Home TRANG CHỦ Thứ 2, ngày 27/03/2023
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Finance & Retail Chuyên đề
Dịch tễ học
Côn trùng học
Nghiên cứu lâm sàng & điều trị
Ký sinh trùng sốt rét
Ký sinh trùng
Sinh học phân tử
Sán lá gan
Sốt xuất huyết
Bệnh do véc tơ truyền
Vi khuẩn & Vi rút
Sán
Giun
Nấm-Đơn bào
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 9 6 0 7 5 6 2
Số người đang truy cập
1 0 4
 Chuyên đề Sán lá gan
Phần 3: Nghiên cứu sinh học phân tử trên các loại sán lá, đơn bào và mối liên quan đến ung thư cơ quan ở người

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (Global Climate change), nhiều bệnh truyền nhiễm đang nổi và tái nổi có xu hướng tăng lên đáng kể và đe dọa tử vong cũng như gia tăng gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Trong đó một số bệnh ký sinh trùng và đơn bào có liên quan có ý nghĩa với một số bệnh ung thư như sán lá gan nhỏ Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis liên quan đến ung thư biểu mô đường mật (cholangiocarcinoma), hay sán máng Schitosoma haematobium liên quan ung thư bàng quan tiết niệu, hay Cryptosporidium parvum có liên quan đến ung thư đại trực tràng (colorectal cancer).

Bên cạnh đó, việc xác định loài các giun sán về mặt hình thái học và sinh học phân tử phần nào làm rõ về phả hệ di truyền của các loài ký sinh trùng gây bệnh ở người. Các nghiên cứu sau đây làm rõ các vấn đề mà gần đây các nhà khoa học đang quan tâm làm rõ.

Egg-hatching mechanism of human liver fluke, opisthorchis viverrini: a role for leucine aminopeptidases from the snail host, bithynia siamensis goniomphalos.

Tesana S, Khampoosa P, Piratae S, Prasopdee S, Sripanidkulchai B.

J Parasitol. 2018 May 8. doi: 10.1645/16-125. [Epub ahead of print]

PMID: 29616885 Similar articles

Low Divergence of Clonorchis sinensis in China Based o­n Multilocus Analysis.

Sun J, Huang Y, Huang H, Liang P, Wang X, Mao Q, Men J, Chen W, Deng C, Zhou C, Lv X, Zhou J, Zhang F, Li R, Tian Y, Lei H, Liang C, Hu X, Xu J, Li X, Xinbingyu.

PLoS o­ne. 2013 Jun 18;8(6):e67006. doi: 10.1371/journal.pone.0067006. Print 2013.

PMID: 23825605 Free PMC ArticleSimilar articles


Hình 1

Functional Analysis of the Unique Cytochrome P450 of the Liver Fluke Opisthorchis felineus.

Pakharukova MY, Vavilin VA, Sripa B, Laha T, Brindley PJ, Mordvinov VA.

PLoS Negl Trop Dis. 2015 Dec 1;9(12):e0004258. doi: 10.1371/journal.pntd.0004258. eCollection 2015 Dec.

PMID: 26625139 Free PMC ArticleSimilar articles

The draft genome of the carcinogenic human liver fluke Clonorchis sinensis.

Wang X, Chen W, Huang Y, Sun J, Men J, Liu H, Luo F, Guo L, Lv X, Deng C, Zhou C, Fan Y, Li X, Huang L, Hu Y, Liang C, Hu X, Xu J, Yu X.

Genome Biol. 2011 Oct 24;12(10):R107. doi: 10.1186/gb-2011-12-10-r107.

PMID: 22023798 Free PMC ArticleSimilar articles


Hình 2

Resistance of cholangiocarcinoma cells to parthenolide-induced apoptosis by the excretory-secretory products of Clonorchis sinensis.

Kim YJ, Choi MH, Hong ST, Bae YM.

Parasitol Res. 2009 Apr;104(5):1011-6. doi: 10.1007/s00436-008-1283-y. Epub 2008 Dec 5.

PMID: 19066964 Similar articles

Improved genomic resources and new bioinformatic workflow for the carcinogenic parasite Clonorchis sinensis: Biotechnological implications.

Wang D, Korhonen PK, Gasser RB, Young ND.

Biotechnol Adv. 2018 Jul - Aug;36(4):894-904. doi: 10.1016/j.biotechadv.2018.02.008. Epub 2018 Feb 15. Review.

PMID: 29454982 Similar articles

Discrimination of tiger using a novel high resolution melting (HRM) and multiplex SNP-specific HRM (MSS-HRM) technique.

Buddhakosai W, Sukmak M, Klinsawat W, Duangchantrasiri S, Simcharoen A, Siriaroonrat B, Wajjwalku W.

Forensic Sci Int Genet. 2014 Nov;13:30-3. doi: 10.1016/j.fsigen.2014.07.001. Epub 2014 Jul 10. No abstract available.

PMID: 25064274 Similar articles


Hình 3

Temperature dependence of Opisthorchis viverrini infection in first intermediate host snail, Bithynia siamensis goniomphalos.

Prasopdee S, Kulsantiwong J, Piratae S, Khampoosa P, Thammasiri C, Suwannatrai A, Laha T, Grams R, Loukas A, Tesana S.

Acta Trop. 2015 Jan;141(Pt A):112-7. doi: 10.1016/j.actatropica.2013.10.011. Epub 2013 Oct 23.

PMID: 24161535 Similar articles

[A man in his thirties with icterus and itching].

Huppertz-Hauss G, Brekke H, Holmberg M, Skudal H.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Sep 16;134(17):1665-8. doi: 10.4045/tidsskr.13.1215. eCollection 2014 Sep 16. Norwegian.

PMID: 25223675 Free ArticleSimilar articles


Hình 4

Clonorchis sinensis omega-class glutathione transferases are reliable biomarkers for serodiagnosis of clonorchiasis and opisthorchiasis.

Kim JG, Ahn CS, Sripa B, Eom KS, Kang I, Sohn WM, Nawa Y, Kong Y.

Clin Microbiol Infect. 2018 Apr 9. pii: S1198-743X(18)30320-3. doi: 10.1016/j.cmi.2018.03.042. [Epub ahead of print]

PMID: 29649604 Similar articles

Schistosome and liver fluke derived catechol-estrogens and helminth associated cancers.

Correia da Costa JM, Vale N, Gouveia MJ, Botelho MC, Sripa B, Santos LL, Santos JH, Rinaldi G, Brindley PJ.

Front Genet. 2014 Dec 23;5:444. doi: 10.3389/fgene.2014.00444. eCollection 2014. Review.

PMID: 25566326 Free PMC ArticleSimilar articles

Identification of microRNA genes in three opisthorchiids.

Ovchinnikov VY, Afonnikov DA, Vasiliev GV, Kashina EV, Sripa B, Mordvinov VA, Katokhin AV.

PLoS Negl Trop Dis. 2015 Apr 21;9(4):e0003680. doi: 10.1371/journal.pntd.0003680. eCollection 2015 Apr.

PMID: 25898350 Free PMC ArticleSimilar articles

Food-borne trematodiases in Southeast Asia epidemiology, pathology, clinical manifestation and control.

Sripa B, Kaewkes S, Intapan PM, Maleewong W, Brindley PJ.

Adv Parasitol. 2010;72:305-50. doi: 10.1016/S0065-308X(10)72011-X. Review.

PMID: 20624536 Similar articles


Hình 5

Phylogenetic relationships within the Opisthorchis viverrini species complex with specific analysis of O. viverrini sensu lato from Sakon Nakhon, Thailand by mitochondrial and nuclear DNA sequencing.

Pitaksakulrat O, Webster BL, Webster JP, Laha T, Saijuntha W, Lamberton PHL, Kiatsopit N, Andrews RH, Petney TN, Sithithaworn P.

Infect Genet Evol. 2018 Apr 19;62:86-94. doi: 10.1016/j.meegid.2018.04.022. [Epub ahead of print]

PMID: 29679744 Similar articles

Molecular and Biochemical Characterization of Opisthorchis viverrini Calreticulin.

Chaibangyang W, Geadkaew-Krenc A, Vichasri-Grams S, Tesana S, Grams R.

Korean J Parasitol. 2017 Dec;55(6):643-652. doi: 10.3347/kjp.2017.55.6.643. Epub 2017 Dec 31.

PMID: 29320819 Free PMC ArticleSimilar articles

Infections by Hepatic Trematodes in Cats from Slaughterhouses in Vietnam.

Nguyen HM, Tatonova YV, Madsen H.

J Parasitol. 2018 Mar 9. doi: 10.1645/18-5. [Epub ahead of print]

PMID: 29466091 Similar articles


Hình 6

American Association of Veterinary Parasitologists' review of veterinary fecal flotation methods and factors influencing their accuracy and use--is there really o­ne best technique?

Ballweber LR, Beugnet F, Marchiondo AA, Payne PA.

Vet Parasitol. 2014 Jul 30;204(1-2):73-80. doi: 10.1016/j.vetpar.2014.05.009. Epub 2014 May 17. Review.

PMID: 24893692 Similar articles

Biliary parasites: diagnostic and therapeutic strategies.

Khandelwal N, Shaw J, Jain MK.

Curr Treat Options Gastroenterol. 2008 Apr;11(2):85-95.

PMID: 18321435 Similar articles

Why does infection with some helminths cause cancer?

Brindley PJ, da Costa JM, Sripa B.

Trends Cancer. 2015 Nov 1;1(3):174-182.

PMID: 26618199 Free PMC ArticleSimilar articles

Why Does Infection With Some Helminths Cause Cancer?

Brindley PJ, Costa JMCD, Sripa B.

Trends Cancer. 2015 Nov;1(3):174-182. doi: 10.1016/j.trecan.2015.08.011. Epub 2015 Sep 12. Review.

PMID: 28741473 Similar articles


Hình 7

Nucleotide sequence of the small subunit ribosomal RNA-encoding gene from Opisthorchis viverrini.

Korbsrisate S, Mongkolsuk S, Haynes JR, England D, Sirisinha S.

Gene. 1991 Sep 15;105(2):259-61.

PMID: 1937023 Similar articles

Development of high-resolution melting (HRM) analysis for population studies of Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae), the giant liver fluke of ruminants.

Radvánský J, Bazsalovicsová E, Králová-Hromadová I, Minárik G, Kádaši L.

Parasitol Res. 2011 Jan;108(1):201-9. doi: 10.1007/s00436-010-2057-x. Epub 2010 Oct 22.

PMID: 20967463 Similar articles

Rapid and inexpensive species differentiation using a multiplex real-time polymerase chain reaction high-resolution melt assay.

Elkins KM, Perez AC, Sweetin KC.

Anal Biochem. 2016 May 1;500:15-7. doi: 10.1016/j.ab.2016.01.013. Epub 2016 Feb 4.

PMID: 26836486 Similar articles

Comparative morphology of minute intestinal fluke eggs that can occur in human stools in the republic of Korea.

Lee JJ, Jung BK, Lim H, Lee MY, Choi SY, Shin EH, Chai JY.

Korean J Parasitol. 2012 Sep;50(3):207-13. doi: 10.3347/kjp.2012.50.3.207. Epub 2012 Aug 13.

PMID: 22949747 Free PMC ArticleSimilar articles

Evaluation of the MGL method to detect Paragonimus eggs and its improvement.

Irie T, Yamaguchi Y, Sumen A, Habe S, Horii Y, Nonaka N.

Parasitol Res. 2015 Nov;114(11):4051-8. doi: 10.1007/s00436-015-4632-7. Epub 2015 Aug 5.

PMID: 26243572 Similar articles


Hình 8

Trematodes of the family Opisthorchiidae: a minireview.

King S, Scholz T.

Korean J Parasitol. 2001 Sep;39(3):209-21. Review.

PMID: 11590910 Free PMC ArticleSimilar articles

Genererating a core cluster of Fasciola hepatica virulence and immunomodulation-related genes using a comparative in silico approach.

Haçarız O, Sayers GP.

Res Vet Sci. 2018 Apr;117:271-276. doi: 10.1016/j.rvsc.2017.12.023. Epub 2017 Dec 28.

PMID: 29346089 Similar articles

Study o­n the surface morphology of the developmental stages of the liver fluke, Opisthorchis viverrini (Trematoda: Opisthorchiidae).

Scholz T, Ditrich O, Giboda M.

Ann Parasitol Hum Comp. 1992;67(3):82-90.

PMID: 1290379 Similar articles

Egg production of Clonorchis sinensis in different strains of inbred mice.

Kim JI, Chung DI, Choi DW.

Kisaengchunghak Chapchi. 1992 Sep;30(3):169-75.

PMID: 1420029 Free ArticleSimilar articles


Hình 9

Multiplex genotyping based o­n the melting temperature of a single locked nucleic acid probe.

Ahn JJ, Kim JH, Kim Y, Hong JY, Kim GW, Hwang SY.

Anal Biochem. 2015 Dec 15;491:72-4. doi: 10.1016/j.ab.2015.09.007. Epub 2015 Sep 16.

PMID: 26384644 Similar articles

Isozyme electrophoresis patterns of the liver fluke, Clonorchis sinensis from Kimhae, Korea and from Shenyang, China.

Park GM, Yong TS, Im K, Lee KJ.

Korean J Parasitol. 2000 Mar;38(1):45-8.

PMID: 10743360 Free PMC ArticleSimilar articles

Low genetic diversity in wide-spread Eurasian liver fluke Opisthorchis felineus suggests special demographic history of this trematode species.

Brusentsov II, Katokhin AV, Brusentsova IV, Shekhovtsov SV, Borovikov SN, Goncharenko GG, Lider LA, Romashov BV, Rusinek OT, Shibitov SK, Suleymanov MM, Yevtushenko AV, Mordvinov VA.

PLoS o­ne. 2013 Apr 25;8(4):e62453. doi: 10.1371/journal.pone.0062453. Print 2013.

PMID: 23634228 Free PMC ArticleSimilar articles

Parasites and malignancies, a review, with emphasis o­n digestive cancer induced by Cryptosporidium parvum (Alveolata: Apicomplexa).

Benamrouz S, Conseil V, Creusy C, Calderon E, Dei-Cas E, Certad G.

Parasite. 2012 May;19(2):101-15. Epub 2012 Feb 1. Review.

PMID: 22348213 Free PMC ArticleSimilar articles


Hình 10

Two alternative multiplex PCRs for the identification of the seven species of anglerfish (Lophius spp.) using an end-point or a melting curve analysis real-time protocol.

Castigliego L, Armani A, Tinacci L, Gianfaldoni D, Guidi A.

Food Chem. 2015 Jan 1;166:1-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.06.014. Epub 2014 Jun 12.

PMID: 25053020 Similar articles

Biliary cystadenoma associated with Opisthorchis viverrini infection in a domestic cat (Felis catus).

Tiwananthagorn S, Srivorakul S, Khochakul V, Pringproa K.

Vet Parasitol. 2018 May 5. pii: S0304-4017(18)30158-4. doi: 10.1016/j.vetpar.2018.05.001. [Epub ahead of print]

PMID: 29779756 Similar articles

Comparative Characterization of Four Calcium-Binding EF Hand Proteins from Opisthorchis viverrini.

Emmanoch P, Kosa N, Vichasri-Grams S, Tesana S, Grams R, Geadkaew-Krenc A.

Korean J Parasitol. 2018 Feb;56(1):81-86. doi: 10.3347/kjp.2018.56.1.81. Epub 2018 Feb 28.

PMID: 29529855 Free PMC ArticleSimilar articles


Hình 11

Haemoptysis and transitory lung-infiltrations associated with clonorchis sinensis.

Engel D.

Beitr Klin Erforsch Tuberk Lungenkr. 1967;134(4):259-64. No abstract available.

PMID: 5588220 Similar articles

Development of a direct PCR assay to detect Taenia multiceps eggs isolated from dog feces.

Wang N, Wang Y, Ye Q, Yang Y, Wan J, Guo C, Zhan J, Gu X, Lai W, Xie Y, Peng X, Yang G.

Vet Parasitol. 2018 Feb 15;251:7-11. doi: 10.1016/j.vetpar.2017.12.017. Epub 2017 Dec 22.

PMID: 29426480 Similar articles

A real-time qPCR assay to quantify Ophiocordyceps sinensis biomass in Thitarodes larvae.

Lei W, Li S, Peng Q, Zhang G, Liu X.

J Microbiol. 2013 Apr;51(2):229-33. doi: 10.1007/s12275-013-2241-7. Epub 2013 Apr 27.

PMID: 23625225 Similar articles


Hình 11

Carcinogenesis associated with parasites other than Schistosoma, Opisthorchis and Clonorchis: A systematic review.

Machicado C, Marcos LA.

Int J Cancer. 2016 Jun 15;138(12):2915-21. doi: 10.1002/ijc.30028. Epub 2016 Feb 19. Review.

PMID: 26840624 Free ArticleSimilar articles

Cell-Free Expression and In Situ Immobilization of Parasite Proteins from Clonorchis sinensis for Rapid Identification of Antigenic Candidates.

Catherine C, Lee SW, Ju JW, Kim HC, Shin HI, Kim YJ, Kim DM.

PLoS o­ne. 2015 Nov 24;10(11):e0143597. doi: 10.1371/journal.pone.0143597. eCollection 2015.

PMID: 26599101 Free PMC ArticleSimilar articles

Molecular screening and predation evaluation of the key predators of Conopomorpha sinensis Bradley (Lepidoptera: Gracilariidae) in litchi orchards.

Meng X, Ouyang GC, Liu H, Hou BH, Huang SS, Guo MF.

Bull Entomol Res. 2014 Apr;104(2):243-50. doi: 10.1017/S0007485313000709. Epub 2014 Jan 9.

PMID: 24401157 Similar articles


Hình 12

Development of a simultaneous identification method for 13 animal species using two multiplex real-time PCR assays and melting curve analysis.

Ishida N, Sakurada M, Kusunoki H, Ueno Y.

Leg Med (Tokyo). 2018 Jan;30:64-71. doi: 10.1016/j.legalmed.2017.11.007. Epub 2017 Nov 26.

PMID: 29197713 Similar articles

The high resolution melting analysis (HRM) as a molecular tool for monitoring parasites of the wildlife.

Héritier L, Verneau O, Breuil G, Meistertzheim AL.

Parasitology. 2017 Apr;144(5):563-570. doi: 10.1017/S0031182016002183. Epub 2016 Dec 12.

PMID: 27938420 Similar articles

Identification of Chinese Caterpillar Medicinal Mushroom, Ophiocordyceps sinensis (Ascomycetes) from Counterfeit Species.

Zhang W, Zhang X, Li M, Shi Y, Zhang P, Cheng XL, Wei F, Ma S.

Int J Med Mushrooms. 2017;19(12):1061-1070. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.2017024823.

PMID: 29431067 Similar articles

[Development and evaluation of a rapid PCR detection kit for Ophiocordyceps sinensis].

Hou FX, Cao J, Wang SS, Wang X, Yuan Y, Peng C, Wan DG, Guo JL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017 Mar;42(6):1125-1129. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20170217.011. Chinese.

PMID: 29027427 Similar articles

Helminths and Cancers From the Evolutionary Perspective.

Scholte LLS, Pascoal-Xavier MA, Nahum LA.

Front Med (Lausanne). 2018 Apr 16;5:90. doi: 10.3389/fmed.2018.00090. eCollection 2018. Review.

PMID: 29713629 Free PMC ArticleSimilar articles

Clonorchis sinensis (Cobbold 1875) Looss 1907.

KOURI P, BASNUEVO JG, SOTOLONGO F.

Kuba. 1946 Feb;2:26-36. Undetermined Language. No abstract available.

PMID: 20982372 Similar articles

High-resolution assessment of copy number variation.

Dobrovic A.

Clin Chem. 2015 May;61(5):684-5. doi: 10.1373/clinchem.2015.239368. Epub 2015 Apr 3. No abstract available.

PMID: 25840991 Free ArticleSimilar articles

Performance evaluation of existing immunoassays for Clonorchis sinensis infection in China.

Li HM, Qian MB, Yang YC, Jiang ZH, Wei K, Chen JX, Chen JH, Chen YD, Zhou XN.

Parasit Vectors. 2018 Jan 15;11(1):35. doi: 10.1186/s13071-018-2612-3.

PMID: 29334990 Free PMC ArticleSimilar articles

Molecular discrimination of Opisthorchis-like eggs from residents in a rural community of central Thailand.

Buathong S, Leelayoova S, Mungthin M, Ruang-Areerate T, Naaglor T, Suwannahitatorn P, Piyaraj P, Taamasri P, Tan-Ariya P.

PLoS Negl Trop Dis. 2017 Nov 2;11(11):e0006030. doi: 10.1371/journal.pntd.0006030. eCollection 2017 Nov.

PMID: 29095828 Free PMC ArticleSimilar articles

LAMPhimerus: A novel LAMP assay for detecting Amphimerus sp. DNA in human stool samples.

Cevallos W, Fernández-Soto P, Calvopiña M, Fontecha-Cuenca C, Sugiyama H, Sato M, López Abán J, Vicente B, Muro A.

PLoS Negl Trop Dis. 2017 Jun 19;11(6):e0005672. doi: 10.1371/journal.pntd.0005672. eCollection 2017 Jun.

PMID: 28628614 Free PMC ArticleSimilar articles

Development of a PCR Assay for Diagnosing Trematode (Opisthorchis and Haplorchis) Infections in Human Stools.

Lamaningao P, Kanda S, Laimanivong S, Shimono T, Darcy AW, Phyaluanglath A, Mishima N, Nishiyama T.

Am J Trop Med Hyg. 2017 Jan 11;96(1):221-228. doi: 10.4269/ajtmh.16-0165. Epub 2016 Nov 7.

PMID: 27821695 Free PMC ArticleSimilar articles

 

Ngày 08/06/2018
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích