Home TRANG CHỦ Thứ 5, ngày 25/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Finance & Retail Chuyên đề
Dịch tễ học
Côn trùng học
Nghiên cứu lâm sàng & điều trị
Ký sinh trùng sốt rét
Ký sinh trùng
Sinh học phân tử
Sán lá gan
Sốt xuất huyết
Bệnh do véc tơ truyền
Vi khuẩn & Vi rút
Sán
Giun
Nấm-Đơn bào
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 9 1 8 2 4
Số người đang truy cập
2 2 1
 Chuyên đề Vi khuẩn & Vi rút
Phần 2. Cập nhật về loài vi khuẩn mới Serratia marcescens tác động đến sức khỏe con người và thực phẩm

Serratia là một giống trực khuẩn Gram âm, kỵ khí tùy nghi, thuộc họ Enterobacteriaceae. Loài phổ biến nhất là S. marcescens, đồng thời là mầm bệnh duy nhất thường gây ra những trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện. Tuy nhiên, một vài chủng hiếm như S. plymuthica, S. liquefaciens, S. rubidaeaS. odoriferae cũng được ghi nhận trong vài trường hợp viêm nhiễm.

Những thành viên trong giống Serratia có đặc tính sinh sắc tố đỏ, prodigiosin và có thể phân biệt với cái giống thuộc họ Enterobacteriaceae bởi khả năng sinh ba enzyme duy nhất gồm DNase, lipase và gelatinase

Serratia marcescens internalization and replication in human bladder epithelial cells.

Hertle R, Schwarz H.BMC Infect Dis. 2004 Jun 9;4:16.PMID: 15189566 Free PMC Article Similar articles Select item 123699212.

Serratia type pore forming toxins.

Hertle R.Curr Protein Pept Sci. 2000 Jul;1(1):75-89. Review.PMID: 12369921 Similar articles Select item 99160963.

Cytotoxic action of Serratia marcescens hemolysin o­n human epithelial cells.

Hertle R, Hilger M, Weingardt-Kocher S, Walev I.Infect Immun. 1999 Feb;67(2):817-25.PMID: 9916096 Free PMC Article Similar articles Select item 207136264.
 

RssAB-FlhDC-ShlBA as a major pathogenesis pathway in Serratia marcescens.

Lin CS, Horng JT, Yang CH, Tsai YH, Su LH, Wei CF, Chen CC, Hsieh SC, Lu CC, Lai HC.Infect Immun. 2010 Nov;78(11):4870-81. doi: 10.1128/IAI.00661-10. Epub 2010 Aug 16.PMID: 20713626 Free PMC Article Similar articles Select item 249142245.

Serratia marcescens ShlA pore-forming toxin is responsible for early induction of autophagy in host cells and is transcriptionally regulated by RcsB.

Di Venanzio G, Stepanenko TM, García Véscovi E.Infect Immun. 2014 Sep;82(9):3542-54. doi: 10.1128/IAI.01682-14. Epub 2014 Jun 9.PMID: 24914224 Free PMC Article Similar articles Select item 219011596.

Serratia marcescens is able to survive and proliferate in autophagic-like vacuoles inside non-phagocytic cells.

Fedrigo GV, Campoy EM, Di Venanzio G, Colombo MI, García Véscovi E.PLoS o­ne. 2011;6(8):e24054. doi: 10.1371/journal.pone.0024054. Epub 2011 Aug 25.PMID: 21901159Free PMC Article Similar articles Select item 275325107.

A pore-forming toxin enables Serratia a nonlytic egress from host cells.

Di Venanzio G, Lazzaro M, Morales ES, Krapf D, García Véscovi E.Cell Microbiol. 2017 Feb;19(2). doi: 10.1111/cmi.12656. Epub 2016 Sep 23.PMID: 27532510 Similar articles Select item 244620088.

Secretion and activation of the Serratia marcescens hemolysin by structurally defined ShlB mutants.

Pramanik A, Könninger U, Selvam A, Braun V.Int J Med Microbiol. 2014 May;304(3-4):351-9. doi: 10.1016/j.ijmm.2013.11.021. Epub 2013 Dec 6.PMID: 24462008 Similar articles Select item 26876139.

The cell-bound hemolysin of Serratia marcescens contributes to uropathogenicity.

Marre R, Hacker J, Braun V.Microb Pathog. 1989 Aug;7(2):153-6.PMID: 2687613 Similar articles Select item 2925992310.

Exploring the Anti-quorum Sensing and Antibiofilm Efficacy of Phytol against Serratia marcescens Associated Acute Pyelonephritis Infection in Wistar Rats.

Srinivasan R, Mohankumar R, Kannappan A, Karthick Raja V, Archunan G, Karutha Pandian S, Ruckmani K, Veera Ravi A.Front Cell Infect Microbiol. 2017 Dec 5;7:498. doi: 10.3389/fcimb.2017.00498. eCollection 2017.PMID: 29259923 Free PMC Article Similar articles Select item 267412811.

Subcellular location and unique secretion of the hemolysin of Serratia marcescens.

Schiebel E, Schwarz H, Braun V.J Biol Chem. 1989 Sep 25;264(27):16311-20.PMID: 2674128 Free Article Similar articles Select item 2000354112.

The hemolytic and cytolytic activities of Serratia marcescens phospholipase A (PhlA) depend o­n lysophospholipid production by PhlA.

Shimuta K, Ohnishi M, Iyoda S, Gotoh N, Koizumi N, Watanabe H.BMC Microbiol. 2009 Dec 16;9:261. doi: 10.1186/1471-2180-9-261.PMID: 20003541 Free PMC Article Similar articles Select item 852252913.

Superlytic hemolysin mutants of Serratia marcescens.

Hilger M, Braun V.J Bacteriol. 1995 Dec;177(24):7202-9.PMID: 8522529 Free PMC Article Similar articles Select item 1110082714.

ShlB mutants of Serratia marcescens allow uncoupling of activation and secretion of the ShlA hemolysin.

Yang FL, Braun V.Int J Med Microbiol. 2000 Oct;290(6):529-38.PMID: 11100827 Similar articles Select item 2264930515.

Apoptosis of epithelial cells and macrophages due to nonpigmented Serratia marcescens strains.

Krzymińska S, Ochocka K, Kaznowski A.ScientificWorldJournal. 2012;2012:679639. doi: 10.1100/2012/679639. Epub 2012 May 2.PMID: 22649305 Free PMC Article Similar articles Select item 1220294716.

Serratia marcescens hemolysin (ShlA) binds artificial membranes and forms pores in a receptor-independent manner.

Hertle R.J Membr Biol. 2002 Sep 1;189(1):1-14.PMID: 12202947 Similar articles Select item 1611332817.

Characterization of the dapA-nlpB genetic locus involved in regulation of swarming motility, cell envelope architecture, hemolysin production, and cell attachment ability in Serratia marcescens.

Soo PC, Wei JR, Horng YT, Hsieh SC, Ho SW, Lai HC.Infect Immun. 2005 Sep;73(9):6075-84.PMID: 16113328 Free PMC Article Similar articles Select item 1518457618.

luxS mutants of Serratia defective in autoinducer-2-dependent 'quorum sensing' show strain-dependent impacts o­n virulence and production of carbapenem and prodigiosin.

Coulthurst SJ, Kurz CL, Salmond GP.Microbiology. 2004 Jun;150(Pt 6):1901-10.PMID: 15184576 Similar articles Select item 304937619.

Iron regulation of Serratia marcescens hemolysin gene expression.

Poole K, Braun V.Infect Immun. 1988 Nov;56(11):2967-71.PMID: 3049376 Free PMC Article Similar articles Select item 1698981220.

Inhibitory effects of d-mannose o­n trypanosomatid lysis induced by Serratia marcescens.

Castro DP, Moraes CS, Garcia ES, Azambuja P.Exp Parasitol. 2007 Feb;115(2):200-4. Epub 2006 Sep 20.PMID: 16989812 Similar articles

Site-directed mutagenesis studies to probe the role of specific residues in the external loop (L3) of OmpF and OmpC porins in susceptibility of Serratia marcescens to antibiotics.

Begic S, Worobec EA.Can J Microbiol. 2007 Jun;53(6):710-9.PMID: 17668031 Similar articles Select item 1129827922.

The role played by the group A streptococcal negative regulator Nra o­n bacterial interactions with epithelial cells.

Molinari G, Rohde M, Talay SR, Chhatwal GS, Beckert S, Podbielski A.Mol Microbiol. 2001 Apr;40(1):99-114.PMID: 11298279 Free Article Similar articles Select item 251941123.

[Uropathogenic Serratia marcescens of hospital origin: analysis of the adhesion mechanism of 2 strains].

Padilla C, Brevis P, Padilla R.Rev Med Chil. 1989 Jun;117(6):629-35. Spanish. PMID: 2519411 Similar articles Select item 2542676924.

Serratia marcescens is injurious to intestinal epithelial cells.

Ochieng JB, Boisen N, Lindsay B, Santiago A, Ouma C, Ombok M, Fields B, Stine OC, Nataro JP.Gut Microbes. 2014;5(6):729-36. doi: 10.4161/19490976.2014.972223.PMID: 25426769 Free PMC Article Similar articles Select item 1555818225.

A role for histone-like protein H1 (H-NS) in the regulation of hemolysin expression by Serratia marcescens.

Franzon JH, Santos DS.Braz J Med Biol Res. 2004 Dec;37(12):1763-9. Epub 2004 Nov 17.PMID: 15558182 Free Article Similar articles Select item 1857315426.

Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 is internalized into human urinary bladder carcinoma cell line 5637.

Szabados F, Kleine B, Anders A, Kaase M, Sakinç T, Schmitz I, Gatermann S.FEMS Microbiol Lett. 2008 Aug;285(2):163-9. doi: 10.1111/j.1574-6968.2008.01218.x. Epub 2008 Jun 28.PMID: 18573154 Free Article Similar articles Select item 130493827.

Virulence factors in Serratia marcescens: cell-bound hemolysin and aerobactin.

Carbonell GV, Vidotto MC.Braz J Med Biol Res. 1992;25(1):1-8.PMID: 1304938 Similar articles Select item 2883267128.

Pseudomonas aeruginosa ExlA and Serratia marcescens ShlA trigger cadherin cleavage by promoting calcium influx and ADAM10 activation.

Reboud E, Bouillot S, Patot S, Béganton B, Attrée I, Huber P.PLoS Pathog. 2017 Aug 23;13(8):e1006579. doi: 10.1371/journal.ppat.1006579. eCollection 2017 Aug.PMID: 28832671 Free PMC Article Similar articles Select item 2246778829.

The PhoP/PhoQ system and its role in Serratia marcescens pathogenesis.

Barchiesi J, Castelli ME, Di Venanzio G, Colombo MI, García Véscovi E.J Bacteriol. 2012 Jun;194(11):2949-61. doi: 10.1128/JB.06820-11. Epub 2012 Mar 30.PMID: 22467788 Free PMC Article Similar articles Select item 305364530.

Influence of growth temperature and lipopolysaccharide o­n hemolytic activity of Serratia marcescens.

Poole K, Braun V.J Bacteriol. 1988 Nov;170(11):5146-52.PMID: 3053645 Free PMC Article Similar articles Select item 1562186831.

Induction of cytokines from polymorphonuclear leukocytes and epithelial cells by ocular isolates of Serratia marcescens.

Hume E, Sack R, Stapleton F, Willcox M.Ocul Immunol Inflamm. 2004 Dec;12(4):287-95.PMID: 15621868 Similar articles Select item 1723716332.

Quorum-sensing regulation of adhesion in Serratia marcescens MG1 is surface dependent.

Labbate M, Zhu H, Thung L, Bandara R, Larsen MR, Willcox MD, Givskov M, Rice SA, Kjelleberg S.J Bacteriol. 2007 Apr;189(7):2702-11. Epub 2007 Jan 19.PMID: 17237163 Free PMC Article Similar articles Select item 834793433.

Activation and secretion of Serratia hemolysin.

Braun V, o­ndraczek R, Hobbie S.Zentralbl Bakteriol. 1993 Apr;278(2-3):306-15. Review.PMID: 8347934 Similar articles Select item 245167934.

Comparison of four hemolysin-producing organisms (Escherichia coli, Serratia marcescens, Aeromonas hydrophila, and Listeria monocytogenes) for release of inflammatory mediators from various cells.

Scheffer J, König W, Braun V, Goebel W.J Clin Microbiol. 1988 Mar;26(3):544-51.PMID: 2451679 Free PMC Article Similar articles Select item 2542226735.

Requirement for Serratia marcescens cytolysin in a murine model of hemorrhagic pneumonia.

González-Juarbe N, Mares CA, Hinojosa CA, Medina JL, Cantwell A, Dube PH, Orihuela CJ, Bergman MA.Infect Immun. 2015 Feb;83(2):614-24. doi: 10.1128/IAI.01822-14. Epub 2014 Nov 24.PMID: 25422267 Free PMC Article Similar articles Select item 752705136.

Salmonella typhimurium induces selective aggregation and internalization of host cell surface proteins during invasion of epithelial cells.

Garcia-del Portillo F, Pucciarelli MG, Jefferies WA, Finlay BB.J Cell Sci. 1994 Jul;107 ( Pt 7):2005-20.PMID: 7527051 Free Article Similar articles Select item 187539737.

Adherence of Serratia marcescens in the pathogenesis of urinary tract infections in diabetic mice.

Obana Y, Shibata K, Nishino T.J Med Microbiol. 1991 Aug;35(2):93-7.PMID: 1875397 Similar articles Select item 1844922638.

Characterization of the Serratia marcescens SdeCDE multidrug efflux pump studied via gene knockout mutagenesis.

Begic S, Worobec EA.Can J Microbiol. 2008 May;54(5):411-6. doi: 10.1139/w08-019. Erratum in: Can J Microbiol. 2009 Sep;55(9):1130-1. PMID: 18449226 Similar articles Select item 1678569439.

Nosocomial outbreak of ceftazidime-resistant Serratia marcescens strains that produce a chromosomal AmpC variant with N235K substitution.

Yatsuyanagi J, Saito S, Konno T, Harata S, Suzuki N, Kato J, Amano K.Jpn J Infect Dis. 2006 Jun;59(3):153-9.PMID: 16785694 Free Article Similar articles Select item 796851140.

Isogenic P-fimbrial deletion mutants of pyelonephritogenic Escherichia coli: the role of alpha Gal(1-4) beta Gal binding in virulence of a wild-type strain.

Mobley HL, Jarvis KG, Elwood JP, Whittle DI, Lockatell CV, Russell RG, Johnson DE, Donnenberg MS, Warren JW.Mol Microbiol. 1993 Oct;10(1):143-55.PMID: 7968511 Similar articles

Detection of virulence factors in Serratia strains isolated from contact lens-associated corneal ulcers.

Pinna A, Usai D, Sechi LA, Carta A, Zanetti S.Acta Ophthalmol. 2011 Jun;89(4):382-7. doi: 10.1111/j.1755-3768.2009.01689.x. Epub 2009 Oct 20.PMID: 19845561 Free Article Similar articles Select item 2495782742.

Serratia marcescens arn, a PhoP-regulated locus necessary for polymyxin B resistance.

Lin QY, Tsai YL, Liu MC, Lin WC, Hsueh PR, Liaw SJ.Antimicrob Agents Chemother. 2014 Sep;58(9):5181-90. doi: 10.1128/AAC.00013-14. Epub 2014 Jun 23.PMID: 24957827 Free PMC Article Similar articles Select item 1767537443.

A Serratia marcescens OxyR homolog mediates surface attachment and biofilm formation.

Shanks RM, Stella NA, Kalivoda EJ, Doe MR, O'Dee DM, Lathrop KL, Guo FL, Nau GJ.J Bacteriol. 2007 Oct;189(20):7262-72. Epub 2007 Aug 3.PMID: 17675374 Free PMC Article Similar articles Select item 1844547944.

A potential acyltransferase regulates swarming in Serratia marcescens.

Soo PC, Horng YT, Fu YH, Lu CC, Lai HC.Biochem Biophys Res Commun. 2008 Jul 4;371(3):462-7. doi: 10.1016/j.bbrc.2008.04.109. Epub 2008 Apr 28.PMID: 18445479 Similar articles Select item 2853629245.

Capsule Production and Glucose Metabolism Dictate Fitness during Serratia marcescens Bacteremia.

Anderson MT, Mitchell LA, Zhao L, Mobley HLT.MBio. 2017 May 23;8(3). pii: e00740-17. doi: 10.1128/mBio.00740-17.PMID: 28536292 Free PMC Article Similar articles Select item 222212046.

Hemolysin as a marker for Serratia.

Ruan Y, Braun V.Arch Microbiol. 1990;154(3):221-5.PMID: 2222120 Similar articles Select item 1038376247.

The haemolysin-secreting ShlB protein of the outer membrane of Serratia marcescens: determination of surface-exposed residues and formation of ion-permeable pores by ShlB mutants in artificial lipid bilayer membranes.

Könninger UW, Hobbie S, Benz R, Braun V.Mol Microbiol. 1999 Jun;32(6):1212-25.PMID: 10383762 Free Article Similar articles Select item 752330448.

Some structures and processes of human epithelial cells involved in uptake of enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 strains.

Oelschlaeger TA, Barrett TJ, Kopecko DJ.Infect Immun. 1994 Nov;62(11):5142-50.PMID: 7523304 Free PMC Article Similar articles Select item 1791987849.

Vibrio cholerae cytolysin is essential for high enterotoxicity and apoptosis induction produced by a cholera toxin gene-negative V. cholerae non-O1, non-O139 strain.

Saka HA, Bidinost C, Sola C, Carranza P, Collino C, Ortiz S, Echenique JR, Bocco JL.Microb Pathog. 2008 Feb;44(2):118-28. Epub 2007 Aug 31.PMID: 17919878 Similar articles Select item 973243750.

The Serratia marcescens hemolysin is secreted but not activated by stable protoplast-type L-forms of Proteus mirabilis.

Sieben S, Hertle R, Gumpert J, Braun V.Arch Microbiol. 1998 Oct;170(4):236-42.PMID: 9732437 Similar articles Select item 1668972251.

The role of quorum sensing mediated developmental traits in the resistance of Serratia marcescens biofilms against protozoan grazing.

Queck SY, Weitere M, Moreno AM, Rice SA, Kjelleberg S.Environ Microbiol. 2006 Jun;8(6):1017-25.PMID: 16689722 Similar articles Select item 1687945452.

Adherence and internalization of Streptococcus gordonii by epithelial cells involves beta1 integrin recognition by SspA and SspB (antigen I/II family) polypeptides.

Nobbs AH, Shearer BH, Drobni M, Jepson MA, Jenkinson HF.Cell Microbiol. 2007 Jan;9(1):65-83. Epub 2006 Jul 31.PMID: 16879454 Similar articles Select item 636983353.

Resistance-plasmid- and protease-independent murine virulence of a multiple-drug-resistant strain of Serratia marcescens.

Traub WH, Spohr M, Bauer D.Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg A. 1983 Dec;256(2):184-95.PMID: 6369833 Similar articles Select item 329020054.

Molecular characterization of the hemolysin determinant of Serratia marcescens.

Poole K, Schiebel E, Braun V.J Bacteriol. 1988 Jul;170(7):3177-88.PMID: 3290200 Free PMC Article Similar articles Select item 1263147755.

Mutations in hns reduce the adherence of Shiga toxin-producing E. coli 091:H21 strain B2F1 to human colonic epithelial cells and increase the production of hemolysin.

Scott ME, Melton-Celsa AR, O'Brien AD.Microb Pathog. 2003 Mar;34(3):155-9.PMID: 12631477 Similar articles Select item 1236640456.

Helicobacter pylori enter and survive within multivesicular vacuoles of epithelial cells.

Amieva MR, Salama NR, Tompkins LS, Falkow S.Cell Microbiol. 2002 Oct;4(10):677-90.PMID: 12366404 Similar articles Select item 2878481757.

Inactivation of the Major Hemolysin Gene Influences Expression of the Nonribosomal Peptide Synthetase Gene swrA in the Insect Pathogen Serratia sp. Strain SCBI.

Petersen LM, LaCourse K, Schöner TA, Bode H, Tisa LS.J Bacteriol. 2017 Oct 3;199(21). pii: e00333-17. doi: 10.1128/JB.00333-17. Print 2017 Nov 1.PMID: 28784817 Free PMC Article Similar articles Select item 1527286758.

Non-encapsulated strains reveal novel insights in invasion and survival of Streptococcus suis in epithelial cells.

Benga L, Goethe R, Rohde M, Valentin-Weigand P.Cell Microbiol. 2004 Sep;6(9):867-81.PMID: 15272867 Similar articles Select item 1633030859.

Outbreaks of Serratia marcescens bacteriuria in a neurosurgical intensive care unit of a tertiary care teaching hospital: a clinical, epidemiologic, and laboratory perspective.

Yoon HJ, Choi JY, Park YS, Kim CO, Kim JM, Yong DE, Lee KW, Song YG.Am J Infect Control. 2005 Dec;33(10):595-601.PMID: 16330308 Similar articles Select item 2799362060.

Characterization of putative virulence factors of Serratia marcescens strain SEN for pathogenesis in Spodoptera litura.

Aggarwal C, Paul S, Tripathi V, Paul B, Khan MA.J Invertebr Pathol. 2017 Feb;143:115-123. doi: 10.1016/j.jip.2016.12.004. Epub 2016 Dec 18.PMID: 27993620 Similar articles

The invasion-associated type III secretion system of Salmonella enterica serovar Typhimurium is necessary for intracellular proliferation and vacuole biogenesis in epithelial cells.

Steele-Mortimer O, Brumell JH, Knodler LA, Méresse S, Lopez A, Finlay BB.Cell Microbiol. 2002 Jan;4(1):43-54.PMID: 11856172Similar articles Select item 3109907362.

Selective blockage of Serratia marcescens ShlA by nickel inhibits the pore forming toxin-mediated phenotypes in eukaryotic cells.

Lazzaro M, Krapf D, García Véscovi E.Cell Microbiol. 2019 May 17:e13045. doi: 10.1111/cmi.13045. [Epub ahead of print]. PMID: 31099073 Similar articles Select item 162916563.

In vitro activation of the Serratia marcescens hemolysin through modification and complementation.

Ondraczek R, Hobbie S, Braun V.J Bacteriol. 1992 Aug;174(15):5086-94.PMID: 1629165 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 1975227864.

Mutational upregulation of a resistance-nodulation-cell division-type multidrug efflux pump, SdeAB, upon exposure to a biocide, cetylpyridinium chloride, and antibiotic resistance in Serratia marcescens.

Maseda H, Hashida Y, Konaka R, Shirai A, Kourai H.Antimicrob Agents Chemother. 2009 Dec;53(12):5230-5. doi: 10.1128/AAC.00631-09. Epub 2009 Sep 14.PMID: 19752278 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 1048419965.

Bacterial invasion of corneal epithelial cells.

Vallas V, Stapleton F, Willcox MD.Aust N Z J Ophthalmol. 1999 Jun-Aug;27(3-4):228-30.PMID: 10484199 Similar articles Select item 1847906966.

The function of SpnR and the inhibitory effects by halogenated furanone o­n quorum sensing in Serratia marcescens AS-1.

Tao Y, Morohoshi T, Kato N, Ikeda T, Zhuang H.Wei Sheng Wu Xue Bao. 2008 Mar;48(3):391-7.PMID: 18479069 Similar articles Select item 1586692667.

The RssAB two-component signal transduction system in Serratia marcescens regulates swarming motility and cell envelope architecture in response to exogenous saturated fatty acids.

Lai HC, Soo PC, Wei JR, Yi WC, Liaw SJ, Horng YT, Lin SM, Ho SW, Swift S, Williams P.J Bacteriol. 2005 May;187(10):3407-14.PMID: 15866926 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 1930301068.

Prodigiosin is not a determinant factor in lysis of Leishmania (Viannia) braziliensis after interaction with Serratia marcescens D-mannose sensitive fimbriae.

Moraes CS, Seabra SH, Albuquerque-Cunha JM, Castro DP, Genta FA, de Souza W, Brazil RP, Garcia ES, Azambuja P.Exp Parasitol. 2009 Jun;122(2):84-90. doi: 10.1016/j.exppara.2009.03.004. Epub 2009 Mar 18.PMID: 19303010 Similar articles Select item 2275983269.

Methods to determine antipathogenic potential of phenolic and flavonoid compounds against urinary pathogen Serratia marcescens.

Annapoorani A, Parameswari R, Pandian SK, Ravi AV.J Microbiol Methods. 2012 Oct;91(1):208-11. doi: 10.1016/j.mimet.2012.06.007. Epub 2012 Jun 30.PMID: 22759832 Similar articles Select item 2261576670.

Serratamolide is a hemolytic factor produced by Serratia marcescens.

Shanks RM, Stella NA, Lahr RM, Wang S, Veverka TI, Kowalski RP, Liu X.PLoS o­ne. 2012;7(5):e36398. doi: 10.1371/journal.pone.0036398. Epub 2012 May 16.PMID: 22615766 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 803987971.

Internalization of Proteus mirabilis by human renal epithelial cells.

Chippendale GR, Warren JW, Trifillis AL, Mobley HL.Infect Immun. 1994 Aug;62(8):3115-21.PMID: 8039879 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 1757036472.

Trypanosoma cruzi: ultrastructural studies of adhesion, lysis and biofilm formation by Serratia marcescens.

Castro DP, Seabra SH, Garcia ES, de Souza W, Azambuja P.Exp Parasitol. 2007 Oct;117(2):201-7. Epub 2007 May 22.PMID: 17570364 Similar articles Select item 1283774173.

An RND-type multidrug efflux pump SdeXY from Serratia marcescens.

Chen J, Kuroda T, Huda MN, Mizushima T, Tsuchiya T.J Antimicrob Chemother. 2003 Aug;52(2):176-9. Epub 2003 Jul 1.PMID: 12837741 Similar articles Select item 1820614274.

Leishmania (Leishmania) chagasi interactions with Serratia marcescens: ultrastructural studies, lysis and carbohydrate effects.

Moraes CS, Seabra SH, Castro DP, Brazil RP, de Souza W, Garcia ES, Azambuja P.Exp Parasitol. 2008 Apr;118(4):561-8. doi: 10.1016/j.exppara.2007.11.015. Epub 2007 Dec 5.PMID: 18206142 Similar articles Select item 1954200175.

Pet secretion, internalization and induction of cell death during infection of epithelial cells by enteroaggregative Escherichia coli.

Betancourt-Sanchez M, Navarro-Garcia F.Microbiology. 2009 Sep;155(Pt 9):2895-906. doi: 10.1099/mic.0.029116-0. Epub 2009 Jun 18.PMID: 19542001 Similar articles Select item 177987676.

Excretion of the Escherichia coli alpha-haemolysin by Serratia marcescens.

Palobart G, Juárez A, Tomas J, Regué M.Microbios. 1991;67(272-273):171-6.PMID: 1779876 Similar articles Select item 269346477.

Passage of Salmonella through polarized epithelial cells: role of the host and bacterium.

Finlay BB, Fry J, Rock EP, Falkow S.J Cell Sci Suppl. 1989;11:99-107. Review.PMID: 2693464 Similar articles Select item 805593678.

Interaction of Serratia marcescens hemolysin (ShlA) with artificial and erythrocyte membranes. Demonstration of the formation of aqueous multistate channels.

Schönherr R, Hilger M, Broer S, Benz R, Braun V.Eur J Biochem. 1994 Jul 15;223(2):655-63.PMID: 8055936 Free ArticleSimilar articles Select item 2248718179.

Inhibition of quorum sensing regulated biofilm formation in Serratia marcescens causing nosocomial infections.

Bakkiyaraj D, Sivasankar C, Pandian SK.Bioorg Med Chem Lett. 2012 May 1;22(9):3089-94. doi: 10.1016/j.bmcl.2012.03.063. Epub 2012 Mar 22.PMID: 22487181 Similar articles Select item 1610143380.

The family of Serratia type pore forming toxins.

Hertle R.Curr Protein Pept Sci. 2005 Aug;6(4):313-25. Review.PMID: 16101433 Similar articles

Two-step fast protein liquid chromatographic purification of the Serratia marcescens hemolysin and peptide mapping with mass spectrometry.

Hertle R, Süssmuth R, Braun V, Jung G.J Chromatogr B Biomed Sci Appl. 2000 Jan 14;737(1-2):13-23.PMID: 10681037 Similar articles Select item 942612482.

Specific phosphatidylethanolamine dependence of Serratia marcescens cytotoxin activity.

Hertle R, Brutsche S, Groeger W, Hobbie S, Koch W, Könninger U, Braun V.Mol Microbiol. 1997 Dec;26(5):853-65.PMID: 9426124 Free ArticleSimilar articles Select item 286840283.

Fimbria-mediated adherence of Serratia marcescens strain US5 to human urinary bladder surface.

Yamamoto T, Ariyoshi A, Amako K.Microbiol Immunol. 1985;29(7):677-81. No abstract available. PMID: 2868402 Free ArticleSimilar articles Select item 266442084.

Integration of the Serratia marcescens haemolysin into human erythrocyte membranes.

Schiebel E, Braun V.Mol Microbiol. 1989 Mar;3(3):445-53.PMID: 2664420 Similar articles Select item 637785785.

[Clinical aspects of urinary tract infection by Serratia marcescens].

Miyakita H, Kawashima T, Kinoshita H, Kawamura N.Hinyokika Kiyo. 1984 Feb;30(2):153-8. Japanese. PMID: 6377857 Free ArticleSimilar articles Select item 2189070586.

The opportunistic pathogen Serratia marcescens utilizes type VI secretion to target bacterial competitors.

Murdoch SL, Trunk K, English G, Fritsch MJ, Pourkarimi E, Coulthurst SJ.J Bacteriol. 2011 Nov;193(21):6057-69. doi: 10.1128/JB.05671-11. Epub 2011 Sep 2.PMID: 21890705 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 370291787.

Bacterial adherence to bladder uroepithelial cells in catheter-associated urinary tract infection.

Daifuku R, Stamm WE.N Engl J Med. 1986 May 8;314(19):1208-13.PMID: 3702917 Similar articles Select item 2738337188.

Pathogenesis of Streptococcus urinary tract infection depends o­n bacterial strain and β-hemolysin/cytolysin that mediates cytotoxicity, cytokine synthesis, inflammation and virulence.

Leclercq SY, Sullivan MJ, Ipe DS, Smith JP, Cripps AW, Ulett GC.Sci Rep. 2016 Jul 7;6:29000. doi: 10.1038/srep29000.PMID: 27383371Free PMC ArticleSimilar articles Select item 147846589.

Serratia marcescens forms a new type of cytolysin.

Braun V, Hobbie S, o­ndraczek R.FEMS Microbiol Lett. 1992 Dec 15;100(1-3):299-305.PMID: 1478465 Similar articles Select item 3041932290.

Quorum quelling efficacy of marine cyclic dipeptide -cyclo(L-leucyl-L-prolyl) against the uropathogen Serratia marcescens.

Gowrishankar S, Pandian SK, Balasubramaniam B, Balamurugan K.Food Chem Toxicol. 2019 Jan;123:326-336. doi: 10.1016/j.fct.2018.11.013. Epub 2018 Nov 9.PMID: 30419322 Similar articles Select item 1120067191.

Postantibiotic effects of gentamicin and netilmicin o­n Serratia marcescens: effects o­n hydrophobicity and motility.

Majtánová L, Majtán V.Folia Microbiol (Praha). 2000;45(1):45-9.PMID: 11200671 Similar articles Select item 1849089492.

Chitinase 3-like-1 enhances bacterial adhesion to colonic epithelial cells through the interaction with bacterial chitin-binding protein.

Kawada M, Chen CC, Arihiro A, Nagatani K, Watanabe T, Mizoguchi E.Lab Invest. 2008 Aug;88(8):883-95. doi: 10.1038/labinvest.2008.47. Epub 2008 May 19.PMID: 18490894 Free ArticleSimilar articles Select item 2339852293.

Phosphate limitation induces the intergeneric inhibition of Pseudomonas aeruginosa by Serratia marcescens isolated from paper machines.

Kuo PA, Kuo CH, Lai YK, Graumann PL, Tu J.FEMS Microbiol Ecol. 2013 Jun;84(3):577-87. doi: 10.1111/1574-6941.12086. Epub 2013 Mar 11.PMID: 23398522 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 2937889294.

CpxR-Dependent Thermoregulation of Serratia marcescens PrtA Metalloprotease Expression and Its Contribution to Bacterial Biofilm Formation.

Bruna RE, Molino MV, Lazzaro M, Mariscotti JF, García Véscovi E.J Bacteriol. 2018 Mar 26;200(8). pii: e00006-18. doi: 10.1128/JB.00006-18. Print 2018 Apr 15.PMID: 29378892 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 2416148495.

ManA is regulated by RssAB signaling and promotes motility in Serratia marcescens.

Soo PC, Horng YT, Chang YL, Tsai WW, Jeng WY, Lu CC, Lai HC.Res Microbiol. 2014 Jan;165(1):21-9. doi: 10.1016/j.resmic.2013.10.005. Epub 2013 Oct 23.PMID: 24161484 Similar articles Select item 1266015296.

Virulence factors of the human opportunistic pathogen Serratia marcescens identified by in vivo screening.

Kurz CL, Chauvet S, Andrès E, Aurouze M, Vallet I, Michel GP, Uh M, Celli J, Filloux A, De Bentzmann S, Steinmetz I, Hoffmann JA, Finlay BB, Gorvel JP, Ferrandon D, Ewbank JJ.EMBO J. 2003 Apr 1;22(7):1451-60.PMID: 12660152 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 928417297.

An Edwardsiella tarda strain containing a mutation in a gene with homology to shlB and hpmB is defective for entry into epithelial cells in culture.

Strauss EJ, Ghori N, Falkow S.Infect Immun. 1997 Sep;65(9):3924-32.PMID: 9284172 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 2636586998.

Putting o­n the brakes: Bacterial impediment of wound healing.

Brothers KM, Stella NA, Hunt KM, Romanowski EG, Liu X, Klarlund JK, Shanks RM.Sci Rep. 2015 Sep 14;5:14003. doi: 10.1038/srep14003.PMID: 26365869 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 2836683799.

SlpE is a calcium-dependent cytotoxic metalloprotease associated with clinical isolates of Serratia marcescens.

Stella NA, Callaghan JD, Zhang L, Brothers KM, Kowalski RP, Huang JJ, Thibodeau PH, Shanks RMQ.Res Microbiol. 2017 Jul - Aug;168(6):567-574. doi: 10.1016/j.resmic.2017.03.006. Epub 2017 Mar 30.PMID: 28366837 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 25939509100.

Identification of SlpB, a Cytotoxic Protease from Serratia marcescens.

Shanks RM, Stella NA, Hunt KM, Brothers KM, Zhang L, Thibodeau PH.Infect Immun. 2015 Jul;83(7):2907-16. doi: 10.1128/IAI.03096-14. Epub 2015 May 4.

PMID: 25939509 Free PMC ArticleSimilar articles

Enterobacterial hemolysins: activation, secretion and pore formation.

Braun V, Schönherr R, Hobbie S.Trends Microbiol. 1993 Sep;1(6):211-6. Review.PMID: 8137117 Similar articles Select item 3893355102.

Hemolytic activity of Serratia marcescens.

Braun V, Günther H, Neuss B, Tautz C.Arch Microbiol. 1985 May;141(4):371-6.PMID: 3893355 Similar articles Select item 10417132103.

Target cell range of Haemophilus ducreyi hemolysin and its involvement in invasion of human epithelial cells.

Wood GE, Dutro SM, Totten PA.Infect Immun. 1999 Aug;67(8):3740-9.PMID: 10417132 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 14688146104.

Activation of Serratia marcescens hemolysin through a conformational change.

Walker G, Hertle R, Braun V.Infect Immun. 2004 Jan;72(1):611-4.PMID: 14688146 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 25577256105.

Virulence factors contributing to invasive activities of Serratia grimesii and Serratia proteamaculans.

Tsaplina O, Bozhokina E, Mardanova A, Khaitlina S.Arch Microbiol. 2015 Apr;197(3):481-8. doi: 10.1007/s00203-014-1079-7. Epub 2015 Jan 11.PMID: 25577256 Similar articles Select item 28792661106.

Multi-effect of the water-soluble Moringa oleifera lectin against Serratia marcescens and Bacillus sp.: antibacterial, antibiofilm and anti-adhesive properties.

Moura MC, Trentin DS, Napoleão TH, Primon-Barros M, Xavier AS, Carneiro NP, Paiva PMG, Macedo AJ, Coelho LCBB.J Appl Microbiol. 2017 Oct;123(4):861-874. doi: 10.1111/jam.13556. Epub 2017 Sep 11.PMID: 28792661 Similar articles Select item 3045093107.

Increased cell surface hydrophobicity of a Serratia marcescens NS 38 mutant lacking wetting activity.

Bar-Ness R, Avrahamy N, Matsuyama T, Rosenberg M.J Bacteriol. 1988 Sep;170(9):4361-4.PMID: 3045093 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 26896140108.

Mechanisms of Bacterial (Serratia marcescens) Attachment to, Migration along, and Killing of Fungal Hyphae.

Hover T, Maya T, Ron S, Sandovsky H, Shadkchan Y, Kijner N, Mitiagin Y, Fichtman B, Harel A, Shanks RM, Bruna RE, García-Véscovi E, Osherov N.Appl Environ Microbiol. 2016 Apr 18;82(9):2585-94. doi: 10.1128/AEM.04070-15. Print 2016 May.PMID: 26896140 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 18718529109.

Catabolite repression control of flagellum production by Serratia marcescens.

Stella NA, Kalivoda EJ, O'Dee DM, Nau GJ, Shanks RM.Res Microbiol. 2008 Sep-Oct;159(7-8):562-8. doi: 10.1016/j.resmic.2008.07.003. Epub 2008 Jul 31.PMID: 18718529 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 24983533110.

Interactions between the tropical sea anemone Aiptasia pallida and Serratia marcescens, an opportunistic pathogen of corals.

Krediet CJ, Meyer JL, Gimbrone N, Yanong R, Berzins I, Alagely A, Castro H, Ritchie KB, Paul VJ, Teplitski M.Environ Microbiol Rep. 2014 Jun;6(3):287-92. doi: 10.1111/1758-2229.12151. Epub 2014 Mar 25.PMID:4983533Similar articles Select item 12640500111.

Biological activity of Serratia marcescens cytotoxin.

Carbonell GV, Amorim CR, Furumura MT, Darini AL, Fonseca BA, Yano T.Braz J Med Biol Res. 2003 Mar;36(3):351-9. Epub 2003 Mar 7.PMID: 12640500 Free ArticleSimilar articles Select item 8566711112.

Association of colony variation in Serratia marcescens with the differential expression of protease and type 1 fimbriae.

Goluszko P, Nowicki B, Goluszko E, Nowicki S, Kaul A, Pham T.FEMS Microbiol Lett. 1995 Nov 1;133(1-2):41-5.PMID: 8566711 Similar articles Select item 21033584113.

Cytotoxic activity of Serratia marcescens clinical isolates.

Krzymińska S, Raczkowska M, Kaznowski A.Pol J Microbiol. 2010;59(3):201-5.PMID: 21033584 Free ArticleSimilar articles Select item 24398686114.

Serratia marcescens suppresses host cellular immunity via the production of an adhesion-inhibitory factor against immunosurveillance cells.

Ishii K, Adachi T, Hamamoto H, Sekimizu K.J Biol Chem. 2014 Feb 28;289(9):5876-88. doi: 10.1074/jbc.M113.544536. Epub 2014 Jan 7.PMID: 24398686 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 11854191115.

Characterization of a cytotoxic factor in culture filtrates of Serratia marcescens.

Marty KB, Williams CL, Guynn LJ, Benedik MJ, Blanke SR.Infect Immun. 2002 Mar;70(3):1121-8.PMID: 11854191 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 12452128116.

Purification & characterisation of haemolysin from Serratia marcescens B-91.

Tiwari RP, Singh J, Grewal JS, Grover V, Gupta N.Indian J Med Res. 2000 Nov;112:186-90.PMID: 12452128Similar articles Select item 3528499117.

A survey of potential virulence factors in clinical and environmental isolates of Serratia marcescens.

Franczek SP, Williams RP, Hull SI.J Med Microbiol. 1986 Sep;22(2):151-6.PMID: 3528499 Similar articles Select item 27555079118.

An antimicrobial protein of the Riptortus pedestris salivary gland was cleaved by a virulence factor of Serratia marcescens.

Lee DJ, Lee JB, Jang HA, Ferrandon D, Lee BL.Dev Comp Immunol. 2017 Feb;67:427-433. doi: 10.1016/j.dci.2016.08.009. Epub 2016 Aug 20.PMID:27555079Similar articles Select item 15259775119.

Proteolytic activity in Serratia marcescens clinical isolates.

Coria-Jiménez R, Zárate-Aquino C, Ponce-Ponce O.Folia Microbiol (Praha). 2004;49(3):321-6.PMID: 15259775 Similar articles Select item 12483481120.

Effects of anti-odor automobile air-conditioning system products o­n adherence of Serratia marcescens to aluminum.

Drago GK, Simmons RB, Price DL, Crow SA, Ahearn DG.J Ind Microbiol Biotechnol. 2002 Dec;29(6):373-5.PMID: 12483481 Similar articles

Enterobacterial hemolysins: activation, secretion and pore formation.

Braun V, Schönherr R, Hobbie S.Trends Microbiol. 1993 Sep;1(6):211-6. Review.PMID: 8137117 Similar articles Select item 3893355102.

Hemolytic activity of Serratia marcescens.

Braun V, Günther H, Neuss B, Tautz C.Arch Microbiol. 1985 May;141(4):371-6.PMID: 3893355 Similar articles Select item 10417132103.

Target cell range of Haemophilus ducreyi hemolysin and its involvement in invasion of human epithelial cells.

Wood GE, Dutro SM, Totten PA.Infect Immun. 1999 Aug;67(8):3740-9.PMID: 10417132 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 14688146104.

Activation of Serratia marcescens hemolysin through a conformational change.

Walker G, Hertle R, Braun V.Infect Immun. 2004 Jan;72(1):611-4.PMID: 14688146 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 25577256105.

Virulence factors contributing to invasive activities of Serratia grimesii and Serratia proteamaculans.

Tsaplina O, Bozhokina E, Mardanova A, Khaitlina S.Arch Microbiol. 2015 Apr;197(3):481-8. doi: 10.1007/s00203-014-1079-7. Epub 2015 Jan 11.PMID: 25577256 Similar articles Select item 28792661106.

Multi-effect of the water-soluble Moringa oleifera lectin against Serratia marcescens and Bacillus sp.: antibacterial, antibiofilm and anti-adhesive properties.

Moura MC, Trentin DS, Napoleão TH, Primon-Barros M, Xavier AS, Carneiro NP, Paiva PMG, Macedo AJ, Coelho LCBB.J Appl Microbiol. 2017 Oct;123(4):861-874. doi: 10.1111/jam.13556. Epub 2017 Sep 11.PMID: 28792661 Similar articles Select item 3045093107.

Increased cell surface hydrophobicity of a Serratia marcescens NS 38 mutant lacking wetting activity.

Bar-Ness R, Avrahamy N, Matsuyama T, Rosenberg M.J Bacteriol. 1988 Sep;170(9):4361-4.PMID: 3045093 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 26896140108.

Mechanisms of Bacterial (Serratia marcescens) Attachment to, Migration along, and Killing of Fungal Hyphae.

Hover T, Maya T, Ron S, Sandovsky H, Shadkchan Y, Kijner N, Mitiagin Y, Fichtman B, Harel A, Shanks RM, Bruna RE, García-Véscovi E, Osherov N.Appl Environ Microbiol. 2016 Apr 18;82(9):2585-94. doi: 10.1128/AEM.04070-15. Print 2016 May. PMID: 26896140 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 18718529109.

Catabolite repression control of flagellum production by Serratia marcescens.

Stella NA, Kalivoda EJ, O'Dee DM, Nau GJ, Shanks RM.Res Microbiol. 2008 Sep-Oct;159(7-8):562-8. doi: 10.1016/j.resmic.2008.07.003. Epub 2008 Jul 31.PMID: 18718529 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 24983533110.

Interactions between the tropical sea anemone Aiptasia pallida and Serratia marcescens, an opportunistic pathogen of corals.

Krediet CJ, Meyer JL, Gimbrone N, Yanong R, Berzins I, Alagely A, Castro H, Ritchie KB, Paul VJ, Teplitski M.Environ Microbiol Rep. 2014 Jun;6(3):287-92. doi: 10.1111/1758-2229.12151. Epub 2014 Mar 25.PMID: 24983533 Similar articles Select item 12640500111.

Biological activity of Serratia marcescens cytotoxin.

Carbonell GV, Amorim CR, Furumura MT, Darini AL, Fonseca BA, Yano T.Braz J Med Biol Res. 2003 Mar;36(3):351-9. Epub 2003 Mar 7.PMID: 12640500 Free ArticleSimilar articles Select item 8566711112.

Association of colony variation in Serratia marcescens with the differential expression of protease and type 1 fimbriae.

Goluszko P, Nowicki B, Goluszko E, Nowicki S, Kaul A, Pham T.FEMS Microbiol Lett. 1995 Nov 1;133(1-2):41-5.PMID: 8566711 Similar articles Select item 21033584113.

Cytotoxic activity of Serratia marcescens clinical isolates.

Krzymińska S, Raczkowska M, Kaznowski A.Pol J Microbiol. 2010;59(3):201-5.PMID: 21033584Free ArticleSimilar articles Select item 24398686114.

Serratia marcescens suppresses host cellular immunity via the production of an adhesion-inhibitory factor against immunosurveillance cells.

Ishii K, Adachi T, Hamamoto H, Sekimizu K.J Biol Chem. 2014 Feb 28;289(9):5876-88. doi: 10.1074/jbc.M113.544536. Epub 2014 Jan 7.PMID: 24398686 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 11854191115.

Characterization of a cytotoxic factor in culture filtrates of Serratia marcescens.

Marty KB, Williams CL, Guynn LJ, Benedik MJ, Blanke SR.Infect Immun. 2002 Mar;70(3):1121-8.PMID: 11854191 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 12452128116.

Purification & characterisation of haemolysin from Serratia marcescens B-91.

Tiwari RP, Singh J, Grewal JS, Grover V, Gupta N.Indian J Med Res. 2000 Nov;112:186-90.PMID: 12452128 Similar articles Select item 3528499117.

A survey of potential virulence factors in clinical and environmental isolates of Serratia marcescens.

Franczek SP, Williams RP, Hull SI.J Med Microbiol. 1986 Sep;22(2):151-6.PMID: 3528499 Similar articles Select item 27555079118.

An antimicrobial protein of the Riptortus pedestris salivary gland was cleaved by a virulence factor of Serratia marcescens.

Lee DJ, Lee JB, Jang HA, Ferrandon D, Lee BL.Dev Comp Immunol. 2017 Feb;67:427-433. doi: 10.1016/j.dci.2016.08.009. Epub 2016 Aug 20.PMID: 27555079 Similar articles Select item 15259775119.

Proteolytic activity in Serratia marcescens clinical isolates.

Coria-Jiménez R, Zárate-Aquino C, Ponce-Ponce O.Folia Microbiol (Praha). 2004;49(3):321-6.PMID: 15259775 Similar articles Select item 12483481120.

Effects of anti-odor automobile air-conditioning system products o­n adherence of Serratia marcescens to aluminum.

Drago GK, Simmons RB, Price DL, Crow SA, Ahearn DG.

J Ind Microbiol Biotechnol. 2002 Dec;29(6):373-5.

PMID: 12483481 Similar articles

Enterocyte Purge and Rapid Recovery Is a Resilience Reaction of the Gut Epithelium to Pore-Forming Toxin Attack.

Lee KZ, Lestradet M, Socha C, Schirmeier S, Schmitz A, Spenlé C, Lefebvre O, Keime C, Yamba WM, Bou Aoun R, Liegeois S, Schwab Y, Simon-Assmann P, Dalle F, Ferrandon D.Cell Host Microbe. 2016 Dec 14;20(6):716-730. doi: 10.1016/j.chom.2016.10.010. Epub 2016 Nov 23.PMID: 27889464 Free ArticleSimilar articles Select item 26159777142.

Risk Assessment for the Spread of Serratia marcescens Within Dental-Unit Waterline Systems Using Vermamoeba vermiformis.

Lal S, Singhrao SK, Achilles-Day UE, Morton LH, Pearce M, Crean S.Curr Microbiol. 2015 Oct;71(4):434-42. doi: 10.1007/s00284-015-0872-0. Epub 2015 Jul 10.PMID: 26159777 Similar articles Select item 27301126143.

[Effect of Mutations in Extracellular Nuclease o­n the Characteristics of the Pigmented and Nonpigmented Serratia marcescens Strains].

Nizamutdinova EKh, Shirshikova TV, Mardanova AM, Sharipova MR, Bogomol'naya LM.Mikrobiologiia. 2016 Jan-Feb;85(1):36-41. Russian. PMID: 27301126 Similar articles Select item 1987028144.

Penetration and replication of Edwardsiella spp. in HEp-2 cells.

Janda JM, Abbott SL, Oshiro LS.Infect Immun. 1991 Jan;59(1):154-61.PMID: 1987028 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 30799619145.

Purification and Characterization of a Secretory Alkaline Metalloprotease with Highly Potent Antiviral Activity from Serratia marcescens Strain S3.

Qin Y, Wang J, Wang F, Shen L, Zhou H, Sun H, Hao K, Song L, Zhou Z, Zhang C, Wu Y, Yang J.J Agric Food Chem. 2019 Mar 20;67(11):3168-3178. doi: 10.1021/acs.jafc.8b06909. Epub 2019 Mar 8.PMID: 30799619 Similar articles Select item 7032422146.

Prolonged survival of Serratia marcescens in chlorhexidine.

Marrie TJ, Costerton JW.Appl Environ Microbiol. 1981 Dec;42(6):1093-102.PMID: 7032422 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 11083790147.

Capsule impedes adhesion to and invasion of epithelial cells by Klebsiella pneumoniae.

Sahly H, Podschun R, Oelschlaeger TA, Greiwe M, Parolis H, Hasty D, Kekow J, Ullmann U, Ofek I, Sela S.Infect Immun. 2000 Dec;68(12):6744-9.PMID: 11083790 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 3906492148.

The serratial 56K protease as a major pathogenic factor in serratial keratitis. Clinical and experimental study.

Kamata R, Matsumoto K, Okamura R, Yamamoto T, Maeda H.Ophthalmology. 1985 Oct;92(10):1452-9.PMID: 3906492 Similar articles Select item 28916147149.

Microbial associates of the southern mole cricket (Scapteriscus borellii) are highly pathogenic.

Aryal SK, Carter-House D, Stajich JE, Dillman AR.J Invertebr Pathol. 2017 Nov;150:54-62. doi: 10.1016/j.jip.2017.09.008. Epub 2017 Sep 12.PMID: 28916147 Similar articles Select item 25353826150.

Analytical modeling and experimental characterization of chemotaxis in Serratia marcescens.

Zhuang J, Wei G, Wright Carlsen R, Edwards MR, Marculescu R, Bogdan P, Sitti M.Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 2014 May;89(5):052704. Epub 2014 May 12.PMID: 25353826 Similar articles Select item 27978428151.

Pore-Forming Toxins Trigger the Purge.

Bonfini A, Buchon N.Cell Host Microbe. 2016 Dec 14;20(6):693-694. doi: 10.1016/j.chom.2016.11.006.PMID: 27978428 Free ArticleSimilar articles Select item 2699331152.

Putative role of a 70 kDa outer-surface protein in promoting cell-surface hydrophobicity of Serratia marcescens RZ.

Bar-Ness R, Rosenberg M.J Gen Microbiol. 1989 Aug;135(8):2277-81.PMID: 2699331 Similar articles Select item 13896331153.

Frequent human isolation of Serratia marcescens. Bacteriological and pathogenicity studies of twelve strains of S. marcescens recovered from nine patients during a six-month period.

GALE D, SONNENWIRTH AC.Arch Intern Med. 1962 Apr;109:414-21. No abstract available. PMID: 13896331 Similar articles Select item 26730335154.

The inhibitory effect of a Lactobacillus acidophilus derived biosurfactant o­n biofilm producer Serratia marcescens.

Shokouhfard M, Kermanshahi RK, Shahandashti RV, Feizabadi MM, Teimourian S.Iran J Basic Med Sci. 2015 Oct;18(10):1001-7.PMID: 26730335 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 24094344155.

Fluctuating temperature leads to evolution of thermal generalism and preadaptation to novel environments.

Ketola T, Mikonranta L, Zhang J, Saarinen K, Ormälä AM, Friman VP, Mappes J, Laakso J.Evolution. 2013 Oct;67(10):2936-44. doi: 10.1111/evo.12148. Epub 2013 May 22.PMID: 24094344 Similar articles Select item 24879920156.

Optimized production of Serratia marcescens B742 mutants for preparing chitin from shrimp shells powders.

Zhang H, Fang J, Deng Y, Zhao Y.Int J Biol Macromol. 2014 Aug;69:319-28. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2014.05.058. Epub 2014 May 28.PMID: 24879920 Similar articles Select item 28567147157.

Ozone Sensitivity and Catalase Activity in Pigmented and Non-Pigmented Strains of Serratia Marcescens.

de o­ndarza J.Open Microbiol J. 2017 Mar 31;11:12-22. doi: 10.2174/1874285801711010012. eCollection 2017.PMID: 28567147 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 10948168158.

Staphylococcus aureus RN6390 replicates and induces apoptosis in a pulmonary epithelial cell line.

Kahl BC, Goulian M, van Wamel W, Herrmann M, Simon SM, Kaplan G, Peters G, Cheung AL.Infect Immun. 2000 Sep;68(9):5385-92.PMID: 10948168 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 24031610159.

Characterization and comparison of serratia marcescens isolated from edible cactus and from silkworm for virulence potential and chitosan susceptibility.

Li B, Yu R, Liu B, Tang Q, Zhang G, Wang Y, Xie G, Sun G.Braz J Microbiol. 2011 Jan;42(1):96-104. doi: 10.1590/S1517-83822011000100013.PMID: 24031610 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 14990512160.

Moving fluid with bacterial carpets.

Darnton N, Turner L, Breuer K, Berg HC.Biophys J. 2004 Mar;86(3):1863-70.PMID: 14990512 Free PMC ArticleSimilar articles

Preservation of Serratia marcescens by high-vacuum lyophilization.

Dewald RR.Appl Microbiol. 1966 Jul;14(4):561-7.PMID: 5332950 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 27166685162.

Evolution of bacterial life-history traits is sensitive to community structure.

Ketola T, Mikonranta L, Mappes J.Evolution. 2016 Jun;70(6):1334-41. doi: 10.1111/evo.12947. Epub 2016 Jun 8.PMID: 27166685 Similar articles Select item 13906992163.

Selection of thermostable Serratia marcescens from logarithmic-phase cultures as a means for inducing synchronous growth.

HESS GE, SHON M.J Bacteriol. 1962 Apr;83:781-4.PMID: 13906992 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 4921574164.

Serratia marcescens endocarditis.

[No authors listed]. JAMA. 1970 Dec 21;214(12):2185. No abstract available. PMID: 4921574Similar articles Select item 24376741165.

Collective motion of spherical bacteria.

Rabani A, Ariel G, Be'er A.PLoS o­ne. 2013 Dec 20;8(12):e83760. doi: 10.1371/journal.pone.0083760. eCollection 2013.PMID: 24376741 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 21020485166.

Cytological effects o­n tumors of a polysaccharide from S. marcescens culture filtrate.

DILLER IC.Anat Rec. 1946 Mar;94:345. No abstract available. PMID: 21020485 Similar articles Select item 5330269167.

Contraindication for use of Serratia marcescens as tracer organisms in research.

Thayer HH.J Dent Res. 1966 May-Jun;45(3):853-5. No abstract available. PMID: 5330269 Similar articles Select item 14801237168.

[Experimental investigations o­n the bacterial species Serratia marcescens. II. Hemolytic power].

SAVIO L.Boll Soc Ital Biol Sper. 1950 Jun;26(6):875-6. Undetermined Language. No abstract available. PMID: 14801237 Similar articles Select item 23042169169.

Influence of temperature o­n the physiology and virulence of the insect pathogen Serratia sp. Strain SCBI.

Petersen LM, Tisa LS.Appl Environ Microbiol. 2012 Dec;78(24):8840-4. doi: 10.1128/AEM.02580-12. Epub 2012 Oct 5.PMID: 23042169 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 5319449170.

Lung abscess caused by nonchromogenic Serratia marcescens.

Elston HR, Magnuson CW.Am Rev Respir Dis. 1965 Oct;92(4):624-31. No abstract available. PMID: 5319449 Similar articles Select item 5333602171.

Kinetic studies o­n the destructive action of oxygen o­n lyophilized Serratia marcescens.

Dewald RR.Appl Microbiol. 1966 Jul;14(4):568-72.PMID: 5333602 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 6453069172.

Serratia marcescens osteomyelitis.

Burgener FA, Hamlin DJ.Rofo. 1981 Apr;134(4):459-61. No abstract available. PMID: 6453069 Similar articles Select item 4180555173.

Hawk or dove?

Ringrose RE, Rhoades ER.Lancet. 1969 Apr 26;1(7600):891. No abstract available. PMID: 4180555 Similar articles Select item 17803079174.

Molecular identification of the biowarfare simulant Serratia marcescens from a 50-year-old munition buried at Fort Detrick, Maryland.

Whitehouse CA, Baldwin C, Wasieloski L, Kondig J, Scherer J.Mil Med. 2007 Aug;172(8):860-3.PMID: 17803079 Similar articles Select item 29627505175.

Genome analysis of urease positive Serratia marcescens, co-producing SRT-2 and AAC(6')-Ic with multidrug efflux pumps for antimicrobial resistance.

Srinivasan VB, Rajamohan G.Genomics. 2018 Apr 5. pii: S0888-7543(18)30209-X. doi: 10.1016/j.ygeno.2018.04.001. [Epub ahead of print]. PMID: 29627505 Similar articles Select item 30560867176.

The propagation of active-passive interfaces in bacterial swarms.

Patteson AE, Gopinath A, Arratia PE.

Nat Commun. 2018 Dec 18;9(1):5373. doi: 10.1038/s41467-018-07781-y.

PMID: 30560867 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 15421953177.

The effect of surface active agents o­n color variation in aging populations of Serratia marcescens.

BUNTING MI.J Bacteriol. 1950 Feb;59(2):241-50. No abstract available. PMID: 15421953 Free PMC ArticleSimilar articles Select item 8895799178.

Hydrophobic interactions as a basis for interfering with microbial adhesion.

Rosenberg M, Bar-Ness Greenstein R, Barki M, Goldberg S.Adv Exp Med Biol. 1996;408:241-8. Review. No abstract available. PMID: 8895799 Similar articles Select item 4178988179.

Hawk or dove?

[No authors listed]. Lancet. 1969 Feb 8;1(7589):296-7. No abstract available. PMID: 4178988 Similar articles Select item 14161174180.

Notes from the national collection of type cultures. 2.

STEEL KJ.Mon Bull Minist Health Public Health Lab Serv. 1964 May;23:86-8. No abstract available. PMID: 14161174 Similar articles

Ngày 31/05/2019
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích