Home TRANG CHỦ Thứ 5, ngày 25/07/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 3 1 9 1 8 6 1
Số người đang truy cập
2 2 4
 Thư viện điện tử Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Phần 1. Các nghiên cứu sinh học phân tử trong phát hiện người lành mang ký sinh trùng không triệu chứng: giá trị cốt lõi trong loại trừ sốt rét

Trong 10 năm trở lại đây, số bệnh nhân sốt rét và số ký sinh trùng sốt rét có xu hướng giảm dần và ít đi ở nhiều vùng sốt rét lưu hành trên toàn cầu và ngay cả Việt Nam. Tuy nhiên, số ca mang ký sinh trùng không biểu hiện triệu chứng (asymptomatic carriers) hay số ca có ký sinh trùng thấp dưới ngưỡng phát hiện của kính hiển vi và test chẩn đoán nhanh (submicroscopic/ undermicroscopy detection)còn tồn tại nhiều trong cộng đồng là một mối đe dọa hay là một rào cản về mặt kỹ thuật trong lộ trình tiến tới loại trừ sốt rét trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Gần đây, nhiều nghiên cứu phát triển các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại có độ nhạy, độ đặc hiệu cvaf độ chính xác cao đã giúp phát hiện một tỷ lệ rất lớn trong cộng đồng về người lành mang trùng như thế bằng các ky thuật LAMP, nested-PCR, RT-PCR hay ultra-PCR. Điều đó đặt ra câu hỏi làm thế nào để định nghĩa mà xác định một ngưỡng tỷ lệ dương tính trong cộng đồng để làm thế nào chúng ta có thể can thiệp bằng các chiến lược khác nhau, chẳng hạn điều trị chỉ định thuốc hàng loạt (mass drug administration_MDA) trong cộng đồng hay không thì đến nay vẫn còn chưa có khuyến cáo chính thức từ các cơ quan chức năng. Do vậy, nghiên cứu tiếp cận các khía cạnh như thế là rất cần thiết

Prevalence of asymptomatic Plasmodium infections with sub-microscopic parasite densities in the northwestern border of Thailand: a potential threat to malaria elimination.Sattabongkot J, Suansomjit C, Nguitragool W, Sirichaisinthop J, Warit S, Tiensuwan M, Buates S.Malar J. 2018 Sep 12;17(1):329. doi: 10.1186/s12936-018-2476-1.PMID: 30208895 Free PMC Article Similar articles Select item 208225062.

A large proportion of asymptomatic Plasmodium infections with low and sub-microscopic parasite densities in the low transmission setting of Temotu Province, Solomon Islands: challenges for malaria diagnostics in an elimination setting.Harris I, Sharrock WW, Bain LM, Gray KA, Bobogare A, Boaz L, Lilley K, Krause D, Vallely A, Johnson ML, Gatton ML, Shanks GD, Cheng Q.Malar J. 2010 Sep 7;9:254. doi: 10.1186/1475-2875-9-254.PMID: 20822506 Free PMC Article Similar articles Select item 240902303.


Hình 1

Detection of a substantial number of sub-microscopic Plasmodium falciparum infections by polymerase chain reaction: a potential threat to malaria control and diagnosis in Ethiopia.Golassa L, Enweji N, Erko B, Aseffa A, Swedberg G.Malar J. 2013 Oct 3;12:352. doi: 10.1186/1475-2875-12-352.PMID: 24090230 Free PMC Article Similar articles Select item 258492114.

Submicroscopic and asymptomatic Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax infections are common in western Thailand - molecular and serological evidence.Baum E, Sattabongkot J, Sirichaisinthop J, Kiattibutr K, Davies DH, Jain A, Lo E, Lee MC, Randall AZ, Molina DM, Liang X, Cui L, Felgner PL, Yan G.Malar J. 2015 Feb 25;14:95. doi: 10.1186/s12936-015-0611-9.PMID: 25849211 Free PMC Article Similar articles Select item 262424055.


Hình 2

Microscopic and molecular evidence of the presence of asymptomatic Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax infections in an area with low, seasonal and unstable malaria transmission in Ethiopia.Golassa L, Baliraine FN, Enweji N, Erko B, Swedberg G, Aseffa A.BMC Infect Dis. 2015 Aug 5;15:310. doi: 10.1186/s12879-015-1070-1.PMID: 26242405 Free PMC Article Similar articles Select item 204093496.

Sub-microscopic malaria cases and mixed malaria infection in a remote area of high malaria endemicity in Rattanakiri province, Cambodia: implication for malaria elimination.Steenkeste N, Rogers WO, Okell L, Jeanne I, Incardona S, Duval L, Chy S, Hewitt S, Chou M, Socheat D, Babin FX, Ariey F, Rogier C.Malar J. 2010 Apr 22;9:108. doi: 10.1186/1475-2875-9-108.PMID: 20409349 Free PMC Article Similar articles Select item 278468797.

Plasmodium malariae and Plasmodium ovale infections in the China-Myanmar border area.Li P, Zhao Z, Xing H, Li W, Zhu X, Cao Y, Yang Z, Sattabongkot J, Yan G, Fan Q, Cui L.Malar J. 2016 Nov 15;15(1):557.PMID: 27846879 Free PMC Article Similar articles Select item 273338938.


Hình 3

Common asymptomatic and submicroscopic malaria infections in Western Thailand revealed in longitudinal molecular and serological studies: a challenge to malaria elimination.Baum E, Sattabongkot J, Sirichaisinthop J, Kiattibutr K, Jain A, Taghavian O, Lee MC, Huw Davies D, Cui L, Felgner PL, Yan G.Malar J. 2016 Jun 22;15:333. doi: 10.1186/s12936-016-1393-4.PMID: 27333893 Free PMC Article Similar articles Select item 264240009.


Hình 4

The epidemiology of subclinical malaria infections in South-East Asia: findings from cross-sectional surveys in Thailand-Myanmar border areas, Cambodia, and Vietnam.Imwong M, Nguyen TN, Tripura R, Peto TJ, Lee SJ, Lwin KM, Suangkanarat P, Jeeyapant A, Vihokhern B, Wongsaen K, Van Hue D, Dong le T, Nguyen TU, Lubell Y, von Seidlein L, Dhorda M, Promnarate C, Snounou G, Malleret B, Rénia L, Keereecharoen L, Singhasivanon P, Sirithiranont P, Chalk J, Nguon C, Hien TT, Day N, White NJ, Dondorp A, Nosten F.Malar J. 2015 Sep 30;14:381. doi: 10.1186/s12936-015-0906-x.PMID: 26424000 Free PMC Article Similar articles Select item 2837688310.

Asymptomatic and sub-microscopic malaria infection in Kayah State, eastern Myanmar.Zaw MT, Thant M, Hlaing TM, Aung NZ, Thu M, Phumchuea K, Phusri K, Saeseu T, Yorsaeng R, Nguitragool W, Felger I, Kaewkungwal J, Cui L, Sattabongkot J.Malar J. 2017 Apr 4;16(1):138. doi: 10.1186/s12936-017-1789-9.PMID: 28376883 Free PMC Article Similar articles Select item 2926164711.

The detection of cryptic Plasmodium infection among villagers in Attapeu province, Lao PDR.Iwagami M, Keomalaphet S, Khattignavong P, Soundala P, Lorphachan L, Matsumoto-Takahashi E, Strobel M, Reinharz D, Phommasansack M, Hongvanthong B, Brey PT, Kano S.PLoS Negl Trop Dis. 2017 Dec 20;11(12):e0006148. doi: 10.1371/journal.pntd.0006148. eCollection 2017 Dec.PMID: 29261647 Free PMC Article Similar articles Select item 2599661912.


Hình 5

High Rates of Asymptomatic, Sub-microscopic Plasmodium vivax Infection and Disappearing Plasmodium falciparum Malaria in an Area of Low Transmission in Solomon Islands.Waltmann A, Darcy AW, Harris I, Koepfli C, Lodo J, Vahi V, Piziki D, Shanks GD, Barry AE, Whittaker M, Kazura JW, Mueller I.PLoS Negl Trop Dis. 2015 May 21;9(5):e0003758. doi: 10.1371/journal.pntd.0003758. eCollection 2015 May.PMID: 25996619 Free PMC Article Similar articles Select item 2842745513.

Comparison of methods for detecting asymptomatic malaria infections in the China-Myanmar border area.Zhao Y, Zhao Y, Lv Y, Liu F, Wang Q, Li P, Zhao Z, Liu Y, Cui L, Fan Q, Cao Y.Malar J. 2017 Apr 20;16(1):159. doi: 10.1186/s12936-017-1813-0.PMID: 28427455 Free PMC Article Similar articles Select item 2768261114.


Hình 6

Molecular evidence of high rates of asymptomatic P. vivax infection and very low P. falciparum malaria in Botswana.Motshoge T, Ababio GK, Aleksenko L, Read J, Peloewetse E, Loeto M, Mosweunyane T, Moakofhi K, Ntebele DS, Chihanga S, Motlaleng M, Chinorumba A, Vurayai M, Pernica JM, Paganotti GM, Quaye IK.BMC Infect Dis. 2016 Sep 29;16(1):520.PMID: 27682611 Free PMC Article Similar articles Select item 2723444615.

Asymptomatic Plasmodium infections in 18 villages of southern Savannakhet Province, Lao PDR (Laos).Phommasone K, Adhikari B, Henriques G, Pongvongsa T, Phongmany P, von Seidlein L, White NJ, Day NP, M Dondorp A, Newton PN, Imwong M, Mayxay M.Malar J. 2016 May 27;15(1):296. doi: 10.1186/s12936-016-1336-0.PMID: 27234446 Free PMC Article Similar articles Select item 2732865916.

Characterization of blood dendritic and regulatory T cells in asymptomatic adults with sub-microscopic Plasmodium falciparum or Plasmodium vivax infection.Kho S, Marfurt J, Handayuni I, Pava Z, Noviyanti R, Kusuma A, Piera KA, Burdam FH, Kenangalem E, Lampah DA, Engwerda CR, Poespoprodjo JR, Price RN, Anstey NM, Minigo G, Woodberry T.Malar J. 2016 Jun 21;15:328. doi: 10.1186/s12936-016-1382-7.PMID: 27328659 Free PMC Article Similar articles Select item 2867194417.

Predominance of asymptomatic and sub-microscopic infections characterizes the Plasmodium gametocyte reservoir in the Peruvian Amazon.Rovira-Vallbona E, Contreras-Mancilla JJ, Ramirez R, Guzmán-Guzmán M, Carrasco-Escobar G, Llanos-Cuentas A, Vinetz JM, Gamboa D, Rosanas-Urgell A.PLoS Negl Trop Dis. 2017 Jul 3;11(7):e0005674. doi: 10.1371/journal.pntd.0005674. eCollection 2017 Jul.PMID: 28671944 Free PMC Article Similar articles Select item 2997319418.


Hình 7

Risk factors for asymptomatic malaria infections from seasonal cross-sectional surveys along the China-Myanmar border.Zhao Y, Zeng J, Zhao Y, Liu Q, He Y, Zhang J, Yang Z, Fan Q, Wang Q, Cui L, Cao Y.Malar J. 2018 Jul 4;17(1):247. doi: 10.1186/s12936-018-2398-y.PMID: 29973194 Free PMC Article Similar articles Select item 2814351819.

Submicroscopic Plasmodium prevalence in relation to malaria incidence in 20 villages in western Cambodia.Tripura R, Peto TJ, Veugen CC, Nguon C, Davoeung C, James N, Dhorda M, Maude RJ, Duanguppama J, Patumrat K, Imwong M, von Seidlein L, Grobusch MP, White NJ, Dondorp AM.Malar J. 2017 Jan 31;16(1):56. doi: 10.1186/s12936-017-1703-5.PMID: 28143518 Free PMC Article Similar articles Select item 2825386720.

The shape of the iceberg: quantification of submicroscopic Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax parasitaemia and gametocytaemia in five low endemic settings in Ethiopia.Tadesse FG, van den Hoogen L, Lanke K, Schildkraut J, Tetteh K, Aseffa A, Mamo H, Sauerwein R, Felger I, Drakeley C, Gadissa E, Bousema T.Malar J. 2017 Mar 3;16(1):99. doi: 10.1186/s12936-017-1749-4.PMID: 28253867 Free PMC Article Similar articles


Hình 8

History of malaria treatment as a predictor of subsequent subclinical parasitaemia: a cross-sectional survey and malaria case records from three villages in Pailin, western Cambodia.Peto TJ, Kloprogge SE, Tripura R, Nguon C, Sanann N, Yok S, Heng C, Promnarate C, Chalk J, Song N, Lee SJ, Lubell Y, Dhorda M, Imwong M, White NJ, von Seidlein L, Dondorp A.Malar J. 2016 Apr 26;15:240. doi: 10.1186/s12936-016-1284-8.PMID: 27118311 Free PMC Article Similar articles Select item 2253373322.

Survey for asymptomatic malaria cases in low transmission settings of Iran under elimination programme.Zoghi S, Mehrizi AA, Raeisi A, Haghdoost AA, Turki H, Safari R, Kahanali AA, Zakeri S.Malar J. 2012 Apr 25;11:126. doi: 10.1186/1475-2875-11-126.PMID: 22533733 Free PMC Article Similar articles Select item 2668919523.

High prevalence of asymptomatic malaria infections: a cross-sectional study in rural areas in six departments in Haiti.Elbadry MA, Al-Khedery B, Tagliamonte MS, Yowell CA, Raccurt CP, Existe A, Boncy J, Weppelmann TA, Beau De Rochars VE, Lemoine JF, Okech BA, Dame JB.Malar J. 2015 Dec 21;14:510. doi: 10.1186/s12936-015-1051-2.PMID: 26689195 Free PMC Article Similar articles Select item 2021482824.


Hình 9

Comparative detection of Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum DNA in saliva and urine samples from symptomatic malaria patients in a low endemic area.Buppan P, Putaporntip C, Pattanawong U, Seethamchai S, Jongwutiwes S.Malar J. 2010 Mar 9;9:72. doi: 10.1186/1475-2875-9-72.PMID: 20214828 Free PMC Article Similar articles Select item 2863746725.

Imported Plasmodium falciparum and locally transmitted Plasmodium vivax: cross-border malaria transmission scenario in northwestern Thailand.Sriwichai P, Karl S, Samung Y, Kiattibutr K, Sirichaisinthop J, Mueller I, Cui L, Sattabongkot J.Malar J. 2017 Jun 21;16(1):258. doi: 10.1186/s12936-017-1900-2.PMID: 28637467 Free PMC Article Similar articles Select item 2808678926.

Detection of Plasmodium knowlesi, Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) in a co-endemic area in Malaysia.Piera KA, Aziz A, William T, Bell D, González IJ, Barber BE, Anstey NM, Grigg MJ.Malar J. 2017 Jan 13;16(1):29. doi: 10.1186/s12936-016-1676-9.PMID: 28086789 Free PMC Article Similar articles Select item 2892305427.


Hình 10

A novel method for extracting nucleic acids from dried blood spots for ultrasensitive detection of low-density Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax infections.Zainabadi K, Adams M, Han ZY, Lwin HW, Han KT, Ouattara A, Thura S, Plowe CV, Nyunt MM.Malar J. 2017 Sep 18;16(1):377. doi: 10.1186/s12936-017-2025-3.PMID: 28923054 Free PMC Article Similar articles Select item 2857962728.


Hình 11

Carriage of sub-microscopic sexual and asexual Plasmodium falciparum stages in the dry season at Navrongo, Ghana.Atelu GR, Duah NO, Wilson MD.Ghana Med J. 2016 Dec;50(4):220-227.PMID: 28579627 Free PMC Article Similar articles Select item 2775639129.

Household clustering of asymptomatic malaria infections in Xepon district, Savannakhet province, Lao PDR.Pongvongsa T, Nonaka D, Iwagami M, Nakatsu M, Phongmany P, Nishimoto F, Kobayashi J, Hongvanthon B, Brey PT, Moji K, Mita T, Kano S.Malar J. 2016 Oct 18;15(1):508.PMID: 27756391 Free PMC Article Similar articles Select item 2906591030.


Hình 12

Very high carriage of gametocytes in asymptomatic low-density Plasmodium falciparum and P. vivax infections in western Thailand.Nguitragool W, Mueller I, Kumpitak C, Saeseu T, Bantuchai S, Yorsaeng R, Yimsamran S, Maneeboonyang W, Sa-Angchai P, Chaimungkun W, Rukmanee P, Puangsa-Art S, Thanyavanich N, Koepfli C, Felger I, Sattabongkot J, Singhasivanon P.Parasit Vectors. 2017 Oct 24;10(1):512. doi: 10.1186/s13071-017-2407-y.PMID: 29065910 Free PMC Article Similar articles Select item 2562633931.

Evaluation of non-instrumented nucleic acid amplification by loop-mediated isothermal amplification (NINA-LAMP) for the diagnosis of malaria in Northwest Ethiopia.Sema M, Alemu A, Bayih AG, Getie S, Getnet G, Guelig D, Burton R, LaBarre P, Pillai DR.Malar J. 2015 Jan 28;14:44. doi: 10.1186/s12936-015-0559-9.PMID: 25626339 Free PMC Article Similar articles Select item 2645059932.

Diagnostic performance of a novel loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay targeting the apicoplast genome for malaria diagnosis in a field setting in sub-Saharan Africa.Oriero EC, Okebe J, Jacobs J, Van Geertruyden JP, Nwakanma D, D'Alessandro U.Malar J. 2015 Oct 9;14:396. doi: 10.1186/s12936-015-0926-6.PMID: 26450599 Free PMC Article Similar articles Select item 2835204633.

Evaluation of SYBR green I based visual loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for genus and species-specific diagnosis of malaria in P. vivax and P. falciparum endemic regions.Singh R, Singh DP, Savargaonkar D, Singh OP, Bhatt RM, Valecha N.J Vector Borne Dis. 2017 Jan-Mar;54(1):54-60.PMID: 28352046 Free Article Similar articles Select item 2624224334.

Submicroscopic carriage of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in a low endemic area in Ethiopia where no parasitaemia was detected by microscopy or rapid diagnostic test.Tadesse FG, Pett H, Baidjoe A, Lanke K, Grignard L, Sutherland C, Hall T, Drakeley C, Bousema T, Mamo H.Malar J. 2015 Aug 5;14:303. doi: 10.1186/s12936-015-0821-1.PMID: 26242243 Free PMC Article Similar articles Select item 1940289435.


Hình 13

Towards high-throughput molecular detection of Plasmodium: new approaches and molecular markers.Steenkeste N, Incardona S, Chy S, Duval L, Ekala MT, Lim P, Hewitt S, Sochantha T, Socheat D, Rogier C, Mercereau-Puijalon O, Fandeur T, Ariey F.Malar J. 2009 Apr 29;8:86. doi: 10.1186/1475-2875-8-86.PMID: 19402894 Free PMC Article Similar articles Select item 2598219036.

Field deployment of loop-mediated isothermal amplification for centralized mass-screening of asymptomatic malaria in Zanzibar: a pre-elimination setting.Morris U, Khamis M, Aydin-Schmidt B, Abass AK, Msellem MI, Nassor MH, González IJ, Mårtensson A, Ali AS, Björkman A, Cook J.Malar J. 2015 May 17;14:205. doi: 10.1186/s12936-015-0731-2.PMID: 25982190 Free PMC Article Similar articles Select item 1716914237.

Comparison of PCR and microscopy for the detection of asymptomatic malaria in a Plasmodium falciparum/vivax endemic area in Thailand.Coleman RE, Sattabongkot J, Promstaporm S, Maneechai N, Tippayachai B, Kengluecha A, Rachapaew N, Zollner G, Miller RS, Vaughan JA, Thimasarn K, Khuntirat B.Malar J. 2006 Dec 14;5:121.PMID:17169142 Free PMC Article Similar articles Select item 2488649638.


Hình 14

Molecular typing reveals substantial Plasmodium vivax infection in asymptomatic adults in a rural area of Cameroon.Fru-Cho J, Bumah VV, Safeukui I, Nkuo-Akenji T, Titanji VP, Haldar K.Malar J. 2014 May 3;13:170. doi: 10.1186/1475-2875-13-170.PMID: 24886496 Free PMC Article Similar articles Select item 2635226239.

Novel Cross-Border Approaches to Optimise Identification of Asymptomatic and Artemisinin-Resistant Plasmodium Infection in Mobile Populations Crossing Cambodian Borders.Edwards HM, Canavati SE, Rang C, Ly P, Sovannaroth S, Canier L, Khim N, Menard D, Ashton RA, Meek SR, Roca-Feltrer A.PLoS o­ne. 2015 Sep 9;10(9):e0124300. doi: 10.1371/journal.pone.0124300. eCollection 2015.PMID: 26352262 Free PMC Article Similar articles Select item 2904192740.

Diagnostic performance of the loop-mediated isothermal amplification (LAMP) based illumigene® malaria assay in a non-endemic region.De Koninck AS, Cnops L, Hofmans M, Jacobs J, Van den Bossche D, Philippé J.Malar J. 2017 Oct 17;16(1):418. doi: 10.1186/s12936-017-2065-8.PMID: 29041927 Free PMC Article Similar articles


Hình 15

Numerical Distributions of Parasite Densities During Asymptomatic Malaria.Imwong M, Stepniewska K, Tripura R, Peto TJ, Lwin KM, Vihokhern B, Wongsaen K, von Seidlein L, Dhorda M, Snounou G, Keereecharoen L, Singhasivanon P, Sirithiranont P, Chalk J, Nguon C, Day NP, Nosten F, Dondorp A, White NJ.J Infect Dis. 2016 Apr 15;213(8):1322-9. doi: 10.1093/infdis/jiv596. Epub 2015 Dec 17.PMID: 26681777. Free PMC Article Similar articles Select item 2597159442.

High prevalence of sub-microscopic infections in Colombia.Vallejo AF, Chaparro PE, Benavides Y, Álvarez Á, Quintero JP, Padilla J, Arévalo-Herrera M, Herrera S.Malar J. 2015 May 15;14:201. doi: 10.1186/s12936-015-0711-6.PMID: 25971594 Free PMC Article Similar articles Select item 2805697943.


Hình 16

Malaria epidemiology in central Myanmar: identification of a multi-species asymptomatic reservoir of infection.Ghinai I, Cook J, Hla TT, Htet HM, Hall T, Lubis IN, Ghinai R, Hesketh T, Naung Y, Lwin MM, Latt TS, Heymann DL, Sutherland CJ, Drakeley C, Field N.Malar J. 2017 Jan 5;16(1):16. doi: 10.1186/s12936-016-1651-5.PMID: 28056979 Free PMC Article Similar articles Select item 2789911144.

Plasmodium malariae in the Colombian Amazon region: you don't diagnose what you don't suspect.Niño CH, Cubides JR, Camargo-Ayala PA, Rodríguez-Celis CA, Quiñones T, Cortés-Castillo MT, Sánchez-Suárez L, Sánchez R, Patarroyo ME, Patarroyo MA.Malar J. 2016 Nov 29;15(1):576.PMID: 27899111 Free PMC Article Similar articles Select item 2903720245.

High prevalence of very-low Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax parasitaemia carriers in the Peruvian Amazon: insights into local and occupational mobility-related transmission.Carrasco-Escobar G, Miranda-Alban J, Fernandez-Miñope C, Brouwer KC, Torres K, Calderon M, Gamboa D, Llanos-Cuentas A, Vinetz JM.Malar J. 2017 Oct 16;16(1):415. doi: 10.1186/s12936-017-2063-x.PMID: 29037202 Free PMC Article Similar articles Select item 2450266446.


Hình 17

Re-evaluation of microscopy confirmed Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax malaria by nested PCR detection in southern Ethiopia.Mekonnen SK, Aseffa A, Medhin G, Berhe N, Velavan TP.Malar J. 2014 Feb 6;13:48. doi: 10.1186/1475-2875-13-48.PMID: 24502664 Free PMC Article Similar articles Select item 2901634147.

Prevalence of Clinical and Subclinical Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax Malaria in Two Remote Rural Communities o­n the Myanmar-China Border.Huang F, Takala-Harrison S, Liu H, Xu JW, Yang HL, Adams M, Shrestha B, Mbambo G, Rybock D, Zhou SS, Xia ZG, Zhou XN, Plowe CV, Nyunt MM.Am J Trop Med Hyg. 2017 Nov;97(5):1524-1531. doi: 10.4269/ajtmh.17-0167. Epub 2017 Oct 10. PMID: 29016341 Free PMC Article Similar articles Select item 2059547848.

Comparative diagnosis of malaria infections by microscopy, nested PCR, and LAMP in northern Thailand.Pöschl B, Waneesorn J, Thekisoe O, Chutipongvivate S, Karanis P.Am J Trop Med Hyg. 2010 Jul;83(1):56-60. doi: 10.4269/ajtmh.2010.09-0630. Erratum in: Am J Trop Med Hyg. 2010 Sep;83(3):729. Panagiotis, Karanis [corrected to Karanis, Panagiotis]. PMID: 20595478 Free PMC Article Similar articles Select item 2217701449.

Association of sub-microscopic malaria parasite carriage with transmission intensity in north-eastern Tanzania.Manjurano A, Okell L, Lukindo T, Reyburn H, Olomi R, Roper C, Clark TG, Joseph S, Riley EM, Drakeley C.Malar J. 2011 Dec 16;10:370. doi: 10.1186/1475-2875-10-370.PMID: 22177014 Free PMC Article Similar articles Select item 2556955050.

Evaluation of the loop mediated isothermal DNA amplification (LAMP) kit for malaria diagnosis in P. vivax endemic settings of Colombia.Vallejo AF, Martínez NL, González IJ, Arévalo-Herrera M, Herrera S.PLoS Negl Trop Dis. 2015 Jan 8;9(1):e3453. doi: 10.1371/journal.pntd.0003453. eCollection 2015 Jan.PMID: 25569550 Free PMC Article Similar articles Select item 2440622051.

High prevalence of asymptomatic malaria in south-eastern Bangladesh.Starzengruber P, Fuehrer HP, Ley B, Thriemer K, Swoboda P, Habler VE, Jung M, Graninger W, Khan WA, Haque R, Noedl H.Malar J. 2014 Jan 9;13:16. doi: 10.1186/1475-2875-13-16.PMID: 24406220 Free PMC Article Similar articles Select item 2809543452.

Field Evaluation of a High Throughput Loop Mediated Isothermal Amplification Test for the Detection of Asymptomatic Plasmodium Infections in Zanzibar.Aydin-Schmidt B, Morris U, Ding XC, Jovel I, Msellem MI, Bergman D, Islam A, Ali AS, Polley S, Gonzalez IJ, Mårtensson A, Björkman A.PLoS o­ne. 2017 Jan 17;12(1):e0169037. doi: 10.1371/journal.pone.0169037. eCollection 2017. PMID: 28095434 Free PMC Article Similar articles Select item 2618693653.

A molecular survey of acute febrile illnesses reveals Plasmodium vivax infections in Kedougou, southeastern Senegal.Niang M, Thiam LG, Sow A, Loucoubar C, Bob NS, Diop F, Diouf B, Niass O, Mansourou A, Varela ML, Perraut R, Sall AA, Toure-Balde A.Malar J. 2015 Jul 19;14:281. doi: 10.1186/s12936-015-0808-y.PMID: 26186936 Free PMC Article Similar articles Select item 2877161554.

Substantial asymptomatic submicroscopic Plasmodium carriage during dry season in low transmission areas in Senegal: Implications for malaria control and elimination.Niang M, Thiam LG, Sane R, Diagne N, Talla C, Doucoure S, Faye J, Diop F, Badiane A, Diouf B, Camara D, Diene-Sarr F, Sokhna C, Richard V, Toure-Balde A.PLoS o­ne. 2017 Aug 3;12(8):e0182189. doi: 10.1371/journal.pone.0182189. eCollection 2017.PMID: 28771615 Free PMC Article Similar articles Select item 2970320055.

Characterization of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax recent exposure in an area of significantly decreased transmission intensity in Central Vietnam.Kattenberg JH, Erhart A, Truong MH, Rovira-Vallbona E, Vu KAD, Nguyen THN, Nguyen VH, Nguyen VV, Bannister-Tyrrell M, Theisen M, Bennet A, Lover AA, Tran TD, Nguyen XX, Rosanas-Urgell A.Malar J. 2018 Apr 27;17(1):180. doi: 10.1186/s12936-018-2326-1.PMID: 29703200 Free PMC Article Similar articles Select item 2691191756.

Application of magnetic cytosmear for the estimation of Plasmodium falciparum gametocyte density and detection of asexual stages in asymptomatic children.Sumari D, Grimberg BT, Blankenship D, Mugasa J, Mugittu K, Moore L, Gwakisa P, Zborowski M.Malar J. 2016 Feb 24;15:113. doi: 10.1186/s12936-016-1170-4.PMID: 26911917 Free PMC Article Similar articles Select item 2933495657.

Identification and characterization of areas of high and low risk for asymptomatic malaria infections at sub-village level in Ratanakiri, Cambodia.Durnez L, Pareyn M, Mean V, Kim S, Khim N, Menard D, Coosemans M, Sochantha T, Sluydts V.Malar J. 2018 Jan 15;17(1):27. doi: 10.1186/s12936-017-2169-1.PMID: 29334956 Free PMC Article Similar articles Select item 2701351258.

Persistent Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax infections in a western Cambodian population: implications for prevention, treatment and elimination strategies.Tripura R, Peto TJ, Chalk J, Lee SJ, Sirithiranont P, Nguon C, Dhorda M, von Seidlein L, Maude RJ, Day NP, Imwong M, White NJ, Dondorp AM.Malar J. 2016 Mar 24;15:181. doi: 10.1186/s12936-016-1224-7.PMID: 27013512 Free PMC Article Similar articles Select item 2939838859.

The persistence and oscillations of submicroscopic Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax infections over time in Vietnam: an open cohort study.Nguyen TN, von Seidlein L, Nguyen TV, Truong PN, Hung SD, Pham HT, Nguyen TU, Le TD, Dao VH, Mukaka M, Day NP, White NJ, Dondorp AM, Thwaites GE, Hien TT.Lancet Infect Dis. 2018 May;18(5):565-572. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30046-X. Epub 2018 Feb 2. Erratum in: Lancet Infect Dis. 2018 May;18(5):492. PMID: 29398388 Free PMC Article Similar articles Select item 2510559160.

Loop mediated isothermal amplification (LAMP) accurately detects malaria DNA from filter paper blood samples of low density parasitaemias.Aydin-Schmidt B, Xu W, González IJ, Polley SD, Bell D, Shakely D, Msellem MI, Björkman A, Mårtensson A.PLoS o­ne. 2014 Aug 8;9(8):e103905. doi: 10.1371/journal.pone.0103905. eCollection 2014.PMID: 25105591 Free PMC Article Similar articles

Malaria risk factor assessment using active and passive surveillance data from Aceh Besar, Indonesia, a low endemic, malaria elimination setting with Plasmodium knowlesi, Plasmodium vivax, and Plasmodium falciparum.Herdiana H, Cotter C, Coutrier FN, Zarlinda I, Zelman BW, Tirta YK, Greenhouse B, Gosling RD, Baker P, Whittaker M, Hsiang MS.Malar J. 2016 Sep 13;15:468. doi: 10.1186/s12936-016-1523-z.PMID: 27619000 Free PMC Article Similar articles Select item 2670177862.

An ultrasensitive reverse transcription polymerase chain reaction assay to detect asymptomatic low-density Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax infections in small volume blood samples.Adams M, Joshi SN, Mbambo G, Mu AZ, Roemmich SM, Shrestha B, Strauss KA, Johnson NE, Oo KZ, Hlaing TM, Han ZY, Han KT, Thura S, Richards AK, Huang F, Nyunt MM, Plowe CV.Malar J. 2015 Dec 23;14:520. doi: 10.1186/s12936-015-1038-z.PMID: 26701778 Free PMC Article Similar articles Select item 2876146563.

Ngày 26/09/2018
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích