Home TRANG CHỦ Thứ 7, ngày 25/06/2022
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 6 9 8 8 4 5 5
Số người đang truy cập
2 7 0
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu . Ảnh: Thanh Sơn.
Bộ Y tế triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngành y tế năm 2010

Ngày 5/2//2010, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã phê duyệt Kế hoạch số 112/KH-BYT triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của ngành y tế trong năm 2010 với các nội dung chính như sau.

Mục đích cuộc vận động nhằm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng các địa phương, đơn vị đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2010, trong đó có việc tổ chức đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện cuộc vận động thời gian qua và đưa cuộc vận dộng năm nay lên một bước mới, tạo không khí phấn khởi trong toàn ngành y tế hướng tới Đại hội Đảng XI, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành là “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành y tế tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch về đạo đức lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm trong khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, củng cố mạng lưới y tế cơ sở; cung cấp thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Trên cơ sở kế hoạch chung của toàn ngành, Bộ Y tế yêu cầu mỗi địa phương, đơn vị căn cứ vào kế hoạch của cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch cụ thể; gắn cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động là một nội dung trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp.Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành y tế quán triệt rõ ý nghĩa, nội dung chủ đề học tập trong năm 2010; vận dụng thiết tực nội dung chủ đề học tập với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực công tác trong ngành để liên hệ sát thực, sâu rộng, thiết thực, đạt chất lượng hiệu quả, tránh chung chung hình thức. Tiếp tục thực hiện đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, chú trọng chất lượng từng hoạt động, phát huy tính sáng tạo của mỗi địa phương, đơn vị và hình thức triển khai phù hợp đã và đang tiến hành ở mỗi địa phương, đơn vị.

 
 
Về nội dung triển khai thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cuộc vận động gắn liền với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 kết hợp với biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức văn minh” gắn liền với công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng các cấp. Để triển khai thực hiện các nội dung này Bộ Y tế cũng nêu rõ các địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động cụ thể thiết thực căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tiếp tục tuyên truyền về tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy cuộc vận động cả chiều rộng và chiều sâu; các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông trong toàn ngành xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiến hành thường xuyên, liên tục. Báo cáo cấp ủy trực tiếp, tổ chức đợt học tập trong toàn ngành về chủ đề trong năm 2010 gắn với quá trình chuẩn bị đại hội đảng tại địa phương, đơn vị; thời gian học tập tại các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Y tế xong trước ngày 30/4/2010.

Về hình thức tiến hành tổ chức để tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong toàn ngành nghe giới thiệu chủ đề trên; cơ quan, đơn vị thảo luận dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở; trong quá trình học tập, có thảo luận và liên hệ thực tiễn theo chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực công tác; sau đó từng tập thể, cá nhân căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức của cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung tiếp tục tập trung vào việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, 12 điều y đức, Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.

Để việc liên hệ có hiệu quả theo chủ đề năm 2010, Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Y tế cũng hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế xây dựng các tiêu chí đạo đức theo chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác như lĩnh vực khám chữa bệnh; lĩnh vực y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm; hệ thống y tế cơ sở; lĩnh vực đào tạo & nghiên cứu khoa học; lĩnh vực y học cổ truyền; lĩnh vực dược, vật tư, trang thiết bị y tế; lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình & sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Triển khai việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống đào tạo của ngành y tế căn cứ vào tài liệu chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & đào tạo; đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí trong ngành y tế về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xét chọn, tặng thưởng và tổ chức biểu diễn các tiết mục xuất sắc. Tổ chức giao ban kết hợp với kiểm tra định kỳ thực hiện cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị; Ban chỉ đạo cuộc vận động ngành y tế xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra và tham dự với Ban chỉ đạo cuộc vận động của địa phương, đơn vị nhằm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và trao đổi hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khaqi cuộc vận động; Ban chỉ đạo cuộc vận động của các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo cuộc vận động ngành y tế. Tổ chức tổng kết năm 2010, sơ kết 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động trong những năm tiếp theo và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Y tế.

Về việc tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Y tế giao cho Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cuộc vận động ngành y tế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp tại địa phương, đơn vị và các cơ quan có liên quan; có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả việc thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban chỉ đạo cuộc vận động ngành y tế. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Dân số & kế hoạch hóa gia đình, cơ quan đại diện Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị theo từng lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền quản lý. Sở Y tế các tỉnh/thành phố, tổ chức y tế các bộ/ngành có trách nhiệm báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp, phối hợp với cấp ủy địa phương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động theo đúng mục tiêu của Ban chỉ đạo Trung ương và của ngành y tế. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

Về kinh phí thực hiện Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ dự toán tìm nguồn kinh phí phục vụ công tác tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động trong năm 2010. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế dự toán kinh phí triển khai thực hiện cuộc vận động trong năm 2010 báo cáo Vụ Kế hoạch tài chính để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế xây dựng kế hoạch năm 2010 báo cáo cấp có thẩm quyền dự toán kinh phí để thực hiện cuộc vận động.

 

 

Ngày 24/03/2010
TS. Triệu Nguyên Trung
(Theo Kế hoạch triển khai cuộc vận động của ngành y tế)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích