Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 03/03/2021
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Finance & Retail Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Đảng
Công đoàn-Nữ công
Đoàn thanh niên
Thể thao-Văn nghệ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 3 2 8 5 6 5 3
Số người đang truy cập
9 4
 Hoạt động Đảng & Đoàn thể Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
TS. Triệu Nguyên Trung Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009
Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009

Ngày 20/8/2009, Đảng ủy và Ban Giám đốc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-côn trùng Quy Nhơn đã tổ chức triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 với chủ đề “Tư tưởng vàtấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

 
         Cuộc vận được tổ chức trọng thể với sự có mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong Viện. Triển khai Cuộc vận động, TS. Triệu Nguyên Trung-Phó Bí thư Đảng ủy-Viện trưởng đã quán triệt và truyền đạt nội dung học tập chủ đề “Tư tưởng vàtấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” , TS. Nguyễn Văn chương-Phó viện trưởng-Chủ tịch Công đoàn đã thay mặt cho Ban chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức các đơn vị sự nghiệp ngành y tế gắn liền với cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,40 năm thực hiện Di chúc Bác và truyền đạt chỉ đạo của Công đoàn cấp trên về âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Cũng trong cuộc vận động này toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên và người lao động trong Viện đã thống nhất ủng hộ một ngày lương để ủng hộ Kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng người nghèo” do Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh Bình Định phát động.

Nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn

Cơ sở triển khai thực hiện

Theo kế hoạch số 02 KH/BCĐ ngày 26/5/2009 của Ban chỉ đạo cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Tỉnh ủy Bình Định.

Theo kế hoạch số 09 KH/BCĐ ngày 8/6/2009 của Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Dân chính Đảng.

Theo Kế hoạch số 58/KH-BYT ngày 22/1/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tổ chức thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngành y tế năm 2009.

Nội dung triển khai thực hiện

Triển khai học tập trong cán bộ viên chức, đảng viên và quần chúng về “Tư tưởng vàtấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác.

Trong quá trình học tập, có thảo luận, liên hệ thực tiễn về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân với nhiệm vụ của ngành y tế, đề ra tiêu chuẩn đạo đức, chương trình hành động cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung này.

 

Toàn thể cán bộ công nhân viên chức Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng
Quy Nhơn hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2009

Sau đó từng tập thể, cá nhân căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức của cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề trên một cách chi tiết, phù hợp thực tế, tránh tình trạng hình thức, mang tính khẩu hiệu, chung chung, sáo rỗng. Nội dung này cần tập trung vào việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, 12 điều y đức, Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.

Để việc liên hệ có hiệu quả với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong ngành y tế cần xây dựng các tiêu chí đạo đức theo từng lĩnh vực công tác như sau:

-Lĩnh vực khám, chữa bệnh;

-Lĩnh vực y tế dự phòng;

-Lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Mục đích

Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc nội dung tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương Þ tuyên truyền rộng rãi cán bộ viên chức, đảng viên; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ viên chức, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo ra ngày cành nhiều những mô hình tốt, những điển hình tiến tiến, tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập, trao đổi, thảo luận Þ nhiệm vụ cụ thể để làm theo tấm gương của Bác. Tuyên truyền sâu rộng và vận động cán bộ viên chức, đảng viên ngành y tế tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan , đơn vị trong sạch về đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, củng cố màng lưới y tế cơ sở, cung cấp thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế; nâng cao sức khỏe cho nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống và các tệ nạn khác trong ngành y tế góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Þ chọn cá nhân xuất sắc dự tọa đàm của Đảng cấp trên tổ chức.

Yêu cầu

Tổ chức cho cán bộ viên chức, đảng viên và người lao động học tập quán triệt “Tư tưởng vàtấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Vận dụng thiết thực nội dung chủ đề học tập với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực công tác trong ngành để liên hệ sát thực, sâu rộng và thiết thực; đạt chất lượng, hiệu quả, tránh chung chung, hình thức.

Kết hợp nội dung cuộc vận động với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, công tác chính trị, tư tưởng và giáo dục y đức trong ngành y tế, Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế Þ đề ra hướng phấn đấu Þ viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nội dung cụ thể đối với công việc của từng cá nhân, thời gian thực hiện).

Các khoa/phòng, chi bộ họp góp ý vào bản đăng ký của cá nhân; đồng thời đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị mình.

Kế hoạch triển khai

 

 TS. Nguyễn Văn chương-Phó viện trưởng-Chủ tịch Công
đoàn đã thay mặt cho Ban chỉ đạo đánh giá kết
quả thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức các
đơn vị sự nghiệp ngành y tế gắn liền với cuộc vận động
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,

-20/8/2009: học tập quán triệt

-20/8-10/9/2009: cá nhân nghiên cứu và hoàn thành bản đăng ký phấn đấu

-11/9/2009: các khoa, phòng, chi bộ họp thông qua các bản đăng ký

-14/9/2009: nộp về văn phòng Đảng ủy

-15/9-25/9/2009: Cơ quan, Đảng ủy tổng hợp, đăng ký với Đảng cấp trên về hướng phấn đấu của đơn vị.

-Sinh hoạt khoa/phòng, chi bộ hàng tháng cần gắn liền với đánh giá việc thực hiện bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạ đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Sự cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Trách nhiệm là gì

Là phần việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo cương vị, chức trách của mình; con người có bao nhiêu vị trí, vai trò, chức năng trong các mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu trách nhiệm. Đó là trách nhiệm thành viên của mỗi người:

-Trong quan hệ đối với gia đình Þ hài hòa (việc chung và riêng)

-Trách nhiệm đối với cộng đồng, tổ chức, xã hội Þ phục vụ nhân dân

-Trách nhiệm công dân trong quan hệ đất nước Þ trung thành

-Trách nhiệm là một khái niệm kép, vừa thuộc phạm trù đạo đức, vừa thuộc phạm trù pháp luật:

-Có trách nhiệm chỉ chịu sự phán xét của dư luận, đạo đức;

-Có trách nhiệm ngoài sự phán xét của dư luận, đạo đưc còn chịu sự xét xử của pháp luật (đánh chết tiếp thị bia của kế toán Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy-tỉnh Kon Tum).

-Trách nhiệm của cán bộ viên chức, đảng viên chịu sự phán xét của cả dư luận, đạo đức, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó việc nhận thức đúng đắn, tự giác thực hiện có vai trò quan trọng.

Ý thức trách nhiệm là sự nhận thức (nông, sâu, đầy đủ hay chưa đầy đủ) về nghĩa vụ phải hoàn thành trong mối quan hệ nhất định:

-Ngược lại với ý thức trách nhiệm là thái độ vô trách nhiệm

-Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trách nhiệm của mỗi người trong các mối quan hệ, nhưng nhấn mạnh trước hết là trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân (Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định)

-Trong 3 trách nhiệm trước hết cần có ý thức trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân để làm thật tốt rồi mới đem kết quả đó báo cáo với cấp trên, với Đảng (làm láo, báo cáo hay).

Mục đích của việc học tập

2.1. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Trong phạm vi đạo đức, trách nhiệm mang tính bổn phận mà mỗi tổ chức, cá nhân đều phải tự giác, tự mình thực hiện:

Việt Nam có 54 dân tộc anh em hình thành và phát triển trên một miền đất có điều kiện tự nhiên vừa thuận lợi, vừa khắc nghiệt gắn liền với nền văn minh lúa nước. Vì vậy ngay từ rất sớm đã hình thành cộng đồng dân tộc thống nhất, dựa trên các cộng đồng làng xã phát triển khá bền vững. Trong mối quan hệ chặt chẽ qua nhiều đời đó, mỗi thành viên là một bộ phận không tác rời của cộng đồng, có lợi ích và có trách nhiệm chung cùng chiến đấu, cùng xây dựng đất nước Þ sức mạnh của toàn dân tộc.

Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH sớm đưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác định nhiệm vụ “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mớiÞ Việc vận động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặc biệt phát huy vai trò nêu gương đi trước, làm trước của đội cán bộ viên chức, đảng viên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để phát huy sức mạnh tỏng hợp của toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

3.Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cụ bộ, địa phương.

Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, chủ nghĩa yêu nước có vai rò to lớn, có ý nghĩa quyết định; lòng yêu nước bắt nguồn từ yêu nhà, yêu quê hương xứ xở, yêu tổ quốc, nhân dân, là sức mạnh vô định của dân tộc Þ Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay có cơ hội lớn và thách thức lớn, rất cần phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, được thể hiện cụ thể trong ý thức trách nhiệm của mỗi người Việt Nam.

Đối lập với tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm trước tập thể là chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng Þ Tổ tiên ca ngợi những người có công với làng, với nước, xây dựng đền thờ, tôn vinh là thánh, thần, phật hoàng, thành hoàng đồng thời phê phán gay gắt với những kẻ phản bội, đầu hàng, những thói hư tật xấu, chủ nghĩa cá nhân…

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, của cơ chế thị trường là khách quan tác động vào tư tưởng của mỗi người, kích thích chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, làm suy giảm sự cố kết của cộng đồng dân tộc. Bên cạnh đó Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cũng tận dụng điều kiện đó để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” mà thủ đoạn là khuyến khích lối sống cá nhân, thực dụng, hưởng thụ, vọng ngoại nhằm từng bước chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất vai trò của Đảng tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng Þ Việc làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân trên cơ sở tôn trọng lợi ích và quyền tự do của mỗi cá nhân, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cá nhân trước tập thể, cộng đồng, Tổ quốc và nhân dân có ý nghĩa to lớn và tác dụng xã hội tích cực.

4.Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới.

Đảng ta ngay từ khi mới ra đời đã xác định nhiệm vụ tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta đấu trang giành lại nền độc lập và xây dựng xã hội XHCN; ngoài mục đích đó Đảng không có lợi ích nào khác chính vì vậy Đảng được nhân dân tin cậy, đi theo, làm nên những thắng lợi vẻ vang (CMT8-1945, chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới…).

Trong giai đoạn cách mạng mới, thực hiện nhiệm vụ đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phải chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức Þ Mỗi cán bộ viên chức, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm của mình trước tổ quốc và nhân dân chính là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới.

Công tác xây dựng Đảng trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đồng thời chũng có nhiều yếu kém khuyết điểm; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ viên chức, đảng viên đã và đang làm giảm đi sức chiến đấu của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng Þ Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần làm Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trước Tổ quốc và nhân dân.

5.Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ viên chức, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ chính trị, trong hai năm 2007-2008 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã triển khai mạnh mẽ cuộc vận động và đạt được kết quả bước đầu quan trọng.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cuộc vận động lớn, kéo dài nhiều năm (2007-2011), trong đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác Þ Nhiệm vụ những năm sắp tới là kết hợp tiếp tục giáo dục nhận thức theo các chủ đề với tăng cường tổ chức, hướng dẫn làm theo gương đạo đức của Bác. Nghiên cứu quán triệt về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân có ý nghĩa thiết thực và trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ này.

Năm 2009 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện di chúc thiên liêng của Bác Þ Việc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người về ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là biểu hiện làm theo Di chúc của Bác một cách thiết thực góp phần tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu đạt được các mục tiêu do Đại hội X của Đảng đã đề ra.

 

Ngày 21/08/2009
TS. Triệu Nguyên Trung
(Theo tài liệu hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn chuyên sản xuất mua bán hóa chất, vật tư, chế phẩm diệt côn trùng; dịch vụ diệt côn trùng gây bệnh, côn trùng gia dụng như muỗi, ruồi, gián, kiến, dịch vụ phòng diệt mối mọt...


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích