Home TRANG CHỦ Thứ 6, ngày 19/08/2022
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Web Sites & Commerce Tin tức - Sự kiện
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Finance & Retail Hoạt động đào tạo
Đào tạo cao học
Đào tạo lại
Đào tạo KTV xét nghiệm
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
4 7 4 3 2 0 1 8
Số người đang truy cập
1 2 3
 Hoạt động đào tạo Đào tạo lại
Trường Đại học Y Hà Nội
Chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế

 

Vấn đề nguồn nhân lực y tế trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế (WTO) là một quy luật xã hội khách quan và tất yếu đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp đầu tư khắc phục. Nghị quyết 46 NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã khẳng định “Nghề y là một nghề đặc biệt cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”.

 

Với đặc thù đào tạo nhân lực y tế là việc tổ chức đào tạo luôn gắn liền với thực hành, thực tập tại các cơ sở y tế ở nhiều tuyến khác nhau, nhằm chấn chỉnh việc xác định quy mô đào tạo, quản lý và tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo và mở ngành đào tạo trong lĩnh vực y tế góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế; ngày 27/6/2008 Bộ Y tế đã có Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế yêu cầu các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, các cơ sở y tế có học sinh, sinh viên y dược đến thực tập, thực hành phải thực hiện tốt các nội dung:

Về tuyển sinh: trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cơ sở đào tạo xác định quy mô đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

Quy mô đào tạo: tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên số giáo viên, giảng viên không vượt quá định mức 20 học sinh/giáo viên đối với đào tạo trung cấp; 15 sinh viên/giảng viên đối với đào tạo cao đẳng; 10 sinh viên/giảng viên đối với đào tạo đại học.

Chỉ tiêu tuyển sinh: tổng số học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung đạt tối thiểu 60% trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm sau khi đã quy đổi. Các trường đại học hoặc cao đẳng được thành lập từ 3 năm trở lên có đào tạo các trình độ thấp hơn thì tổng chỉ tiêu tuyển sinh không vượt quá 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

 

 Trường Đại học Y tế công cộng

Về tổ chức đào tạo:
phải được thực hiện tại các cơ sở có chức năng đào tạo nhân lực y tế theo đúng trình độ đã được phép đào tạo. Các cơ sở đào nhân lực y tế phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và trình độ đội ngũ giáo viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; phải có đủ cơ sở thực hành ngoài trường theo các tuyến y tế, trong đó phải xác định cơ sở thực hành chính có đủ các điều kiện như sau.

Đối với đào tạo về y, điều dưỡng, kỹ thuật y học: Đào tạo đại học cơ sở thực hành chính là bệnh viện đa khoa hạng 1 trở lên hoặc bệnh viện đa khoa tuyến trung ương. Đào tạo cao đẳng và trung cấp cơ sở thực hành chính là bệnh viện đa khoa hạng 2 hoặc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và tương đương trở lên.

 

Viện Sốt rét-KST-Ct Quy Nhơn đào tạo lớp Kỹ thuật viên xét nghiệm trung học

Đối với đào tạo về dược:
Đào tạo dược sĩ cao đẳng trung cấp cơ sở thực hành chính là cơ sở sản xuất dược phẩm đạt GMP, cơ sở kiểm nghiệm thuốc đạt GLP, cơ sở kinh doanh thuốc đạt GPP và GPS theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và bệnh viện đa khoa hạng 1 hoặc bệnh viện đa khoa tuyến trung ươngĐào tạo dược sĩ cao đẳng, trung cấp cơ sở thực hành chính cũng phải đạt các tiêu chuẩn như trên theo quy định hiện hành và bệnh viện đa khoa hạng 2 hoặc bệnh viện tuyến tỉnh.

Các bệnh viện có học sinh, sinh viên y đến thực tập, thực hành: phải đảm bảo tỷ lệ tối đa 2 học sinh, sinh viên quy đổi/giường bệnh. Các cơ sở thực hành này chỉ được công nhận là cơ sở thực hành chính của không quá 3 cơ sở đào tạo.

Các trường hoặc cơ sở được phép đào tạo nhân lực y tế: các trường hoặc cơ sở đào tạo chuyên ngành không thuộc về lĩnh vực y sinh học không được đăng ký mở mã ngành đào tạo nhân lực y tế. Các cơ sở đào tạo khi đăng ký nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế phải chuẩn bị đủ các điều kiện cơ sở thực hành, thực tập về chuyên môn trước khi tuyển sinh. Điều kiện thực hành, thực tập chuyên môn tại trường phải đạt các quy chuẩn chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế. Điều kiện thực hành, thực tập chuyên môn ngoài trường phải đảm bảo các tiêu chí nêu trên. Bộ Y tế sẽ xem xét đánh giá về các điều kiện chuyên môn vàchỉ cho phép tổ chức đào tạo khi đủ điều kiện cơ bản, làm cơ sở pháp lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Số cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo phải đảm bảo đảm nhiệm tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo; những ngành học mới đào tạo tại Việt Nam, tỷ lệ tối thiểu là 40%. Các cơ sở đã được phép đào tạo chưa đảm bảo tỷ lệ trên phải có kế hoạch đạt chuẩn về cán bộ giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong thời gian 3 năm đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc 5 năm đối với đào tạo trình độ đại học.

Các cơ sở đào tạo phải có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ giảng dạy, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và tổ chức để tiến tới đạt chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế theo đúng các cam kết khi thành lập trường hoặc đăng ký mở ngành đào tạo.

Về liên kết đào tạo: các cơ sở đào tạo chỉ được phép thực hiện liên kết đào tạo với các đơn vị đào tạo là các trường có chức năng đào tạo nhân lực y tế cùng trình độ và đã được phép đào tạo hệ chính quy tập trung ít nhất là một khóa học ngành học sẽ liên kết. Chỉ tiêu đào tạo liên kết nằm trong tổng số của trường cấp bằng. Các trường không liên kết với cơ sở đào tạo khi ở tỉnh/thành phố nơi cơ sở đào tạo đó đặt địa điểm đào tạo có cơ sở đào tạo khác đang đào tạo và còn đủ năng lực đào tạo đối tượng dự định liên kết. Việc liên kết đào tạo phải được sự đồng ý của UBND tỉnh/thành phố nơi cơ sở đào tạo đó đặt địa điểm đào tạo và được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Việc đào tạo hệ vừa làm vừa học không áp dụng với đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học. Các ngành hoặc trình độ đào tạo khác phải được sự đồng thuận của Bộ Y tế. Kết thúc mỗi năm học, ngoài việc báo cáo theo quy định, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế có nhiệm vụ báo cáo Bộ Y tế về việc quản lý đào tạo, liên kết đào tạo và tổ chức đào tạo, đặc biệt là việc tổ chức thực tập, thực hành.

 

Ngày 17/07/2008
Ban biên tập (TNT)
(Trích Chỉ thị 06 của Bộ Y tế)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


Tin đáng chú ý
Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn thông báo tuyển sinh kỹ thuật viên xét nghiệm Trung học khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm học 2012-2013
 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3547492 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impe.quynhon@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích