Home TRANG CHỦ Thứ 5, ngày 20/01/2022
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Finance & Retail Thư viện điện tử
Công trình nghiên cứu về Ký sinh trùng
Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Công trình nghiên cứu về Côn trùng & véc tơ truyền
Đề tài NCKH đã nghiệm thu
Thông tin-Tư liệu NCKH
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 5 6 9 3 2 0 6
Số người đang truy cập
1 1 4
 Thư viện điện tử Công trình nghiên cứu về Sốt rét & SXH
Các nghiên cứu liên quan đến y tế thôn bản trên thế giới và Việt Nam

Từ nhiều thập kỷ qua, vai trò của các nhân viên y tế thôn bản (YTTB) là rất quan trọng trong việc đóng góp vai trò của mình trong xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ y tế, tham gia các chương trình y tế quốc gia rất tích cực, cuối cùng đã làm giảm mắc, giảm chết và hạn chế nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trên địa bàn. Thành công đó, không những biểu hiện ở kiểm soát các căn bệnh truyền nhiễm mà còn hạn chế về các bệnh không lây nhiễm, dù không trực tiếp điều trị nhưng họ đã và đang tuyền truyền truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng tích cực.Và điều đó giờ đây rất cần trong các chiến lược hành động tiến tới loại trừ nhiều bệnh truyền nhiễm như phong, lao và đặc biệt là sốt rét từ nay đến năm 2030.

Một số văn bản liên quan đến YTTB

1.Bộ Y tế (2013). Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản, Số 07/2013/TT-BYT, ngày 08 tháng 3 năm 2013.

2.Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

3.Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

4.Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

5.Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống sốt rét Việt Nam (2007). Tài liệu đào tạo mới nhân viên y tế thôn bản. Nhà xuất bản Y học 2007.


Hình 1

Một số nghiên cứu về vài trò chức năng và công việc của YTTB

6.International Labour Organization. International Standard Classification of Occupations, 2008 revision. Geneva, ILO.

7.World Health Organization, 2006. The World Health Report 2006: working together for health. Geneva, WHO Press.

8.Siraj, S.; F. Shabnam; C. S. B. Jalal; A. A. Zongrone; K. Afsana (2010). ""Shasthya Shebika's" Role in Improving Infant and Young Child Feeding Practices in Rural Bangladesh: BRAC's Experience". Geneva Health Forum.

9.World Health Organization, 2007. Task shifting to tackle health worker shortages. Geneva, WHO.

10.Kristof, Nicholas D. (11 January 2012). "Melinda Gates Answers Questions, Part II". The New York Times. Retrieved 18 September 2013.

11.Rosenthal MM, Greiner JR. The Barefoot Doctors of China: from political creation to professionalization. Hum Organ. Winter 1982;41(4):330-341

12.Macinko J, Guanais FC, de Fatima M, de Souza M. Evaluation of the impact of the Family Health Program o­n infant mortality in Brazil, 1990-2002. J Epidemiol Community Health. Jan 2006;60(1):13-19.

13.Huicho L, Scherpbier RW, Nkowane AM, Victora CG. How much does quality of child care vary between health workers with differing durations of training? An observational multicountry study. Lancet. Sep 13 2008;372(9642):910-916.

14.Roudi-Fahimi F, Bureau PR. Women's reproductive health in the Middle East and North Africa. Population Reference Bureau; 2003.

15.Luckow PW, Kenny A, White E, Ballard M, Dorr L, Erlandson K, . Implementation research o­n community health workers’ provision of maternal and child health services in rural Liberia. Bull World Health Organ. 2017 Feb 1;95(2):113–20.

16.World Health Organization, 2011. World Health Statistics 2011 - Table 6: Health workforce, infrastructure and essential medicines. Accessed 21 July 2011.

17.Isaacs A.N., Srinivasan K., Neerakkal I., Jayaram G. Initiating a Community Mental Health Programme in Rural Karnataka. IJCM. 2006;31(2):86-87.

18."The MINDS Foundation". The MINDS Foundation.

19.Ahluwalia IB, Schmid T, Kouletio M, Kanenda O. An evaluation of a community-based approach to safe motherhood in northwestern Tanzania. Int J Gynaecol Obstet. 2003;82(2):231-240.

20."Annual Report 2011". Data and Reports. Mali Health Organizing Project.

21.New York State Health Foundation: Community Health Workers.Template:Dead link updated with new link


Hình 2

22.Hunter JB, de Zapien JG, Papenfuss M, Fernandez ML, Meister J, Giuliano AR. The impact of a promotora o­n increasing routine chronic disease prevention among women aged 40 and older at the U.S.-Mexico border. Health Educ Behav. 2004;31(4 Suppl):18S-28S.

23."Archived copy". Archived from the original o­n 2015-02-08. Retrieved 2012-08-17.

24.Martin M, Hernandez O, Naureckas E, Lantos J. Improving asthma research in an inner-city Latino neighborhood with community health workers. J Asthma. 2005;42(10):891-895.

25.Flores G, Fuentes-Afflick E, Barbot O, et al. The health of Latino children: urgent priorities, unanswered questions, and a research agenda. JAMA. 2002;288(1):82-90.

26.Conway MD. Addressing Africa’s health workforce crisis. The McKinsey Quarterly. November 2007 2007.

27.Uganda Ministry of Health. Human Resource Strategic Plan for Uganda, 2005–2020. Kampala. 2006.


Hình 3

28.Chen L, Evans T, Anand S, et al. Human resources for health: overcoming the crisis. The Lancet. 2004;364(9449):1984-1990.

29.Hongoro C, McPake B. How to bridge the gap in human resources for health. Lancet. Oct 16 2004;364(9443):1451-1456.

30.African Medical and Research Foundation (AMREF). People First: African solutions to the health worker crisis. Archived 2011-08-31 at the Wayback Machine. 2007.

31.McPake B, Mensah K. Task shifting in health care in resource-poor countries. Lancet. Sep 13 2008;372(9642):870-871.

32.Perez F AK, Ndoro T, Engelsmann B, Dabis F. Participation of traditional birth attendants in prevention of mother-to-child transmission of HIV services in two rural districts in Zimbabwe: a feasibility study. BMC Public Health:2008;8(401).

33.Lehmann U. Review of the Utilisation and Effectiveness of Community-Based Health Workers in Africa. A Joint Learning Initiative, Human resources for Health and Development. 2004.

34.Swider SM. Outcome effectiveness of community health workers: an integrative literature review. Public Health Nurs. Jan-Feb 2002;19(1):11-20.

35.Hopkins H, Talisuna A, Whitty CJ, Staedke SG. Impact of home-based management of malaria o­n health outcomes in Africa: A systematic review of the evidence. Malar J. 2007;6:134.

36.World Health Organization: Community health workers: What do we know about them? WHO Evidence and Information for Policy, Department of Human Resources for Health; 2007.

37.Bryce J, Black RE, Walker N, Bhutta ZA, Lawn JE, Steketee RW. Can the world afford to save the lives of 6 million children each year? Lancet. Jun 25-Jul 1 2005;365(9478):2193-2200.

38.Darmstadt GL, Bhutta ZA, Cousens S, Adam T, Walker N, de Bernis L. Evidence-based, cost-effective interventions: How many newborn babies can we save? Lancet. Mar 12-18 2005;365(9463):977-988.

39.International Labour Organization. International Standard Classification of Occupations, 2008 revision. Geneva, ILO.

40.Lehmann, Uta (January 2007). "Community health workers: What do we know about them?" (PDF). World Health Organization.


Hình 4

41.Perry, Henry (September 2012). "How Effective Are Community Health Workers?" (PDF). John Hopkins Bloomberg School of Public Health.

42.World Health Organization, 2006. The World Health Report 2006: working together for health. Geneva, WHO Press.

43.Siraj, S.; F. Shabnam; C. S. B. Jalal; A. A. Zongrone; K. Afsana (2010). ""Shasthya Shebika's" Role in Improving Infant and Young Child Feeding Practices in Rural Bangladesh: BRAC's Experience". Geneva Health Forum.

44.World Health Organization, 2007. Task shifting to tackle health worker shortages. Geneva, WHO.

45.Kristof, Nicholas D. (11 January 2012). "Melinda Gates Answers Questions, Part II". The New York Times. Retrieved 18 September 2013.

46.Rosenthal MM, Greiner JR. The Barefoot Doctors of China: from political creation to professionalization. Hum Organ. Winter 1982;41(4):330-341

47.Macinko J, Guanais FC, de Fatima M, de Souza M. Evaluation of the impact of the Family Health Program o­n infant mortality in Brazil, 1990-2002. J Epidemiol Community Health. Jan 2006;60(1):13-19.

48.Huicho L, Scherpbier RW, Nkowane AM, Victora CG. How much does quality of child care vary between health workers with differing durations of training? An observational multicountry study. Lancet. Sep 13 2008;372(9642):910-916.

49.Roudi-Fahimi F, Bureau PR. Women's reproductive health in the Middle East and North Africa. Population Reference Bureau; 2003.

50.Luckow PW, Kenny A, White E, Ballard M, Dorr L, Erlandson K, . Implementation research o­n community health workers’ provision of maternal and child health services in rural Liberia. Bull World Health Organ. 2017 Feb 1;95(2):113–20. http://dx.doi/org/10.2471/BLT.16.175513

51.https://www.usaid.gov/liberia/fact-sheets/community-health-workers-advancing-liberian-livelihoods-activity

52.World Health Organization, 2011. World Health Statistics 2011 - Table 6: Health workforce, infrastructure and essential medicines. Accessed 21 July 2011.

53.Isaacs A.N., Srinivasan K., Neerakkal I., Jayaram G. Initiating a Community Mental Health Programme in Rural Karnataka. IJCM. 2006;31(2):86-87.

54."The MINDS Foundation". The MINDS Foundation.

55.Ahluwalia IB, Schmid T, Kouletio M, Kanenda O. An evaluation of a community-based approach to safe motherhood in northwestern Tanzania. Int J Gynaecol Obstet. 2003;82(2):231-240.

56."Annual Report 2011". Data and Reports. Mali Health Organizing Project.


Hình 5

57.New York State Health Foundation: Community Health Workers.Template:Dead link updated with new link

58.Hunter JB, de Zapien JG, Papenfuss M, Fernandez ML, Meister J, Giuliano AR. The impact of a promotora o­n increasing routine chronic disease prevention among women aged 40 and older at the U.S.-Mexico border. Health Educ Behav. 2004;31(4 Suppl):18S-28S.

59."Archived copy". Archived from the original o­n 2015-02-08. Retrieved 2012-08-17.

60.Martin M, Hernandez O, Naureckas E, Lantos J. Improving asthma research in an inner-city Latino neighborhood with community health workers. J Asthma. 2005;42(10):891-895.

61.Flores G, Fuentes-Afflick E, Barbot O, et al. The health of Latino children: urgent priorities, unanswered questions, and a research agenda. JAMA. 2002;288(1):82-90.

62.Conway MD. Addressing Africa’s health workforce crisis. The McKinsey Quarterly. November 2007 2007.


Hình 6

63.Uganda Ministry of Health. Human Resource Strategic Plan for Uganda, 2005–2020. Kampala. 2006.

64.Chen L, Evans T, Anand S, et al. Human resources for health: overcoming the crisis. The Lancet. 2004;364(9449):1984-1990.

65.Hongoro C, McPake B. How to bridge the gap in human resources for health. Lancet. Oct 16 2004;364(9443):1451-1456.

66.African Medical and Research Foundation (AMREF). People First: African solutions to the health worker crisis. Archived 2011-08-31 at the Wayback Machine. 2007.

67.McPake B, Mensah K. Task shifting in health care in resource-poor countries. Lancet. Sep 13 2008;372(9642):870-871.

68.Perez F AK, Ndoro T, Engelsmann B, Dabis F. Participation of traditional birth attendants in prevention of mother-to-child transmission of HIV services in two rural districts in Zimbabwe: a feasibility study. BMC Public Health. December 2008 2008;8(401).

69.Lehmann U. Review of the Utilisation and Effectiveness of Community-Based Health Workers in Africa. A Joint Learning Initiative, HUMAN RESOURCES FOR HEALTH AND DEVELOPMENT. 2004.

70.Swider SM. Outcome effectiveness of community health workers: an integrative literature review. Public Health Nurs. Jan-Feb 2002;19(1):11-20.

71.Hopkins H, Talisuna A, Whitty CJ, Staedke SG. Impact of home-based management of malaria o­n health outcomes in Africa: a systematic review of the evidence. Malar J. 2007;6:134.

72.World Health Organization: Community health workers: What do we know about them? WHO Evidence and Information for Policy, Department of Human Resources for Health; 2007.

73.Bryce J, Black RE, Walker N, Bhutta ZA, Lawn JE, Steketee RW. Can the world afford to save the lives of 6 million children each year? Lancet. Jun 25-Jul 1 2005;365(9478):2193-2200.

74.Darmstadt GL, Bhutta ZA, Cousens S, Adam T, Walker N, de Bernis L. Evidence-based, cost-effective interventions: how many newborn babies can we save? Lancet. Mar 12-18 2005;365(9463):977-988.

75.African Alternatives (1995). Male CBD agents effective at reaching men with family planning messages. Afr Alternat, 2(1):6–7.


Hình 7

76.Ahluwalia IB, Schmid T, Kouletio M, Kanenda O (2003). An evaluation of a community-based approach to safe motherhood in northwestern Tanzania. Int J Gynaecol Obstet 82(2):231–240.

77.AKHS (not dated). Sustaining community-based health initiatives. Best practices in community based health initiatives. Policy brief no. 3.

78.Mombasa, A. K. H. Services. Allen SJ, Snow RW, Menon A, Greenwood BM (1990). Compliance with malaria chemoprophylaxis over a five-year period among children in a rural area of The Gambia. J Trop Med Hyg, 93(5):313–322.

79.Ande O, Oladepo O, Brieger WR (2004). Comparison of knowledge o­n diarrheal disease management between two types of community-based distributors in Oyo State, Nigeria. Health Educ Res, 19(1):110–113.

80.Ashwell HE, Freeman P (1995). The clinical competency of community health workers in the eastern highlands province of Papua New Guinea. P N G Med J, 38(3):198–207.

81.Bairagi R, Islam MM, Barua MK (2000). Contraceptive failure: levels, trends and determinants in Matlab, Bangladesh. J Biosoc Sci, 32(1):107–123.


Hình 8

82.Bamisaiye A, Olukoya A, Ekunwe EO, Abosede OA (1989). A village health worker programme in Nigeria. World Health Forum, 10(3-4):386–392.

83.Bang AT, Bang RA, Reddy HM, Deshmukh MD, Baitule SB (2005). Reduced incidence of neonatal morbidities: effect of home-based neonatal care in rural Gadchiroli, India. J Perinatol, 25(Suppl 1):S51–S61.

84.Barcelon MA, Hardon A (1990). The community based health care program of the rural missionaries of the Philippines. In: Streefland P, Chabot J, eds., Implementing primary health care. Amsterdam, Royal Tropical Institute:129–140.

85.Barker RD, Millard FJ, Nthangini ME (2002). Unpaid community volunteers – effective providers of directly observed therapy (DOT) in rural South Africa. S Afr Med J , 92(4):291–294.

86.Bell D, Go R, Miguel C, Parks W, Bryan J (2005). Unequal treatment access and malaria risk in a community-based intervention program in the Philippines. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 36(3):578–586.

87.Bentley C (1989). Primary health care in northwestern Somalia: a case study. Soc Sci Med, 28(10):1019–1030.

88.Berman PA (1984). Village health workers in Java, Indonesia: coverage and equity. Soc Sci Med, 19(4):411–422.

89.Berman PA, Gwatkin DR, Burger SE (1987). Community-based health workers: head start or false start towards health for all? Soc Sci Med, 25(5):443–459.

90.Bhattacharyya K, Winch P, LeBan K, Tien M (2001). Community health worker incentives and disincentives: how they affect motivation, retention and sustainability. Arlington, Virginia, BASICS/USAID.


Hình 9

91.Bose A (1983). The community health worker scheme: an Indian experiment. In: Morley D, Rohde J, Williams G, eds. Practising Health for All. Oxford, Oxford University Press:38–48.

92.Brewster DR, Pyakalyia T, Hiawalyer G, O'Connell DL (1993). Evaluation of the ARI program: a health facility survey in Simbu, Papua, New Guinea. P N G Med J , 36(4):285–296.

93.Briend A, Hasan KZ, Aziz KM, Hoque BA (1989). Are diarrhoea control programmes likely to reduce childhood malnutrition? Observations from rural Bangladesh. Lancet, 2(8658):319–322.

94.Brown A, Malca R, Zumaran A, Miranda JJ (2006). o­n the front line of primary health care: the profile of community health workers in rural Quechua communities in Peru. Hum Resour Health 4(1):11.

95.Calderón-Ortiz R, Mejía-Mejía J (1996). [Strategy for permanent contracting within the program of universal vaccination]. Salud Publica Mex, 38(4):243-248.

96.Cesar JA, Cavaleti MA, Holthausen RS, de Lima LG (2002). [Changes in child health indicators in a municipality with community health workers: the case of Itapirapua Paulista, Vale do Ribeira, Sao Paulo State, Brazil]. Cad Saude Publica, 18(6):1647–1654.

97.Cesar JA, Goncalves TS, Neumann NA, Oliveira Filho JA, Diziekaniak AC (2005). [Child health in poor areas of North and Northeast Brazil: a comparison of areas covered by the Children's Mission and control areas]. Cad Saude Publica , 21(6):1845–1855.

98.Chaava TH (2005). What skills, training and support do community home based care providers have to use managing patients with HIV/AIDS in a home setting? A selective case study of community home based care providers in Chikankata area in Mazabuka District, Southern Province, Zambia. Cape Town, University of the Western Cape, School of Public Health.

99.Chagula W, Tarimo E (1975). Meeting basic health needs in Tanzania. In: Newell KW, ed. Health by the people. Geneva: World Health Organization:145–168.

100.Charleston R, Johnson L, Tam L (1994). CHWs trained in ARI management. Sante Salud, (4):14.


Hình 10

101.Chatterjee M (1993). Health for too many: India's experiments with truth. In: Rohde J, Chatterjee M, Morley D, eds. Reaching health for all. Delhi, Oxford University Press:343–377.

102.Chevalier C, Lapo A, O'Brien J, Wierzba TF (1993). Why do village health workers drop out? World Health Forum, 14(3):258–261.

103.Cho Min N, Gatton ML (2002). Performance appraisal of rapid o­n-site malaria diagnosis (ICT malaria Pf/Pv test) in relation to human resources at village level in Myanmar. Acta Trop, 81(1):13–19.

104.Chopra M, Wilkinson D (1997). Vaccination coverage is higher in children living in areas with community health workers in rural South Africa. J Trop Pediatr, 43(6):372–374.

105.Chowdhury AM, Chowdhury S, Islam MN, Islam A, Vaughn JP (1997). Control of tuberculosis by community health workers in Bangladesh. Lancet, 350(9072):169–172.

106.Clarke M, Dick J, Bogg L (2006). Cost-effectiveness analysis of an alternative tuberculosis management strategy for permanent farm dwellers in South Africa amidst health service contraction. Scand J Public Health, 34(1):83–91.

107.Connolly C, Davies G, Wilkinson D (1999). WHO fails to complete tuberculosis treatment? Temporal trends and risk factors for treatment interruption in a community-based directly observed therapy programme in a rural district of South Africa. Int J Tuberc Lung Dis, 3(12):1081–1087.

108.Council P (2004). Linking reproductive health to social power: community health workers in Belize and Pakistan. New York Population Council.


Hình 11

109.Cufino Svitone E, Garfield R, Vasconcelos MI, Araujo Craveiro V (2000). Primary health care lessons from the northeast of Brazil: the Agentes de Saude Program. Rev Panam Salud Publica , 7(5):293–302.

110.Curtale F, Siwakoti B, Lagrosa C, LaRaja M, Guerra R (1995). Improving skills and utilization of community health volunteers in Nepal. Soc Sci Med, 40(8):1117–1125.

111.Daniel C, Mora B (1985). The integrated project: a promising promotional strategy for primary health care. JOICFP Rev, 10:20–27.

112.Daniels K, Van Zyl HH, Clarke M, Dick J, Johansson E (2005). Ear to the ground: listening to farm dwellers talk about the experience of becoming lay health workers. Health Policy, 73(1):92–103.

113.De Francisco A, Schellenberg JA, Hall AJ, Greenwood AM, Cham K, Greenwood BM (1994). Comparison of mortality between villages with and without Primary Health Care workers in Upper River Division, The Gambia. J Trop Med Hyg, 97(2):69–74.

114.Delacollette C, Van der Stuyft P, Molima K (1996). Using community health workers for malaria control: experience in Zaire. Bull World Health Organ, 74(4):423–430.

115.Develay A, Sauerborn R, Diesfeld HJ (1996). Utilization of health care in an African urban area: results from a household survey in Ouagadougou, Burkina-Faso. Soc Sci Med, 43(11):1611–1619.

116.Diallo I, Ly A, Sakho C (1995). Motorcycles for nurses in rural health posts of Senegal. World Health Forum, 16(3):249–251.

117.Douthwaite M, Ward P (2005). Increasing contraceptive use in rural Pakistan: an evaluation of the Lady Health Worker Programme. Health Policy Plan, 20(2):117–123.

118.Dudley L, Azevedo V, Grant R, Schoeman JH, Dikweni L, Maher D (2003). Evaluation of community contribution to tuberculosis control in Cape Town, South Africa. Int J Tuberc Lung Dis, 7(9 Suppl. 1):S48–S55.

119.Ebrahim G (1988). Learning from doing: progression to primary health care within a national health programme. A case study from Tanzania. Journal of Tropical Paediatrics, 34(1):4–11.

120.Fagbule D, Kalu A (1995). Case management by community health workers of children with acute respiratory infections: implications for national ARI control programme. J Trop Med Hyg, 98(4):241–246.

121.Farmer P, Leandre F, Mukherjee J, Gupta R, Tarter L, Kim JY (2001). Community-based treatment of advanced HIV disease: introducing DOT-HAART (directly observed therapy with highly active antiretroviral therapy). Bull World Health Organ, 79(12):1145–1151.


Hình 12

122.Fauveau V, Stewart K, Khan SA, Chakraborty J (1991). Effect o­n mortality of community-based maternity-care programme in rural Bangladesh. Lancet, 338(8776):1183–1186.

123.Floyd K, Skeva J, Nyirenda T, Gausi F, Salaniponi F (2003). Cost and cost-effectiveness of increased community and primary care facility involvement in tuberculosis care in Lilongwe District, Malawi. Int J Tuberc Lung Dis, 7(9 Suppl 1):S29–S37.

124.Fournier G, Djermakoye I (1975). Village health teams in Niger (Maradi Department). In: Newell KW, ed. Health by the people. Geneva, World Health Organization:128–206.

125.Garfield R (1993). Nicaragua: health under three regimes. In: Rohde JE, Chatterjee M, Morley D, eds. Reaching health for all. Oxford, Oxford University Press:267–295.

126.Ghebreyesus TA, Alemayehu T, Bosman A, Witten KH, Teklehaimanot A (1996). Community participation in malaria control in Tigray region Ethiopia. Acta Trop, 61(2):145–156.

127.Ghebreyesus TA, Witten KH, Getachew A, Yohannes AM, Tesfay W, Minass M, Bosman A, Teklehaimanot A (2000).

128.The community-based malaria control programme in Tigray, northern Ethiopia. A review of programme set-up, activities, outcomes and impact. Parassitologia, 42(3-4):255–290.

129.Gilroy KE, Winch P (2006). Management of sick children by community health workers. Intervention models and programme examples. Geneva, WHO/UNICEF.


Hình 13

130.Gilson L, Walt G, Heggenhougen K, Owuor-Omondi L, Perera M, Ross D, Salazar L (1989). National community health worker programs: how can they be strengthened? J Public Health Policy, 10(4):518–532.

131.Goldhaber-Fiebert JD, Denny LE, De Souza M, Wright TC, Jr., Kuhn L, Goldie SJ (2005). The costs of reducing loss to follow-up in South African cervical cancer screening. Cost Eff Resour Alloc, 3:11.

132.Gray H, Ciroma J (1988). Reducing attrition among village health worker programmes in rural Nigeria. Socio-economic planning and science, 22(1):39–43.

133.Greenwood BM, Greenwood AM, Bradley AK, Snow RW, Byas s P, Hayes RJ, N'Jie AB (1988). Comparison of two strategies for control of malaria within a primary health care programme in the Gambia. Lancet, 1(8595):1121–1127.

134.Haider R, Kabir I, Huttly SR, Ashworth A (2002). Training peer counselors to promote and support exclusive breastfeeding in Bangladesh. J Hum Lact, 18(1):7–12.

135.Hailu A, Kebede D (1994). High-risk pregnancies in urban and rural communities in central part of Ethiopia. East Afr Med J, 71(10):661–666.

136.Haines A, Sanders D, Lehmann U, Rowe AK, Lawn J, Jan S, Walker DG, Bhutta Z (forthcoming). Achieving child survival goals: potential contribution of community health workers. Lancet.

137.Haspel S (1994). Tobias tackles high risk in Tanzania. Popul Concern News, (9):3.

138.Hilton D (1983). “Tell us a story”: health teaching in Nigeria. In: Morley D, Rohde JE, Williams G, eds. Practising health for all. Oxford, Oxford University Press:145–153.

139.Howard J (1995). Raising a chorus of voices to prevent HIV. Harv AIDS Rev(12):3.


Hình 14

140.Hsiao WC (1984). Transformation of health care in China. N Engl J Med, 310(14):932–936.

141.Integration (1990). Health mammies in Ghana. Integration (26):2–3.

142.Islam MA, Wakai S, Ishikawa N, Chowdhury AM, Vaughan JP (2002). Cost-effectiveness of community health workers in tuberculosis control in Bangladesh. Bull World Health Organ, 80(6):445–450.

143.Iyun F (1989). An assessment of a rural health programme o­n child and maternal care: the Ogbomoso Community Health Care Programme (CHCP), Oyo State, Nigeria. Soc Sci Med, 29(8):933–938.

144.Jacobson JL (1991). Zimbabwe's birth force. World Watch, 4(4):5–6.

145.James RW, Howat P, Binns C (1998). Health promotion or community development? Health communication or DevCom? Who's confused? Media Asia, 25(2):102–108.

146.JLI (2004). Human resources for health. Overcoming the crisis. Cambridge, Global Health Initiative/Harvard University Press.

147.Johnson BA, Khanna SK (2004). Community health workers and home-based care programs for HIV clients. J Natl Med Assoc, 96(4):496–502.

148.Johnson K, Kibusi WK, Mbugua K, Lakey D, Stanfield P, Osuga B (1989). Community-based health care in Kibwezi, Kenya: 10 years in retrospect. Social Science & Medicine, 28(10):1039–1051.

149.Jokhio AH, Winter HR, Cheng KK (2005). An intervention involving traditional birth attendants and perinatal and maternal mortality in Pakistan. N Engl J Med, 352(20):2091–2099.

150.Kahssay H, Taylor M, Berman P (1998). Community health workers: the way forward. Geneva, World Health Organization.

151.Kaithathara S (1990). Experiences with community health and village health workers in rural India. In: Streefland PJC, Chabot J, eds. Implementing Primary Health Care. Amsterdam, Royal Tropical Institute:121–128.


Hình 15

152.Kallander K, Tomson G, Nsabagasani X, Sabiiti JN, Pariyo G, Peterson S (2006). Can community health workers and caretakers recognise pneumonia in children? Experiences from western Uganda. Trans R Soc Trop Med Hyg, 100(10):956–963.

153.Kamanzi C, Avutsekubwimana B, Hakiruwizera C (1990). [ONAPO and its information, education, communication

154.[IEC] program: ten year assessment (1981-1991) and prospects]. Imbonezamuryango (19):22–31.

155.Kaseje M (1986). Between science and common science. Nonformal education for village health workers in Kenya. World Educ Rep (25):12–14.

156.Kaseje DC, Sempebwa EK, Spencer HC (1987a). Community leadership and participation in the Saradidi, Kenya, rural health development programme. Ann Trop Med Parasitol, 81(Suppl. 1):46–55.

157.Kaseje DC, Spencer HC, Sempebwa EK (1987b). Characteristics and functions of community health workers in Saradidi, Kenya. Ann Trop Med Parasitol, 81(Suppl. 1):56–66.

158.Kasolo J (1993). Here come the roving pregnancy monitors. Afr Women Health, 1(3):31–35.

159.Kauffman KS, Myers DH (1997). The changing role of village health volunteers in northeast Thailand: an ethnographic field study. Int J Nurs Stud, 34(4):249–255.

160.Kelly JM, Osamba B, Garg RM, Hamel MJ, Lewis JJ, Rowe SY, Rowe AK, Deming MS (2001). Community health worker performance in the management of multiple childhood illnesses: Siaya District, Kenya, 1997-2001. Am J Public Health, 91(10):1617–1624.

161.Khan MA, Walley JD, Witter SN, Imran A, Safdar N (2002). Costs and cost-effectiveness of different DOT strategies for the treatment of tuberculosis in Pakistan. Directly Observed Treatment. Health Policy Plan, 17(2):178–186.

162.Khan SH, Chowdhury AM, Karim F, Barua MK (1998). Training and retaining Shasthyo Shebika: reasons for turnover of community health workers in Bangladesh. Health Care Superv, 17(1):37–47.

163.Kipp W, Kabagambe G, Konde-Lule J (2002). HIV counselling and testing in rural Uganda: communities' attitudes and perceptions towards an HIV counselling and testing programme. AIDS Care, 14(5):699–706.


Hình 16

164.Kironde S, Kahirimbanyi M (2002). Community participation in primary health care (PHC) programmes: lessons from tuberculosis treatment delivery in South Africa. Afr Health Sci, 2(1):16–23.

165.Knowles J (1995). Integrated health programmes. Trop Doct, 25(2):50–53.

166.Koenig SP, Leandre F, Farmer PE (2004). Scaling-up HIV treatment programmes in resource-limited settings: the rural Haiti experience. Aids, 18(Suppl. 3):S21–S25.

167.Kuhn L, Zwarenstein M (1990). Evaluation of a village health worker programme: the use of village health worker retained records. Int J Epidemiol, 19(3):685–692.

168.Lehmann U, Friedman I, Sanders D (2004). Review of the utilisation and effectiveness of community-based health workers in Africa. Working paper of the Joint Learning Initiative.

169.Leite AJ, Puccini RF, Atalah AN, Alves Da Cunha AL, Machado MT (2005). Effectiveness of home-based peer counselling to promote breastfeeding in the northeast of Brazil: a randomized clinical trial. Acta Paediatr, 94(6):741-746.

170.Lewin SA, Dick J, Pond P, Zwarenstein M, Aja G, van Wyk B, Bosch-Capblanch X, Patrick M (2005). Lay health workers in primary and community health care. Cochrane Database Syst Rev (1):CD004015.

171.Lobato L, Burlandy L (2000). The context and process of health care reform in Brazil. In: Fleury S, Belmartino S, Baris E, eds.

172.Reshaping health care in Latin America: a comparative analysis of health care reform in Argentina, Brazil, and Mexico. Ottawa, International Development Research Centre:79–102.

173.Lwilla F, Schellenberg D, Masanja H, Acosta C, Galindo C, Aponte J, Egwae S, Njako B, Ascaso C, Tanner M, Alonso P (2003). Evaluation of efficacy of community-based vs. institutional-based direct observed short-course treatment for the control of tuberculosis in Kilombero district, Tanzania. Trop Med Int Health, 8(3):204–210.

174.Macinko J, Guanais FC, de Fatima M, de Souza M (2006). Evaluation of the impact of the Family Health Program o­n infant mortality in Brazil, 1990-2002. J Epidemiol Community Health, 60(1):13–19.

175.Majumdar B, Amarsi Y, Carpio B (1997). Pakistan's community health workers. Can Nurse, 93(5):32–34.


Hình 17

176.Makan B, Bachman M (1997). An economic analysis of community health worker programmes in the Western Cape Province. Durban, Health Systems Trust.

177.Mander H (not dated). People's health in people's hands? A review of debates and experiences of community health in India. Delhi. Mangelsdorf KR (1988). The selection and training of primary health care workers in Ecuador: issues and alternatives for public policy. Int J Health Serv, 18(3):471–493. Maro JJ (1988). Progress report. Integration(18):46–50.

178.Mathews C, van der Walt H, Barron P (1994). A shotgun marriage--community health workers and government health services. Qualitative evaluation of a community health worker project in Khayelitsha. S Afr Med J, 84(10):659–663.

179.McGuire JW (2002). Democracy, social policy, and mortality decline in Brazil. Paper presented at a seminar at the Harvard Center for Population and Development Studies, 10 October 2002.

180.Mehnaz A, Billoo AG, Yasmeen T, Nankani K (1997). Detection and management of pneumonia by community health workers--a community intervention study in Rehri village, Pakistan. J Pak Med Assoc, 47(2):42–45.

181.Menon A (1991). Utilization of village health workers within a primary health care programme in The Gambia. J Trop Med Hyg, 94(4):268–271.

182.Miller RA (1998). Country watch: Kenya. Sex Health Exch(3):5–6.

183.Mitchell M (1995). Community involvement in constructing village health buildings in Uganda and Sierra Leone. Dev Pract, 5(4):324–333.

184.Morley D, Rohde JE, Williams G (1983). Practising health for all. Oxford, Oxford University Press.

185.Morrison J, Tamang S, Mesko N, Osrin D, Shrestha B, Manandhar M, Manandhar D, Standing H, Costello A (2005).

186.Women's health groups to improve perinatal care in rural Nepal. BMC Pregnancy Childbirth, 5(1):6.

187.Morrow RH (1983). A primary health care strategy for Ghana. In: Morley D, Rohde JE, Williams G, eds. Practising health for all. Oxford, Oxford University Press:272–299.

188.Muller F (1983). Contrasts in community participation: case studies from Peru. In: Morley D, Rohde JE, Williams G, eds. Practising health for all. Oxford, Oxford University Press:190–207.

189.Newell KW (1975). Health by the people. Geneva, World Health Organization.


Hình 18

190.Nganda B, Wang'ombe J, Floyd K, Kangangi J (2003). Cost and cost-effectiveness of increased community and primary care facility involvement in tuberculosis care in Machakos District, Kenya. Int J Tuberc Lung Dis, 7(9 Suppl. 1):S14–S20.

191.Nougtara A, Sauerborn R, Oepen C, Diesfeld HJ (1989). Assessment of MCH services offered by professional and community health workers in the district of Solenzo, Burkina Faso. I. Utilization of MCH services. J Trop Pediatr, 35(Suppl. 1):S2–S9.

192.Odebiyi AI, o­ndolo O (1993). Female involvement in intervention programmes: the EPI experience in Saradidi, Kenya. East Afr Med J, 70(1):25–33.

193.Ofosu-Amaah V (1983). National experience in the use of community health workers. A review of current issues and problems. WHO Offset Publ, 71:1–49.

194.Ogunfowora OB, Daniel OJ (2006). Neonatal jaundice and its management: knowledge, attitude and practice of community health workers in Nigeria. BMC Public Health, 6:19.

195.Okello D, Floyd K, Adatu F, Odeke R, Gargioni G (2003). Cost and cost-effectiveness of community-based care for tuberculosis patients in rural Uganda. Int J Tuberc Lung Dis, 7(9 Suppl. 1):S72–S79.

196.Opoku SA, Kyei-Faried S, Twum S, Djan JO, Browne EN, Bonney J (1997). Community education to improve utilization of emergency obstetric services in Ghana. The Kumasi PMM Team. Int J Gynaecol Obstet, 59(Suppl. 2):S201–S207.

197.Otti P (1989). Medical education and primary health care in tropical Africa: evidence for change. East African medical journal, 66(4):300–306.

198.Pandey MR, Daulaire NM, Starbuck ES, Houston RM, McPherson K (1991). Reduction in total under-five mortality in western Nepal through community-based antimicrobial treatment of pneumonia. Lancet, 338(8773):993–997.

199.Parlato M, Favin M (1982). Primary health care. Progress and problems: an analysis of 52 A.I.D. assisted projects. Washington DC, American Public Health Association.

200.Paul VK, Singh M (2004). Regionalized perinatal care in developing countries. Semin Neonatol, 9(2):117–124.

201.Pegurri E, Fox-Rushby JA, Damian W (2005). The effects and costs of expanding the coverage of immunisation services in developing countries: a systematic literature review. Vaccine, 23(13):1624–1635.

202.Quillian JP (1993). Community health workers and primary health care in Honduras. J Am Acad Nurse Pract, 5(5):219–225.

203.Rai NK, Tatochenko V (1988). Can community health workers deal with pneumonia? World Health Forum, 9(2):221-228.


Hình 19

204.Ratnaike RN, Chinner TL (1992). A community health education system to meet the health needs of Indo-Chinese women. J Community Health, 17(2):87–96.

205.Rifkin SB (1996). Paradigms lost: toward a new understanding of community participation in health programmes. Acta Trop, 61(2):79–92.

206.Ronsmans C, Vanneste AM, Chakraborty J, Van Ginneken J (1997). Decline in maternal mortality in Matlab, Bangladesh: a cautionary tale. Lancet, 350(9094):1810–1814.

207.Sanders D (1985). The struggle for health. Medicine and the politics of underdevelopment. London, MacMillan.

208.Sanders D (1992). The state of democratization in primary health care: community participation and the village health worker programme in Zimbabwe. In: Frankel SE, ed. The community health worker. Effective programmes for developing countries. Oxford: Oxford University Press:178–219.

209.San Sebastian M, Goicolea I, Aviles J, Narvaez M (2001). Improving immunization coverage in rural areas of Ecuador: A cost-effectiveness analysis. Trop Doct, 31(1):21–24.

210.Sauerborn R, Nougtara A, Diesfeld HJ (1989). Low utilization of community health workers: results from a household interview survey in Burkina Faso. Soc Sci Med, 29(10):1163–1174.


Hình 20

211.Schneider H, Blaauw D, Gilson L, Chabikuli N, Goudge J (2006). Health Systems and Access to Antiretroviral Drugs for HIV in Southern Africa: Service Delivery and Human Resources Challenges. Reprod Health Matters, 14(27):12-23.

212.Scholl EA (1985). An assessment of community health workers in Nicaragua. Soc Sci Med, 20(3):207–214.

213.Sepehri A, Pettigrew J (1996). Primary health care, community participation and community-financing: experiences of two middle hill villages in Nepal. Health Policy Plan, 11(1):93–100.

214.Shah S, Rollins NC, Bland R (2005). Breastfeeding knowledge among health workers in rural South Africa. J Trop Pediatr, 51(1):33–38.

215.Shah U, Pratinidhi AK, Bhatlawande PV (1984). Perinatal mortality in rural India: intervention through primary health care. II Neonatal mortality. J Epidemiol Community Health, 38(2):138–142.

216.Shi L (1993). Health care in China: a rural-urban comparison after the socioeconomic reforms. Bull World Health Organ, 71(6):723–736.

217.Sidel VW (1972). The barefoot doctors of the People's Republic of China. N Engl J Med, 286(24):1292–1300.

218.Sinanovic E, Floyd K, Dudley L, Azevedo V, Grant R, Maher D (2003). Cost and cost-effectiveness of community-based care for tuberculosis in Cape Town, South Africa. Int J Tuberc Lung Dis, 7(9 Suppl. 1):S56–S62.

219.Sirima SB, Konate A, Tiono AB, Convelbo N, Cousens S, Pagnoni F (2003). Early treatment of childhood fevers with pre-packaged antimalarial drugs in the home reduces severe malaria morbidity in Burkina Faso. Trop Med Int Health, 8(2):133–139.

220.SOCHARA (2005). An external evaluative study of the State Health Resource Centre (SHRC) and the Mitanin Programme. Final report. Bangalore, Society for Community Health Awareness, Research and Action (SOCHARA).

221.Sringernyuang L, Hongvivatana T, Pradabmuk P (1995). Implications of community health workers distributing drugs. A case study of Thailand. Geneva, World Health Organization.

222.Stekelenburg J, Kyanamina SS, Wolffers I (2003). Poor performance of community health workers in Kalabo District, Zambia. Health Policy,65(2):109–118.

223.Stinson W, Malianga L, Marquez L, Madubuike C (1998). Quality supervision. QA Brief, 7(1):4–6.

224.Streefland PJC (1990). Implementing primary health care. Amsterdam, Royal Tropical Institute.

225.Taha AZ (1997). How to make the most of village health promoters. World Health Forum, 18(3–4):278–281.

226.Tanser F, Wilkinson D (1999). Spatial implications of the tuberculosis DOTS strategy in rural South Africa: a novel application of geographical information system and global positioning system technologies. Trop Med Int Health, 4(10):634–638.

227.Tumwine J (1993). Health centres. Involving the community. HealthAction(4):8.

228.Twumasi PA, Freund PJ (1985). Local politicization of primary health care as an instrument for development: a case study of community health workers in Zambia. Soc Sci Med, 20(10):1073–1080.

229.Velema JP, Alihonou EM, Gandaho T, Hounye FH (1991). Childhood mortality among users and non-users of primary health care in a rural west African community. Int J Epidemiol, 20(2):474–479

230.Community health workers: what do we know about them? • Page 34

231.Walker DG, Jan S (2005). How do we determine whether community health workers are cost-effective? Some core methodological issues. J Community Health, 30(3):221–229.

232.Walt G (1988). CHW: are national programmes in crisis? Health Policy and Planning, 3(1):1–21.

233.Walt G (1992). Community health workers in national programmes. Just another pair of hands? Milton Keynes, Open University Press.

234.Wang'ombe JK (1984). Economic evaluation in primary health care: the case of western Kenya community based health care project. Soc Sci Med, 18(5):375–385.

235.Waterston T, Sanders D (1987). Teaching primary health care: some lessons from Zimbabwe. Medical education, 21:4–9.

236.Wendo C (2003). Africans advocate antiretroviral strategy similar to DOTS. AIDS experts suggest community health workers should help in the delivery of antiretroviral drugs. Lancet, 362(9391):1210.

237.Werner D (1981). The village health worker - lackey or liberator. World Health Forum, 2:46–54.

238.WHO (1985). Health manpower requirements for the achievement of health for all by the year 2000 through primary health care. Geneva, World Health Organization (WHO Technical Report Series, No. 717).

239.WHO (1987). Draft working document for the WHO Study Group o­n community health workers. Geneva, World Health Organization, Division of Strengthening of Health Services (unpublished document).

240.WHO (1989). Strengthening the performance of community health workers in primary health care. Report of a WHO Study Group. Geneva, World Health Organization (WHO Technical Report Series, No. 780).

241.WHO (1990). Strengthening the performance of community health workers. Geneva, World Health Organization.

242.WHO (2006). The world health report 2006: working together for health. Geneva, World Health Organization.

243.Wilkinson D, Floyd K, Gilks C (1997). Costs and cost-effectiveness of alternative tuberculosis management strategies in South Africa-implications for policy. S Afr Med J, 87(4):451–455.

244.Wilkinson D (1999a). Eight years of tuberculosis research in Hlabisa: What have we learned? S Afr Med J, 89(2):155-159.

245.Wilkinson D (1999b). Tuberculosis and health sector reform: experience of integrating tuberculosis services into the district health system in rural South Africa. Int J Tuberc Lung Dis, 3(10):938–943.

246.Winch PJ, Gilroy KE, Wolfheim C, Starbuck ES, Young MW, Walker LD, Black RE (2005). Intervention models for the management of children with signs of pneumonia or malaria by community health workers. Health Policy Plan, 20(4):199–212.

247.Yach D, Hoogendoorn L, Von Schirnding YE (1987). Village health workers are able to teach mothers how to safely prepare sugar/salt solutions. Paediatr Perinat Epidemiol, 1(2):153–161.

248.Yahya SRR (1990). Indonesia: implementation of the health-for-all strategy. In: Tarimo EAC, ed. Achieving health for all by the year 2000. Geneva, World Health Organization:133–150.

249.Yunus M, Aziz KM, Chowdhury AI, Sack RB (1996). Feeding green vegetables to the young children in rural Bangladesh: an analysis of intake following education to the caregivers. Glimpse, 18(1):5–6.

250.Zeighami B, Zeighami E, Ronaghy HA, Russell SS (1977). Acceptance of auxiliary health worker in rural Iran. Public Health Rep, 92(3):280–284.

251.Zeitz PS, Harrison LH, Lopez M, Cornale G (1993). Community health worker competency in managing acute respiratory infections of childhood in Bolivia. Bull Pan Am Health Organ, 27(2):109–119.

252.Zhu NS, Ling ZH, Shen J, Lane JM, Hu SL (1989). Factors associated with the decline of the Cooperative Medical System and barefoot doctors in rural China. Bull World Health Organ, 67(4):431–441.

253.Zwarenstein M, Schoeman JH, Vundule C, Lombard CJ, Tatley M (2000). A randomised controlled trial of lay health workers as direct observers for treatment of tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis, 4(6):550–554.

Ngày 26/04/2018
TS.BS. Huỳnh Hồng Quang  

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích