2):201-7. French. PMID: 9827082 Similar articles Select item 14744556144.

The effectiveness of impregnated bed net in malaria control in Laos.

Kobayashi J, Phompida S, Toma T, Looareensuwan S, Toma H, Miyagi I.Acta Trop. 2004 Feb;89(3):299-308.PMID: 14744556 Similar articles Select item 21323168145.

Survey of Anopheles mosquitoes (Diptera:Culicidae) in West Sumba District, Indonesia.

Barbara KA, Sukowati S, Rusmiarto S, Susapto D, Bangs MJ, Kinzer MH.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2011 Jan;42(1):71-82.PMID: 21323168 Similar articles Select item 15860097146.

Endemic coastal malaria in the Thousand Islands District, near Jakarta, Indonesia.

Maguire JD, Tuti S, Sismadi P, Wiady I, Basri H, Krisin, Masbar S, Projodipuro P, Elyazar IR, Corwin AL, Bangs MJ.Trop Med Int Health. 2005 May;10(5):489-96.PMID: 15860097 Free Article Similar articles Select item 10399606147.

[Anopheles mascarensis (De Meillon, 1947): main vector of malaria in the region of Fort-Dauphin (south-east of Madagascar)].

Marrama L, Laventure S, Rabarison P, Roux J.Bull Soc Pathol Exot. 1999 May;92(2):136-8. French. PMID: 10399606 Similar articles Select item 12887036148.

Spatial and temporal heterogeneity of Anopheles mosquitoes and Plasmodium falciparum transmission along the Kenyan coast.

Mbogo CM, Mwangangi JM, Nzovu J, Gu W, Yan G, Gunter JT, Swalm C, Keating J, Regens JL, Shililu JI, Githure JI, Beier JC.Am J Trop Med Hyg. 2003 Jun;68(6):734-42.PMID: 12887036 Similar articles Select item 15071831149.

[Anopheles and malaria transmission in Ambohimena, a village in the Occidental fringe of Madagascar Highlands].

Rajaonarivelo V, Le Goff G, Cot M, Brutus L.Parasite. 2004 Mar;11(1):75-82. French. PMID: 15071831 Free Article Similar articles Select item 2202220150.

Ngày 05/01/2019
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích