Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 19/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 5 5 8 1 3
Số người đang truy cập
4 2 4
 Thư viện điện tử Thông tin-Tư liệu NCKH
Phần 2: Cập nhật thông tin về các hóa chất diệt & kiểm soát côn trùng

Sốt rét trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ trong việc giảm mắc, giảm chết và không để dịch sốt rét xảy ra, tuy nhiên ngành y tế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức nên có thể dẫn đến nguy cơ thất bại các thành quả bởi các rào cản và khó khăn về mặt kỹ thuật cũng như ngân sách đầu tư như muỗi kháng hóa chất dệt côn trùng, ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc, sốt rét trên nhóm dân di biến động, giao lưu biên giới và đi rừng ngủ rẫy. Một trong các thách thức đó là đáp ứng của muỗi sốt rét Anophes spp. và muỗi sốt xuất huyết Aedes spp.với các hoá chất đang sử dụng trong chương trình.Hội đồng hành động kháng hóa chất (The Insecticide Resistance Action Committee_IRAC) quốc tế đã đưa ra định nghĩa về kháng hóa chất (insecticide resistance) là một sự thay đổi mang tính di truyền (heritable change) về tính nhạy của quần thể côn trùng, phản ánh sự lập lại sản phẩm diệt côn trùng với mức độ mong đợikhi sử dụng theo liều khuyến cáo. Trong vòng 15 năm qua, tiến trình phòng chống sốt rét và các bệnh do vector truyền đã sử dụng rất nhiều can thiệp phòng chống vector, đặc biệt tại khu vực các quốc cận sa mạc Sahara, châu Phi. Tuy nhiên, khi có sự giảm nhạy và kháng hóa chất de dọa sự sống còn của các hóa chất cũng như đe dọa thất bại một loại cong cụ quan trọng trong kiểm soát vector như quần thể muỗi Anopheles spp. cũng như Aedes spp. đi cùng với kháng thuốc do quần thể ký sinh trùng Plasmodium spp. Nếu không kiểm tra giám sát kháng hóa chất có thể dãn đến tăng tỷ lệ mắc sốt rét và nguy cơ tử vong. Cộng đồng sốt rét toàn cầu cần có các hành động khẩn cấp đẻ ngăn ngừa kháng hóa chất và duy trì hiệu quả các biện pháp phòng chống vector. Kháng hóa chất phản ánh mức độ ít nhiều 4 phân lớp hóa chất. Kể từ năm 2010, tổng số 61 quốc gia báo cáo kháng vói ít nhất một hóa chấttại ít nhất 50 trong số quốc gia đang có báo cáo kháng với hai hoặc hơn. Tuy nhiên, sự hiểu biết về vấn đề vẫn chưa hoàn hảo.
 
 
 
 
 

Gần đây, nhiều nghiên cứu tiến hành đánh giá tình hình nhạy kháng các hóa chất trong lĩnh vực côn trùng có những kết quả nhất định và công bố ấn bản quan trọng trên toàn cầu nhằm chia sẻ thông tin cho giới khoa học và các nhà làm chính sách:

[Specific determination of deltamethrin and tralomethrin by preparative HPLC and GC-ECD].

Takatsuki S, Nemoto S, Sasaki K, Toyoda M.

Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyusho Hokoku. 1997;(115):135-9. Japanese.

PMID: 9641828

Determination of deltamethrin in rat plasma and brain using gas chromatography-negative chemical ionization mass spectrometry.

Gullick D, Popovici A, Young HC, Bruckner JV, Cummings BS, Li P, Bartlett MG.

J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2014 Jun 1;960:158-65. doi: 10.1016/j.jchromb.2014.04.008. Epub 2014 Apr 13.

PMID: 24814001

Decrease of pirimiphos-methyl and deltamethrin residues in stored rice with post-harvest treatment.

Yu C, Li Y, Zhang Q, Zou N, Gu K, Li X, Pan C.

Int J Environ Res Public Health. 2014 May 16;11(5):5372-81. doi: 10.3390/ijerph110505372.

PMID: 24840352 Free PMC Article

Ultrasensitive detection of deltamethrin by immune magnetic nanoparticles separation coupled with surface plasmon resonance sensor.

Liu X, Li L, Liu YQ, Shi XB, Li WJ, Yang Y, Mao LG.

Biosens Bioelectron. 2014 Sep 15;59:328-34. doi: 10.1016/j.bios.2014.03.020. Epub 2014 Apr 13.

PMID: 24747571

Application of the QuEChERS method for the analysis of pyrethrins and pyrethroids in fish tissues.

Rawn DF, Judge J, Roscoe V.

Anal Bioanal Chem. 2010 Jul;397(6):2525-31. doi: 10.1007/s00216-010-3786-5. Epub 2010 May 15.

PMID: 20473485 Similar articles

Novel long-lasting impregnation technique transferred from clothing to bednets: extended efficacy and residual activity of different pyrethroids against Aedes aegypti as shown by EN ISO 6330-standardized machine laundering.

Faulde M, Albiez G, Nehring O.

Parasitol Res. 2012 Jun;110(6):2341-50. doi: 10.1007/s00436-011-2769-6. Epub 2011 Dec 28.

PMID: 22203521 Similar articles

A case study o­n toxicological aspects of the pest and disease control in the production of the high-quality raspberry (Rubus idaeus L.).

Sadło S, Szpyrka E, Piechowicz B, Grodzicki P.

J Environ Sci Health B. 2015;50(1):8-14. doi: 10.1080/03601234.2015.964136.

PMID: 25421623 Similar articles

[Determination of nitenpyram residue in cabbage and soil using gas chromatography].

Zhang G, Nie S, Long L, Zeng D, Chen J, Yang H, Chen L.

Se Pu. 2010 Nov;28(11):1103-6. Chinese.

PMID: 21381431 Similar articles

Estimation of chlorpyriphos and cypermethrin residues in chilli (Capsicum annuum L.) by gas-liquid chromatography.

Jyot G, Mandal K, Battu RS, Singh B.

Environ Monit Assess. 2013 Jul;185(7):5703-14. doi: 10.1007/s10661-012-2977-2. Epub 2012 Nov 1.

PMID: 23114920 Similar articles

Net risk: a risk assessment of long-lasting insecticide bed nets used for malaria management.

Peterson RK, Barber LM, Schleier JJ 3rd.

Am J Trop Med Hyg. 2011 Jun;84(6):951-6. doi: 10.4269/ajtmh.2011.11-0016.

PMID: 21633033 Free PMC Article

Enantiomeric-selective determination of pyrethroids: application to human samples.

Corcellas C, Eljarrat E, Barceló D.

Anal Bioanal Chem. 2015 Jan;407(3):779-86. doi: 10.1007/s00216-014-7905-6. Epub 2014 Jun 11.

PMID: 25027720 Similar articles

Rapid and sensitive determination of two degradation products of flumethrin in honey by ultrasonically assisted extraction and gas chromatography with electron capture detection.

Zhou J, Xue X, Li Y, Zhang J, Wu L, Chen L, Zhao J.

J Sep Sci. 2007 Aug;30(12):1912-9.

PMID: 17638359 Similar articles

Highly permselective membrane surface modification by cold plasma-induced grafting polymerization of molecularly imprinted polymer for recognition of pyrethroid insecticides in fish.

Zhang R, Guo X, Shi X, Sun A, Wang L, Xiao T, Tang Z, Pan D, Li D, Chen J.

Anal Chem. 2014 Dec 2;86(23):11705-13. doi: 10.1021/ac503049s. Epub 2014 Nov 19.

PMID: 25381696

Multivariate optimization for extraction of pyrethroids in milk and validation for GC-ECD and CG-MS/MS analysis.

Meneghini LZ, Rübensam G, Bica VC, Ceccon A, Barreto F, Ferrão MF, Bergold AM.

Int J Environ Res Public Health. 2014 Nov 5;11(11):11421-37. doi: 10.3390/ijerph111111421.

PMID: 25380457 Free PMC Article

Picogram per liter detections of pyrethroids and organophosphates in surface waters using passive sampling.

Moschet C, Vermeirssen ELM, Seiz R, Pfefferli H, Hollender J.

Water Res. 2014 Dec 1;66:411-422. doi: 10.1016/j.watres.2014.08.032. Epub 2014 Sep 1.

PMID: 25240608 Similar articles

Enantioselective degradation of alpha-cypermethrin and detection of its metabolites in bullfrog (rana catesbeiana).

Yao G, Jing X, Liu C, Wang P, Liu X, Hou Y, Zhou Z, Liu D.

Ecotoxicol Environ Saf. 2017 Jul;141:93-97. doi: 10.1016/j.ecoenv.2017.03.019. Epub 2017 Mar 19.

PMID: 28319864 Similar articles

Pyrethroid insecticides and formulations as factors in residues remaining in apparel fabrics after laundering.

Laughlin J, Newburn K, Gold RE.

Bull Environ Contam Toxicol. 1991 Sep;47(3):355-61. No abstract available.

PMID: 1768948 Similar articles

Removal of 16 pesticide residues from strawberries by washing with tap and ozone water, ultrasonic cleaning and boiling.

Lozowicka B, Jankowska M, Hrynko I, Kaczynski P.

Environ Monit Assess. 2016 Jan;188(1):51. doi: 10.1007/s10661-015-4850-6. Epub 2015 Dec 22.

PMID: 26694708 Free PMC Article

Residue levels of five grain-storage-use insecticides during the production process of sorghum distilled spirits.

Han Y, Huang B, Liu S, Zou N, Yang J, Zhong Z, Zhang X, Song L, Qin Y, Pan C.

Food Chem. 2016 Sep 1;206:12-7. doi: 10.1016/j.foodchem.2016.03.035. Epub 2016 Mar 11.

PMID: 27041292 Similar articles

[Determination of triazolam in human urine by gas chromatograph-micro electron capture detector].

Qin H.

Se Pu. 2008 May;26(3):398-9. Chinese.

PMID: 18724686 Similar articles

Environmental fate of synthetic pyrethroids during spray drift and field runoff treatments in aquatic microcosms.

Erstfeld KM.

Chemosphere. 1999 Oct;39(10):1737-69.

PMID: 10520490 Similar articles

Washing effects of limonene o­n pesticide residues in green peppers.

Lu HY, Shen Y, Sun X, Zhu H, Liu XJ.

J Sci Food Agric. 2013 Sep;93(12):2917-21. doi: 10.1002/jsfa.6080. Epub 2013 Mar 13.

PMID: 23494953 Similar articles

Potential Toxicity of α-Cypermethrin-Treated Nets o­n Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae).

Biondi A, Zappalà L, Desneux N, Aparo A, Siscaro G, Rapisarda C, Martin T, Tropea Garzia G.

J Econ Entomol. 2015 Jun;108(3):1191-7. doi: 10.1093/jee/tov045. Epub 2015 Mar 21.

PMID: 26470245 Similar articles

Development of an enzyme-linked immunosorbent assay for the alpha-cyano pyrethroids multiresidue in Tai lake water.

Hao XL, Kuang H, Li YL, Yuan Y, Peng CF, Chen W, Wang LB, Xu CL.

J Agric Food Chem. 2009 Apr 22;57(8):3033-9. doi: 10.1021/jf803807b.

PMID: 19368347 Similar articles

Pesticide residues in tomatoes from greenhouses in Souss Massa Valley, Morocco.

Salghi R, Luis G, Rubio C, Hormatallah A, Bazzi L, Gutiérrez AJ, Hardisson A.

Bull Environ Contam Toxicol. 2012 Mar;88(3):358-61. doi: 10.1007/s00128-011-0503-9. Epub 2012 Jan 1.

PMID: 22210446 Similar articles

Gas chromatographic determination of decamethrin residues in quail and quail eggs.

David D.

Bull Environ Contam Toxicol. 1982 Jun;28(6):733-9. No abstract available.

PMID: 7104505 Similar articles

Laboratory tests of the residual effect of deltamethrin o­n vegetation against Aedes albopictus.

Bengoa M, Eritja R, Lucientes J.

J Am Mosq Control Assoc. 2013 Sep;29(3):284-8.

PMID: 24199504 Similar articles

[Research o­n Identification and Determination of Pesticides in Apples Using Raman Spectroscopy].

Zhai C, Peng YK, Li YY, Dhakal S, Xu TF, Guo LH.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2015 Aug;35(8):2180-5. Chinese.

PMID: 26672289 Similar articles

Persistence of insecticides in ready-mix formulations and their efficacy against Lipaphis erysimi (Kalt) in cauliflower.

Gupta S, Sharma RK, Gajbhiye VT, Gupta RK.

Environ Monit Assess. 2013 Mar;185(3):2107-14. doi: 10.1007/s10661-012-2692-z. Epub 2012 May 31.

PMID: 22648021 Similar articles

Biological monitoring of deltamethrin exposure in greenhouses.

Tuomainen A, Kangas J, Liesivuori J, Manninen A.

Int Arch Occup Environ Health. 1996;69(1):62-4.

PMID: 9017436 Similar articles

Flumethrin residue levels in honey from apiaries of China by high-performance liquid chromatography.

Yu LS, Liu F, Wu H, Tan HR, Ruan XC, Chen Y, Chao Z.

J Food Prot. 2015 Jan;78(1):151-6. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-14-297.

PMID: 25581190 Similar articles

Chromatographic methods for the bioanalysis of pyrethroid pesticides.

Gullick DR, Mott KB, Bartlett MG.

Biomed Chromatogr. 2016 May;30(5):772-89. doi: 10.1002/bmc.3712. Epub 2016 Mar 15. Review.

PMID: 26916501 Similar articles

Deposition of esfenvalerate o­n Brassica vegetables.

Lim LO, Meister CW.

Bull Environ Contam Toxicol. 1991 Jun;46(6):810-4. No abstract available.

PMID: 1863787 Similar articles

Development and application of GC-MS method for monitoring of long-term exposure to the pesticide cypermethrin.

Kavvalakis MP, Tzatzarakis MN, Alegakis AK, Vynias D, Tsakalof AK, Tsatsakis AM.

Drug Test Anal. 2014 Jun;6 Suppl 1:9-16. doi: 10.1002/dta.1601.

PMID: 24817043 Similar articles

[Quantitative analysis of phoxim and cypermethrin using wide bore capillary column gas chromatography].

Qu G, Yang J, Li J, Xie L.

Se Pu. 1997 May;15(3):252-3. Chinese.

PMID: 15739373 Similar articles

A sensitive monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of bifenthrin in a chemical soil barrier.

Hua X, Liu X, Yin W, Xia Y, Zhou Q, Lu Y, Li W, Shi H, Liu F, Wang M.

Sci Total Environ. 2015 Jan 1;502:246-51. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.09.032. Epub 2014 Sep 26.

PMID: 25261814 Similar articles

Determination of trace level genotoxic impurities in small molecule drug substances using conventional headspace gas chromatography with contemporary ionic liquid diluents and electron capture detection.

Ho TD, Yehl PM, Chetwyn NP, Wang J, Anderson JL, Zhong Q.

J Chromatogr A. 2014 Sep 26;1361:217-28. doi: 10.1016/j.chroma.2014.07.099. Epub 2014 Aug 7.

PMID: 25151038 Similar articles

Residue behaviour of six pesticides in button crimini during home canning.

Du P, Liu X, Gu X, Dong F, Xu J, Kong Z, Li Y, Zheng Y.

Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2014;31(6):1081-8. doi: 10.1080/19440049.2014.910314.

PMID: 24761834 Similar articles

Dislodgeable insecticide residues o­n cotton foliage: carbaryl, cypermethrin, and methamidophos.

Estesen BJ, Buck NA, Ware GW.

Bull Environ Contam Toxicol. 1982 Apr;28(4):490-3. No abstract available.

PMID: 6807375 Similar articles

An improved extraction method for surface dosage of insecticides o­n treated textile fabrics.

Dieval F, Bouyer J, Fafet JF.

Malar J. 2017 Jan 4;16(1):14. doi: 10.1186/s12936-016-1647-1.

PMID: 28049476 Free PMC Article

[Indirect ELISA for the pyrethroids-permethrin residue detection].

Liu TF, Liu YZ, Sun C.

Huan Jing Ke Xue. 2006 Feb;27(2):347-50. Chinese.

PMID: 16686203 Similar articles

Response surface methodology for the microwave-assisted extraction of insecticides from soil samples.

Hernández-Soriano MC, Peña A, Mingorance MD.

Anal Bioanal Chem. 2007 Sep;389(2):619-30. Epub 2007 Jul 13.

PMID: 17628792 Similar articles

Determination of alphacypermethrin in the air by capillary gas chromatography.

Pomorska K.

Int J Occup Saf Ergon. 1999;5(4):529-36.

PMID: 10657925 Similar articles

Ultrasound-assisted extraction of pesticides from olive branches: a multifactorial approach to method development.

Peña A, Ruano F, Mingorance MD.

Anal Bioanal Chem. 2006 Jul;385(5):918-25. Epub 2006 May 17.

PMID: 16791572 Similar articles

Use of stable carbon isotope ratios to determine the source of cypermethrin in so-called natural plant extract formulations used for organic farming.

Kawashima H, Kariya T.

Isotopes Environ Health Stud. 2017 Mar;53(1):70-79. doi: 10.1080/10256016.2016.1164697. Epub 2016 Apr 18.

PMID: 27088735

Residues of cypermethrin in milk from cows wearing impregnated ear tags.

Braun HE, Frank R, Miller LA.

Bull Environ Contam Toxicol. 1985 Jul;35(1):61-4. No abstract available.

PMID: 4027409 Similar articles

New HPLC and GC-MS methods for the investigation of cypermethrin in edible portions of fish: development, validation and comparison.

Giorgi M, Cugini I, Meucci V, Bestini S, Giuliani M, Soldani G.

Vet Res Commun. 2005 Aug;29 Suppl 2:293-5. No abstract available.

PMID: 16244978 Similar articles

Fate of 14C-ethion insecticide in the presence of deltamethrin and dimilin pesticides in cotton seeds and oils, removal of ethion residues in oils, and bioavailability of its bound residues to experimental animals.

Abdel-Gawad H, Mahdy F, Hashad A, Elgemeie GH.

J Agric Food Chem. 2014 Dec 24;62(51):12287-93. doi: 10.1021/jf504010h. Epub 2014 Dec 3.

PMID: 25420216 Similar articles

Immunochemical screening of pesticides (simazine and cypermethrin) in orange oil.

Nichkova M, Fu X, Yang Z, Zhong P, Sanborn JR, Chang D, Gee SJ, Hammock BD.

J Agric Food Chem. 2009 Jul 8;57(13):5673-9. doi: 10.1021/jf900652a.

PMID: 19526986 Free PMC Article

Multistep bioassay to predict recolonization potential of emerging parasitoids after a pesticide treatment.

Desneux N, Ramirez-Romero R, Kaiser L.

Environ Toxicol Chem. 2006 Oct;25(10):2675-82.

PMID: 17022408 Similar articles

Study of the Impact of Deltamethrin Impregnated Mosquito Nets o­n Malaria Incidence at a Military Station.

Joshi RM, Ghose G, Som TK, Bala S.

Med J Armed Forces India. 2003 Jan;59(1):12-4. doi: 10.1016/S0377-1237(03)80095-3. Epub 2011 Jul 21.

PMID: 27407448 Free PMC Article

[Study of deltamethrin detection method and its residual dynamics in Loincerae Japonicae Flos].

Wang YJ, Xue J, Gu Y, Jin HY, Ma SC.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2016 Apr;41(8):1435-1438. doi: 10.4268/cjcmm20160811. Chinese.

PMID: 28884535 Similar articles

DELTAMETHRIN IMPREGNATED MOSQUITO NETS : AN EXPERIMENTAL STUDY IN AN AIR FORCE STATION IN CENTRAL INDIA (DELTAMETHRIN TRIAL).

Banerjee A, Nayak B.

Med J Armed Forces India. 2002 Jan;58(1):3-4. doi: 10.1016/S0377-1237(02)80002-8. Epub 2011 Jul 21.

PMID: 27365649 Free PMC Article

Application of flow injection analysis--photo-induced fluorescence (FIA-PIF) for the determination of α-cypermethrin pesticide residues in natural waters.

Mbaye M, Gaye Seye MD, Aaron JJ, Coly A, Tine A.

Anal Bioanal Chem. 2011 Apr;400(2):403-10. doi: 10.1007/s00216-010-4444-7. Epub 2010 Nov 30.

PMID: 21116615 Similar articles

Washoff of cypermethrin residues from slabs of external building material surfaces using simulated rainfall.

Trask JR, Harbourt CM, Miller P, Cox M, Jones R, Hendley P, Lam C.

Environ Toxicol Chem. 2014 Feb;33(2):302-7. doi: 10.1002/etc.2432. Epub 2013 Dec 16.

PMID: 24130058 Free PMC Article

Immunoassays and biosensors for monitoring environmental and human exposure to pyrethroid insecticides.

Ahn KC, Kim HJ, McCoy MR, Gee SJ, Hammock BD.

J Agric Food Chem. 2011 Apr 13;59(7):2792-802. doi: 10.1021/jf1033569. Epub 2010 Nov 24.

PMID: 21105656 Free PMC Article

The quantification of short-chain chlorinated paraffins in sediment samples using comprehensive two-dimensional gas chromatography with μECD detection.

Muscalu AM, Morse D, Reiner EJ, Górecki T.

Anal Bioanal Chem. 2017 Mar;409(8):2065-2074. doi: 10.1007/s00216-016-0153-1. Epub 2016 Dec 27.

PMID: 28028592 Similar articles

Minimizing geometric isomerization of α-cypermethrin in the residue analysis.

Liu X, Shen Z, Wang P, Liu C, Yao G, He J, Liu D, Zhou Z.

Food Chem. 2016 Apr 1;196:828-32. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.09.059. Epub 2015 Sep 21.

PMID: 26593561

Residual toxicity of Cypermethrin in the larvae of coconut pest Oryctes rhinoceros (Coleoptera: Scarabaeidae).

Venkatarajappa P.

J Environ Biol. 2001 Jan;22(1):19-21.

PMID: 11480346 Similar articles

Determination of organic volatile impurities in nepafenac by GC method.

Mucha M, Groman A, Zagrodzka J, Cybulski M.

Acta Pol Pharm. 2014 Nov-Dec;71(6):1013-22.

PMID: 25745773 Free Article

Drying and Storage Methods Affect Cyfluthrin Concentrations in Exposed Plant Samples.

Moore MT, Kröger R, Locke MA.

Bull Environ Contam Toxicol. 2016 Aug;97(2):244-8. doi: 10.1007/s00128-016-1835-2. Epub 2016 May 25.

PMID: 27225509 Similar articles

Nano-molar deltamethrin sensor based o­n electrical impedance of PAH/PAZO layer-by-layer sensing films.

Abegão LM, Ribeiro JH, Ribeiro PA, Raposo M.

Sensors (Basel). 2013 Aug 8;13(8):10167-76. doi: 10.3390/s130810167.

PMID: 23966185 Free PMC Article

Facile and sensitive spectrophotometric determination of synthetic pyrithroids in their formulations, water and grain samples.

Kumar KS, Swaroop BL, Suvardhan K, Rekha D, Jayaraj B, Chiranjeevi P.

Environ Monit Assess. 2006 Nov;122(1-3):1-8. Epub 2006 Jun 13.

PMID: 16770503 Similar articles

Accumulation of fenvalerate insecticide in lamb tissues.

Wszolek PC, Hogue DE, Lisk DJ.

Bull Environ Contam Toxicol. 1981 Dec;27(6):869-71. No abstract available.

PMID: 7337860 Similar articles

A dose-effect relationship for the effect of deltamethrin o­n a linyphiid spider population in winter wheat.

Jagers op Akkerhuis GA, van der Voet H.

Arch Environ Contam Toxicol. 1992 Jan;22(1):114-21.

PMID: 1554244 Similar articles

Trypsin-catalyzed deltamethrin degradation.

Xiong C, Fang F, Chen L, Yang Q, He J, Zhou D, Shen B, Ma L, Sun Y, Zhang D, Zhu C.

PLoS o­ne. 2014 Mar 3;9(3):e89517. doi: 10.1371/journal.pone.0089517. eCollection 2014.

PMID: 24594869 Free PMC Article

Measurement of the distribution of m-xylene in rat tissues by head space gas chromatography.

Kumarathasan P, Otson R, Chu I.

Arh Hig Rada Toksikol. 1997 Dec;48(4):373-82.

PMID: 9721456 Similar articles

Two-dimensional gas chromatography with electron capture detection for the analysis of atmospheric ozone depleting halocarbons.

Ou-Yang CF, Hua HC, Chou YC, Teng MK, Liu WT, Wang JL.

J Chromatogr A. 2017 May 26;1499:158-164. doi: 10.1016/j.chroma.2017.04.003. Epub 2017 Apr 4.

PMID: 28420528 Similar articles

Detection and separation of fenpropathrin, flucythrinate, fluvalinate, and PP 321 by thin-layer chromatography.

Khazanchi R, Handa SK.

J Assoc Off Anal Chem. 1989 May-Jun;72(3):512-4.

PMID: 2745380 Similar articles

Application of gas chromatography-mass spectrometry in analyzing pharmacokinetics and distribution of deltamethrin in miniature pig tissues.

Zhu P, Fan S, Zou JH, Miao H, Li JG, Zhang GW, Wu YN.

Biomed Environ Sci. 2014 Jun;27(6):426-35. doi: 10.3967/bes2014.035.

PMID: 24961852 Free Article

Determination of iodopropynyl butylcarbamate in cosmetic formulations utilizing pulsed splitless injection, gas chromatography with electron capture detector.

Palmer KB, LaFon W, Burford MD.

J Chromatogr A. 2017 Sep 22;1516:131-134. doi: 10.1016/j.chroma.2017.07.064. Epub 2017 Jul 24.

PMID: 28823785 Similar articles

Ozone as degradation agent of pesticide residues in stored rice grains.

de Ávila MBR, Faroni LRA, Heleno FF, de Queiroz MELR, Costa LP.

J Food Sci Technol. 2017 Nov;54(12):4092-4099. doi: 10.1007/s13197-017-2884-1. Epub 2017 Sep 26.

PMID: 29085152 Similar articles

Pyrethroid metabolism: comparative fate in rats of tralomethrin, tralocythrin, deltamethrin, and (1R, alpha S)-cis-cypermethrin.

Cole LM, Ruzo LO, Wood EJ, Casida JE.

J Agric Food Chem. 1982 Jul-Aug;30(4):631-6. No abstract available.

PMID: 6811643 Similar articles

Removal of fenitrothion and cypermethrin from contaminated fabrics by handwashing.

Wan H.

Bull Environ Contam Toxicol. 1991 Oct;47(4):537-9. No abstract available.

PMID: 1786437 Similar articles

Efficacy of Deltamethrin and Cyfluthrin Impregnated Cloth over Uniform against Mosquito Bites.

Bhatnagar A, Mehta VK.

Med J Armed Forces India. 2007 Apr;63(2):120-2. doi: 10.1016/S0377-1237(07)80052-9. Epub 2011 Jul 21.

PMID: 27407964 Free PMC Article

Poisoning suicide with ingestion of the pyrethroids alpha-cypermethrin and deltamethrin and the antidepressant mirtazapine: A case report.

Boumba VA, Rallis GN, Vougiouklakis T.

Forensic Sci Int. 2017 May;274:75-78. doi: 10.1016/j.forsciint.2016.11.023. Epub 2016 Nov 22.

PMID: 27899216 Similar articles

[Determination of alpha-hydroxytrizolam and alpha hydroxyaplrazolam from urine by acetylation derivatization using gas chromatography electron capture detection].

Jiang Z, Zhu Y, Tan J, Xing L, Yao L, Zhang Q, Tao G.

Se Pu. 2004 Nov;22(6):664. Chinese. No abstract available.

PMID: 15807132 Similar articles

Statistical analysis of decay of organophosphorus and pyrethroid insecticides and carbaryl o­n paddy rice, maize, sunflowers and field peas.

Morton R, Brayan JG, Desmarchelier JM, Dilli S, Haddad PR, Sharp GJ.

J Stored Prod Res. 2001 Jul;37(3):277-285.

PMID: 11172864 Similar articles

Collateral Benefit of Deltamethrin Impregnated Mosquito Nets.

Joshi RM, Bansal AS, Bala S.

Med J Armed Forces India. 2005 Jul;61(3):305. doi: 10.1016/S0377-1237(05)80195-9. Epub 2011 May 30. No abstract available.

PMID: 27407788 Free PMC Article

Mosquito coil exposure associated with small cell lung cancer: A report of three cases.

Zhang J, Qi HW, Sun YP, Xie HK, Zhou CC.

Oncol Lett. 2015 Apr;9(4):1667-1671. Epub 2015 Feb 2.

PMID: 25789020 Free PMC Article

An Analytical Method for Determining Residual Lactide in Polylactide by Gas Chromatography.

Bian X, Chen Z, Feng L, Sun B, Xiang S, Liu Y, Li G, Chen X.

Anal Sci. 2017;33(2):235-238. doi: 10.2116/analsci.33.235.

PMID: 28190846 Free Article

[Determination of chlorofluorocarbon residue in tobacco products by gas chromatography-electron capture detection].

Ye G, Li W, Wang Y, Pan C.

Se Pu. 2006 Jan;24(1):107. Chinese. No abstract available.

PMID: 16827327 Similar articles

An application of recurrent nets to phone probability estimation.

Robinson AJ.

IEEE Trans Neural Netw. 1994;5(2):298-305.

PMID: 18267798 Similar articles

Of Mosquito Nets and Condoms: The Zika Virus Challenge.

Engel J.

J Public Health Manag Pract. 2016 Jul-Aug;22(4):323-5. doi: 10.1097/PHH.0000000000000431.

PMID: 27223311 Similar articles

Use of Mosquito Nets in Ancient Egypt.

Fearnside CT.

Ind Med Gaz. 1911 Mar;46(3):116. No abstract available.

PMID: 29005612 Free PMC Article

Mosquito Net: An Underrecognized Protection Measure against Snakebites.

Mallik S, Singh SR, Sahoo J, Mohanty MK.

Int J Prev Med. 2017 Jan 5;8:1. doi: 10.4103/2008-7802.197686. eCollection 2017. No abstract available.

PMID: 28217263 Free PMC Article

Mosquito Net and Snakebite.

Joob B, Wiwanitkit V.

Int J Prev Med. 2017 Oct 5;8:81. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_350_17. eCollection 2017. No abstract available.

PMID: 29114379 Free PMC Article

 
 
 

Ngày 27/12/2017
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích