Home TRANG CHỦ Thứ 3, ngày 28/05/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Finance & Retail Hoạt động đào tạo
Đào tạo cao học
Đào tạo lại
Đào tạo KTV xét nghiệm
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 7 6 1 5 7 5
Số người đang truy cập
5 6 9
 Hoạt động đào tạo Đào tạo KTV xét nghiệm
Lớp Kỹ thuật xét nghiệm Trung học K 31 của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn hoàn thành đợt thực hành tại bệnh viện

 

Theo kế hoạch đào tạo từ21/12/2009-26/3/2010, Lớp Kỹ thuật xét nghiệm Trung học K31 của Trường Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơngồm 78 học sinh đã tham gia thực hành tại các Bệnh viện huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bông Sơn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong. Sau khi kiểm tra thực hành bệnh viện đợt I (1-5/2/2010), số học sinh này tiếp tục kiểm tra thực hành bệnh viện đợt II (22-26/3/2010) trước khi hoàn thành đợt thực hành bệnh viện.

 

Theo chương trình thực tập được thống nhất với các bệnh viện, Khóa 31 Kỹ thuật Trung học của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn sẽ phải hoàn thành kết quả thực hành tại các khoa lâm sàng và xét nghiệm.

Nội dung yêu cầu kiểm tra thực hành

Tại các khoa lâm sàng

Các học sinh thực hành tại khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nội, khoa Ngọai và khoa Truyền nhiễm sẽ được kiểm tra về công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh như kỹ thuật tiêm truyền (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch và truyền dung dịch nhỏ giọt), kỹ thuật rửa và băng vết thương, theo dõi các chỉ số sinh tồn (đo nhiệt độ, đếm nhịp thở, đếm mạch và đo huyết áp động mạch). Học sinh bốc thăm kỹ thuật và bệnh nhân để thực hiện các kỹ thuật cơ bản trên lâm sàng theo chỉ định của Bác sỹ, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện và Trưởng các Khoa chuyên môn của bệnh viện.

Tại các khoa Xét nghiệm

Các học sinh thực hành tại khoa Xét nghiệm thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo yêu cầu phiếu xét nghiệm của Bác sỹ và tiến hành kỹ thuật lấy lam máu làm tiêu bản Ký sinh trùng sốt rét như làm lam máu giọt dày và giọt mỏng trên cùng một lam kính.

Kết quả kiểm tra thực hành

Tại Bệnh viện huyện Phù Mỹ
  

17 học sinh thực tập tại Bệnh viện Phù Cát được kiểm tra đánh giá các kỹ thuật thực hành tiêm bắp (2 em), tiêm tĩnh mạch (3 em), truyền dung dịch nhỏ giọt (3 em), rửa và băng vết thương (3 em), lấy các chỉ số sinh tồn (2 em) và xét nghiệm (4 em) đạt kết quả cụ thể như sau.

STT

Xếp hạng

Đợt I(1-5/2/2010)

Đợt II (22-26/3/2010)

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Giỏi

4/17

23,52

6/17

35,29

2

Khá

7/17

41,17

7/17

41,17

3

TB khá

5/17

29,41

4/17

23,52

4

Trung bình

1/17

5,88

0

0

 

Tại Bệnh viện huyện Phù Cát

  
15 học sinh thực tập tại Bệnh viện Phù Cát được kiểm tra đánh giá kỹ thuật thực hành tiêm bắp (2 em), tiêm tĩnh mạch (3 em), truyền dung dịch nhỏ giọt (2 em), rửa và băng vết thương (2 em), lấy các chỉ số sinh tồn (3 em) và xét nghiệm (3 em) đạt kết quả cụ thể như sau.

 

STT

Xếp hạng

Đợt I(1-5/2/2010)

Đợt II(22-26/3/2010)

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Giỏi

3/15

20,00

6/15

40,00

2

Khá

9/15

60,00

9/15

60,00

3

TB khá

2/15

13,33

0

0

4

Trung bình

1/15

6,66

0

0

 

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

  
24 học sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, Tây Sơn được kiểm tra đánh giá kỹ thuật thực hành tiêm bắp (3 em), tiêm tĩnh mạch (4 em), truyền dung dịch nhỏ giọt (3 em), rửa và băng vết thương (4 em), lấy các chỉ số sinh tồn (4 em) và xét nghiệm (6 em) đạt kết quả chụ thể như sau..

STT

Xếp hạng

Đợt I(1-5/2/2010)

Đợt II(22-26/3/2010)

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Xuất sắc

1/24

4,16

0

0

2

Giỏi

8/24

33,33

10/24

41,66

3

Khá

13/24

54,16

12/24

50,00

4

TB khá

2/24

8,33

3/24

12,50

 

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, Tây Sơn

  
22 học sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, Tây Sơn được kiểm tra đánh kỹ thuật thực hành tiêm bắp (3 em), tiêm tĩnh mạch (3 em), truyền dung dịch nhỏ giọt (3 em), rửa và băng vết thương (4 em), lấy các chỉ số sinh tồn (4 em) và xét nghiệm (5 em) đạt kết quả cụ thể như sau.
.

STT

Xếp hạng

Đợt I(1-5/2/2010)

Đợt II(22-26/3/2010)

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Giỏi

4/22

18,18

13/22

59,09

2

Khá

12/22

54,54

6/22

27,27

3

TB khá

6/22

27,27

2/22

9.09

 

Nhận xét đánh giá

Về công tác tổ chức

Nhà trường đã liên hệ và ký hợp đồng thỏa thuận gửi học sinh thực tập với Ban lãnh đạo bệnh viện Phù Cát, Phù Mỹ, Bênh viện Đa khoa khu vực Phú Phong (BVĐK) và BVĐK khu vực Bồng Sơn; phân chia các nhóm thực tập, cử nhóm trưởng, nhóm phó theo dõi và quản lý học sinh của lớp; phân công cán bộ quản lý học sinh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế học tập của Nhà trường và Bệnh viện.

Về sự hợp tác của các bệnh viện

BVĐK khu vực Bồng Sơn và BVĐK khu vực Phú Phong Lãnh, Bệnh viện Phù Cát, bệnh viện Phù Mỹ, Lãnh đạo bệnh viện đã cử Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện tổ chức cho học sinh học tập về Nội quy, Quy chế bệnh viện, các khoa phòng, tổng quát về hệ thống tổ chức bệnh viện, quy tắc tiêp xúc bệnh nhân, công tác vô khuẩn ở bệnh viện và khoa phòng. Cung cấp thông tin về chức năng, chức trách và hoạt động của Y Bác sỹ và cán bộ công chức bệnhviện. Riêng ở bệnh viện Phù Cát, các em học sinh được Lãnh đạo bệnh viện và Phòng Điều dưỡng cho các em tham gia học tập, tập huấn chương trình chống nhiễm khuẩn ở bệnh viện.

Về ý thức thực hành của học sinh

Học sinh đã sớm ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ và quan hệ tốt với cán bộ công chức bệnh viện trong học tập và phục vụ người bệnh tại bệnh viện. Chấp hành tốt nội quy, quy chế khoa phòng và bệnh viện, tham gia các hoạt động của khoa phòng tốt.
 

Về kết quả thực hành chuyên môn kỹ thuật

Kỹ thuật tiêm bắp, tiêm tính mạch, truyền dịch

Bước đầu học sinh đã thực hiện đúng các bước quy trình kỹ thuật. Tiếp cận bệnh nhân, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đối chiếu, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện những vấn đề liên quan đến công tác tiêm truyền, quan sát và chuẩn bị tư thế bệnh nhân để thực hiện kỹ thuật hợp lý. Công tác chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thuốc men đã có nhiều tiến bộ: kiểm tra đầy đủ, sắp xếp hợp lý, gọn gàng thuận tiện cho việc thực hiện quy trình kỹ thuật. Căn dặn bệnh nhân trước-trong và sau khi làm các kỹ thuật chu đáo.

Kỹ thuật rửa và băng vế thương

Thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Sau khi tháo bỏ băng vết thương, vết mổ, học sinh bước đầu đã biết quan sát và đánh giá tình trạng vết thương: Vết thường lành, nhiễm khuẩn, mới mổ, diện tích vết thương, số lượng từ đó xác định vật tư, dụng cụ, hóa chất cho phù hợp. Kỹ năng sử dụng dụng cụ hợp lý, các thao tác nhanh, gọn.Luôn có ý thực vô khuẩn như: sát khuẩn tay, đeo găng tay, mang khẩu trang đã tuân thủ triệt để trong thực hiện kỹ thuật.

Kỹ thuật chắm sóc người bệnh

Lấy mạch, đo nhiệt độ, đếm nhịp thở và đo huyết áp cũng như tham gia chăm sóc thường xuyên người bệnh, đến nay không có em nào sai sót về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Kỹ thuật xét nghiệm

Trong thực hiện kỹ thuật xét nghiệm bước đầu các em học sinh đã thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm tổng quát trên các lĩnh vực sinh hóa, huyết học, vi sinh và ký sinh trùng.

Kết quả học tập và thi kiểm tra thực hành bệnh viên chứng tỏ Lớp Kỹ thuật xét nghiệm Trung học Khóa 31 của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu đào tạo của nhà trường như vận dụng những kiến thức đã được học ở nhà trường vào việc chăm sóc và phục vụ người bệnh tại các khoa lâm sàng và khoa xét nghiệm, không có học sinh nào bị điểm kém, tinh thần và thái độ thực hành nghiêm túc, thực hiện tốt 12 điều Y đức cũng như Quy tắc ứng xử của nghành Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường và nội quy, quy chế Bệnh viện nơi thực hành.

 

 

 

Ngày 01/04/2010
ThS.BS. Nguyễn Văn Trung
Trưởng khoa Đào tạo
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


Tin đáng chú ý
Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật xét nghiệm trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 (Thay thế Thông báo số 99/VSR-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2014)
Kết quả tuyển sinh Kỹ thuật viên xét nghiệm Trung học Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn năm 2009
Kết quả và danh sách trúng tuyển Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy Trường Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn năm học 2008-2010
Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật viên xét nghiệm trung cấp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm học 2007-2008
Thay thế môn thi tuyển chuyên môn trong các kỳ thi tuyển sinh Kỹ thuật viên xét nghiệm viên Trung cấp hệ không chính quy tại Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn
 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích